Byla 2-2062/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo valstybės įmonės „Infrastruktūra“ ieškinį atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo atlikti veiksmus viešojo pirkimo procedūrose, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Santa Monica Networks“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Atea“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas, ar teismas pagrįstai atsisakė panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

6Ieškovas VĮ „Infrastruktūra“ kreipėsi į teismą, prašydamas:

  1. pripažinti negaliojančiais atsakovo Turto valdymo ir Ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. balandžio 14 d. protokolu Nr. P73-VRM-D17-85-12 bei 2013 m. balandžio 3 d. protokolu Nr. P87-VRM-D17-85-13 priimtus sprendimus dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo; pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, eilės antrojoje pirkimo objekto dalyje nustatymo; laimėtojo pripažinimo; sprendimo siūlyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai sudaryti sutartį su jungtinės veiklos grupe UAB „Atea“ ir UAB „Santa Monica Networks“; ieškovo 2013 m. kovo 29 d. pretenzijos netenkinimo;
  2. pripažinti, kad jungtinės veiklos grupės UAB „Atea“ ir UAB „Santa Monica Networks“ antrosios pirkimo objekto dalies pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų 4.8 punkto reikalavimų, nes buvo pateiktas atskirame voke;
  3. įpareigoti atsakovą atplėšti atskirą pirmosios pirkimų objekto dalies techninio pasiūlymo antrą voką, kuriame, kaip ir reikalauja pirkimo sąlygų 4.8 punktas, yra ieškovo antrosios pirkimo objekto dalies pasiūlymas; priimti naują sprendimą, kuriame būtų vertinamas ieškovo pasiūlymas;
  4. teismui nusprendus, kad negalima patenkinti trečio ieškinio reikalavimo, įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją nutraukti konkurso antrosios objekto dalies pirkimo procedūras.

7Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atviro konkurso būdu atliekamo viešojo pirkimo „Projektavimo ir informacijos saugumo priemonių įsigijimui bei diegimui pirkti“ (pirkimo Nr. 128832) procedūrų stabdymą. Ieškovas paaiškino, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, siekiant užtikrinti realų teismo sprendimo įvykdymą.

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Teismas nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui (pirkimo sutarties įvykdymo galutinis terminas gali būti pratęstas iki 2014 m. lapkričio 1 d.). Priešingu atveju – turėtų būti sprendžiami klausimai dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir taip būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas. Teismas pažymėjo, kad pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones kartu būtų užtikrintas lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymasis bei visuomenės viešojo intereso įgyvendinimas viešųjų pirkimų sferoje.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi atmetė atsakovo Turto valdymo ir Ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei trečiojo asmens UAB „Atea“ atskiruosius skundus, paduotus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties. Apeliacinės instancijos teismas laikė nepagrįstais atskirųjų skundų argumentus dėl viešojo intereso laiku įgyvendinti projektą Nr. VP2-3.2-IVPK-02-K-01-001 „Vidaus reikalų ministerijos informacinių technologijų sauga“ ir dėl galimo Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų, iš kurių finansuojamas projektas, praradimo grėsmės, kadangi pagal šio projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2011 m. lapkričio 1 d., pabaiga – 2014 m. balandžio 30 d., o projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas sutarties sąlygų 10 punkte nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismas sutiko su atsakovo teiginiais, jog tarpusavyje susijusių pirmos kategorijos valstybės informacinių sistemų duomenų konfidencialumo, vientisumo ir (ar) prieinamumo praradimas gali sukelti ypač sunkius padarinius valstybei. Tačiau teiginiai apie reikalingą pasiruošimą kovai su kibernetinėmis atakomis, kurių tikimybė padidės Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai, buvo įvertinti kritiškai, kadangi šio projekto, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra ginčo viešasis pirkimas, įgyvendinimas nesiejamas su Lietuvos pirmininkavimo ES laikotarpiu (nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.). Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad šiuo atveju turi būti teikiamas prioritetas viešajam interesui užtikrinti vienodas viešojo konkurso dalyvių konkurencines sąlygas bei skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Teismas pažymėjo, kad kita su viešuoju interesu susijusi teisinė vertybė – poreikis laiku įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą, susijusį su Vidaus reikalų ministerijos žinioje esančių valstybės informacinių sistemų saugumo užtikrinimu, atsižvelgiant į projekte numatytą veiklų įgyvendinimo laikotarpį, dėl tokio sprendimo nebus paneigta.

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. sprendimu atmetė ieškovo VĮ „Infostruktūra“ ieškinį.

11Ieškovas VĮ „Infostruktūra“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. sprendimą ir ieškinį tenkinti.

12Trečiasis asmuo UAB „Santa Monica Networks“ pateikė prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, motyvuodamas tuo, jog atmetus ieškinį pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatlieka savo funkcijų, o tolesnis jų taikymas pažeidžia viešąjį interesą. Poreikį viešuoju pirkimu įsigyjamoms paslaugoms patvirtina informacinėms sistemoms nuolat augantis pavojus.

13Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei trečiasis asmuo UAB „Atea“ palaikė ir prašė tenkinti trečiojo asmens UAB „Santa Monica Networks“ prašymą.

14Ieškovas VĮ „Infostruktūra“ su trečiojo asmens UAB „Santa Monica Networks“ prašymu nesutiko, nurodydamas, kad vien tik teismo sprendimo priėmimas nėra pagrindas naikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas pažymėjo, kad dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės pasisakė Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Atea“ atskiruosius skundus.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

16Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi netenkino trečiojo asmens UAB „Santa Monica Networks“ prašymo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kuomet jos savaime neteks galios. Atsakovo ir trečiųjų asmenų pateiktuose procesiniuose dokumentuose dėstomi argumentai dėl teismo taikytų laikinųjų apsaugos priemonių sukeliamos grėsmės viešajam interesui iš esmės yra analogiški paminėtiems šių asmenų atskiruosiuose skunduose ar atsiliepimuose į skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties. Dėl šių argumentų nepagrįstumo iš esmės pasisakė Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 13 d. priimtoje nutartyje. Kokybiškai naujų argumentų nei tretieji asmenys, nei atsakovas nepateikė, todėl teismas nenustatė pagrindo naikinti teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nelaukiant Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. sprendimo įsiteisėjimo.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

18Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti šioje civilinėje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas nurodo, kad valstybinių informacinių sistemų apsaugos aktualumas yra žymiai padidėjęs dėl pastaraisiais metais padažnėjusių kibernetinių atakų pavojaus, kurios kelia grėsmę ir nacionaliniam saugumui. Po neseniai įvykdytos portalo delfi.lt atakos Vyriausybė pavedė Vidaus reikalų ministerijai identifikuoti kritinės svarbos informacinės infrastruktūros objektus, parengti Kibernetinio saugumo įstatymo projektą bei valdyti net 6 pirmos kategorijos valstybės informacines sistemas. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių vėluos projekto, kuris susijęs su minėtų valstybės informacinių sistemų saugumo užtikrinimu bei kuris finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, vykdymas. Tuo tarpu valstybės saugumas, su kuriuo susijęs visuomenės interesas tęsti viešojo pirkimo procedūras, turi būti ginamas prioritetiškai.

19Ieškovas VĮ „Infostruktūra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad analogiški atskirojo skundo argumentai jau buvo išnagrinėti. Atskirajame skunde nepateikta įrodymų kaip laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas padėtų sumažinti kibernetines atakas. Atskirajame skunde minimos Vyriausybės numatytos kibernetinio saugumo užtikrinimo priemonės yra ilgalaikės ir nesusijusios su šioje byloje taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkinamas.

22CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus procesinio teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.). Atitinkamai asmuo, prašantis panaikinti civilinėje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti šio savo prašymo pagrįstumą, pavyzdžiui, pateikti įrodymus, kad neliko grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui arba kad pritaikytos laikinosios apsaugos yra neproporcingos bei nepagrįstai suvaržo ar esmingai pažeidžia prašančiojo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones asmens teises (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 149 str., 178 str.).

23Nagrinėjamu atveju šioje byloje galioja Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis buvo sustabdytas atsakovo vykdytas viešasis pirkimas. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-1678/2013) Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartis buvo palikta nepakeista. Tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „Santa Monica Networks“ pateikė prašymą bei atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriais prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Esminis atsakovo atskirojo skundo argumentas yra tas, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių vėluos projekto (dėl kurio įgyvendinimo paskelbtas viešasis pirkimas) vykdymas, kas sukels grėsmę valstybės saugumui (viešajam interesui) dėl padažnėjusių kibernetinių atakų.

24Įvertinus šio atskirojo skundo argumento turinį, pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje ir ieškovas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą, analogiškas atskirojo skundo argumentas jau yra išnagrinėtas ir atmestas kaip nepagrįstas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-1678/2013). Minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje buvo nurodyta, jog viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje, įvertinus viešojo pirkimo dalyko turinį, viešojo pirkimo tikslą (eliminuoti kibernetinių atakų daromą žalą), projekto finansavimą iš Europos Sąjungos lėšų, projekto įvykdymo terminus bei galimybę, jog šio projekto vykdymas užtruks, buvo padaryta išvada, kad šiuo atveju prioritetas teiktinas ne kuo greitesniam viešojo pirkimo procedūrų užbaigimui (kas sudarytų pagrindą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones remiantis atskirojo skundo argumentais), o vienodų viešojo pirkimo dalyvių konkurencinių sąlygų bei skaidraus ir racionalaus valstybės biudžeto lėšų panaudojimo užtikrinimui, vykdant viešųjų pirkimų procedūras. Taigi, iš Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutarties motyvų darytina išvada, kad atsakovo atskirojo skundo argumentams analogiški argumentai apie valstybės saugumui (viešajam interesui) keliamą grėsmę (kibernetines atakas) dėl viešojo pirkimo procedūrų vilkinimo, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jau buvo atmesti kaip nepagrįsti.

25Pažymėtina ir tai, kad įstatymo leidėjas, siekdamas tinkamai įgyvendinti proceso proporcingumo, ekonomiškumo ir efektyvumo principus viešųjų pirkimų bylose, bei atsižvelgdamas į tai, kad viešieji pirkimai yra susiję su viešojo intereso užtikrinimu, įtvirtino konkrečius bei ypač trumpus tokių bylų nagrinėjimo terminus pirmojoje ir apeliacinėje instancijose (CPK 4238 str. 4 d., 4239 str. 3 d.). Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, ši byla pirmojoje instancijoje jau yra išnagrinėta, o apeliacinėje instancijoje ji bus nagrinėjama iš esmės 2013 m. rugsėjo 3 d. 9.00 val. rašytinio proceso tvarka (CPK 179 str. 3 d.). Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad, kaip jau yra nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr. 2-1678/2013), šios bylos nagrinėjimas (bei atitinkamai laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas) neturėtų sutrukdyti įgyvendinti projekto darbų iki projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyto termino pabaigos – 2014 m. balandžio 30 d., kuris pagal minėtos sutarties 3.4 punktą gali būti pratęstas.

26Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta bei į tai, kad atskirajame skunde nebuvo pateikta naujų argumentų, kurie patvirtintų iš esmės pasikeitusią situaciją dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo išnykimo (saugotino viešojo intereso prioriteto pasikeitimo), atsakovo atskirojo skundo argumentai atmetami kaip nepagrįsti ir iš esmės analogiški Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-1678/2013) jau išnagrinėtiems ir atmestiems atskirojo skundo argumentams (CPK 12 str., 144 str. 1 d., 149 str. 1 d., 178 str., 4237 str. 1 d.).

27Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atsakovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas, ar teismas pagrįstai atsisakė panaikinti byloje... 6. Ieškovas VĮ „Infrastruktūra“ kreipėsi į teismą, prašydamas: 7. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartimi ieškovo... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi atmetė atsakovo... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. sprendimu atmetė ieškovo... 11. Ieškovas VĮ „Infostruktūra“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas... 12. Trečiasis asmuo UAB „Santa Monica Networks“ pateikė prašymą panaikinti... 13. Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus... 14. Ieškovas VĮ „Infostruktūra“ su trečiojo asmens UAB „Santa Monica... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi netenkino... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus... 19. Ieškovas VĮ „Infostruktūra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkinamas.... 22. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 23. Nagrinėjamu atveju šioje byloje galioja Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 24. Įvertinus šio atskirojo skundo argumento turinį, pažymėtina, kad, kaip... 25. Pažymėtina ir tai, kad įstatymo leidėjas, siekdamas tinkamai įgyvendinti... 26. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta bei į tai, kad atskirajame skunde... 27. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 29. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą....