Byla Iv-1045-142/2012
Dėl potvarkio panaikinimo, grąžinimo į tarnybą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, sekretoriaujant Vaidai Kazlauskienei, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo V. S. skundą dėl potvarkio panaikinimo, grąžinimo į tarnybą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai,

Nustatė

2V. S. (toliau - ir pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos kanclerio 2011-06-20 potvarkį Nr. KP-248 „Dėl V. S. atleidimo“ ir pripažinti pareiškėjo atleidimą iš valstybės tarnybos neteisėtu, grąžinti pareiškėją į valstybės tarnybą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, priteisti iš atsakovo vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010-09-08 iki teismo sprendimo įvykdymo.

3Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepime su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 41-44).

4Teisme 2012-01-10 gautas pareiškėjo atstovo pasirašytas pareiškimas dėl skundo atsisakymo (b. l. 122). Prie skundo pateiktoje 2011-09-09 sutartyje dėl teisinių paslaugų tokia atstovo teisė aptarta (b. l. 7). Pareiškime paaiškinama, kad atsakovė geranoriškai patenkino visus skundo reikalavimus, todėl tęsti teisminį ginčą nebėra prasmės. Nurodo, kad pareiškėjas skundo atsisako, skundo atsisakymo pasekmės pareiškėjui žinomos.

5Byla nutraukiama.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 52 straipsnyje nustatyta pareiškėjo teisė atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pareiškėjo teisė atsisakyti skundo nėra ribojama. ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą jeigu pareiškėjas atsisakė skundo, išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus (šis atvejis nėra toks). ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o 4 dalyje nustatyta, kad teismas išaiškina pareiškėjui skundo (pareiškimo) atsisakymo pasekmes, išskyrus atvejus, kai pareiškimas dėl atsisakymo buvo gautas paštu ar paduotas per kitus asmenis.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 149 straipsniu,

Nutarė

8nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo V. S. skundą dėl potvarkio panaikinimo, grąžinimo į tarnybą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

9Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai