Byla 2YT-1515-786/2017
Dėl nuolatinės globos nustatymo G. J. ir nuolatinės rūpybos nustatymo I. J., vaikų globėjo ir rūpintojo paskyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo bei turto administratoriaus paskyrimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant institucijos teikiančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių paramos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, Aulelių vaikų globos namų atstovei Dainai Rancevienei, teismo posėdyje išnagrinėjo teismo iniciatyva pradėtą nuolatinės globos ir rūpybos nustatymo nepilnamečiams vaikams bylą,

Nustatė

22017 m. spalio 11 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu A. M. ir V. J. neterminuotai apribota tėvų valdžia jų nepilnamečių vaikų I. J., gim. ( - ) ir G. J., gim. ( - ) atžvilgiu.

32017 m. spalio 11 d. teismo nutartimi ir teismo iniciatyva, buvo pradėtas procesas dėl nuolatinės globos nustatymo G. J. ir nuolatinės rūpybos nustatymo I. J., vaikų globėjo ir rūpintojo paskyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo bei turto administratoriaus paskyrimo.

4Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad nepilnamečiai G. J. ir I. J. gyvena Aulelių globos namuose.

5Institucijos teikiančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių paramos skyriaus atstovė Laima Zukienė palaikė duotą skyriaus išvadą ir nurodė, kad vaikai gyvena Aulelių globos namuose. Kitų asmenų, norinčių tapti nuolatiniais vaikų globėjais, nėra. Nepilnamečiai vaikai pagal savo brandą savo nuomonės neišreiškė.

6Aulelių vaikų globos namų atstovė Daina Rancevienė nurodė, kad berniukai yra globojami jų įstaigoje, įstaiga ir toliau sutinka atlikti nuolatinio globėjo pareigas.

7Kaip matyti iš duotų paaiškinimų ir bylos medžiagos, 2017 m. spalio 11 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu A. M. ir V. J. neterminuotai apribojus tėvų valdžią jų nepilnamečių vaikų I. J., ( - ) ir G. J., gim. ( - ) atžvilgiu, tos pačios dienos teismo nutartimi inicijuotas procesas dėl nuolatinės globos ir rūpybos nustatymo ir globėjo bei rūpintojo skyrimo nepilnamečiams vaikams. Iš teismui pateiktos Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių paramos skyriaus išvados matyti, kad G. J. ir I. J. vaikų globos namuose sudarytos tinkamos gyvenimo ir auklėjimo sąlygos. Byloje nėra duomenų, kad kitas asmuo pageidautų būti vaikų globėjas (rūpintojas) ir turto administratorius.

8Remiantis išdėstytu G. J., gim. ( - ) nustatytina nuolatinė globa, jo globėju bei turto administratoriumi skirtini Aulelių vaikų globos namai, I. J., gim. ( - ) nustatytina rūpyba, jo rūpintoju bei turto administratoriumi skirtini Aulelių vaikų globos namai. Nepilnamečių G. J. ir I. J. gyvenamoji vieta nustatytina globėjo įstaigoje. Globėjui suteikiama teisė uzufrukto teisėmis tvarkyti nepilnamečių gaunamas lėšas jų išlaikymui.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 501-504 straipsniais,

Nutarė

10Nustatyti G. J., gim. ( - ), a. k. ( - ) nuolatinę globą.

11Nustatyti I. J., gim. ( - ), a. k. ( - ) nuolatinę rūpybą.

12G. J., gim. ( - ), a. k. ( - ) globėju ir turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus, esančius Anykščių r., Svėdasų sen., Aulelių k., Liepų g. 11, į. k. 190984532.

13I. J., gim. ( - ), a. k. ( - ) rūpintoju ir turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus, esančius Anykščių r., Svėdasų sen., Aulelių k., Liepų g. 11, į. k. 190984532.

14G. J. ir I. J. gyvenamąją vietą nustatyti Aulelių vaikų globos namuose, esančiuose Anykščių r., Svėdasų sen., Aulelių k., Liepų g. 11.

15Nustatyti Aulelių vaikų globos namams uzufrukto teisę į Anykščių rajono apylinkės teismo 2017 m. spalio 11 d. sprendimu priteistą G. J., gim. ( - ), a. k. ( - ) ir I. J., ( - ), a. k. ( - ) išlaikymą iš A. M., a. k. ( - ) ir V. J., a. k. ( - )

16Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu, gali būti skundžiamam Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai