Byla 2-9447-792/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko S. S

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos antstolės V. D. pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko S. S.,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo priteisti iš skolininko 263,00 Lt sprendimo vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0004/09/01221.

3Nurodė, kad 2009-05-13 buvo gautas vykdyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-20 išduotas vykdomasis raštas Nr. A2.2.-654-37 dėl 300,00 Lt išieškojimo iš skolininko. Nustačius, kad skolininkas skolą sumokėjo, 2011-05-05 buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo. 2011-05-27 buvo išsiųstas siūlymas per 5 dienas nuo siūlymo gavimo dienos susimokėti 263,00 Lt vykdymo išlaidas geruoju, tačiau skolininkas susimokėti susidariusias vykdymo išlaidas vengia.

4Pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo nagrinėjamas pranešus proceso dalyviams (CPK 234 str., 443 str. 5 d.).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis numato, kad jeigu po antstolio pasiūlymo skolininkui dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, skolininkas jų nesumoka, antstolis kreipiasi į teismą dėl jų priteisimo.

7Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad išieškotojo atstovas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-20 išduotą nutarimą Nr. A2.2.-654-37 dėl 300,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininko, 2009-05-13 pateikė vykdyti antstolei V. D.. Priėmusi vykdymui minėtą vykdomąjį dokumentą, antstolė išsiuntė skolininkui siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Antstolei nustačius, kad nėra galimybės baudos iš skolininko išieškoti, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-09-13 nutarimu Nr. A2.13.-4623-659/2010 skolininkui paskirtą baudą pakeitė 15 parų administraciniu areštu. 2011-05-05 antstolė priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, paskaičiavo vykdymo išlaidas ir 2011-05-27 skolininkui išsiuntė siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau jos per nurodytą terminą nesumokėtos.

8LR ATPK 303 straipsnyje yra nustatytas nutarimo skirti administracinę nuobaudą privalomumas, t.y. kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu yra priimtas nutarimas, jam įsiteisėjus, privalo jį vykdyti. Tais atvejais, kai nutarimas nevykdomas savanoriškai, jis turi būti vykdomas priverstinai. Priverstinis nutarimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs nutarimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymo funkcijas atlieka antstolis ir už vykdymo funkcijų vykdymą antstolis gauna atlyginimą. LR CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija.

9Nurodytos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo išlaidos skirstomos į vykdomosios bylos administravimo išlaidas (jas sudaro būtinos vykdymo išlaidos ir papildomos vykdymo išlaidos) ir atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą - per raginime nustatytą terminą ar jam pasibaigus, o kai raginimas neturi būti siunčiamas, – per įstatyme, vykdomajame dokumente nustatytą terminą, t. y. savanoriškai, ar jau pradėjus priverstinį vykdymą. Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punkte nurodyta, jog kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos bendrosios vykdymo išlaidos ir atskirų vykdymo veiksmų atlikimo išlaidos. Atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas. Tačiau jeigu skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, tai iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktas).

10Baudą už administracinės teisės pažeidimą, kaip nustatė nutarimo priėmimo metu galiojusios teisės normos, pažeidėjas turėjo sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos (LR ATPK 313 straipsnio 1 dalis). Jei asmuo, kuriam paskirta bauda, nedirba arba jeigu baudos išieškoti iš pažeidėjo darbo užmokesčio ar kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos negalima dėl kitų priežasčių, baudą išieško antstolis (LR ATPK 314 straipsnio 2 dalis), t.y. nutarimą priėmęs organas (pareigūnas) kreipiasi dėl priverstinio nutarimo vykdymo. Priverstinio vykdymo procesas prasideda, kai vykdomasis dokumentas, t. y. nutarimas, pateikiamas antstoliui ir užvedama vykdomoji byla. Nutarimo vykdymo proceso ypatumas yra tas, kad šiuo atveju skolininkui nesiunčiamas raginimas įvykdyti šį pareigūno priimtą nutarimą. Tai reiškia, kad, pasibaigus įstatymo nustatytam keturiasdešimties dienų terminui, per kurį pažeidėjas turi sumokėti baudą, jos nesumokėjus, antstoliui pateikiamas įsiteisėjęs nutarimas ir iš karto pradedami priverstinio vykdymo veiksmai (CPK 661 straipsnio 1 dalis). Skolininkas, neįvykdęs nutarimo gera valia per įstatyme nustatytą keturiasdešimties dienų terminą, patiria neigiamų turtinių priverstinio nutarimo įgyvendinimo padarinių – iš jo išieškomos priverstinio vykdymo išlaidos (LR CPK 610 straipsnis).

11Kaip minėta, iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog skolininkas nesumokėjo 300,00 Lt baudos, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-02-20 išduotą nutarimą Nr. A2.2.-654-37 dėl 300,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininko išieškotojas pateikė vykdyti antstolei. Gavusi išieškotojo pateiktą vykdomąjį dokumentą, antstolė teisėtai pradėjo priverstinį šio vykdomojo dokumento vykdymą. Kadangi vykdomasis dokumentas buvo sugrąžintas jį išdavusiai institucijai, nes buvo priimtas nutarimas paskirtą baudą pakeisti administraciniu areštu, skolininkas turi pareigą atlyginti visas minėto vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas. Šiuo atveju atlyginimas antstolei neskaičiuojamas.

12Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog antstolei iš skolininko priteistinas vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas sudaro 263,00 Lt. Užbaigus vykdomąją bylą, suinteresuotam asmeniui buvo nusiųstas raštiškas siūlymas sumokėti nustatytu terminu nesumokėtas 263,00 Lt dydžio vykdymo išlaidas. Prašomas priteisti vykdymo išlaidų dydis paskaičiuotas pagal atliktų vykdymo veiksmų kiekį ir Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytus tokių vykdymo veiksmų įkainius, indeksuojant neviršijant vykdomojo dokumento įvykdymo metu nustatyto ketvirčio vartojimo kainų indekso.

13Byloje nėra duomenų, kad skolininkas vykdymo išlaidas būtų pervedęs į antstolės depozitinę sąskaitą.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, 611 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškimą tenkinti.

16Priteisti antstolei V. D. iš S. S., a.k. ( - ) 263,00 Lt (du šimtus šešiasdešimt tris litus 00 centų) vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0004/09/01221.

17Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0004/09/01221 grąžinti pareiškėjai antstolei V. D..

18Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai