Byla 2-698/2006

1

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų R. I. U. ir D. U. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutarties, kuria atmesti pareiškėjų prašymai dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už prašymą dėl proceso atnaujinimo, dėl sprendimo panaikinimo, dėl nutarties vykdymo sustabdymo R. I. U. individualios įmonės bankroto byloje Nr. B2-66-153/2006.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjai R. I. U. ir D. U. prašė teismo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už paduotą prašymą atnaujinti procesą, panaikinti Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 06-N-342-351 ir priimti naują sprendimą suteikti pareiškėjams antrinę teisinę pagalbą, sustabdyti Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. nutarties vykdymą.

5Kauno apygardos teismas 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi netenkino R. I. U. ir D. U. prašymų.

6Teismas sprendė, jog pareiškėjų pateikti rašytiniai įrodymai, kad jie neišgali sumokėti 100 Lt žyminį mokestį, tokių aplinkybių nepatvirtina. Nurodė, kad pareiškėjai yra pakankamai jauno amžiaus, darbingi, todėl neatleido nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, o nustatė terminą trūkumams šalinti.

7Teismas atsisakė priimti pareiškėjų prašymą dėl Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 06-N-342-351 panaikinimo, nurodydamas, kad šio klausimo sprendimas neteismingas Kauno apygardos teismui. Teismas nurodė, kad šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui (ABTĮ 30 str. 1 d.), o CPK 26 straipsnio 2 dalies nuostatos negali būti taikomos bankroto byloje dėl proceso atnaujinimo, nes pareikšti reikalavimai bankroto byloje nesusiję su prašomu panaikinti sprendimu.

8Teismas netenkino pareiškėjų prašymo dėl Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. nutarties vykdymo sustabdymo, remdamasis CPK 372 straipsnio 1 dalimi. Teismas nenustatė, kad būtina tokius procesinius veiksmus atlikti, priešingai, nurodė, kad bankroto procedūros sustabdymas gali pažeisti kreditorių interesus, nes padidės bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidos.

9Atskiruoju skundu R. I. U. ir D. U. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, prašymus patenkinti. Pareiškėjai atskirąjį skundą grindžia šiai argumentais:

101. Nutartis priimta nepranešus apeliantams apie prašymų nagrinėjimo laiką ir vietą, kuris teisėjas nagrinės bylą, dėl to apeliantams buvo atimta teisė pasinaudoti nušalinimo teise (CPK 42 str. 1 d., 153 str. 2 d.), todėl nutartis yra absoliučiai negaliojanti ir naikintina CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 3 dalies 1 punkte numatytais pagrindais.

112. Nutartis apeliantus diskriminuoja dėl socialinės padėties ir atima iš jų teisę ginti pažeistas teises proceso atnaujinimo tvarka, nes apeliantai dėl savo socialinės padėties neturi galimybės susimokėti 100 Lt žyminį mokestį. Tai įrodo ir byloje esantys rašytiniai įrodymai, apeliantų teismui pateiktos Metinės gyventojų turto deklaracijų kopijos, kuriuos pirmosios instancijos teismas ignoravo ir taip pažeidė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą bei 20 straipsnio 1 dalį. Teismo nurodytas argumentas, kad apeliantai yra ,,pakankamai jauno amžiaus, darbingi“ negali būti argumentu neatleisti apeliantų nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, nes atleidimas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra reglamentuotas įstatymais (VGTPĮ 11 str. 2 d. 1 p., 13 str. 1 d., 20 str. 1 d., CPK 99 str. nuo 2005 m. gegužės 5 d. aktualios redakcijos).

123. Teismas, nespręsdamas pareiškėjų prašymo panaikinti Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 06-N-342-351, pažeidė CPK 26 straipsnio 2 dalį bei 370 straipsnio 4 dalį. Apeliantai yra apskundę Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą dėl aukščiau paminėto sprendimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Apeliantų nuomone, ginčas dėl valstybės apmokamos teisinės pagalbos yra atsidūręs teisinėje aklavietėje, nes, nuo 2005 m. gegužės 1 d. pasikeitus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymui, neaišku, kuri įstatymo redakcija taikytina šioje byloje: ar įstatymo redakcija, galiojusi bankroto bylos iškėlimo R. I. U. IĮ metu, ar tuo metu, kai atsirado pagrindas atnaujinti procesą R. I. U. IĮ bankroto byloje.

134. Nutarties dalimi, kuria atsisakyta sustabdyti Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. nutarties vykdymą, apeliantams nepalikta jokia procesinė galimybė užkirsti kelią administratoriaus tiek apeliantams, tiek kreditoriams daromai žalai padidėti.

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Dėl teismo pareigos pranešti apie procesinių veiksmų atlikimą

16Pareiškėjai atskirajame skunde nurodo, kad skundžiama nutartis priimta nepranešus apeliantams apie prašymų nagrinėjimo laiką ir vietą bei teisėją, kuris nagrinės bylą, todėl nutartis naikintina esant absoliutiems negaliojimo pagrindams (CPK 329 str. 2 d. 1 p., 3 d. 1 p.). Pažymėtina, kad teismas, rašytinio proceso tvarka priėmęs skundžiamą nutartį, neturėjo pareigos informuoti pareiškėjų apie jos priėmimo laiką ir vietą, nes CPK 133 straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta, kad rašytinio proceso atveju teismas apie procesinių dokumentų priėmimo laiką ir vietą dalyvaujančius byloje asmenis informuoja pranešimais, išskyrus atvejus, kai CPK nenumato tokio informavimo. Tai reiškia, kad esant rašytiniam procesui apie procesinių dokumentų priėmimo laiką ir vietą byloje dalyvaujantys asmenys informuojami tik tais atvejais, kai konkretus CPK straipsnis numato tokį informavimą. Skundžiamoje nutartyje teismas nagrinėjo atleidimo nuo žyminio mokesčio, nutarties vykdymo sustabdymo bei individualaus administracinio teisės akto panaikinimo klausimus. Pažymėtina, kad nei CPK 83 straipsnyje, reglamentuojančiame atleidimo nuo žyminio mokesčio klausimą, nei CPK 372 straipsnyje, reglamentuojančiame sprendimo ar nutarties vykdymo sustabdymą, padavus prašymą atnaujinti procesą, nėra nustatyta, kad reikėtų pranešti pareiškėjams apie šių klausimų sprendimo laiką ir vietą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, neinformavęs pareiškėjų apie posėdžio laiką ir vietą, nepažeidė CPK nuostatų, todėl apeliantų argumentas, kad ginčijama nutartis naikintina esant absoliutiems negaliojimo pagrindams, yra nepagrįstas.

17Dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio

18Žyminis mokestis – tai įstatymo nustatyta suma, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus. Tokio mokesčio nustatymu įstatymų leidėjas siekia kelių viešajam interesui svarbių tikslų: tai netiesiogiai užkerta kelią nepagrįstiems reikalavimams, padengia tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, taip šalys skatinamos ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Be to, žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygos yra imperatyviai įtvirtintos CPK ir taip visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrinamos vienodos galimybės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos.

19Pagal CPK 80 straipsnio penktąją dalį už prašymus dėl proceso atnaujinimo mokamas vieno šimto litų žyminis mokestis. Pareiškėjai R. I. U. ir D. U. teismui pateiktame prašyme dėl proceso atnaujinimo prašė atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo. CPK 83 straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę rašytinio proceso tvarka atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, atsižvelgdamas į jo turtinę padėtį. Nagrinėjamu atveju teismas skundžiamoje nutartyje sprendė, kad pareiškėjų pateikti įrodymai nepatvirtina fakto, jog pareiškėjai neišgali sumokėti 100 Lt žyminio mokesčio. Pirmosios instancijos teismas nutartyje pagrįstai nurodė, kad pareiškėjai yra darbingo amžiaus. Todėl, pareiškėjams nepateikus jokių duomenų apie jų sveikatos būklę ar įsiregistravimą darbo biržoje, iš byloje esančių Metinių gyventojo (šeimos) turto deklaracijų (t. 3, b. l. 79-83) neįmanoma įvertinti pareiškėjų tikros finansinės padėties. Tuo labiau, kad teismui pateikta R. I. U. deklaracija yra nepilnai užpildyta, nepridėtas priedas FR0001P ,,Gautos pajamos“. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, vertindama išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad teismas, atmesdamas pareiškėjų prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, objektyviai įvertino byloje esančius duomenis ir tinkamai išsprendė šį klausimą.

20Dėl Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. nutarties vykdymo sustabdymo

21Pareiškėjų prašymas sustabdyti Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. nutarties, kuria R. I. U. IĮ buvo iškelta bankroto byla, vykdymą buvo pateiktas paduodant prašymą atnaujinti procesą. Prašymas atnaujinti procesą dar nėra priimtas, nes pirmosios instancijos teismas priėmė nutartį ieškinio trūkumams šalinti. CPK 372 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad prašymo atnaujinti procesą padavimas nestabdo sprendimo ar nutarties vykdymo. Prašymą atnaujinti procesą priėmus, prašymą nagrinėjantis teismas turi teisę sustabdyti nutarties vykdymą, kol bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo (CPK 372 str. 2 d.). Kaip minėta, prašymas atnaujinti procesą dar nėra priimtas, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė netenkinti pareiškėjų prašymo dėl Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. nutarties vykdymo sustabdymo.

22Pažymėtina, kad teismas klausimą dėl nutarties, dėl kurios paduotas prašymas atnaujinti procesą, vykdymo sustabdymo išsprendžia savo nuožiūra, įvertindamas pareiškėjo prašymą pagrindžiančias aplinkybes ir jas patvirtinančius įrodymus, atsižvelgdamas į ginčo esmę ir kitas šiam klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes. Siekiant užtikrinti įsiteisėjusių teismų sprendimų (nutarčių) ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, darytina išvada, kad sprendimo (nutarties) vykdymą galima stabdyti tik išimtiniais atvejais, t. y. jeigu kyla reali pareiškėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo grėsmė ir nekeliama grėsmė kitų byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ir įstatymų saugomiems interesams. Šioje byloje, atsižvelgiant į bankroto proceso esmę ir paskirtį, nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo vykdymo sustabdymas galėtų pažeisti kreditorių interesus, nes jų reikalavimų patenkinimo procedūra galėtų užsitęsti, bankroto procedūros sustabdymas neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo ir teisėtų lūkesčių principų.

23Dėl Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 06-N-342-351 panaikinimo

24Pareiškėjai prašė panaikinti Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 06-N-342-351. Byloje esančiais duomenimis šis klausimas jau yra išspręstas Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu (t. 3, b. l. 118-119). Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio antrosios dalies 4 ir 5 punktus teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

25Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, sprendžia, kad nėra pagrindo pareiškėjų nurodytais argumentais naikinti pirmosios instancijos teismo teisėtą ir pagrįstą 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį (CPK 338 str., 302 str., 263 str. 1 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. ... 2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjai R. I. U. ir D. U. prašė teismo atleisti nuo žyminio mokesčio... 5. Kauno apygardos teismas 2006 m. lapkričio 3 d. nutartimi netenkino R. I. U. ir... 6. Teismas sprendė, jog pareiškėjų pateikti rašytiniai įrodymai, kad jie... 7. Teismas atsisakė priimti pareiškėjų prašymą dėl Kauno valstybinės... 8. Teismas netenkino pareiškėjų prašymo dėl Kauno apygardos teismo 2003 m.... 9. Atskiruoju skundu R. I. U. ir D. U. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 10. 1. Nutartis priimta nepranešus apeliantams apie prašymų nagrinėjimo laiką... 11. 2. Nutartis apeliantus diskriminuoja dėl socialinės padėties ir atima iš... 12. 3. Teismas, nespręsdamas pareiškėjų prašymo panaikinti Kauno valstybinės... 13. 4. Nutarties dalimi, kuria atsisakyta sustabdyti Kauno apygardos teismo 2003 m.... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Dėl teismo pareigos pranešti apie procesinių veiksmų atlikimą... 16. Pareiškėjai atskirajame skunde nurodo, kad skundžiama nutartis priimta... 17. Dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio... 18. Žyminis mokestis – tai įstatymo nustatyta suma, kurią turi sumokėti asmuo... 19. Pagal CPK 80 straipsnio penktąją dalį už prašymus dėl proceso atnaujinimo... 20. Dėl Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d. nutarties vykdymo... 21. Pareiškėjų prašymas sustabdyti Kauno apygardos teismo 2003 m. kovo 28 d.... 22. Pažymėtina, kad teismas klausimą dėl nutarties, dėl kurios paduotas... 23. Dėl Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2006 m.... 24. Pareiškėjai prašė panaikinti Kauno valstybinės garantuojamos teisinės... 25. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 27. Kauno apygardos teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....