Byla 2-2472-494/2011
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovams A. G. ir S. C., trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. G. ir S. C. 2520,93 Lt skolos už šilumos energiją, karštą vandenį, 5 procentus materialiųjų palūkanų, t.y. 45,28 Lt , 5 procentus metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškinyje nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį butui ( - ), Vilniaus m., kuris VĮ Registrų centre registruotas M. G. vardu. Kadangi M. G. 2006 metais mirė, o Vilniaus m. 41-ajame notarų biure pradėta byla; mirusiosios įpėdiniai yra jos dukra S. C. ir sūnus A. G., tačiau paveldėjimo teisės liudijimas nėra išduotas, todėl ieškovui nėra žinoma, kokiomis dalimis paveldėtas mirusiosios turtas, ir atsižvelgdamas į tai, jog įsiskolinimas susidarė už komunalines paslaugas, ieškinį reiškia atsakovams solidariai.

4Taip pat nurodė, kad minėto buto šilumos tiekimo-vartojimo įrenginiai prijunti prie daugiabučio namo šilumos energijos tiekimo tinklų, butui tiekiama šilumos energija, karštas vanduo, todėl remdamiesi CK 6.384 str., 1.71 str. reikalavimais, laiko, kad šalys sudarė neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Atkreipė dėmesį, kai tokia sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais (CK 6.384 str.), šalys turi vadovautis Ūkio ministro 2003-07-10 įsakymu Nr. 4-289 patvirtintomis Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinėmis sąlygomis. Aiškindami šių sąlygų 5 p. 10 d., 8 p., 11 p., daro išvadą, kad šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo pastato (o ne nuo konkretaus buto) šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos. Paaiškina, kad šilumos energijos tarifai tvirtinami LR Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka. Šilumos energija šiame name skirstoma vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. 03-19 patvirtintu šilumos paskirstymo metodu Nr. 4.

5Už laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2011-05-31 butui tiektą šilumos energiją susidarė 2520,93 Lt įsiskolinimas. Ieškovas, remdamasis CK 6.210 str., už nesavalaikį atsiskaitymą paskaičiavo 5 procentus palūkanų už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2011-07-20, t.y. 45,28 Lt.

6Atsakovams teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jų per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą dėl žyminio mokesčio (b.l. 1), įsiskolinimo skaičiuotę, kurioje nurodyta, jog už šildymą ir karštą vandenį, tiektą 38,91 kv.m. butui (at.Kn.Nr. 1392313, laikotarpiu nuo 2010 balandžio mėnesio iki 2011 metų gegužės mėnesį imtinai, nebuvo mokama ir yra susidariusi 2520,39 Lt skola (b.l. 5), 2011-05-10 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, iš kurio matyti, jog buto ( - ), Vilniaus m. nuosavybės teisė registruota M. G. vardu (b.l. 6), Gyventojų registro tarnybos išrašus (b.l. 7-9), Vilniaus m. 41-ojo notarų biuro 2011-06-03 raštą, kad 2006-04-10 mirus M. G. minėtame notarų biure pradėta paveldėjimo byla; mirusiosios testamentinė ir įstatyminė įpėdinė yra dukra S. C. ir įstatyminis įpėdinis – sūnus A. G., bei tai, kad Paveldėjimo teisės liudijimas nėra išduotas (b.l. 10); Asmens duomenų teikimo sutartį, sudarytą su Gyventojų registro tarnyba prie LT VRM (b.l. 11-13), Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutartį (b.l. 14-15).

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.).

10Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad atsakovai, priėmę buto, esančio ( - ), Vilniaus m., savininkės M. G. palikimą, už jam teikiamas paslaugas, t.y. tiekiamą šilumos energiją ir karštą vandenį laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2011-05-31 neatsiskaitė, t.y. prievolių nevykdė, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų A. G. ir S. C. 2520,39 Lt skolos (LR CK 6.6 str., 5.50 str. 2 d., 6.38 str., 6.63 str., 6.256 str., 6.383-6.391 str.).

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Remiantis šia įstatymo nuostata, tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų metines palūkanas už laikotarpį nuo 2010-06-01 iki 2011-07-20, t.y. 45,28 Lt.

12CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu solidariai iš atsakovų priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 77 Lt žyminio mokesčio, 8,70 Lt už gyventojų registro tarnybos pažymas ir 3 Lt už VĮ „Registrų centro“ išrašą, iš viso 88,70 Lt, t.y. po 44,35 Lt iš kiekvieno atsakovo ieškovui, bei po 3,67 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 88 str. 1 d., 93 str. 1 d., 96 str.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str., 285 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti solidariai iš atsakovų A. G. (a.k. ( - ) ir S. C. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Vilniaus energija“ (į.k. 111760831) 2520,39 Lt skolos, 45,28 Lt palūkanų, iš viso 2565,67 Lt (du tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt penkis litus 67 ct), 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 2565,67 Lt sumos nuo 2011-07-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovų A. G. ir S. C. po 44,35 Lt (keturiasdešimt keturis litus 35 ct) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Vilniaus energija“.

18Priteisti iš atsakovų A. G. ir S. C. po 3,67 Lt (tris litus 67 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

19Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

21Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai... 3. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Vilniaus energija“ tiekia šilumos energiją... 4. Taip pat nurodė, kad minėto buto šilumos tiekimo-vartojimo įrenginiai... 5. Už laikotarpiu nuo 2010-04-01 iki 2011-05-31 butui tiektą šilumos energiją... 6. Atsakovams teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą dėl žyminio... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2... 11. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 12. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu solidariai iš atsakovų... 13. Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 77 Lt... 14. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str., 285 str.,... 15. Ieškinį tenkinti.... 16. Priteisti solidariai iš atsakovų A. G. (a.k. ( - ) ir S. C. (a.k. ( - )... 17. Priteisti iš atsakovų A. G. ir S. C. po 44,35 Lt (keturiasdešimt keturis... 18. Priteisti iš atsakovų A. G. ir S. C. po 3,67 Lt (tris litus 67 ct) pašto... 19. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 21. Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos...