Byla e2-21354-775/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant ieškovo atstovei R. J., nedalyvaujant atsakovui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „City Service“ ieškinį atsakovui D. D. V. dėl skolos priteisimo

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 250,43 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-5).

3Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog ieškovas 2006-05-05 Kauno miesto Dainavos seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutarties Nr. 53-10-7 pagrindu yra paskirtas namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Atsakovas D. D. V. yra buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkas. Atsakovui dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Šis turtas kaip atskiras vienetas neregistruojamas. Kuo didesnio ploto yra butas, tuo didesnė yra šio buto savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso bendrosios pastato konstrukcijos, bendrosios pastato inžinerinės sistemos, pastato bendrojo naudojimo patalpos, vietiniai inžineriniai tinklai, bendrojo naudojimo žemės sklypas. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius, ši pareiga kyla iš įstatymo. Kiekvieną mėnesį atsakovui nuosavybės teise priklausančio buto adresu yra pateikiami mokėjimo pranešimai (sąskaitos) su nurodytomis priskaičiuotomis sumomis. Atsakovo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2015-05-31 siekia 250,43 Eur. Posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, kad teismui pateiktoje skolų valdymo ataskaitoje matoma suma yra apskaičiuota atėmus 2013-04-12 sprendimu už akių priteistą įsiskolinimą. Taip pat ieškovo atstovė patvirtino, kad atsakovo skolos susidarymo laikotarpiu įmokėtos sumos yra įskaitytos pagal CK 6.55 str. 2 d. nustatytą taisyklę, kad įmokomis dengiama seniausia skola, todėl atsakovo atliktomis įmokomis buvo padengtos senesnės skolos, t. y. dengta minėtu sprendimu už akių priteista skola. Šiukšlių konteinerių patalpos sienos šiltinimas buvo reikalingas tam, kad neužšaltų vamzdžiai, tai priskiriama būtiniesiems darbams, todėl atskiro butų savininkų sutikimo ieškovui nereikėjo. Apie planuojamus remonto darbus gyventojai informuojami internetu, taip pat informaciniais lapeliais, kabinamais prie laiptinių.

4Atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą (b. l. 45-46), su ieškiniu nesutiko, kadangi 250,43 Eur suma priskaičiuota nepagrįstai ir nesąžiningai, priskaičiuojami remonto darbai neatitinka protingumo ir sąžiningumo principų. Nuo 2012 m. atsakovas ieškovui ne kartą mokėjo įmokas įvairiomis sumomis, todėl nepagrįstas skolos susidarymo laikotarpis. Atsakovas taip pat nurodė, kad daugiabutis namas, esantis ( - ), yra devynių aukštų, dviejų laiptinių pastatas su 72 butais – kiekvienoje laiptinėje po 36 butus. Galima sakyti, kad po vienu stogu sulipdyti du namai, kiekvienas su savo vandens ir nuotekų stovais. Atsakovo butas yra antroje laiptinėje, o kaip matyti iš apmokėjimų paskaičiavimo, už 2014 m. lapkričio mėn. atsakovui priskaičiuota pirmos laiptinės „Karšto stovo cirkuliacinės dalies keitimas 1 laiptinė“, ten pat skaičiuojama ir nedetalizuota „nuotekų stovo dalies keitimas“, tačiau šios išlaidos atsakovui nepriklauso, nes jis gyvena ne toje laiptinėje. Taip pat nepagrįsti 2014 m. rugsėjo mėn. sąskaitoje atsiradę priskaičiuoti mokėjimai už šiukšlių konteinerių patalpos apšiltinimą, durų remontą ir lietaus kanalizacijos stovo remontą, nes namas nesinaudoja šiukšlių vamzdžiais, jie jau 7 metai kaip uždaryti. Ieškovas AB „City Service“ neinformuoja butų savininkų apie planuojamus remontus, juos atlieka savo nuožiūra, o savininkams priskaičiuojamos išpūstos sumos. Sąskaitos dabar išrašomos nedetalizuojant grafų, todėl iš savininko atimama galimybė nemokėti už nesutartą darbą. Kiekvienam pastato remonto darbui turėtų būti sudaroma sutartis, o butų savininkai galėtų kontroliuoti atliekamų darbų reikalingumą, eigą, kokybę. Atsakovas su AB „City Service“ nėra pasirašęs jokios paslaugų tiekimo sutarties. Atsakovas ieškovui mokėjo ir iki ieškinio padavimo, ir po ieškinio padavimo, todėl įsiskolinimo suma nėra tiksli ir turi būti perskaičiuota.

5Atsakovas D. D. V. į teismo posėdį neatvyko. Civilinė byla yra elektroninė, atsakovas turi prisijungimą prie Elektroninių paslaugų portalo, todėl šaukimas jam buvo siųstas per Elektroninių paslaugų portalą, laikomas įteiktu 2015-10-22 (b. l. 54). Šaukimas į teismo posėdį atsakovui taip pat buvo siųstas registruotu paštu atsakovo atsiliepime nurodytu adresu, skirtu korespondencijai ( - ) (b. l. 53). LR CPK 121 str. numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami pranešti teismui ir kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo būdo, adreso pašto korespondencijai siuntoms pasikeitimą (CPK 121 str. 1 d.). Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šios pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais (CPK 121 str. 2 d.). Atsižvelgiant į šią teisės normą, laikytina, kad atsakovas apie teismo posėdžio vietą ir laiką yra informuotas tinkamai, atsakovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys teismui nėra žinomos, byla nagrinėtina atsakovui D. D. V. nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovui D. D. V. priklauso butas, esantis ( - ) (b. l. 6). Šiuo adresu atsakovas deklaravęs savo gyvenamąją vietą (b. l. 7). 2006-05-05 Kauno miesto savivaldybės administracija ir AB „City Service“ sudarė Kauno miesto Dainavos seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutartį Nr. 53-10-7, pagal kurią administratorius įsipareigojo teikti Dainavos seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų pagal pridedamą sąrašą patalpų savininkams bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo paslaugas, organizuoti ir įgyvendinti patalpų naudotojų mėnesinių mokesčių surinkimo ir surinktų lėšų paskirstymo paslaugų teikėjams sistemą ir teikti kitas sutartyje nurodytas paslaugas (b. l. 25-29). Minėtame pridedamame sąraše yra nurodytas ir daugiabutis gyvenamasis namas, esantis ( - ) (b. l. 30-32). Šios sutarties galiojimas buvo pratęstas 2012-05-05 susitarimu dėl 2006-05-05 Kauno miesto Dainavos seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutarties Nr. 53-10-7 papildymo ir pratęsimo (b. l. 33). Pagal ieškovo pateiktą skolų valdymo ataskaitą, atsakovas nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2015 m. birželio mėn. įsiskolino 250,43 Eur (b. l. 8).

8Atsakovas pateikė įrodymus, kad tam tikrus mokėjimus ieškovui atlieka, t. y. 2013-01-30 ieškovui pervedė 8,40 Eur, 2013-06-18 – 6,37 Eur, 2015-10-09 – 10 Eur (b. l. 47), 2015-06-22 už elektrą bendroms namo reikmėms atsakovas sumokėjo 1 Eur (b. l. 49). Ieškovas atsakovui 2014-11-30 išrašė sąskaitą, kurioje nurodyta, kad už administravimą mokėtina suma 4,18 Lt, už daugiabučio namo techninę priežiūrą – 3,59 Lt, už lietaus kanalizacijos stovo remontą – 3,48 Lt, už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą – 6,50 Lt, už šiukšlių patalpos sienos šiltinimą, durų remontą – 3,83 Lt (b. l. 48).

9CK 4.76 str. nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. CK 4.82 str. 3 d. taip pat numatyta butų ir kitų patalpų savininkų pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė turi specifinių bruožų. Vadovaujantis CK nuostatomis, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 str. 3 d.), o tais atvejais, kai gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija neįsteigta arba nėra sudaryta jungtinės veiklos sutartis, arba jei bendrija yra likviduota arba jungtinės veiklos sutartis yra nutraukta, yra skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d.), o administravimo išlaidų apmokėjimo pareiga yra numatyta butų ir kitų patalpų savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 4 d.). CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad daugiabučiuose namuose esančių butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Su tuo susijusias išlaidas bendraturčiai privalo apmokėti proporcingai savo daliai (CK 4.82 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas akcentuoja principinę nuostatą, jog įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

10Byloje nustatyta, kad ieškovas 2006-05-05 Kauno miesto Dainavos seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutartimi yra paskirtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), administratoriumi (b. l. 25-33), kadangi daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai ginčo name neįsteigė butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos ir nesudarė jungtinės veiklos sutarties (CK 4.83 str. 3 d.), todėl pagal įstatymo reikalavimus yra paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 str. 1 d.). Įstatymas nenumato pareigos administravimo sutartį sudaryti su kiekvienu daugiabučio namo gyventoju, butų ir kitų patalpų savininkai savo valią gali išreikšti sudarydami jungtinės veiklos sutartį arba įsteigdami bendriją, tačiau nagrinėjamu atveju įstatymo suteikta teise namo, esančio ( - ), gyventojai nepasinaudojo. Atsižvelgiant į tai, atsakovo argumentas, jog jis sutarties su niekuo nesudarinėjo ir dėl to neturi pareigos administratoriui mokėti už suteiktas paslaugas, laikytinas deklaratyviu ir atmestinas. Pažymėtina, jog pats atsakovas pateikė įrodymus, kad tam tikrus mokėjimus namo administratoriui atlieka, todėl tai patvirtina, kad atsakovas pripažįsta prievolę išlaikyti bendrojo naudojimo objektus. Be to, atsakovas nebandė kreiptis į namo administratorių, nereiškė jam pretenzijų, todėl tai tik patvirtina, kad atsakovas vengia vykdyti įstatymo jam paskirtą prievolę, nurodydamas tik bendro pobūdžio atsikirtimus.

11Byloje taip pat nustatyta ir ši aplinkybė neginčijama, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso ginčo name esantis butas Nr. 43 (b. l. 6), atsakovas šiuo adresu deklaravęs savo gyvenamąją vietą (b. l. 7). Atsakovas atsiliepimu ginčija pareigą apmokėti už kitai namo laiptinei atliktus remonto darbus, kadangi ta laiptine ir joje esančia įranga jis nesinaudoja. Tokie atsakovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Išplėstinė teisėjų kolegija yra nurodžiusi, jog įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Pagal nurodytą bendrąją taisyklę pareiga daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčiams proporcingai apmokėti išlaidas atsiranda ir, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai, esant būtinumui, yra naujomis pakeičiamos vienerios iš dvi ar daugiau laiptinių turinčio daugiabučio gyvenamojo namo laiptinės durys. Sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Pats atsakovas atsiliepime nurodė, kad daugiabučiame name, esančiame ( - ), yra dvi laiptinės, todėl atitinkamai abi laiptinės yra daugiabučio namo dalys ir šio namo butų ir patalpų savininkai privalo išlaikyti bendrojo naudojimo objektus, nepaisant tam tikro konkretaus objekto nesinaudojimo fakto. Atsakovo išdėstyti argumentai prieštarauja įstatymo nuostatoms bei formuojamai teismų praktikai, todėl atmestini kaip nepagrįsti.

12Atsakovas taip pat prievolę mokėti namo administratoriui ginčija nurodydamas, kad daugiabučiame name atliekami remonto darbai nėra derinami su namo gyventojais, namo gyventojai neduoda sutikimo tokiems darbams atlikti, kaip antai 2014-11-30 sąskaitoje nurodytas šiukšlių konteinerių patalpos apšiltinimas, durų remontas, lietaus kanalizacijos stovo remontas (b. l. 48).

13CK 4.83 str. 4 d. nustato bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 str. ir 4.85 str. nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (toliau – Reglamentas). Nurodytas Reglamentas apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus, yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t. Pagal Reglamento 5 punktą, privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus (mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos saugojimo); 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, nurodytą Nekilnojamojo turto registro duomenyse; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. Šių reikalavimų įgyvendinimas, be kita ko, užtikrinamas nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu bei nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu ir kitais prevenciniais darbais), taip pat atliekant apžiūras. Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar grubių esminių statinio reikalavimų pažeidimus, dėl kurių kyla pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti gyvenamojo namo naudotoją ir/ar gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją, jei jis nedalyvauja apžiūroje (Reglamento 18 p.). Asmuo, kuriam pranešta apie gyvenamojo namo, jo dalies avarinę būklę, turi nedelsdamas imtis veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir gyvenamąjį namą nuo galimų pasekmių (Reglamento 19 p.). Reglamento prasme privalomieji darbai yra atskiri ar kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamųjų namų būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą (Reglamento 4.3 p.).

14Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino: nors šiukšlių vamzdžiai name ir nėra naudojami, tačiau konteinerių patalpos šiltinimas buvo būtinas siekiant užtikrinti, kad neužšaltų namo vamzdžiai. Teismas sprendžia, jog nurodyti darbai pagal minėtus STR reikalavimus buvo privalomi, kad namas atitiktų esminius statinio reikalavimus ir galėtų būti naudojamas pagal paskirtį. Kitų remonto darbų, kurie pasak atsakovo, nebuvo suderinti su daugiabučio namo gyventojais jis nenurodė, jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad remonto darbai atliekami be gyventojų sutikimo, jis nepateikė. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014).

15Atsakovas atsiliepimu taip pat ginčija ir įsiskolinimo dydį, pateikė įrodymus, kad skolos susidarymo laikotarpiu jis yra atlikęs mokėjimų (b. l. 47, 49). LR CK 6.55 str. reglamentuoja įmokų paskirstymą, kai yra kelios skolos tam pačiam kreditoriui. Šio straipsnio 1-2 dalyse numatyta, jog skolininkas, privalantis grąžinti tam pačiam kreditoriui kelias tos pačios rūšies skolas, gali pareikšti, kurią skolą jis grąžina. Jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs, o tuo atveju, kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimas užtikrintas. Jeigu visų skolų grąžinimas užtikrintas, laikoma, kad grąžinta labiausiai skolininko teises varžanti skola, o jeigu visos skolos vienodai varžo – seniausia skola. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad skolininkui atliekant mokėjimus nenurodant, kuri skola yra pirmiausiai dengiama, įmokos priskiriamos seniausiems įsiskolinimams dengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-07-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379/2014). Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovas atsakovo įmokas gavo, tačiau jomis buvo dengiamas senesnis atsakovo įsiskolinimas. Ieškovo atstovė taip pat nurodė, jog ankstesnė skola iš atsakovo yra priteista 2013-04-12 sprendimu už akių. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad ieškovui iš atsakovo 2013-04-12 sprendimu, priimtu už akių civilinėje byloje Nr. 2-4380-192/2013, priteista skola, susidariusi nuo 2009 m. liepos mėn. iki 2012 m. spalio mėn. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas turi senesnių skolų ieškovui, todėl visiškai pagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovo atliekamomis įmokomis dengiami senesni įsiskolinimai, kadangi atsakovas, atlikdamas mokėjimus ieškovui, nenurodo, kokią skolą dengia. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis LR CK 6.55 str. 2 d., atsakovo argumentai, jog įsiskolinimo suma turėtų būti mažinama jo atliktais mokėjimais, atmestini kaip nepagrįsti.

16Įvertinus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovo atstovės teismo posėdžio metu teismui pateiktus paaiškinimus, atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus ir pateiktus įrodymus, vadovaujantis įstatymo nuostatomis bei aukštesnės instancijos teismų praktika, ieškinys tenkintinas, atsakovo atsikirtimai atmestini kaip deklaratyvūs ir neįrodyti, ieškovui iš atsakovo priteistinas 250,43 Eur įsiskolinimas.

17CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.123 str., 6.210 str., 6.874 str. 2 d.).

18Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminis mokestis, 0,84 Eur ir 0,87 Eur išlaidos už duomenų iš registrų gavimą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

19Vertinant ieškovo prašymo dalį dėl išlaidų už teisines paslaugas atlyginimo (54,45 Eur) priteisimo akcentuotina, jog šis procesinis reikalavimas susijęs su atstovavimo paslaugų, kurias teikė UAB „Skolos lt“, išlaidų atlyginimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 15 d. priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 nurodė, kad asmuo, nepatenkantis į CPK 56 str. nurodytų atstovų pagal pavedimą sąrašą, negali būti laikomas tinkamu atstovu civilinėje byloje (procesinio dokumento rengimas yra vertinamas kaip atstovavimas teisme); antra, įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovauja advokatas arba advokato padėjėjas, kitokios asmens patirtos atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos; trečia, CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1-8 p., atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 str. 1 d. 6 p. (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl kitam atstovavimo subjektui (teisines paslaugas teikiančiai bendrovei) sumokėtų sumų už atstovavimą atlyginimas negali būti priteisiamas CPK 88 str. 1 d. 9 p. pagrindu. Nors nurodytoje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė bylą, kurioje atstovaujamasis buvo fizinis asmuo, CPK 55, 56, 88 ir 98 str. kuriamas teisinis reglamentavimas neleidžia aptariamu aspektu daryti skirtumo tarp fizinio asmens teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą ir atitinkamos juridinio asmens teisės: pirma, juridiniam asmeniui, lyginant su fiziniu asmeniu, papildomai gali atstovauti tik įmonės vadovas ar aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą turintis darbuotojas, kas, vertinant teisnumo aspektu, iš esmės atitinka situaciją, kai fizinis asmuo atstovauja pats sau; antra, reglamentuojant atstovavimo išlaidų atlyginimą teisės aktuose nėra nurodyta jokio skirtumo tarp fiziniam ir juridiniam asmeniui atlygintinų atstovavimo išlaidų; trečia, atitinkamas išskyrimas lemtų procesinio lygiateisiškumo, o taip pat ir protingumo bei teisingumo principų pažeidimą, kadangi lemtų logiškai nepateisinamą situaciją, kai, pvz., toje pačioje byloje kreipęsi dėl teisinių paslaugų suteikimo į atitinkamas paslaugas teikiančius subjektus ir patyrę su paslaugų teikimu susijusių išlaidų dalyvaujantis byloje juridinis asmuo galėtų reikalauti tokių išlaidų atlyginimo priteisimo iš fizinio asmens, tuo tarpu fizinis asmuo analogiško reikalavimo juridinio asmens atžvilgiu pareikšti negalėtų. Nurodytų aplinkybių visuma yra pagrindas ieškovo prašymą dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo priteisimo atmesti.

20Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str.-267 str., 270 str., teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti.

23Priteisti ieškovui AB „City Service“, į. k. 123905633, buveinė Vilniuje, Konstitucijos pr. 7, adresas korespondencijai Kaune, Taikos pr. 54, a. s. Nr. ( - ), bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, iš atsakovo D. D. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), adresas korespondencijai ( - ), 250,43 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimties eurų 43 ct) skolą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (250,43 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 Eur bylinėjimosi išlaidas.

24Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog ieškovas 2006-05-05... 4. Atsakovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą (b. l. 45-46), su... 5. Atsakovas D. D. V. į teismo posėdį neatvyko. Civilinė byla yra... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovui D. D. V. priklauso butas, esantis... 8. Atsakovas pateikė įrodymus, kad tam tikrus mokėjimus ieškovui atlieka, t.... 9. CK 4.76 str. nustatyta, kad kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2006-05-05 Kauno miesto Dainavos seniūnijos... 11. Byloje taip pat nustatyta ir ši aplinkybė neginčijama, kad atsakovui... 12. Atsakovas taip pat prievolę mokėti namo administratoriui ginčija... 13. CK 4.83 str. 4 d. nustato bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir... 14. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino: nors šiukšlių... 15. Atsakovas atsiliepimu taip pat ginčija ir įsiskolinimo dydį, pateikė... 16. Įvertinus į bylą pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovo atstovės teismo... 17. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 18. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 19. Vertinant ieškovo prašymo dalį dėl išlaidų už teisines paslaugas... 20. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 22. ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti ieškovui AB „City Service“, į. k. 123905633, buveinė Vilniuje,... 24. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...