Byla eB2-2780-638/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Woodman“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Woodman“ ir

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. lapkričio 4 d. priimtas ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie LR FM) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Woodman“. Ieškovė nurodė, kad bendrovė laiku nesumokėjo Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytų privalomųjų mokėjimų biudžetui. Bendrovės įsiskolinimas valstybės biudžetui 2016-10-24 sudaro 27 661,48 Eur. VĮ „Registrų centras“ duomenimis paskutiniai pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai už 2012 metus. Akivaizdu, kad bendrovė nevykdo Akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos pareigos per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose). Bendrovės pateiktame balanse už mokestinį laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 matyti, kad bendrovė turėjo turto 66 183, 39 Eur (atitikmuo dokumente 228 518 Lt) sumai, o per vienerius mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie dėl savo trumpalaikio pobūdžio laikytini pradelstais sudarė 10 497, 28 Eur (atitikmuo dokumente 36 245 Lt).

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

5Siekdamas pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Woodman“ administracijos vadovą pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis. Nutartis įteikta 2016 m. lapkričio 9 d., terminas dokumentams pateikti baigėsi 2016 m. lapkričio 14 d. Atsakovės UAB „Woodman“ vadovas neįvykdė Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartyje numatytų įpareigojimų. Kauno apygardos teismas 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi paskyrė atsakovės vadovui A. V. 1000 Eur baudą ir įpareigojo atsakovės vadovą A. V. nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 2 d., įvykdyti Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi nustatytą įpareigojimą teismui pateikti nutartyje nurodytus UAB „Woodman“ įmonės finansinę būklę pagrindžiančius duomenis ir juos patvirtinančius įrodymus.

6Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

7VĮ Registrų centro duomenimis nuo atsakovės įmonės įregistravimo (2011-01-10) Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui buvo pateiktos finansinės atskaitomybės ataskaitos tik už 2011 ir 2012 metus. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis, įmonėje apdraustų asmenų nėra, atsakovės skola valstybės, savivaldybės biudžetams sudaro 27 661,48 Eur. Remiantis teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo. Vadovaujantis šiais duomenimis sunku nustatyti tikrą bendrovės finansinę būklę, tačiau aplinkybė, kad bendrovė yra teikusi finansinės atskaitomybės dokumentus tik už 2011 ir 2012 metus, taip pat leidžia spręsti, kad bendrovė veiklos nebevykdo, o jos finansinė padėtis yra sunki, todėl atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais.

8Atsižvelgiant į tai, kad įmonė duomenų apie įmonės finansinę būklę nepateikė, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, įmonėje nėra apdraustų asmenų, darytina išvada, kad tokia UAB „Woodman“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, bendrovės vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, į teismo įpareigojimus nereaguoja, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9Dėl administratoriaus kandidatūros.

10Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko UAB „Bankroto vadyba“, kuri pateikė ilgalaikį sutikimą ir sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, UAB „Woodman“ bankroto administratoriumi skirtina Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti UAB „Bankroto vadyba“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA090), atitinkanti LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

11Iškėlus UAB „Woodman bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Woodman“ (j. a. k. 302581386, registracijos adresas Kaunas, Kapsų g. 65-7) bankroto bylą.

14Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Woodman“ bankroto administratoriumi UAB „Bankroto vadyba“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA090).

15Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Woodamn“ (j. a. k. 302581386, registracijos adresas Kaunas, Kapsų g. 65-7) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Woodman“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

21Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė... 2. Kauno apygardos teisme 2016 m. lapkričio 4 d. priimtas ieškovės Valstybinės... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 4. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1... 5. Siekdamas pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas... 6. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas... 7. VĮ Registrų centro duomenimis nuo atsakovės įmonės įregistravimo... 8. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė duomenų apie įmonės finansinę būklę... 9. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 10. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi... 11. Iškėlus UAB „Woodman bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 13. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Woodman“ (j. a. k.... 14. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Woodman“ bankroto... 15. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Woodamn“ (j. a. k. 302581386,... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Woodman“ kreditoriai per 40... 17. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 21. Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo,...