Byla 2-1615-730/2011
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė viešame teismo posėdyje, sekretoriaujant K. S., Simonai Šukytei, dalyvaujant ieškovo atstovams V. T., R. U., atsakovui V. Ž. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Paslaugos būstui“ ieškinį atsakovui V. Ž. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2byla buvo nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka. Ieškovė pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovo 1429,14 Lt skolą už eksploatacines, administracines išlaidas ir komunalines paslaugas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 33,00 Lt žyminio mokesčio. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad atsakovas gyvena bute, esančiame ( - ), savininko teisėmis, tačiau netinkamai vykdo prievolę dėl apmokėjimo už eksploatacines, administravimo išlaidas ir komunalines paslaugas, todėl susidarė įsiskolinimas. Didžiąją skolos dalį sudaro avarijos likvidavimo darbai, už kuriuos ieškovas yra sumokėjęs UAB „Skaidrola“. Dėl kanalizacijos nuolatinių tinklų užsikimšimo būdavo apsemiamas namo, esančio ( - ), rūsys. Buvo nuspręsta kanalizacijos liniją pakeisti nauja, pastatant šulinį pravalymui. Kanalizacijos remonto darbus pagal suderintą lokalinę sąmatą ir atliktų darbų aktą atliko UAB „Skaidrola“. Už atliktus darbus ieškovas UAB „Skaidrola“ pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą SKA Nr. 0003414 ir atliktų darbų aktą sumokėjo 4622,06 Lt.

      1. preliminariu sprendimu teismas patenkino ieškovo ieškinį visiškai.

3Teismo nustatytu terminu atsakovas pateikė prieštaravimus, prieštaravimai 2010-10-14 nutartimi buvo priimti. Prieštaravimų esmė – ieškovas turėjo pakankamai duomenų apie kanalizacijos sistemos pažeidimus, paskutinė kanalizacijos 2008-04-18 avarija vyko ne kaip staigus įvykis, tai buvo prognozuojamas įvykis, todėl ieškovas privalėjo viešai organizuoti konkursą dėl paslaugų pirkimo (Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės nuostatų 6.8. punktas). Ieškovas darbus atliko, pažeidžiant CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostatas, kadangi darbai buvo atlikti, nesant atsakovo sutikimo. Atliktų darbų nėra pagrindo laikyti susijusių su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl tokie darbai galėjo būti atlikti tik esant atsakovo sutikimui. Kanalizacijos darbų išlaidos buvo paskirstytos, pažeidžiant CK 4.82 straipsnio 3 dalyje numatytą proporcingumo principą, kadangi buvo paskaičiuotos ne pagal faktiškai visų bendraturčių užimamą plotą (b.l. 23-25).

4Ieškovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus, kuris buvo priimtas. Atsiliepimo į prieštaravimus esmė – darbų atlikimo metu galioję Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės nuostatai nenustatė pareigos ieškovui organizuoti konkursą darbams atlikti (Nuostatų 6.8 punktas). Buvo atlikti avarijos likvidavimo darbai, kurie yra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, todėl buvo nereikalingas atsakovo sutikimas atlikti šiuos darbus. Paskirstant kanalizacijos darbų išlaidas, proporcingumo principas nebuvo pažeistas, kadangi skaičiuojant mokesčius yra remiamasi Nekilnojamojo turto registre esančiais duomenimis apie savininkų turimą nekilnojamojo turto plotą, išlaidos buvo paskirstytos pagal Nekilnojamajame turto registre nurodytą kiekvienam bendraturčiui tenkantį plotą. Ieškovui nesuteiktos teisės imtis priemonių, kad būtų užtikrintas rekonstrukcijos įteisinimas įstatymų nustatyta tvarka (b.l. 29-31).

5Nagrinėjant bylą teisme ieškovo atstovai ieškinį palaikė, iš esmės paaiškino ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, atsiliepime į prieštaravimus nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškindami, kad kanalizacijos tinklai nuo pamatų iki pirmojo šulinio priklauso namui. Atkasus kanalizacijos tinklus, buvo nustatyta, kad tinklai buvo sugniuždyti, pirmojo šulinio nerado. Viso darbų buvo atlikta už 8439, 36 Lt. Už darbus nuo šulinio iki pasijungimo prie vandentiekio tinklų sumokėjo ieškovas. Negali pagrįsti kaip apskaičiuota suma 61,76 Lt už komunalines paslaugas. Rašant ieškinį, buvo padaryta rašymo apsirikimo klaida, nurodant PVM sąskaitos-faktūros numerį ir bendrą sumą, tačiau paskaičiavimas padarytas teisingas ir reikalavimas nepasikeitė. Atsakovas visada daugiau sumokėdavo už komunalines paslaugas (b.l. 67, 74-76).

