Byla e2-25429-1098/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena Leščinskienė, sekretoriaujant Anetai Jankovskai, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „MAKVEŽA“ atstovui advokato padėjėjui Eimantui Čepui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „MAKVEŽA“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Inno Lietuva dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka.

51.

6ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „MAKVEŽA“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB Inno Lietuva (toliau – atsakovė), prašydama priteisti iš atsakovės 16 236,61 Eur skolą, 2 744,49 Eur delspinigius, 6,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

72.

8Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ji, kaip pardavėja, ir atsakovė, kaip pirkėja, 2019 m. rugpjūčio 1 d. sudarė didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. K-10-20190801-SIV-3066 (toliau – sutartis), kurios pagrindu UAB „MAKVEŽA“ įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais parduoti atsakovei UAB Inno Lietuva prekes, o atsakovė įsipareigojo jas priimti ir atsiskaityti su ieškove sutartyje nustatyta tvarka. Kaip teigia ieškovė, laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. vasario 26 d. atsakovei buvo parduota prekių iš viso už 22 644,31 Eur, išrašytos ir pateiktos apmokėti PVM sąskaitos-faktūros: MAK3711346, MAK3712165, MAK3714055, MAK3714231, MAK3714930, MAK3714931, MAK3714932, MAK3714933. Atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už jai parduotas prekes ne vėliau kaip per 90 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Ieškovės teigimu, atsakovė, nors ir buvo raginta, už įsigytas prekes nei nustatytais terminais, nei vėliau pilnai neatsiskaitė, iki ieškinio pateikimo teismui dienos liko skolinga 16 236,61 Eur. Kadangi atsakovė nuo 2020 m. kovo 3 d. vėluoja atsiskaityti pagal jai pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, todėl sutarties pagrindu jai skaičiuojami delspinigiai, kuriuos sudaro 2 744,49 Eur. Ieškovė taip pat prašo priteisti jai iš atsakovės 6,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 1 165,10 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

93.

10Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį tenkinti iš dalies – tenkinti reikalavimą dėl 16 236,61 Eur skolos priteisimo, išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą 24 mėnesių laikotarpiui; atmesti reikalavimus dėl 2 744,49 Eur delspinigių ir 6,00 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo; sumažinti prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas.

114.

12Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka su pagrindinės skolos dydžiu (16 236,61 Eur), jo neginčija. Paaiškino, kad laiku neatsiskaitė su ieškove dėl įmonėje kilusių laikinų finansinių sunkumų, susijusių su pasauline COVID-19 pandemija. Atsakovė paaiškino, kad jos verslo modelis yra toks, jog namų ir statinių projektavimas bei gamyba vykdomi Lietuvos administracinėje ir gamybos bazėje, o surinkimas statybvietėje (dažniausiai – Skandinavijos šalyse), į ją siunčiant kvalifikuotus namų ir statinių montuotojus (darbuotojus) darbams atlikti. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskelbto karantino iš esmės sutriko visas įmonės gamybos ciklas, t. y. sustojo pagamintos produkcijos išvežimo darbai į Norvegiją, montuotojai (darbuotojai) patyrė prastovas, per 2020 m. kovo-balandžio mėnesius susidarė dideli įmonės nuostoliai. Dėl šių priežasčių sutriko įmonės pinigų srautai, išaugo įsipareigojimai kreditoriams. Atsakovės teigimu, viešai skelbiami duomenys patvirtina, jog įmonė yra įtraukta į juridinių asmenų, kuriems taikomos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19, sąrašą. Atsakovė laikosi pozicijos, kad dėl jos sudėtingos turtinės padėties susiklostė išimtinė situacija, kuriai esant teismo sprendimo vykdymas gali būti išdėstytas. Atsakovė pažymėjo, kad nesutinka su ieškinio reikalavimais priteisti delspinigius ir procesines palūkanas, kadangi skolos nesumokėjimą nulėmė nuo jos valios nepriklausančios force majeure aplinkybės. Atsakovė prašo sumažinti ieškovės prašomas atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

135.

14Atsakovė 2020 m. rugsėjo 7 d. pateikė teismui prašymą dėl bylos nagrinėjimo atsakovei ir jos atstovui nedalyvaujant. Atsakovė prašyme nurodė, kad neprieštarauja, jog 2020 m. rugsėjo 9 d. 14.00 val. vyksiančiame parengiamajame teismo posėdyje būtų pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės ir byla būtų išnagrinėta jos atstovui nedalyvaujant. Atsakovė prašyme pažymėjo, kad UAB Inno Lietuva vadovas 2020 m. rugpjūčio 31 d. Kauno apygardos teismui pateikė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo.

156.

16Ieškovė 2020 m. rugsėjo 9 d. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus. Ieškovė paaiškinimuose nurodė, kad nėra pagrindo atsakovei išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, taip pat pagrindo nepriteisti sutartimi sulygtus delspinigius, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

177.

18Teismo posėdyje ieškovės atstovas palaikė ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti pilna apimtimi.

19Ieškinys tenkintinas.

20II. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

218.

22Remiantis byloje esančiais duomenimis ir ieškovės atstovo paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė UAB „MAKVEŽA“, kaip pardavėja, ir atsakovė UAB Inno Lietuva, kaip pirkėja, 2019 m. rugpjūčio 1 d. sudarė didmeninio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. K-10-20190801-SIV-3066, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais parduoti atsakovei prekes, o atsakovė įsipareigojo jas priimti ir atsiskaityti su ieškove sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovė laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. vasario 26 d. pardavė atsakovei prekių iš viso už 22 644,31 Eur. Tai patvirtina aštuonios ieškovės išrašytos ir atsakovei apmokėti pateiktos PVM sąskaitos-faktūros: MAK3711346, MAK3712165, MAK3714055, MAK3714231, MAK3714930, MAK3714931, MAK3714932, MAK3714933. Sutarties 5.4. punkte įtvirtinta, kad atsakovė įsipareigoja atsiskaityti su ieškove ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Atsakovė, nors ir buvo raginta ieškovės, su ieškove už įsigytas prekes nei nustatytais terminais, nei vėliau pilnai neatsiskaitė, iki ieškinio pateikimo teismui dienos liko skolinga 16 236,61 Eur. Atsakovė neginčija susidariusio įsiskolinimo dydžio bei pareigos atsiskaityti už jai parduotas prekes.

239.

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, bylą nagrinėjantis teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Kai ieškinys yra pripažįstamas tik iš dalies, sutrumpinti motyvai gali būti surašomi tik dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta.

2510.

26Nagrinėjamu atveju atsakovė neginčija savo pareigos sumokėti ieškovei 16 236,61 Eur įsiskolinimą, susidariusį už jai parduotas prekes. Ieškovės teisę į šią sumą patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai – 2019 m. rugpjūčio 1 d. didmeninio pirkimo-pardavimo sutartis Nr. K-10-20190801-SIV-3066 ir jos pagrindu atsakovei išrašytos PVM sąskaitos-faktūros. Kadangi minėta 16 236,61 Eur suma už įsigytas prekes nėra sumokėta, ji priteisiama ieškovei iš atsakovės (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.305 straipsnio 1 dalis).

2711.

28CK 6.258 straipsnyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai.

2912.

30Šalių pasirašytos sutarties 5.09 punkte numatyta, kad atsakovei vėluojant atsiskaityti su ieškove, atsakovė moka 0,2 procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė vėluoja atsiskaityti pagal ieškovės pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nuo 2020 m. kovo 3 d., todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai sudaro 2 744,49 Eur. Atsakovė laikosi pozicijos, kad ji turi būti atleista nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą dėl force majeure (nenugalima jėga) aplinkybių (COVID-19 pandemijos). Teismas nesutinka su tokia atsakovės pozicija, kadangi nagrinėjamu atveju nėra įstatyme numatytų sąlygų visumos, kurioms esant susiklosčiusios aplinkybės pripažintinos nenugalima jėga.

3113.

32Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.212 straipsnyje numatyta, kad tam, kad susiklosčiusios aplinkybės būtų pripažintos force majeure aplinkybėmis, būtina šių sąlygų visuma (kumuliatyvios sąlygos): 1) tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti; 2) dėl susidariusių aplinkybių sutarties objektyviai negalima įvykdyti; 3) šalis, neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirsti joms kelio; 4) šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. Nesant šių sąlygų visumos, faktinės aplinkybės negali būti pripažintos nenugalima jėga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-931/2003; 2010 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-370/2010; 2012 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-268/2012).

3314.

34Viena iš aplinkybių force majeure aplinkybėms pripažinti yra tada, kai tokių aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai numatyti. Pažymėtina, kad COVID-19 infekcija pasaulyje pradėjo plisti 2019 metų pradžioje, o 2020 m. kovo 16 d. buvo nustatytas karantino režimas Lietuvoje. Ginčo sutarties pasirašymo bei laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. vasario 26 d., kai atsakovei buvo parduotos prekės, informacija apie COVID-19 infekciją buvo išplitusi visame pasaulyje. Teismo vertinimu, aplinkybes, kad tokia situacija pasieks ir Lietuvą, buvo galima numatyti prekių pirkimo-pardavimo metu. Kaip minėta, įsiskolinimas atsirado laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. vasario 26 d., kai karantino režimas Lietuvoje dar nebuvo paskelbtas, todėl skolininkė turėjo pakankamai laiko įsivertinti savo finansines galimybes dėl poreikio pirkti prekes iš ieškovės bei atsiskaityti su kreditore, bet šios pareigos nevykdė. Be to vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, pandemija nėra pripažįstama nenugalimos jėgos atveju.

3515.

36Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra teisinio pagrindo atleisti atsakovę nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą dėl force majeure (nenugalima jėga) aplinkybių (COVID-19 pandemijos). Atsakovė praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą, neginčija priskaičiuotų delspinigių dydžio, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 2 744,49 Eur dydžio delspinigius (delspinigių skaičiavimo norma – 0,2 proc.) taip pat laikytinas pagrįstu, tenkintinas.

3716.

38CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). CK 6.210 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

3917.

40Kadangi atsakovė pažeidė pareigą laiku atsiskaityti už ieškovės jai perduotas prekes bei nėra pagrindo atleisti atsakovę nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, atsakovė privalo mokėti 6,00 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (18 981,10 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4118.

42Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas, konstatuoja, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkinamas visiškai (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

4319.

44CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Atsakovė prašo teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti 24 mėnesių laikotarpiui.

4520.

46Karantinas Lietuvoje atšauktas nuo 2020 m. birželio 16 d. Tai reiškia, kad šiuo metu yra praėję beveik trys mėnesiai nuo jo atšaukimo ir praeis dar vienas mėnuo, kol teismo sprendimas įsiteisės (jei jis nebus skundžiamas apeliacine tvarka) ir taps privalomai vykdytinu. Iki teismo sprendimo priėmimo dienos atsakovė ieškovei nėra grąžinusi net dalies susidariusio įsiskolinimo. Atsakovė nepateikė teismui jokių duomenų apie ypač sunkią jos turtinę padėtį ir neturėjimą galimybių sumokėti skolą, nepagrindė savo geranoriškumo atsiskaitydama su ieškove bent iš dalies. Sutiktina su atsakovės pastebėjimu, kad COVID-19 pandemija paveikė ir sukėlė tam tikras neigiamas pasekmes jos verslui (pvz., negalėjimas siųsti darbuotojų į užsienį ir pan.), tačiau tuo pačiu pažymėtina, kad pandemija neišvengiamai palietė ir kitą didžiąją dalį šalies įmonių ir darbuotojų (fizinių asmenų), todėl prioritetas negali būti teikiamas vienai įmonei kitos įmonės sąskaita. Nepaisant pandemijos, atsakovė toliau vykdo veiklą, gauna pajamas, todėl vien šalyje buvusi pandemija nėra pagrindas taikyti teismo sprendimo vykdymo atidėjimo pakankamai ilgam laikotarpiui. Taip pat pažymėtina, kad vien aplinkybė, jog atsakovės vadovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nesudaro pagrindo priešingai išvadai, nes sprendimo priėmimo metu klausimas dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo iš esmės nėra išspręstas. Kadangi atsakovė neįrodė itin sunkios finansinės padėties ar kitų ypatingų aplinkybių, sudarančių pagrindą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, todėl prašymas atidėti teismo sprendimo įvykdymą 24 mėnesiams netenkinamas (CPK 178 straipsnis).

4721.

48Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

4922.

50Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 427,00 Eur dydžio sumokėtas žyminis mokestis bei 738,10 Eur dydžio išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti. Pastarųjų išlaidų atsakovė galėjo išvengti, jei būtų bendradarbiavusi su ieškove iki kreipimosi į teismą. Bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, neviršija rekomenduojamų dydžių, todėl įvertinus byloje sprendžiamo ginčo ir suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, kiekį (parengtas ieškinys, rašytiniai paaiškinimai, atstovas dalyvavo teismo posėdyje), šių išlaidų atlyginimas priteisiamas ieškovei iš atsakovės.

5123.

52Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ patvirtintos minimalios valstybei priteistinos 5,00 Eur bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

Nutarė

53tenkinti ieškinį.

54Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „MAKVEŽA“ (juridinio asmens kodas 161621777) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės Inno Lietuva (juridinio asmens kodas 302822780) 16 236,61 Eur (šešiolikos tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt šešių eurų 61 ct) skolą, 2 744,49 Eur (dviejų tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt keturių eurų 49 ct) delspinigius, 6,00 (šešių) procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. liepos 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 165,10 Eur (vieno tūkstančio šimtas šešiasdešimt penkių eurų 10 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

55Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo (sprendimo) priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jelena... 2. Teismas... 3. I.... 4. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 5. 1.... 6. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „MAKVEŽA“ (toliau... 7. 2.... 8. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ji, kaip pardavėja, ir atsakovė, kaip... 9. 3.... 10. Atsakovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 11. 4.... 12. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka su pagrindinės skolos... 13. 5.... 14. Atsakovė 2020 m. rugsėjo 7 d. pateikė teismui prašymą dėl bylos... 15. 6.... 16. Ieškovė 2020 m. rugsėjo 9 d. pateikė teismui rašytinius paaiškinimus.... 17. 7.... 18. Teismo posėdyje ieškovės atstovas palaikė ieškinyje ir rašytiniuose... 19. Ieškinys tenkintinas.... 20. II. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 21. 8.... 22. Remiantis byloje esančiais duomenimis ir ieškovės atstovo paaiškinimais... 23. 9.... 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 268 straipsnio... 25. 10.... 26. Nagrinėjamu atveju atsakovė neginčija savo pareigos sumokėti ieškovei 16... 27. 11.... 28. CK 6.258 straipsnyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 29. 12.... 30. Šalių pasirašytos sutarties 5.09 punkte numatyta, kad atsakovei vėluojant... 31. 13.... 32. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.212 straipsnyje... 33. 14.... 34. Viena iš aplinkybių force majeure aplinkybėms pripažinti yra tada, kai... 35. 15.... 36. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra teisinio pagrindo atleisti... 37. 16.... 38. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 39. 17.... 40. Kadangi atsakovė pažeidė pareigą laiku atsiskaityti už ieškovės jai... 41. 18.... 42. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas, konstatuoja,... 43. 19.... 44. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 45. 20.... 46. Karantinas Lietuvoje atšauktas nuo 2020 m. birželio 16 d. Tai reiškia, kad... 47. 21.... 48. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 49. 22.... 50. Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 427,00 Eur dydžio... 51. 23.... 52. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 53. tenkinti ieškinį.... 54. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „MAKVEŽA“ (juridinio... 55. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo (sprendimo) priėmimo dienos gali...