Byla I-809-289/2010
Dėl nuo 2010 m. sausio 1 d. atlikto pensijos perskaičiavimo panaikinimo, nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. sumažintos pensijos dalies 6060 Lt išmokėjimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Virginijus Stankevičius, susipažinęs su gautu V. S. skundu dėl nuo 2010 m. sausio 1 d. atlikto pensijos perskaičiavimo panaikinimo, nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. sumažintos pensijos dalies 6060 Lt išmokėjimo,

Nustatė

2Pareiškėjas 2010 m. lapkričio 5 d. (spaudas ant voko) Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateikė skundą dėl nuo 2010 m. sausio 1 d. atlikto pensijos perskaičiavimo panaikinimo, nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. sumažintos pensijos dalies 6060 Lt išmokėjimo. Skundas buvo pateiktas su trūkumais (pateiktame skunde nesuformuluotas konkretus reikalavimas, kurio pagrindu teismas galėtų priimti vieną iš sprendimų, numatytų LR ABTĮ 88 str., nepateiktas skundžiamas aktas) dėl kurių bylos nagrinėjimas buvo negalimas, todėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. nutartimi V. S. buvo įpareigotas pašalinti teismo nutartyje nurodytus trūkumus iki 2010 m. lapkričio 19 d.

3Pareiškėjo V. S. skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui. Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24, 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Kadangi pareiškėjas V. S. per teismo nutartyje nustatytą terminą skundo trūkumų nepašalino, tai yra pateiktame skunde nesuformulavo konkretaus reikalavimo, kurio pagrindu teismas galėtų priimti vieną iš sprendimų, numatytų LR ABTĮ 88 str., nepateikė skundžiamo reikalavimo, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui Vaclovui Sendrauskui.

4Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str.1 d., 105-107 str., teismas

Nutarė

5V. S. skundą dėl nuo 2010 m. sausio 1 d. atlikto pensijos perskaičiavimo panaikinimo, nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. lapkričio 1 d. sumažintos pensijos dalies 6060 Lt išmokėjimo laikyti nepaduotu ir nutarčiai įsiteisėjus grąžinti pareiškėjui.

6Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai