Byla 2-444-215/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir globėjo skyrimo, vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, turto administratoriaus skyrimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui K. S., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Sigutei Dagienei, dalyvaujant ieškovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovui Vladui Narmontui, tretiesiems asmenims I. R., A. R., atsakovei nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei L. V. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir globėjo skyrimo, vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, turto administratoriaus skyrimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė savo ieškinyje nurodė, kad L. V., a.k. ( - ) yra pagimdžiusi septynis: J. V., gim. , N. V., gim. , I. V., gim. , S. V., gim. , I. V., gim. , R. V., gim. ir G. V., gim. , bet jų neaugina, neauklėja, materialiai neišlaiko, visų išskyrus G. V., motinos valdžia yra apribota, paskirti globėjai.

52011-05-05 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius gavo Laižuvos seniūnijos raštą, kad L. V. laukiasi septinto vaiko, tačiau, nepaisant nėštumo, L. V. kiekvieną dieną pastebima neblaivi, valkataujanti gatvėmis su vyrais, dažnai įsivelianti į muštynes. Nurodė, kad L. V. neturi nuolatinio darbo ir pajamų, neturi nuolatinės gyvenamos vietos - būna vienoje ar kitoje miestelio landynėje. Sename, netvarkingame name, kuriame dažniausiai apsistoja, langai apkalti lentomis, prie namų mėtosi plastmasiniai alaus buteliai, viduje dvelkia stiprus alkoholio kvapas, netvarkinga, nėra elektros, šaldytuvo, dujinės viryklės. Vaikui auginti nėra tinkamų sąlygų.

62011-07-02 L. V. pagimdė dukrą G. V., a.k. ( - ) Mergaitei tėvystė nenustatyta. 2011-07-05 L. V. parašė sutikimą, kad jos dukra G. V. būtų apgyvendinta Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namuose. 2011-07-07 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1344 G. V., gim. 2011-07-02, nustatyta laikinoji globa (rūpyba), globėjais (rūpintojais) paskirti Mažeikių vaikų našlaičių ir senelių globos namai. 2011-07-08 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1352 G. V. globėjais (rūpintojais) paskirti I. R., a.k. ( - ) ir A. R., a.k. ( - ) gyv. Mažeikiuose, Žemaitijos g. 39-22.

72011-10-17 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1950 L. V. šeima įrašyta į Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Nuo 2011-12-09 šeimai teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens namuose paslaugos. Su L. V. šeima dirba Laižuvos seniūnijos socialinė darbuotoja K. B., kuri savo 2011-12-16 ataskaitoje nurodė, kad L. V. turi žalingų įpročių, pasižymi asocialiu elgesiu, neturi jokių tinkamų gyvenimo sąlygų bei galimybių auginti dukrą Gabrielę, nerodo jokių pastangų keisti savo gyvenimo būdo ir spręsti problemas..

82011-12-27 komisija vaiko globos klausimams rajone spręsti nutarė tęsti G. V., gim. 2011-07-05, laikinąją globą (rūpybą) ir kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo L. V. dukters G. V. atžvilgiu bei nuolatinės globos (rūpybos) mergaitei nustatymo.

9Teismo posėdyje ieškovo atstovas reikalavimus pilnai palaikė ir prašė juos tenkinti ieškinyje nurodytais pagrindais. Patvirtino, kad padėtis nėra pasikeitusi, atsakovė jokių pastangų nerodo ir savo dukra visiškai nesidomi, jos gyvenimo sąlygos blogos.

10Atsakovei apie posėdžio datą ir laiką pranešta asmeniškai, jokio atsiliepimo nėra gauta, byla nagrinėtina jai nedalyvaujant.

11Tretieji asmenys I. R. ir A. R. patvirtino, kad jie jau augina G. V., jie yra pasiruošę ir sutinka būti G. V. globėjais. Patvirtino, kad visos sąlygos yra sudarytos ji ir jos sutuoktinis turi pastovias darbo vietas, gaunamų pajamų užtenka vaiko poreikiams tenkinti.

12I. R. dirba Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiąja specialiste, šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose. A. R. dirba UAB „Impeka" vadybininku. Darbe charakterizuojamas teigiamai. I. ir A. R. buitinės ir materialinės sąlygos atitinka globėjams keliamus reikalavimus, jie yra sveiki, neteisti, todėl gali būti paskirti nuolatiniais globėjais.

13Teismas konstatuoja, kad atsakovė L. V. yra dukros G. V., gim. 2011 m. liepos 2 d. motina, tačiau jos neaugina nuo pat gimimo, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1352 G. V. globėjais (rūpintojais) paskirti I. R., a.k. ( - ) ir A. R., a.k. ( - ) gyv. Mažeikiuose, .

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.165 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tėvai turi pareigą tinkamai auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tėvų valdžios turinys yra apibrėžtas CK 3.155 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad vaikai iki pilnametystės yra tėvų prižiūrimi, o 2 dalis apibrėžia tėvų teises ir pareigas, numatant, kad tėvai turi teisę į pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į fizinę ir protinę būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas. savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

15Byloje nustatyta, kad atsakovė L. V. savo dukros G. V. atžvilgiu šiuo metu šių įstatyme įtvirtintų pareigų nevykdo, vengia jas atlikti, nesirūpina dukros priežiūra, sveikata, auklėjimu, tinkamų sąlygų jo vystymuisi sudarymu, visiškai jos neaugina nuo pat gimimo, todėl ieškinys yra tenkintinas.

16Apribojus motinos valdžią atsakovei L. V. jos dukros G. V. atžvilgiu, siekiant užtikrinti jo tolesnį auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai ir tinkamai augti, vystytis ir tobulėti, G. V. nustatytina nuolatinė globa ir paskirtini globėjai (CK 3.257 str.).

17Byloje surinktais duomenimis: medicininiu pažymėjimu, komisijos vaiko globos klausimams rajone spręsti protokolo išrašais, duomenimis apie administracines nuobaudas, teistumą, nekilnojamojo turo registro centrinio duomenų banko išrašu, pažyma apie deklaruotą gyvenamą vietą, I. R. ir A. R. sutikimu nustatyta, kad skirti G. V. globėjais (rūpintojais) I. R. ir A. R. kliūčių nėra. Dėl šių kandidatūrų jokių prieštaravimų nėra gauta. Paskyrus globėjus G. V. gyvenamoji vieta nustatytina globėjų gyvenamojoje vietoje.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.249 str. 1 d., Vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p., teismas pažymi, kad vaiko globa ( rūpyba) turi būti nustatoma ir globėjas paskirtinas tik vaiko interesais.

19Motinos pareiga išlaikyti savo nepilnametį vaiką išlieka ir neterminuotai apribojus tėvų valdžią (LR CK 3.195 str.), todėl priteistinas iš atsakovės L. V. išlaikymas dukrai G. V. iki jos pilnametystės. LR CK 3.192 str. 2 d. numato, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Kadangi atsakovė nedirba ir neturi pastovių pajamų, tačiau įstatymas neatleidžia nuo pareigos išlaikyti savo vaikus, todėl išlaikymas dukrai G. V. priteistinas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimalų pragyvenimo lygį, t.y. periodinėmis išmokomis po 135 litų kas mėnesį iki jos pilnametystės. Vadovaujantis LR CK 3.208 str., kas mėnesį mokamos periodinės išmokos gali būti indeksuojamos kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

20LR CK 3.200 str. numatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už tris metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Kadangi atsakovė dukros neaugino nuo pat gimimo, o nuo 2011-07-07 nustatyta laikinoji globa, todėl teismas tenkina ieškovo prašymą dėl lėšų priteisimo iš atsakovės būtent nuo šios datos.

21Nepilnametės G. V. turto administratoriais skirtini globėjai (rūpintojai), kurie vaikui skirtą išlaikymą privalo naudoti tik vaiko interesams (LR CK 3.203 str. 1 d.). Išlaikymas negali būti naudojamas globėjo (rūpintojo), kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Išlaikymą teikiantis tėvas (motina) turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą.

22Ieškovas, paduodant ieškinį, įstatymo yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl, patenkinus ieškinį, žyminis mokestis išieškotinas iš atsakovės L. V. į valstybės pajamas pagal patenkintų reikalavimų skaičių: bendrą išmokų dydį už vienerius metus vaikui išlaikyti priteisimą ( 135 Lt x 12 mėn. x 1 = 1620 Lt x 3% = 49.00 Lt ), mokestis už tėvų valdžios apribojimą 100 litų ( CPK 80 str. 1 d., 1 p., 85 str. 1 d. 3 p. ir 96 str.), viso 149,00 litai.

23Be to, nagrinėjant bylą susidarė 15.02 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas, šios išlaidos priteistinos iš atsakovės valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 2 d., 96 str.).

24Teismo sprendimas dėl lėšų vaiko išlaikymui išieškojimo iš atsakovės vykdytinas skubiai (CPK 235 str. 1 p.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 271, 285 straipsniais,

26teismas

Nutarė

27Ieškinį tenkinti.

28Neterminuotai apriboti L. V., a.k. ( - ) gyv. Mažeikių r., motinos valdžią dukros G. V., a.k. ( - ) atžvilgiu.

29Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) G. V., a.k. .

30Skirti G. V., a.k. ( - ) nuolatiniais globėjai (rūpintojais) I. R., a.k. ( - ) ir A. R., a.k. ( - ) gyv. Mažeikių m.

31Nustatyti G. V., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą globėjų gyvenamojoje vietoje.

32Panaikinti G. V., a.k. ( - ) lakiną globą (rūpybą).

33Priteisti iš L. V., a.k. ( - ) gyv. Mažeikių r., išlaikymą jos dukrai G. V., a.k. ( - ) po 135 Lt kas mėnesį mokamomis išmokomis nuo 2011-07-07 iki jo pilnametystės G. V. naudai.

34Paskirti I. R., a.k. ( - ) ir A. R., a.k. ( - ) gyv. Žemaitijos g. 39-22, Mažeikių m., G. V., a.k. ( - ) turto administratorias.

35Priteisti iš L. V., a.k. ( - ) gyv. Mažeikių r., 149,00 (vieną šimtą keturiasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio valstybės naudai.

36Priteisti iš L. V., a.k. ( - ) gyv. Mažeikių r., 15,02 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

37Sprendimą dėl lėšų vaiko išlaikymui priteisimo vykdyti skubiai.

38Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui K.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė savo ieškinyje nurodė, kad L. V., a.k. ( - ) yra pagimdžiusi... 5. 2011-05-05 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 6. 2011-07-02 L. V. pagimdė dukrą G. V., a.k. ( - ) Mergaitei tėvystė... 7. 2011-10-17 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 8. 2011-12-27 komisija vaiko globos klausimams rajone spręsti nutarė tęsti G.... 9. Teismo posėdyje ieškovo atstovas reikalavimus pilnai palaikė ir prašė juos... 10. Atsakovei apie posėdžio datą ir laiką pranešta asmeniškai, jokio... 11. Tretieji asmenys I. R. ir A. R. patvirtino, kad jie jau augina G. V., jie yra... 12. I. R. dirba Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 13. Teismas konstatuoja, kad atsakovė L. V. yra dukros G. V., gim. 2011 m. liepos... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.165 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovė L. V. savo dukros G. V. atžvilgiu šiuo metu... 16. Apribojus motinos valdžią atsakovei L. V. jos dukros G. V. atžvilgiu,... 17. Byloje surinktais duomenimis: medicininiu pažymėjimu, komisijos vaiko globos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 3.249 str. 1 d., Vaiko teisių... 19. Motinos pareiga išlaikyti savo nepilnametį vaiką išlieka ir neterminuotai... 20. LR CK 3.200 str. numatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 21. Nepilnametės G. V. turto administratoriais skirtini globėjai (rūpintojai),... 22. Ieškovas, paduodant ieškinį, įstatymo yra atleistas nuo žyminio mokesčio... 23. Be to, nagrinėjant bylą susidarė 15.02 Lt išlaidų, susijusių su... 24. Teismo sprendimas dėl lėšų vaiko išlaikymui išieškojimo iš atsakovės... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270,... 26. teismas... 27. Ieškinį tenkinti.... 28. Neterminuotai apriboti L. V., a.k. ( - ) gyv. Mažeikių r., motinos valdžią... 29. Nustatyti nuolatinę globą (rūpybą) G. V., a.k. .... 30. Skirti G. V., a.k. ( - ) nuolatiniais globėjai (rūpintojais) I. R., a.k. ( -... 31. Nustatyti G. V., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą globėjų gyvenamojoje vietoje.... 32. Panaikinti G. V., a.k. ( - ) lakiną globą (rūpybą).... 33. Priteisti iš L. V., a.k. ( - ) gyv. Mažeikių r., išlaikymą jos dukrai G.... 34. Paskirti I. R., a.k. ( - ) ir A. R., a.k. ( - ) gyv. Žemaitijos g. 39-22,... 35. Priteisti iš L. V., a.k. ( - ) gyv. Mažeikių r., 149,00 (vieną šimtą... 36. Priteisti iš L. V., a.k. ( - ) gyv. Mažeikių r., 15,02 Lt pašto išlaidų... 37. Sprendimą dėl lėšų vaiko išlaikymui priteisimo vykdyti skubiai.... 38. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...