Byla eI-5934-561/2015
Dėl įsakymo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Violetos Petkevičienės bei Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant atsakovės atstovei Agnei Žiedelytei-Gudei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos R. R. skundą atsakovei Krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjos R. R. skundą atsakovei Krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

32015-07-01 teisme buvo gautas pareiškėjos R. R. prašymas, kuriuo pareiškėja atsisako skundo administracinėje byloje Nr. eI-5934-561/2015 bei prašo priteisti iš atsakovės patirtas išlaidas už skundo surašymą – 289,62 Eur.

4Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu prašė mažinti pareiškėjos patirtas išlaidas už skundo surašymą.

5Teismas išaiškina, kad atsisakius skundo ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR ABTĮ 102 str. 3 dalis).

6Pareiškėja, remdamasi ABTĮ 44 str. 3 dalies nuostatomis, prašo priteisti iš atsakovės 289,62 Eur už skundo surašymą.

7Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė 2015-03-20 įsakymu Nr. P-325 skyrė pareiškėjai R. R. papildomai 6 (šešių) grandinio laipsnio profesinės karo tarnybos kariui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinę kompensaciją, apskaičiuotą sveikatos sutrikdymo dieną galiojusių teisės aktų, reglamentuojančių profesinės karo tarnybos karių tarnybos apmokėjimo sąlygas, nustatyta tvarka. Pavedė Lietuvos Kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentui išmokėti pareiškėjai skirtą vienkartinę kompensaciją dalimis iki 2015-05-15.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 str. 3 dalyje nustatyta, kad pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui.

9ABTĮ 44 str. 6 dalyje nurodoma, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 str. l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

11Pareiškėja prašo priteisti iš atsakovės 289,62 Eur, sumokėtus už 2014-12-29 skundo teismui surašymą.

12Pastebėtina, jog Rekomendacijos pateikia maksimalius dydžius už konkrečias advokato (advokato padėjėjo) teikiamas teisines paslaugas, apskaičiuojamus taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog apskaičiuojant konkrečias sumas už teiktas teisines paslaugas imamas tas minimalios mėnesinės algos dydis, kuris galiojo konkrečios teisinės paslaugos teikimo metu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-563/2008). Šiuo atveju teiktų teisinių paslaugų metu nuo 2014-10-01 iki 2014-12-31 dienos galiojo 300 Eur MMA.

13Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nustatytas koeficientas – 3, t. y. už 2014-12-29 skundo surašymą maksimaliai galima priteisti suma būtų 900 Eur (300x3). Iš pareiškėjos teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad už 2014-12-29 skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui surašymą pareiškėja atstovui sumokėjo 289,62 Eur. Ši suma neviršija Rekomendacijose už ieškinio rengimą ar atsiliepimą į ieškinį numatytų maksimaliai galimų priteisti sumų dydžių, kurios yra 900 Eur (3x300) tiek už ieškinio rengimą, tiek ir už atsiliepimą į ieškinį, todėl priteistina.

14Vadovaudamasis ABTĮ 44 str. 3 dalimi, 101 str. 3 punktu, 102 straipsniu, teismas

Nutarė

15Administracinę bylą Nr. eI-5934-561/2015 pagal pareiškėjos R. R. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo pakeitimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

16Pareiškėjos R. R. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų tenkinti.

17Priteisti R. R. iš atsakovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 euro centus) su bylos nagrinėjimu Vilniaus apygardos administraciniame teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

18Ši nutartis per 7 d. nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant šį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai