Byla 2-2528-192/2014
Dėl įpareigojimo nutraukti veiksmus ir atsakovo UAB „Teledema“ priešieškinį ieškovui UAB „Rotoksema“ dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei, Vilmai Mikelionienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Rotoksema“ atstovui advokato padėjėjui Vidui Adomaičiui, nedalyvaujant atsakovo UAB „Teledema“ atstovui, viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Rotoksema“ ieškinį atsakovui UAB „Teledema“ dėl įpareigojimo nutraukti veiksmus ir atsakovo UAB „Teledema“ priešieškinį ieškovui UAB „Rotoksema“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Rotoksema“ ieškiniu teismo prašo:

3- atsakovo reikalaujamus sumokėti nuostolius, t. y. 5 811,69 Lt pripažinti nepagrįstais bei neteisėtais;

4- įpareigoti atsakovą nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. informacijos apie ieškovo tariamą įsiskolinimą skelbimą UAB „Creditinfo Lietuva“ skolininkų duomenų bazėje;

5- įpareigoti atsakovą nereikalauti iš ieškovo jokių papildomų išlaidų ir/ar nuostolių dėl sutarčių, sudarytų tarp ieškovo bei atsakovo, nutraukimo;

6- priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai (7 b. l.).

7Atsakovas UAB „Teledema“ priešieškiniu teismo prašo:

 • priteisti iš ieškovo šalių iš anksto aptartus nuostolius: 5 811,69 Lt, iš kurių 264,46 Lt nuolaida suteikta telefono aparatui bei 5 547,23 Lt nuolaidos mėnesiniam mokesčiui, taip pat 792,68 Lt skolos už birželio mėnesį suteiktas paslaugas;
 • priteisti iš ieškovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško įvykdymo;
 • priteiti iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (170 b. l.).

8Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė teismui 2014 m. balandžio 10 d. šalių sudarytą taikos sutartį, prašė ją patvirtinti ir bylą nutraukti. Šalys taikos sutartyje taip pat nurodo, kad joms yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 294 str. 2 d., 140 str.

9Atsakovo UAB „Teledema“ atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą žinoma (173 b. l.).

10Prašymas tenkintinas.

11Remiantis CK 6.983 str. 1 d., taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Šalys taikos sutartyje susitarė dėl visų ieškinyje ir priešieškinyje keltų reikalavimų bei dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

12Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalims žinomos (CPK 140 str. 3 d.). Įvertinus šalių pateiktos taikos sutarties turinį, byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad taikos sutarties sudarymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, šalių ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d.).

13Patvirtinus taikos sutartį civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 d.).

14Šalys taikos sutartyje susitarė, kad lieka prie savo turėtų bylinėjimosi išlaidų, todėl šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos nepaskirstomos.

15Teismas šioje byloje turėjo 19,73 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Šalys taikos sutartyje dėl šių išlaidų nesusitarė, tačiau posėdžio metu šias išlaidas sutiko apmokėti ieškovas, todėl iš ieškovo valstybei priteistina 19,73 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

16Įstatymas numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovas paduodamas ieškinį sumokėjo 174 Lt žyminio mokesčio (145 b. l.), o atsakovas paduodamas priešieškinį sumokėjo 198 Lt žyminio mokesčio (171 b. l.). Esant pirmiau nurodytai įstatyminei nuostatai, ieškovui ir atsakovui grąžintina po 75 procentus jų sumokėto žyminio mokesčio: ieškovui 130,50 Lt, o atsakovui 148,50 Lt (CPK 87 str. 2 d.). Kadangi iš ieškovo valstybei priteistina 19,73 Lt bylinėjimosi išlaidų, todėl vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 7 str. 1 d.), teismas užskaito priešpriešines sumas ir ieškovui UAB „Rotoksema“ iš valstybės biudžeto grąžina 110,77 Lt sumokėto žyminio mokesčio dalį (130,50 Lt – 19,73 Lt = 110,77 Lt, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 87 str. 2 d., 96 str.).

17Žyminį mokestį pavestina grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai (CPK 87 str. 3 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., 294-295 str.,

Nutarė

19Patvirtinti ieškovo UAB „Rotoksema“, juridinio asmens kodas 235972480, adresas Eigirgalos km., Kauno r. sav, atstovaujamos direktoriaus R. Z., veikiančio bendrovės įstatų pagrindu ir atsakovo UAB „Teledema“, juridinio asmens kodas 135989386, buveinės adresas Vytauto pr. 32, Kaunas, atstovaujamos direktoriaus A. J., veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, 2014 m. balandžio 10 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

201. Ieškovas besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina, kad:

 1. Atsisako pareikšto ieškinio ir visų su juo susijusių reikalavimų civilinėje byloje Nr. 2-2528-192/2014;
 2. per 14 (keturiolika) dienų po teismo nutarties, kuria bus patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo, Ieškovas perves į žemiau nurodytą Atsakovo sąskaitą 3 550 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt litų).

212.

22Atsakovas besąlygiškai ir neatšaukiamai patvirtina, kad:

 1. Atsakovas atsisako savo priešieškinio ir visų su juo susijusių reikalavimų civilinėje byloje Nr. 2-2528-192/2014;
 2. Atsisako visų turtinių ir neturtinių pretenzijų ir/ar reikalavimų iš Ieškovo, kylančių tarp Šalių sudarytų sutarčių L063983, L059581, L059845, E037501, L064003, L042187 pagrindu;
 3. Šia taikos sutartimis išsprendžiamos absoliučiai visos pretenzijos, kylančios tarp Šalių sudarytų sutarčių L063983, L059581, L059845, E037501, L064003, L042187 pagrindu ir po šios taikos sutarties sudarymo bei ieškovo 1.2. punkte nustatyto įsipareigojimo įvykdymo, Šalys nebeturės ir ateityje nereikš viena kitai jokių turtinių ir/ar neturtinių pretenzijų bei reikalavimų.
 1. Šalys susitaria ir patvirtina, kad neteikia vienai kitai jokių reikalavimų dėl kiekvienos Šalies patirtų bylinėjimosi ir visų kitų, su aptariamu ginču bei aptariama civilinės byla susijusių, išlaidų atlyginimo.
 2. Šalys susitaria ir patvirtina, kad joms yra žinomos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnyje numatytos procesinės bylos nutraukimo pasekmės, t.y. jog vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 3. Šalys susitaria ir patvirtina, kad šios taikos sutarties turinys yra konfidenciali informacija ir be kitos Šalies sutikimo trečiosioms šalims gali būti atskleidžiama tik tokiais atvejais, kai tai būtina ir neišvengiama vykdant teisės aktuose nustatytus reikalavimus dėl tokio pobūdžio informacijos atskleidimo.
 4. Ši taikos sutartis sudaroma 3 egzemplioriais — po vieną egzempliorių paliekama kiekvienai Šaliai, vienas egzempliorius teikiamas teismo patvirtinimui.
 5. Šalys patvirtina, kad šios taikos sutarties sąlygos yra suderintos abipusių derybų ir nuolaidų būdu, išreiškia tikrąją jos Šalių valią, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui.
 6. Šalys prašo Teismo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka, Šalims nedalyvaujant, civilinę bylą Nr. 2-2528-192/2014 nutraukti bei grąžinti Šalims 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

23Civilinę bylą Nr. 2-2528-192/2014 pagal ieškovo UAB „Rotoksema“ ieškinį atsakovui UAB „Teledema“ dėl įpareigojimo nutraukti veiksmus ir atsakovo UAB „Teledema“ priešieškinį ieškovui UAB „Rotoksema“ dėl skolos priteisimo, nutraukti.

24Grąžinti UAB „Rotoksema“, juridinio asmens kodas 235972480, adresas Eigirgalos km., Kauno r. sav., a. s. ( - ), AB Swedbank, 2013 m. spalio 11 d. AB Swedbank banke sumokėto žyminio mokesčio dalį – 110,77 Lt (vieną šimtą dešimt litų 77 ct) (iš viso mokėta 174 Lt).

25Grąžinti UAB „Teledema“, juridinio asmens kodas 135989386, buveinės adresas Vytauto pr. 32, Kaunas, a. s. ( - ), Danske bankas, 2014 m. kovo 13 d. AB Danske banke sumokėto žyminio mokesčio dalį – 148,50 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis litus 50 ct) (iš viso mokėta 198 Lt).

26Žyminį mokestį pavesti grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

27Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. Ieškovas UAB „Rotoksema“ ieškiniu teismo prašo:... 3. - atsakovo reikalaujamus sumokėti nuostolius, t. y. 5 811,69 Lt pripažinti... 4. - įpareigoti atsakovą nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. informacijos apie... 5. - įpareigoti atsakovą nereikalauti iš ieškovo jokių papildomų išlaidų... 6. - priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai (7 b.... 7. Atsakovas UAB „Teledema“ priešieškiniu teismo prašo: