Byla e2-31448-912/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovams J. B. ir T. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 754,18 Eur skolos, 5 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje taip pat pareikštas prašymas priimti sprendimą už akių.

4CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovės prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai įteikti atsakovams tinkamai. Atsakovai nepateikė teismui atsiliepimo per nustatytą terminą. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis byloje nėra duomenų. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, nustatyta, kad ieškovė administruoja daugiabutį gyvenamąjį namą Vilniuje, ( - ). Butas Vilniuje, ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso atsakovams. Dėl to atsakovams kartu su kitais nurodyto namo butų (patalpų) savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso pirmiau nurodyto namo bendro naudojimo objektai. Butų, taip pat ir negyvenamųjų patalpų, savininkai privalo proporcingai savo daliai mokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, kitus mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4. 84 straipsnio 4 dalis). Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose, patvirtintuose Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 30-454, nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Taigi atsakovams nuo nuosavybės teisės atsiradimo momento atsirado prievolė mokėti ieškovei už jos suteiktas gyvenamojo namo, kuriame yra atsakovų butas, administravimo paslaugas. Atsakovai nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. netinkamai vykdė pareigą mokėti mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, todėl liko skolingi ieškovei 754,18 Eur. Ieškovė teisėtai ir pagrįstai reikalauja įvykdyti prievolę (CK 6.38 straipsnis), todėl atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, yra pagrindas priteisti ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis 754,18 Eur skolą.

7Ieškovei iš atsakovų taip pat priteistinos 5 proc. procesinės palūkanos už priteistą 754,18 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016 m. liepos 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

8CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalys). Įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios patirtos atstovavimo išlaidos civiliniame procese negali būti priteistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015; 2015 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687).

9Už ieškinį ieškovė sumokėjo 17 Eur žyminio mokesčio, 1,74 Eur už Nekilnojamojo turto registro išrašus ir 1,68 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašus. Tai – būtinos ir pagrįstos išlaidos, todėl jos priteistinos iš atsakovų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1, 2 dalys). Iš viso ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 20,42 Eur, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 10,21 Eur, bylinėjimosi išlaidų.

10Kreditorė taip pat prašo priteisti 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ suteiktas teisines paslaugas. Prašomas priteisti išlaidas ieškovė grindžia Susitarimu Nr. 2 prie 2010 m. lapkričio 2 d. teisinių paslaugų teikimo sutarties Nr. S-2010-S-2A bei 2016 m. balandžio 26 d. atstovavimo sutartimi, sudaryta UAB „SKOLOS LT“ ir advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“. Iš atstovavimo sutarties turinio, 2016 m. birželio 1 d. paslaugų priėmimo perdavimo akto kopijos matyti, kad advokatų profesinė bendrija „TRINITI LT“ atstovauja UAB „SKOLOS LT“, o ne ieškovės interesus. Ieškovė nepateikė duomenų, kad advokatų profesinė bendrija „TRINITI LT“ suteikė ieškovei teisines paslaugas. Dėl to nurodytos išlaidos iš atsakovų nepriteistinos.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų nepriteistinos, nes neviršija 3 Eur (CPK 92 straipsnis; 2014 m. rugsėjo 23 d. teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymo 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13Patenkinti ieškovės UAB „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovams J. B. ir T. J. dėl skolos priteisimo.

14Priteisti ieškovei UAB „Žirmūnų būstas“ (juridinio asmens kodas 121483222) iš atsakovų J. B. (gim. 1976 m. liepos 4 d.) ir T. J. (gim. 1968 m. rugpjūčio 22 d.) lygiomis dalimis 754,18 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt keturis eurus 18 ct), t. iš kiekvieno atsakovo po 377,09 Eur (tris šimtus septyniasdešimt septynis eurus 09 ct) skolos, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. liepos 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 20,42 Eur (dvidešimt eurų 42 ct) bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 10,21 Eur (dešimt eurų 21 ct).

15Atmesti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo kitoje dalyje.

16Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Atsakovai turi teisę per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per trisdešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai