Byla II-1-402/2014
Dėl LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros 2008 m. balandžio 16 d. nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė,

2sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,

3nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T.N., nutarimą priėmusios institucijos - LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui,

4rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal T.N. skundą dėl LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros 2008 m. balandžio 16 d. nutarimo panaikinimo ir,

Nustatė

5LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros (toliau - Institucija) 2008 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 83 AM014132 T.N. buvo paskirta administracinė nuobauda – 2250 litų bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 512 str. 2 d. ir 5114 str. 1 d., padarymą.

6Administracinė nuobauda paskirta už tai, kad ( - ) eksploatuojančioje 3,62 ha ploto automobilių saugojimo aikštelėje, esančioje Pietarių km., Marijampolės sav., nėra padengta vandeniui mažai laidžia kieta danga, nėra paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo, ir tuo pažeidė LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 01-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 13-15 punktų reikalavimus; ( - ) direktorius T.N. neįvykdė 2008 m. kovo 18 d. privalomojo nurodymo Nr. 4 eksploatuoti automobilių saugojimo aikštelę, esančią Pietarių km., Marijampolės sav., pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ 13-15 punktų reikalavimus, ir tuo pažeidė LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2 p. Tuo T. Norbutas padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 512 str. 2 d. ir 5114 str. 1 d.

7T.N. prašė panaikinti 2008 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 83 AM014132. Skunde nurodė (b.l. 3-5), kad nutarimas yra nepagrįstas, kadangi 2008 m. balandžio 8 d. Administracinės teisės pažeidimo protokolas Nr. 83, dėl 1 punkto, buvo surašytas neteisėtai, kadangi LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. Dl-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo" 4 punkte nustatyta, kad „<...> galimai teršiama teritorija - atvira teritorija, kuri dėl joje vykdomos veiklos yra arba gali būti teršiama (eksploatacijos ar avarinės taršos atvejais) kenksmingosiomis medžiagomis: <....> didesnė kaip 0,5 ha autotransporto stovėjimo aikštelė. Šiuo atveju aikštelės kuriose buvo laikomos transporto priemonės yra panaudos sutartimis perleistos kitoms įmonėms, jos yra aptvertos tvoromis ir jų plotas neviršija 0,5 ha. 2008 m. balandžio 16 d. Nutarimas administracinės teisės pažeidimo byloje Nr. 83surašytas neteisėtai, kadangi nėra teisės pažeidimo, tai yra aikštelės kuriose buvo laikomos transporto priemonės yra naudojamos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. Dl-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo". Aikštelės kuriose buvo laikomos transporto priemonės yra panaudos sutartimis perleistos kitoms įmonėms, jos yra aptvertos tvoromis ir jų plotas neviršija 0,5 ha. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 4 punkto reikalavimai taikomi, tik aikštelėms kurių plotas yra didesnis kaip 0,5 ha.

8Institucija atsiliepime (b.l. 47-48) nurodė jog su skundu nesutinka, administracinė nuobauda paskirta teisėtai ir pagrįstai, minėtos aikštelės, kuriose stovi transporto priemonės ne visos yra išnuomotos kitoms įmonėms, panaudos sutartys pažeidimo padarymo metu nebuvo įregistruotos Nekilnojamojo turto registre.

9Skundas netenkintinas.

10T.N. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros 2008 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 83 AM014132.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Institucijos vyresnysis inspektorius Saulius Navikas 2008 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 83 AM014132 T.N. paskyrė administracinę nuobaudą – 2250 Lt už pažeidimus, numatytus ATPK 512 str. 2 d. ir 5114 str. 1 d. (b.l. 6).

12Administracinė nuobauda T.N. paskirta už tai, kad 2008 m. balandžio 3 d., Institucijai patikrinus ( - ) eksploatuojamą 3,62 ha ploto automobilių saugojimo aikštelę, esančią Pietarių km., Marijampolės sav., nustatyta, jog ji nėra padengta vandeniui mažai laidžia kieta danga, nėra paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo, ir tuo pažeidė LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 01-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 13-15 punktų reikalavimus, taip pat Keturvalakių žemės ūkio bendrovės direktorius T. N. neįvykdė 2008 m. kovo 18 d. privalomojo nurodymo Nr. 4 eksploatuoti automobilių saugojimo aikštelę, esančią Pietarių km., Marijampolės sav., pagal „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ 13-15 punktų reikalavimus, ir tuo pažeidė LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2 p. (b.l. 17-18).

13Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 18 str. 1 d. 3 p. ( - ) buvo duotas 2008 m. kovo 18 d. privalomasis nurodymas Nr. 4, kuris nurodė automobilių saugojimo aikštelę, esančią Pietarių k., Marijampolės sav., eksploatuoti laikantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. Dl-193, 13, 14, 15 punktų reikalavimais. Reikalavimus įvykdyti iki 2008 m. kovo 25 d. ir apie įvykdymą informuoti Marijampolės agentūrą (b.l. 17). 2008 m. balandžio 3 d. buvo atliktas patikrinimas dėl aikštelės eksploatavimo ir surašytas patikrinimo aktas Nr. 52, kuriame nurodė, jog aikštelė nėra padengta vandeniui mažai laidžia kieta danga, nėra paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo, bei nėra įvykdytas 2008 m. kovo 18 d. privalomasis nurodymas Nr. 4 (b.l. 18). 2008 m. balandžio 8 d. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas (b.l. 19).

14ATPK 512 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi pažeidimo padarymo metu) numatyta, kad ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų eksploatavimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus, užtraukia baudą piliečiams nuo 800 iki 1500 litų ir pareigūnams – nuo 1500 iki 3000 litų.

15ATPK 5114 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojusi pažeidimo padarymo metu) reglamentuoja asmens atsakomybę už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymą laiku, kuris užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų, pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų.

16T. Norbutas pažeidė Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 13, 14 ir 15 punktus. Reglamento 13 punktas numato, jog galimai teršiamos teritorijos turi būti padengtos vandeniui mažai laidžia kieta danga ir įrengtos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nutekėtų ant šalia esančių teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, turi būti surenkamos atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema, kurioje turi būti įdiegtos priemonės, leidžiančios vykdyti nustatytus reikalavimus atsitinkančią nuotekų apskaitą, laboratorinę kontrolę ir, esant reikalui, per 10 min. nuo spendimo priėmimo uždaryti nuotekų išleistuves (14 punktas). Į aplinką išleidžiamos ant galimai teršiamų teritorijų susidariusios paviršinės nuotekos turi atitikti šio Reglamento 18 punkte nustatytus reikalavimus ir sąlygas (15 punktas).

17T.N. skunde nurodytas motyvas, jog aikštelės, kuriose buvo laikomos transporto priemonės yra panaudos sutartimis perleistos kitoms įmonėms, jos yra aptvertos tvoromis ir jų plotas neviršija 0,5 ha., atmestas kaip nepagrįstas.

18Bylos medžiaga neginčijamai patvirtina, kad ( - ) eksploatuoja 3,62 ha ploto automobilių saugojimo aikštelę (b.l. 57-61), kuri vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. Dl-193, 13, 14, 15 punktų reikalavimais, turi būti padengta vandeniui mažai laidžia kieta danga ir turėti nuotekų surinkimą bei valymą, nes yra didesnė kaip 0,5 ha ploto. Automobilių saugojimo aikštelė šių reikalavimų neatitinka, nes automobilių saugojimo aikštelė padalinta tvoromis į mažesnes 0,5 ploto neviršijančias dalis, tačiau toks padalijimas bendro aikštelės ploto nesumažina ir nepanaikina pareigos automobilių saugojimo aikštelę padengti vandeniui mažai laidžia kieta danga ir įrengti nuotekų surinkimo bei valymo sistemą. Taip pat pagal pateiktas panaudos sutartis yra išnuomota tik 0,98 ha aikštelių ploto (b.l. 66-69). Be to panaudos sutartys Nekilnojamojo turto registre įregistruotos tik 2008 m. balandžio 7 d. (b.l. 53-54), t.y. po 2008 m. balandžio 3 d. patikrinimo akto surašymo (b.l. 18).

19T. N. taip pat pažeidė LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalį, kuri numato, jog fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams.

20Teismas laiko, jog administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 19), patikrinimo aktu (b.l. 18) įrodyta, kad T.N. pažeidė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 str. 2 punkto reikalavimus, nes jis, būdamas Keturvalakių žemės ūkio bendrovės direktoriumi, nustatytu terminu neįvykdė 2008 m. kovo 18 d. privalomajame nurodyme Nr. 4 nurodytų reikalavimų, todėl pagal LR ATPK 5114 str. 1 d. nubaustas pagrįstai.

21Teismas konstatuoja, kad byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad T.Norbutas pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn už administracinio teisės pažeidimus, numatytus ATPK 512 str. 2 d. ir 5114 str. 1 d.

22Už ATPK 512 str. 2 d. pažeidimą numatyta sankcija – bauda piliečiams nuo 800 iki 1500 litų ir pareigūnams – nuo 1500 iki 3000 litų. Už ATPK 5114 str. 1 d. pažeidimą numatyta sankcija – bauda piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų, pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų. ATPK 20 str., reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslus, pabrėžiama, kad administracinė nuobauda – atsakomybės priemonė, skiriama už administracinio teisės pažeidimo padarymą, siekiant asmenį nubausti bei auklėti. Remiantis LR ATPK 30(2) str. 1 d. skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Pagal ATPK 33 str. 2 d., jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Kadangi atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra, pažeidėjui pagrįstai paskirta 2250 Lt bauda.

23Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, todėl jo panaikinti nėra pagrindo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėja

Nutarė

25Skundo netenkinti.

26LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros 2008 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 83 AM014132, kuriuo T.N. buvo paskirta administracinė nuobauda – 2250 litų bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 512 str. 2 d. ir 5114 str. 1 d., padarymą, palikti nepakeistą.

27Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė,... 2. sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,... 3. nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T.N., nutarimą... 4. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo... 5. LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento... 6. Administracinė nuobauda paskirta už tai, kad ( - ) eksploatuojančioje 3,62... 7. T.N. prašė panaikinti 2008 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 83 AM014132.... 8. Institucija atsiliepime (b.l. 47-48) nurodė jog su skundu nesutinka,... 9. Skundas netenkintinas.... 10. T.N. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti LR aplinkos ministerijos... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad Institucijos vyresnysis inspektorius Saulius... 12. Administracinė nuobauda T.N. paskirta už tai, kad 2008 m. balandžio 3 d.,... 13. Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 14. ATPK 512 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi pažeidimo padarymo metu)... 15. ATPK 5114 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojusi pažeidimo padarymo metu)... 16. T. Norbutas pažeidė Aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193 „Dėl... 17. T.N. skunde nurodytas motyvas, jog aikštelės, kuriose buvo laikomos... 18. Bylos medžiaga neginčijamai patvirtina, kad ( - ) eksploatuoja 3,62 ha ploto... 19. T. N. taip pat pažeidė LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo... 20. Teismas laiko, jog administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l. 19),... 21. Teismas konstatuoja, kad byloje surinktų įrodymų ir nustatytų aplinkybių... 22. Už ATPK 512 str. 2 d. pažeidimą numatyta sankcija – bauda piliečiams nuo... 23. Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad skundžiamas nutarimas yra... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Skundo netenkinti.... 26. LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento... 27. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...