6Atsakovas nagrinėjant bylą teisme ieškinio nepripažino, iš esmės paaiškino prieštaravimuose nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, mano, jog jei darbai atliekami už namo ribų, tai mokėti neturi. Nežinojo, kokią sumą faktiškai turi sumokėti, nes vis gaudavo skirtingo dydžio sąskaitas, neaišku kaip atlikti paskaičiavimai. Už komunalines paslaugas yra sumokėjęs, visada moka reguliariai. Ieškovas pakeitė ieškinio pagrindą, kadangi dabar nurodo, kad už darbus sumokėjo iš viso 3817, 30 pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0003415 (b.l. 68-69, 75-76).

7Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, teismas laiko nustatytomis, sekančias teismo nuomone, teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas (b.l. 9-10). Ieškovas yra namo, kuriame yra atsakovui nuosavybės teise priklausantis butas, administratorius ir teikia atsakovui administravimo ir komunalines paslaugas (b.l. 4-8). 2008-02-02, 2008-02-04, 2008-02-06, 2008-03-13 gyventojų namo, esančio ( - ), prašymu buvo atliekami šio namo kanalizacijos tinklų išvalymo darbai, kadangi namo rūsys buvo apsemiamas fekalinėmis nuotekomis (b.l. 38-39, 52-53, 56-57, 60). 2008-04-18 namo, esančio ( - ), rūsį apsėmė fekalinės nuotekos (b.l. 41, 51, 60), pravalyti nepavyko, todėl ieškovas nusprendė atkasti kanalizacijos vamzdžius ir nustatyti užsikimšimo priežastis (b.l. 12). Atkasus 2008-04-24 kanalizacijos tinklų liniją, nustatyta, kad linijoje nuo pastato iki šulinio, kanalizacijos tinklai sugadinti, todėl linija užsikimšusi gruntu, reikalinga kanalizacijos tinklus keisti (b.l. 13). 2008-04-30 buvo nustatyta, kad sugadinti kanalizacijos tinklai ir toliau, tai yra nuo šulinio iki pasijungimo prie pagrindinio kolektoriaus, todėl juos taip pat reikalinga keisti (b.l. 14). UAB „Skaidrola“ atliko kanalizacijos tinklų darbus pagal sudarytas lokalines sąmatas nuo pastato sienos iki išvalymo šulinio, sumontuojant šį šulinį (b.l. 43-46), ir darbus toliau, tai yra nuo šio šulinio iki pagrindinio kolektoriaus, tai yra prisijungimo prie miesto tinklų (b.l. 16-17). Atlikus visus darbus, kanalizacijos tinklai veikė (b.l. 14). Ieškovas sumokėjo už atliktus kanalizacijos remonto darbus nuo pastato sienos iki išvalymo šulinio, sumontuojant šį šulinį UAB „Skaidrola“ 3817, 30 Lt pagal pateiktą UAB „Skaidrola“ PVM sąskaitą – faktūrą 2008-05-30 Nr. 0003415 (b.l. 42). Šulinio montavimo ir jo liuko pastatymo darbų vertė iš viso 706, 60 Lt (423,63 Lt ir 282,97 Lt). Ieškovo atsakovui paskaičiuotas įsiskolinimas sudaro: už kanalizacijos remonto darbus 1367,68 Lt ir už komunalines paslaugas 2008 metų birželio mėnesį 61,67 Lt, iš viso 1429,14 Lt (b.l. 11, 47). Name, esančiame ( - ), yra 4 butai, kurių plotas: buto Nr. 1 - 102, 99 kv.m., buto Nr. 3 – 24, 90 kv.m., buto Nr. 4 – 74, 24 kv.m., buto Nr. 6 – 70,11 kv.m., iš viso 272,20 kv.m. (b.l. 60).

8Byloje iškilo ginčas tarp buto ir kitų patalpų, priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teise savininko ir bendrojo naudojimo objektų administratoriaus dėl savininko pareigos proporcingai apmokėti su bendro turto remontu, tai yra kanalizacijos tinklų, susijusias išlaidas.

9Remiantis sekančiais argumentais, teismas pripažįsta atsakovo prieštaravimus (b.l. 23-25) nepagrįstais.

10Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio santykių sureguliavimo režimą reglamentuoja CK IV knygos „Daiktinė teisė“ V skyriaus „Nuosavybės teisė“ IV skirsnio „Bendrosios nuosavybės teisė“ normos, ir jų pagrindu priimti poįstatyminiai, administraciniai aktai. Jie reglamentuoja ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą.

11Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja DNSBĮ 2 straipsnio 5 dalis, pagal kurią bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo naudojimo objektais) be kitų objektų yra ir bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;

12Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis).

13Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 (patvirtintas Aplinkos ministro 2003-07-21 įsakymu Nr. 390) nustato pastato inžinerinių sistemų – vandentiekio ir nuotekų šalintuvo (kaip pastato dalių) esminius reikalavimus bei saugos ir paskirties reikalavimus (Reglamento 1.1. punktas). Pastato nuotekų šalintuvas yra inžinerinė sistema, susidedanti iš įlajų, nuotakyno ir, jei reikia, nuotekų kėlimo ir valymo įtaisų, surenkanti ir tekinanti nuotekas iki jų priimtuvo, nuotakyną sudaro nuotakai, stovai, išvadai ir saugos bei priežiūros įtaisai (Reglamento 211 punktas). Sutinkamai su Reglamento 259 punktu, pastatui priklausantis išvadas yra iki pirmojo nuotekų šulinio.

14Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismo nuomone, atsakovui bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso pastato inžinierinės sistemos – nuotekų šalinimo (kanalizacijos) tinklai iki pirmojo nuotekų šulinio.

15Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, ieškovas reiškia reikalavimą atsakovui apmokėti už atliktus kanalizacijos darbus, kuriuos sudaro darbai atlikti – pastatui priklausančiuose inžinieriniuose tinkluose - nuotekų šalinimo (kanalizacijos) tinkluose iki pirmojo nuotekų šulinio ir paties šulinio montavimas, jo liuko pastatymas. Šulinio montavimo ir jo liuko pastatymo darbų vertė iš viso 706, 60 Lt, atsakovui paskaičiuota šių darbų vertė 268,00 Lt (423,63 Lt ir 282,97 Lt = 706,60 Lt :272,20 kv.m. = 2,60 Lt x 102,99 kv.m. = 268,00 Lt).

16Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifiką lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo.

17CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

18Formuojama teismų praktika, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (LAT 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003, LAT 2003 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2003) ir kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (LAT 2009-11-27 nutartis byloje Nr. 3K-7515/2009).

19Kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti.

20CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (toliau – Reglamentas). Nurodytas Reglamentas (galiojusi redakcija nuo 2002-08-21 iki 2011-01-07) apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), reglamentas yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t. (2 punktas).

21Pagal Reglamento 11 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo (11.1-11.1.6 papunkčiai); 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (11.2-11.2.3 papunkčiai). Šių reikalavimų įgyvendinimas, be kita ko, užtikrinamas: gyvenamojo namo (jo patalpų, konstrukcijų ir inžinerinės įrangos) bei namo aplinkos naudojimu pagal paskirtį; nuolatiniu namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu bei jų nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu, patalpų valymu, priskirtos teritorijos tvarkymu ir kitais prevenciniais darbais); racionaliu pastato energetinio ūkio valdymu; avarinės būklės likvidavimo darbais; suplanuotais statybos darbais – pastato ar jo dalių remontu ar rekonstrukcija, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą (Reglamento 13 punktas). Reglamento prasme privalomieji darbai yra atskiri ar kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamųjų namų būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą (7 punktas).

22Lingvistine prasme avarija yra suprantama nenumatytas susisiekimo priemonės ar šiaip kokio įrengimo, įtaiso ar pastato gedimas. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, teismo nuomone, ieškovė atliko avarijos likvidavimo darbus, kadangi įvyko kanalizacijos tinklų gedimas, kurio padarinių, tai yra rūsio užliejimo fekalijomis, kitokiu būdu, kaip tik atliekant tokio pobūdžio darbus, nebuvo galimybės pašalinti, ir ieškovas neturėjo galimybės šio gedimo numatyti, kadangi iki šio gedimo kanalizacijos tinklai buvo išvalomi, tai yra negalėjo būti žinoma ar juos išvalius vėl kas nors užkimš ar ne, tik atkasus kanalizacijos tinklų liniją, buvo nustatyta, kad užsikimšimo priežastis – sugadinta kanalizacijos tinklų linija.

23Kadangi teismo nuomone, buvo atlikti avarijos likvidavimo darbai, esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, yra pagrindas išvadai padaryti, jog buvo atlikti darbai, privalomiesiems reikalavimams užtikrinti, todėl išlaidos, atliekant šiuos darbus, yra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

24CK 4.82 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Šioje teisės normoje įtvirtintas proporcingumo principas, kuris reiškia, kad kiekvieno butų ir kitų patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma kaip atitinkama proporcija. Ji apskaičiuojama visą konkrečiam butų ir kitų patalpų savininkui nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingąjį plotą palyginant su gyvenamojo namo visu naudinguoju plotu. Formuojama teismų praktika, jog atsižvelgiant į CK 4.82 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos teisės normos tikslus ir su bendrosios dalinės nuosavybės dalimi įstatymų siejamas savininko teises ir pareigas, nustatant butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės dalis į palyginamuosius naudinguosius plotus turi būti įskaičiuojamas ir bendraturčio, kurio bendrosios dalinės nuosavybės dalis nustatinėjama, atitinkamame gyvenamajame name faktiškai turimų (užimamų) patalpų naudingasis plotas, nesvarbu, kad šios patalpos nėra teisiškai įregistruotos bei įteisintos, tai yra butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas (LAT 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Esant tokiai formuojamai teismų praktikai, aiškinant CK 4.82 straipsnio 5 dalies nuostatas, darytina išvada, kad taikant CK 4.82 straipsnio nuostatas, visų įmokų dydis turi būti proporcingas visam tame name savininko faktiškai turimam (užimamam) plotui.

25Pripažįstama, kad atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybę, jog vieno iš bendraturčių faktiškai turimas (užimamas) plotas yra didesnis, nei dalis, kuriai buvo paskaičiuotos įmokos, byloje tokių įrodymų nėra. Sutinkamai su CK 4.53 straipsnio 2 dalimi, bendraturčiai turi teisę iš kitų bendraturčių reikalauti, kad bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias visų bendraturčių teises ir teisėtus interesus, atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismo nuomone, atsakovas turėjo galimybę, užtikrinti, kad įrodymai, pagrindžiantys aplinkybes, apie kitų bendraturčių faktiškai turimą (užimamą) plotą būtų pateikti ieškovui, teismui. Ieškovas šiuo atveju vykdo paprastąjį turto administravimą, tai yra kai administratorius atlieka veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti (CK 4.239 straipsnis).

26Ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, tai yra tam tikri įvykiai, atsitikimai ir veiksmai, su kuriais siejamas teisės normų taikymas (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Teismo nuomone, bylos nagrinėjimo metu, ieškovo atstovams patikslinus aplinkybes, jog iš viso ieškovas už atliktus darbus sumokėjo 3817,30 Lt pagal PVM sąskaitą – faktūrą Nr. 0003415 (ne 4622,06 Lt pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 0003414), dėl kurių dalies priteisimo reiškia reikalavimą, nesudaro pagrindo išvadai padaryti, jog pakito ieškinio pagrindas, kadangi aplinkybės, su kuriomis siejamas teisės normų taikymas nepasikeitė (CPK 430 straipsnio 4 dalis). Teismo nuomone, priešingai aiškinant civilinio proceso įstatymo normas, būtų pažeistas protingumo principas CPK 3 straipsnio 1 dalis).

27Pripažįstama, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, jog atsakovas nesumokėjo ieškovui už komunalines paslaugas 2008 metų birželio mėnesį 61,76 Lt. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas negalėjo pateikti paaiškinimų, pagrindžiančių 61, 76 Lt paskaičiavimą (b.l. 67). Byloje, įrodymų, pagrindžiančių 61,76 Lt įsiskolinimą, nėra, iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovas 2008 metais kiekvieną mėnesį mokėjo už komunalines paslaugas, ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovas visada daugiau sumokėdavo už komunalines paslaugas (b.l. 75).

28Esant tokiems argumentams, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo už avarijos likvidavimo darbus, atliekant kanalizacijos tinklų remontą, nuo pastato sienos iki pirmojo išvalymo šulinio - 1099, 38 Lt.

29Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovo yra pagrindas priteisti ieškovui 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

30Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinėjimosi išlaidas ieškovui (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Byloje yra įrodymai apie ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas 33,00 Lt (žyminis mokestis). Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktu, dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose žyminis mokestis yra pusė sumos, mokėtinos už ieškinį, bet nemažiau kaip dvidešimt litų, tačiau taikant vartojimo kainų indeksą 132,7 (Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-14 informaciniame pranešime Nr. 14 pateiktais duomenimis 2010 m. birželio mėnesio vartotojų kainų indeksas, palyginti su 2003 m. sausio mėnesiu, sudarė 132,7, t.y. vartotojų kainos padidėjo 32,7 procento), jis yra 27,00 Lt. Bylinėjimois išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnis). Ieškovo patenkintų reikalavimų dalis sudaro 77 procentai, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinas 21,87 Lt dydžio žyminis mokestis. Ieškovui grąžintinas 6,00 Lt žyminis mokestis.

31Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262, 263, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

32pakeisti 2010-09-21 byloje priimtą preliminarų sprendimą.

33Patenkinti ieškinį iš dalies.

34Priteisti iš atsakovo V. Ž. asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), 1099, 38 Lt (vieną tūkstantį devyniasdešimt devynis Lt 38 ct) skolos, nuo šios sumos 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2010-09-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20, 80 Lt (dvidešimt Lt 80 ct) bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) ieškovui UAB „Paslaugos būstui“, (duomenys neskelbtini.

35Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

36Grąžinti ieškovui UAB „Paslaugos būstui“, ( - ) 6,00 Lt (šešis Lt 00 ct) sumokėto žyminio mokesčio (2010-08-12 mokėjimo nurodymas Nr. 08121053 AB „Šiaulių bankas“ Klaipėdos filialas).

37Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė viešame... 2. byla buvo nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka. Ieškovė pareiškė... 3. Teismo nustatytu terminu atsakovas pateikė prieštaravimus, prieštaravimai... 4. Ieškovas teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į atsakovo... 5. Nagrinėjant bylą teisme ieškovo atstovai ieškinį palaikė, iš esmės... 6. Atsakovas nagrinėjant bylą teisme ieškinio nepripažino, iš esmės... 7. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, teismas laiko nustatytomis,... 8. Byloje iškilo ginčas tarp buto ir kitų patalpų, priklausančių bendrosios... 9. Remiantis sekančiais argumentais, teismas pripažįsta atsakovo... 10. Bendrosios nuosavybės teisę ir įstatyminį bendraturčių tarpusavio... 11. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 12. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į... 13. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 (patvirtintas Aplinkos ministro... 14. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, teismo nuomone, atsakovui bendrosios... 15. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, ieškovas reiškia... 16. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifiką lemia, kad... 17. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai... 18. Formuojama teismų praktika, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios... 19. Kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo... 20. CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal... 21. Pagal Reglamento 11 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1)... 22. Lingvistine prasme avarija yra suprantama nenumatytas susisiekimo priemonės ar... 23. Kadangi teismo nuomone, buvo atlikti avarijos likvidavimo darbai, esant... 24. CK 4.82 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų... 25. Pripažįstama, kad atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių... 26. Ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, tai yra tam tikri įvykiai,... 27. Pripažįstama, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, jog atsakovas nesumokėjo... 28. Esant tokiems argumentams, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies,... 29. Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovo yra... 30. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Iš atsakovo yra pagrindas priteisti... 31. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262, 263, 428... 32. pakeisti 2010-09-21 byloje priimtą preliminarų sprendimą.... 33. Patenkinti ieškinį iš dalies.... 34. Priteisti iš atsakovo V. Ž. asmens kodas 35. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 36. Grąžinti ieškovui UAB „Paslaugos būstui“, ( - )... 37. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...