Byla N-444-2967-08
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. nutarimo O. A. (O. A. ) ir V. G. (V. G. ) administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. nutarimo O. A. (O. A. ) ir V. G. (V. G. ) administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokuroras 2008 m. balandžio 7 d. nutarimu, nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, nutraukė ikiteisminį tyrimą įtariamųjų O. A. ir V. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Šiuo nutarimu prokuroras iškėlė administracinio teisės pažeidimo bylas dėl O. A., dirbančio ( - ) direktoriumi, ir V. G. , dirbančio ( - ) direktoriaus pavaduotoju, padarytų administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 413 straipsnio 1 dalyje ir 414 straipsnio 1 dalyje.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas, susipažinęs su administracinio teisės pažeidimo medžiaga, 2008 m. balandžio 18 d. nutarimu bylą grąžino nutarimą surašiusiai institucijai – Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai – nutarimo bei kitos bylos medžiagos papildymui. Teismas nurodė, kad prokurorui nutraukiant ikiteisminį tyrimą nustačius administracinio teisės pažeidimo faktą ir ATPK 255 straipsnio tvarka iškėlus administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarimo dėl bylos iškėlimo turinys turi atitikti ATPK 260 straipsnyje įtvirtintus būtinus administracinio teisės pažeidimo protokolo turiniui keliamus reikalavimus. Todėl pagal ATPK 260 straipsnio 1 dalį be kitų reikalavimų jame turi būti nurodomos žinios apie pažeidėjo asmenybę, pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė, ATPK straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo. Taip pat turi būti konstatuoti būtini pažeidimo sudėties elementai, formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir fiksuojami nustatyti įrodymai bei kitos aplinkybės ir žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą (ATPK 256 straipsnio 2 dalis). Teismas pažymėjo, kad tokių aplinkybių prokuroro nutarime iškelti O. A. ir V. G. administracinio teisės pažeidimo bylą nenurodyta – nenurodyta, kokius veiksmus, dėl kurių traukiami administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 413 straipsnio 1 dalį ir 414 straipsnio 1 dalį, atliko O. A. , o kokius – V. G. , nenurodyta, kuo pasireiškė jų kaltė dėl nelegalaus darbo ir kuo pasireiškė jų kaltė dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimo, nenurodyta šių pažeidimų esmė. Taigi tiek O. A. , tiek V. G. yra nesuformuluoti konkretūs kaltinimai dėl administracinių teisės pažeidimų padarymo. Pabrėžė, kad nenurodžius minėtų esminių pažeidimo aplinkybių, teismas neturi galimybių nustatyti O. A. ir V. G. veikų bei tinkamai jų kvalifikuoti.

6II.

7Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra padavė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. nutarimo, kuriuo prašo šį nutarimą panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Nurodo, kad prokuroras 2008 m. balandžio 7 d. nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą O. A. ir V. G. atžvilgiu bei iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą grindė tuo, kad apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas yra tyčinis nusikaltimas, kuris padaromas veikiant tiek tiesiogine tyčia, tiek ir netiesiogine tyčia, o ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai yra nepakankami pagrįsti, jog O. A. jam inkriminuotą nusikalstamą veiką padarė tyčia. Padarius tokią išvadą buvo konstatuota, jog byloje surinktų duomenų pakanka teigti, jog jo veiksmuose yra požymiai administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 414 straipsnyje. Nutarime buvo nurodyta, kad atsakomybė pagal ATPK 414 straipsnio 1 dalį kyla pažeidimą padarius tiek tyčia, tiek ir dėl neatsargumo, tokiu būdu buvo aptarta ne tik O. A. kaltės forma (neatsargumas), bet ir tai, kad ji pasireiškė netinkamu ( - ) buhalterinės apskaitos organizavimu ir kontrole laikotarpiu nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. Pareiga tai užtikrinti, nurodant ją nustatančius teisės aktus, detaliai aptarta nutarimo motyvacinėje dalyje. Todėl, apelianto nuomone, prokuroro nutarime buvo aptarti visi šio administracinio teisės pažeidimo sudėties požymių buvimui konstatuoti būtini elementai. Taip pat nutarime buvo nurodyta, jog nustatyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 99 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies pažeidimai nesukelia pasekmių, būtinų nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, objektyviajai pusei ir vertintini kaip administracinis teisės pažeidimas, numatytas ATPK 413 straipsnyje. Nutarime pagrindžiama, jog O. A. yra tinkamas subjektas atsakomybei pagal minėtą ATPK straipsnį taikyti, aptariami veiksmai, kuriais pasireiškė (buvo atlikta) inkriminuojama veika – nevykdymas pareigos imtis visų įmanomų priemonių užtikrinti, kad su įmonėje faktiškai dirbančiais darbuotojais būtų sudarytos darbo sutartys nuo pirmos jų darbo įmonėje dienos, nurodomas pažeidimo padarymo laikotarpis bei įvardijami asmenys, su kuriais darbo sutartys nebuvo pasirašytos. Taigi prokuroro nutarime aptarti visi administracinio teisės pažeidimo sudėties požymių buvimui konstatuoti būtini elementai, o veika yra apibūdinta pakankamai detaliai ir aiškiai, kad asmuo galėtų suprasti jam inkriminuojamą pažeidimą bei gintis nuo pareikšto kaltinimo.

8Apeliantas nurodo, jog tas pats pasakytina ir dalyje dėl V. G. – nutarime nurodytos aplinkybės, pagrindžiančios, kad jis yra tinkamas subjektas atsakomybei pagal inkriminuojamą ATPK 413 straipsnį taikyti, aptariami veiksmai, kuriais pasireiškė jam inkriminuojama veika, be to, iš nutarimo seka ir kaltės, kuria veika buvo padaryta, rūšis – tyčia, kadangi V. G. jam nustatytos įstatymų ir pareiginių nuostatų pareigos nevykdė sąmoningai, žinodamas apie jos buvimą. Taip pat nurodomas laikotarpis, įvardijami asmenys, su kuriais darbo sutartys nebuvo sudarytos. Todėl, apelianto teigimu, nutarime aptarti visi administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 413 straipsnyje, sudėties požymių buvimui konstatuoti būtini elementai, o veika apibūdinta pakankamai detaliai ir aiškiai. Be to, nutarime pagrįsta išvada, kad V. G. veiksmuose yra požymiai pažeidimo, numatyto ATPK 414 straipsnyje – nurodytas straipsnis numato atsakomybę darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui už įstatymų nustatytos darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus, taigi jis yra tinkamas subjektas atsakomybei pagal šį straipsnį taikyti, nes bendrovėje vykdė direktoriaus pavaduotojo ir kasininko pareigas. Be to, nurodoma kaltės rūšis, apibrėžiama pažeidimo esmė, taigi yra aptarti visi administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai. Kartu apeliantas atkreipė dėmesį į tai, kad teismas nutarimo rezoliucine dalimi grąžino bylą nutarimą surašiusiai institucijai – Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai – nutarimo ir kitos bylos medžiagos papildymui, tačiau nutarimo motyvacinėje dalyje nenurodo, kokie yra šie bylos medžiagos turinio trūkumai.

9Apeliantas pažymi, kad ATPK 287 straipsnis, aptariantis nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose rūšis, nenumato tokio, kuriuo iškelta administracinio teisės pažeidimo byla gali būti prokurorui grąžinta nutarimui ir bylos medžiagai papildyti. Tokios situacijos neaptaria ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso normos. Todėl yra neaišku, kokį procesinį dokumentą turėtų priimti prokuroras ir kokios formos bei turinio procesiniame dokumente šis sprendimas turėtų būti išreikštas, kad būtų teisėtas. ATPK 255 straipsnis numato teisę prokurorui dalyvauti teisme nagrinėjant jo pareiškimu arba nutarimu iškeltas administracinio teisės pažeidimo bylas, taip pat pareikšti prašymus, o ATPK 256 straipsnis numato teisę organui, nagrinėjančiam administracinio teisės pažeidimo bylą, rinkti įrodymus. Todėl, apelianto nuomone, teismas iškilusius neaiškumus dėl administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimo ar padarymo aplinkybių gali šalinti vadovaudamasis aptartais straipsniais, nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą teisme.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Pirmosios instancijos teismas skundžiamu nutarimu administracinio teisės pažeidimo bylą grąžino Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai, padaręs išvadą, jog 2008 m. balandžio 7 d. prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą ir iškelti O. A. ir V. G. administracinio teisės pažeidimo bylas dėl pažeidimų, numatytų ATPK 413 straipsnio 1 dalyje ir 414 straipsnio 1 dalyje, turinys neatitinka administracinio teisės pažeidimo protokolo turiniui keliamų reikalavimų.

14Kaip ne kartą yra pabrėžęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, administracinio teisės pažeidimo protokolas yra ypatingą reikšmę turintis procesinis dokumentas, kuriame yra formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu, taip pat jame fiksuojami nustatyti įrodymai, kitos aplinkybės bei žinios, reikšmingos nagrinėjant bylą. Kartu administracinio teisės pažeidimo protokolu yra apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos administracinių teisės pažeidimų bylose dėl nelegalaus darbo apibendrinimas ir teisės taikymo rekomendacijos, Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 251-252, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N3-444/2006, Administracinių teismų praktika Nr. 9, p. 31-40). ATPK 260 straipsnio 1 dalis nurodo būtinus administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio elementus – jame, be kitų duomenų, turi būti nurodytos žinios apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį, administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė, šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo, taip pat kitokios žinios, būtinos bylai teisingai išspręsti.

15Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, jog prokurorui iškėlus administracinio teisės pažeidimo bylą vadovaujantis ATPK 255 straipsniu, nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo turinys turi atitikti nurodytus administracinio teisės pažeidimo protokolui keliamus reikalavimus.

16Taigi nagrinėjamu atveju analizuotina, ar apylinkės teismui perduotoje nagrinėti administracinio teisės pažeidimo byloje, iškeltoje O. A. ir V. G. atžvilgiu dėl pažeidimų, numatytų ATPK 413 straipsnio 1 dalyje ir 414 straipsnio 1 dalyje, padarymo, yra nustatyti esminiai prokuroro nutarimo ar šios bylos medžiagos trūkumai, kliudantys bylą nagrinėti teisme.

17ATPK 413 straipsnio 1 dalis nustato, kad nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo trijų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų, o pagal ATPK 414 straipsnio 1 dalį darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo apmokėjimo įstatyme, kolektyviniame susitarime, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas ne dėl darbuotojo kaltės užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo penkių šimtų iki penkių tūkstančių litų.

18Kaip minėta, protokole (o nagrinėjamu atveju – nutarime iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą) turi būti išsamiai nurodyti visi inkriminuojamo pažeidimo sudėties požymiai. Apeliantas akcentuoja, kad nutarime dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo yra nurodyta, kuo pasireiškė O. A. ir V. G. kaltė padarius nurodytą pažeidimą bei nurodyti visi administracinio teisės pažeidimo sudėties požymių buvimui konstatuoti būtini elementai. Tačiau teisėjų kolegija, įvertinusi nutarimo turinį, daro išvadą, jog ne visi objektyvieji inkriminuojamų pažeidimų sudėties požymiai atskleisti.

19O. A. ir V. G. yra inkriminuotas ATPK 414 straipsnio 1 dalyje numatytas pažeidimas, tačiau pažymėtina, jog siekiant asmenį patraukti atsakomybėn pagal šio straipsnio nurodytą dalį, būtina aiškiai nurodyti, kokias konkrečias ir kur įtvirtintas (Lietuvos Respublikos darbo kodekse, darbo sutartyje (sutartyse) ir pan.) darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos nuostatas asmuo pažeidė. Tuo tarpu kaip matyti iš prokuroro nutarimo, tiek O. A. , tiek ir V. G. atžvilgiu nėra aiškiai nurodyta, kokie konkretūs darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimai kokių darbuotojų atžvilgiu bei kokiu konkrečiu laiku buvo padaryti. Taip pat ir formuluojant kaltinimą padarius ATPK 413 straipsnio 1 dalyje numatytą pažeidimą, nors nutarime ir yra nurodyti asmenys, nelegaliai dirbę ( - ), tačiau nėra nurodyti konkretūs kiekvieno nelegaliai dirbusio asmens nelegalaus darbo laikotarpiai, o nuoroda į apibendrintą jų nelegalaus darbo laikotarpį – nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. lapkričio 30 d. – nėra pakankama.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad pažeidimo padarymo laikas yra vienas iš esminių objektyviųjų pažeidimo sudėties požymių, kuris reikšmingas ne tik nuobaudos už pažeidimą skyrimui (kaip minėta, nuobauda pagal ATPK 413 straipsnio 1 dalį yra skiriama už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį, o skiriant konkrečią nuobaudą asmeniui, tuo atveju, jei konstatuojama jo veikoje šio pažeidimo sudėtis, reikšminga aplinkybė yra kiekvieno asmens nelegalaus darbo konkretus laikotarpis), tačiau ir aplinkybei, ar nėra suėję administracinių nuobaudų skyrimo terminai. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nutraukus baudžiamąjį procesą, kai padarytas atitinkamas administracinis teisės pažeidimas užtraukia asmeniui administracinę atsakomybę, administracinė nuobauda turi būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo nutraukti baudžiamąjį procesą dienos. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog ATPK 35 straipsnio 2 dalis negali būti taikoma, kai iki ikiteisminio tyrimo pradžios buvo pasibaigę bendrieji administracinės nuobaudos skyrimo terminai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N3-1264/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 2 (12), p. 30-35). Taigi nagrinėjamu atveju būtina nustatyta, ar dėl kiekvieno atskiro nelegalaus darbo epizodo nėra pasibaigę administracinės nuobaudos skyrimo terminai (analogiškai ir dėl kiekvieno darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimo epizodo). Kartu teisėjų kolegija pastebi, jog šie duomenys turi būti aiškiai nurodyti dokumente, kuriame yra formuluojamas kaltinimas (šiuo atveju – nutarime iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą), tokiu būdu aiškiai apibrėžiant kaltinimo asmeniui apimtį ir kartu užtikrinant jam tinkamą galimybę realizuoti savo teisę į gynybą.

21Taigi atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarime padaryta išvada, jog prokuroro nutarimas iškelti O. A. ir V. G. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ATPK 413 straipsnio 1 dalį ir 414 straipsnio 1 dalį yra su esminiais trūkumais, dėl ko byla negali būti nagrinėjama teisme, jų neištaisius.

22Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, jog ATPK 287 straipsnis nenumato galimybės priimti nutarimą grąžinti bylą prokurorui nutarimui ir bylos medžiagai papildyti. Tačiau su tokiu argumentu nesutiktina. ATPK 280 straipsnis nustato, kad organas (pareigūnas), ruošdamasis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, turi išsiaiškinti ar teisingai surašytas protokolas ir kita administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog tokiu atveju, kai nustatomi trūkumai, trukdantys administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimui, tai yra kai protokolas surašytas netinkamai – nenurodyti esminiai administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai, yra kitų esminių protokolo ar bylos medžiagos trūkumų, kliudančių nagrinėti bylą, ji turėtų būti grąžinama protokolą surašiusiai institucijai protokolui patikslinti ar papildomai tirti, priklausomai nuo bylos aplinkybių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Teismų praktikos administracinių teisės pažeidimų bylose dėl nelegalaus darbo apibendrinimas ir teisės taikymo rekomendacijos, Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 257-258, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N3-444/2006, Administracinių teismų praktika Nr. 9, p. 31-40).

23Apeliacinis skundas taip pat grindžiamas tuo, jog ATPK 255 straipsnis numato prokuroro teisę dalyvauti teisme nagrinėjant jo pareiškimu arba nutarimu iškeltas administracinio teisės pažeidimo bylas, o ATPK 256 straipsnis numato teisę organui, nagrinėjančiam administracinio teisės pažeidimo bylą rinkti įrodymus, todėl teismas iškilusius neaiškumus dėl administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimo ar padarymo aplinkybių gali šalinti vadovaudamasis aptartais straipsniais, nagrinėjant bylą teisme. Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. gegužės 28 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 256 straipsnio 3 dalies (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pažymėjo, jog teismo (teisėjo) įgaliojimai rinkti įrodymus nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą jokiu būdu nereiškia, jog asmenys, surašantys administracinio teisės pažeidimo protokolą, yra atleidžiami nuo pareigos rinkti įrodymus; iš ATPK 256 straipsnio 3 dalies (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija) kylantys teismo (teisėjo) įgaliojimai rinkti įrodymus negali būti interpretuojami kaip reiškiantys, kad administracinio teisės pažeidimo protokolą surašantys asmenys (pareigūnai) gali teismui (ar kitam administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjančiam organui (pareigūnui)) pateikti ne visą, neišsamią ar kitaip nekokybiškai parengtą administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą; ATPK įtvirtintas teisinis reguliavimas, inter alia ATPK 248 straipsnis, įpareigoja administracinio teisės pažeidimo protokolą surašančius asmenis „laiku, visapusiškai, pilnutinai ir objektyviai išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes“. Taigi akivaizdu, jog administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga turi būti parengta kokybiškai, o surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolo turinys turi atitikti visus jam keliamus reikalavimus, numatytus ATPK 260 straipsnyje. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, kaip minėta, yra nustatyti esminiai prokuroro nutarimo iškelti administracinių teisės pažeidimų bylas trūkumai.

24Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. nutarimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą atmesti.

27Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. nutarimą palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokuroras 2008... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, susipažinęs su administracinio teisės... 6. II.... 7. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra padavė apeliacinį skundą dėl... 8. Apeliantas nurodo, jog tas pats pasakytina ir dalyje dėl V. G. – nutarime... 9. Apeliantas pažymi, kad ATPK 287 straipsnis, aptariantis nutarimų... 10. Teisėjų kolegija... 11. III.... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu nutarimu administracinio teisės... 14. Kaip ne kartą yra pabrėžęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas,... 15. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, jog prokurorui... 16. Taigi nagrinėjamu atveju analizuotina, ar apylinkės teismui perduotoje... 17. ATPK 413 straipsnio 1 dalis nustato, kad nelegalus darbas užtraukia baudą... 18. Kaip minėta, protokole (o nagrinėjamu atveju – nutarime iškelti... 19. O. A. ir V. G. yra inkriminuotas ATPK 414 straipsnio 1 dalyje numatytas... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad pažeidimo padarymo laikas yra vienas iš... 21. Taigi atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija iš esmės... 22. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, jog ATPK 287 straipsnis nenumato... 23. Apeliacinis skundas taip pat grindžiamas tuo, jog ATPK 255 straipsnis numato... 24. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 26. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinį skundą atmesti.... 27. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 18 d. nutarimą palikti... 28. Nutartis neskundžiama....