Byla 2-9-496/2013
Dėl tėvystės nuginčijimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant Ritai Valantiejienei, dalyvaujant ieškovui A. R., ieškovo atsakovui, advokatui Vidmantui Lazickui, atsakovės atstovei, advokatei Virginijai Kazlauskienei, institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovui Tomui Bimbai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal A. R. ieškinį atsakovei R. R., su institucija, duodančia išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl tėvystės nuginčijimo ir

Nustatė

3Ieškovas A. R. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais įrašus apie A. R., įrašytus A. R., gimusios 2001m. gruodžio 24d. gimimo įraše Nr.5, sudarytame 2002m. sausio 7d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje ir jo pagrindu išduotame gimimo liudijime ir nustatyti, kad A. R. nėra A. R. tėvas, o A. R. nėra A. R. dukra. Bei ieškovas A. R. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais įrašus apie A. R., įrašytus A. R., gimusio 2004m. sausio 16 d. Kelmės mieste, gimimo įraše Nr.37, sudarytame 2004m. sausio 29d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje ir jo pagrindu išduotame gimimo liudijime ir nustatyti, kad A. R. nėra A. R. tėvas, o A. R. nėra A. R. sūnus.

4Ieškovas A. R. teismo posėdžio metu savo ieškinį palaiko, prašo jį patenkinti, nes jis nėra biologinis vaikų Aušrinės ir Arno tėvas. Šių vaikų gimimo metu jis su R. R. buvo santuokoje, tačiau ji keletą metų gyveno su kitu vyru, nuo jo laukėsi dviejų vaikų, pagimdė Aušrinę ir Arną. Jis dalyvavo Arno gimdyme. Vaikų gimimo liudijimus Jonavoje paėmė viena R. R., pasiėmusi jo pasą. Jie su R. R. nutraukė santuoką 2008 metais. Iki santuokos nutraukimo jis su R. R. kartais bendraudavo, kartais turėjo lytinių santykių. Nurodo, kad Aušrinės ir Arno pradėjimo laikotarpiu artimų santykių su R. R. neturėjo. Ieškovas nurodė, kad jau prieš gimstant Aušrinei ir Arnui, jis žinojo, kad R. R. laukiasi ne jo vaikų. Pripažįsta santuokos nutraukimo metu aiškinęs, kad Aušrinė ir Arnas yra ne jo vaikai. Kitu metu ieškovas A. R. nurodė, kad tik 2011m. lapkričio mėnesį, kai jis nuvežė R. R. su Aušrine ir Arnu į giminaičio laidotuves, sužinojo, kad šie vaikai nėra jo, nes giminės juokėsi, kad šis auginąs svetimo vyro vaikus. Ieškovas paaiškino kartais bendraujantis su Aušrine ir Arnu, kartais duoda jiems po kelis litus, vaisių, gimtadieniui ar šventėms kartais nuperka dovanėlių. Jam šių vaikų gaila. Bylą dėl tėvystės nuginčijimo užvedė dėl to, kad jam tapo sunku teikti išlaikymą vaikams.

5Ieškovo atstovas prašo patenkinti ieškinį, nes A. R. nėra biologinis A. R. ir A. R. tėvas. Prašo netaikyti ieškinio senaties, nes ieškovas šio termino nepraleido, o tik 2011 metų lapkričio mėnesį per giminaičio laidotuves sužinojo, kad jis nėra biologinis Aušrinės ir Arno tėvas.

6Atsakovė R. R. į teismo posėdį neatvyko, parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas A. R. nėra biologinis A. R. ir A. R. tėvas, jis tai žinojo nuo vaikų gimimo, tačiau anksčiau nesikreipė dėl tėvystės nuginčijimo, o šiuo metu ji prašo taikyti ieškinio senatį.

7Atsakovės atstovė prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, nes ieškovas nuo pat vaikų Aušrinės ir Arno gimimo tiksliai žinojo, kad jis nėra šių vaikų biologinis tėvas, tačiau anksčiau, net apie dešimt metų, neužvedė bylos dėl tėvystės nuginčijimo. Atstovė nurodo, kad tarp ieškovo ir vaikų yra užsimezgęs ryšys, jie bendrauja, ieškovas paremia vaikus, todėl prašo atsižvelgiant į vaikų interesus atmesti ieškinį.

8Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas pateikė išvadą, kad ieškinys pagrįstas ir prašo jį patenkinti, panaikinti įrašą, kad A. R. yra A. R. ir A. R. tėvas. Atstovas nurodo, kad ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino, nes apie tai, kad nėra tėvas sužinojo 2011 metų lapkričio mėn. Atstovas nurodė, kad vaikai suvokia, kad A. R. nėra jų tėvas.

9Ieškinys atmestinas.

10Iš gimimo liudijimų (l.6,7), gimimo įrašų (l.78,79) matyti, kad 2001 metų gruodžio 24 dieną gimė A. R., 2004m. sausio 16 dieną gimė A. R.. Jų motina yra R. R., tėvu įrašytas A. R.. Duomenys apie tėvus įrašyti remiantis santuokos įrašu ir asmenų pasais. Abu gimimo įrašai sudaryti R. R. prašymu.

11R. R. ir A. R. santuoka nutraukta 2008 metų balandžio 24 dienos Kelmės r. apylinkės teismo sprendimu (l.8-10). Tuo pačiu sprendimu buvo priteistas išlaikymas iš A. R. vaikams Aušrinei ir Arnui. A. R. šio teismo sprendimo aukštesniam teismui neskundė. Bylos nagrinėjimo metu 2008 metais A. R. aiškino nesąs vaikų Aušrinės ir Arno tėvas.

12CK 3.140 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta teisinė tėvystės prezumpcija, pagal kurią, jei vaiką pagimdė motina, kuri yra susituokusi, nors vaikas pradėtas iki santuokos, kaip vaiko tėvas gimimo įraše įrašomas vaiko motinos sutuoktinis. CK 3.150 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nuginčyti tėvystę, kai vaikas gimė susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos, galima tik įrodžius, kad asmuo negali būti vaiko tėvas.

13CK 3.152 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo nustatomas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipėsi į teismą, sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės.

14Ieškovas A. R. aiškino, kad jie su atsakove R. R. nuo 2000 metų gyveno atskirai, nepalaikė jokių artimų ryšių maždaug iki 2005 metų, per tą laikotarpį ilgą laiką atsakovė R. R. gyveno su kitu vyru, laukėsi dviejų vaikų. Ieškovas nurodė pats matęs, kad R. R. gyveno kartu su kitu vyru, laukėsi, ji pagimdė Aušrinę, vėliau ji pagimdė Arną. Ieškovas nurodė žinojęs, kad šių vaikų biologiniu tėvu jis negali būti, nes tuo laikotarpiu neturėjo artimų santykių su atsakove. T.y. jis nuo Aušrinės gimimo 2001 metais ir Arno gimimo 2004 metais žinojo, kad jis nėra šių vaikų biologinis tėvas. Ieškovas nurodė žinojęs, kad atsakovė R. R., paėmusi jo pasą, Jonavos CMS įrašė jį Aušrinės ir Arno tėvu vaikų gimimo liudijimuose. Be to, ieškovas nurodė, kad R. R. visuomet sakė, kad jis nėra Aušrinės ir Arno biologinis tėvas. Santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu 2008 metais A. R. ir R. R. aiškino, kad A. R. nėra biologinis šių vaikų tėvas.

15Iš šių paaiškinimų matyti, kad A. R. ieškinio senaties terminas dėl tėvystės nuginčijimo turi būti pradedamas skaičiuoti nuo Aušrinės ir Arno gimimo ir jų gimimo liudijimų išdavimo, t.y. nuo 2002 metų pradžios ir 2004 metų pradžios. Todėl pripažįstama, kad ieškovas A. R., kreipęsis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo 2012 metų kovo 19 dieną, apie 9 ir 7 metus praleido ieškinio senaties terminus.

16Kitu savo pasisakymų metu ieškovas A. R. aiškino, kad jis nuo Aušrinės ir Arno gimimo abejojo, ar jis yra šių vaikų biologinis tėvas, nors atsakovė tai nuolat tvirtino, tačiau kai 2011 metų lapkričio mėnesį per giminaičio laidotuves išgirdo nesąs Aušrinės ir Arno tėvu, tai tik tuomet suprato iš tiesų nesąs šių vaikų biologiniu tėvu ir tik nuo to laiko esą reikia skaičiuoti ieškinio senaties terminą. Šis ieškovo paaiškinimas yra vertinamas kaip siekimas, kad ieškinys būtų patenkintas, nes jo nurodomas giminių pasakymas, kad jis nesąs vaikų tėvu, niekuo neišsiskyrė nuo kalbų, kurias jis girdėjo nuo pat vaikų gimimo, be to jis pats nurodo žinojęs, kad negali būtų Aušrinės ir Arno tėvu, nes neturėjo artimų santykių su R. R. vaikų pradėjimo metu. Nurodyta 2011 metų lapkričio mėnesio data, negali būti vertinama, kaip ieškinio senaties termino pradžia. Byloje nėra nustatyta, jog ieškovo kreipimasis į teismą su ieškiniu būtų buvęs nulemtas kitų aplinkybių nei ieškovo abejonių ir žinių, kurias jis turėjo dar 2001-2004 metais, todėl pripažįstama, kad ieškovas A. R. kreipėsi į teismą praleidęs vienerių metų ieškinio senaties terminą, atsakovė ir jos atstovė prašo taikyti ieškinio senatį, todėl jo ieškinys yra atmestinas.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas reiškia, kad kai sprendžiami visi su vaikais susiję šeimos klausimai, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Dėl to, sprendžiant bet kurį su vaiku susijusį teisinį konfliktą, turi būti siekiama išsiaiškinti, koks ginčo sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Tėvystės nuginčijimo klausimai sprendžiami vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais. Tėvystės nuginčijimas yra susijęs su labai svarbiomis vaiko ir tėvo tarpusavio asmeninėmis ir turtinėmis teisėmis ir pareigomis, taip pat apima ir įstatymo nereglamentuojamus asmeninio pobūdžio psichologinius, socialinius vaiko ir tėvo santykius, todėl teisėjų kolegija pažymi, kad šio klausimo sprendimas negali būti redukuojamas iki biologinės tikrovės konstatavimo, t. y. egzistuoja ar ne kraujo ryšys tarp tėvo ir vaiko. (Nr. 3K-3-304/2010, Nr. 3K-3-9/2007).

18Teismo posėdžio metu apklausta mažametė A. R., gimusi 2001m. gruodžio 24, nurodė, kad ji pažįsta A. R., šis yra netikras jos tėvelis. Ji žino, kad jos tikras tėtis yra Antanas, kurio pavardės tiksliai neprisiminė. Aušrinė nurodė, kad su A. R. ji kartais susitinka, pasikalba, per gimtadienį jis jai ką nors padovanoja. A. R. nurodė pasiilgstanti A. R., nes nori pabūti su tėčiu. Apklaustas A. R., gimęs 2004m. sausio 16d. paaiškino nežinantis, kas yra jo tėtis, A. R. pažįsta, jis kartais ateina į jų namus, kalbasi su mama.

19Ieškovas A. R. taip pat pripažįsta, kad bendrauja su Aušrine ir Arnu, nuperka jiems dovanėlių, duoda po keletą litų, sumoka už vaiko ekskursiją. Ieškovas nurodė, kad netgi žinodamas, kad jis nėra Arno tėvas, jis dalyvavo jo gimdyme. Šie paaiškinimai įrodo esant susiformavusius vaikų ir tėvo santykius. Pažymėtina, kad A. R. ir R. R. santuokoje užaugino tris bendrus vaikus, kurie bendrauja su Aušrine ir Arnu. Atsižvelgiant į vaikų amžių konstatuotina, kad tėvystės nuginčijimas neatitiktų vaikų interesų. Be to, nagrinėjamoje byloje, jei būtų sprendžiama dėl tėvystės nuginčijimo, vaikams kiltų grėsmė likti be tėvo ir netekti iš ieškovo gaunamo išlaikymo, nes biologinio tėvo nustatymas yra neaiškus. Pripažįstama, kad esminis ir svarbiausias vaikų interesas yra išsaugoti ilgametį ryšį su tėvu, mamos buvusiu sutuoktiniu, išsaugoti savo šeimos santykių stabilumą ir tęstinumą, vaiko teisinio statuso aiškumą.

20Be to, nuginčyti tėvystę šioje byloje galima tik įrodžius, kad asmuo, įrašytas kaip vaiko tėvas, negali būti vaikų tėvas. Nors atsakovė R. R. nurodo, kad ieškovas nėra vaikų Aušrinės ir Arno tėvas, tačiau vaikai gimė ieškovui ir atsakovei santuokoje, iš paaiškinimų šios bylos nagrinėjimo metu ir civilinės bylos Nr.2-63-496/2008 nagrinėjimo metu matyti, kad A. R. su R. R. nors jau gyveno atskirai, tačiau kartais susitikdavo, kartai artimai bendravo, todėl nesant patikimų įrodymų nėra galimybės teigti, kad ieškovas A. R. negali būti Aušrinės ir Arno tėvu.

21Pripažįstama, kad ieškinys yra paduotas pasibaigus ieškinio senaties terminui, bei neatitinka vaikų interesų, todėl yra atmestinas.

22Byloje ieškovui A. R. buvo suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba (l.15-16, 74-75), todėl iš jo nepriteisiamos bylinėjimosi išlaidos.

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268-282, 307 str., teismas

Nutarė

24Atmesti A. R. ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal A. R. ieškinį... 3. Ieškovas A. R. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais įrašus apie A.... 4. Ieškovas A. R. teismo posėdžio metu savo ieškinį palaiko, prašo jį... 5. Ieškovo atstovas prašo patenkinti ieškinį, nes A. R. nėra biologinis A. R.... 6. Atsakovė R. R. į teismo posėdį neatvyko, parengiamojo teismo posėdžio... 7. Atsakovės atstovė prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, nes... 8. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Iš gimimo liudijimų (l.6,7), gimimo įrašų (l.78,79) matyti, kad 2001 metų... 11. R. R. ir A. R. santuoka nutraukta 2008 metų balandžio 24 dienos Kelmės r.... 12. CK 3.140 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta teisinė tėvystės prezumpcija,... 13. CK 3.152 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreiptis į teismą dėl... 14. Ieškovas A. R. aiškino, kad jie su atsakove R. R. nuo 2000 metų gyveno... 15. Iš šių paaiškinimų matyti, kad A. R. ieškinio senaties terminas dėl... 16. Kitu savo pasisakymų metu ieškovas A. R. aiškino, kad jis nuo Aušrinės ir... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad vienas iš... 18. Teismo posėdžio metu apklausta mažametė A. R., gimusi 2001m. gruodžio 24,... 19. Ieškovas A. R. taip pat pripažįsta, kad bendrauja su Aušrine ir Arnu,... 20. Be to, nuginčyti tėvystę šioje byloje galima tik įrodžius, kad asmuo,... 21. Pripažįstama, kad ieškinys yra paduotas pasibaigus ieškinio senaties... 22. Byloje ieškovui A. R. buvo suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268-282, 307 str., teismas... 24. Atmesti A. R. ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo.... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...