Byla 2-114-400/2013
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, nepilnamečių vaikų išlaikymo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė sekretoriaujant Rūtai Plevokaitei ieškovo atstovei prokurorei L. B., atsakovei V. G., trečiojo asmens atstovei J. P., institucijos išvadai duoti atstovei Audronei Morkūnaitei, atsakovui V. V. nedalyvaujant viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal Panevėžio apygardos prokuroro ieškinį ginant viešąjį interesą atsakovams V. G., V. V., trečiajam asmeniui Panevėžio rajono Vaikų globos namams dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nustatymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, nepilnamečių vaikų išlaikymo ir

Nustatė

2ieškovo atstovas ginant viešąjį interesą prašė ieškinį tenkinti ir teismine tvarka neterminuotai apriboti tėvų valdžią V. G., V. V., vaikų: J. V. gim. 1996-11-24, M. V. gim. 2000-03-27 ir M. V. gim. 2003-08-16, atžvilgiu.Nustatyti J., M. ir M. V. nuolatinę globą, jų globėju skirti Panevėžio rajono Vaikų globos namus. Nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą Panevėžio rajono globos namuose.Pritiesti iš V. G. ir V. V. nepilnamečių: J. V. gim. 1996-11-24, M. V. gim. 2000-03-27 ir M. V. gim. 2003-08-16 išlaikymui iš kiekvieno po 135 Lt. kiekvienam periodinių išmokų kiekvieną mėnesi nuo 2012-06-29 iki vaikų pilnametystės. Nurodė, kad šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą 1998m. Vaikai iš šeimos paimti 2007m. 2010m. tėvams laikinai apribota tėvų valdžia.

3Atsakovas V. V. teismo posėdyje nedalyvavo, pranešta tinkamai. Atsiliepimo į ieškinį nepateikė. 2012-10-26 Teismo posėdyje paaiškino, kad stengiasi uždarbiauti, išsinuomojo namą.

4Atsakovė V. G. su ieškiniu sutiko iš dalies, prašė leisti vaikams gyventi pas ją savaitgaliais ir švenčių dienomis. Nurodė, kad stengiasi vaikais rūpintis. Visada laukia jų atvažiuojant stengiasi vaikams pagaminti jų mėgstamo maisto. Patikino teismą, kad po socialinių darbuotojų apsilankymo, stengiasi namuose palaikyti švarą ir tvarką, to reikalauja iš vaikų.

5Trečio asmens Panevėžio rajono vaikų globos namų atstovė nurodė, kad vaikai du kartus per mėnesį noriai važiuoja pas tėvus ir grįžta. Jos nuomone, padėtis šeimoje taisosi ir siūlo teismui tėvų valdžią apriboti laikinai.

6Institucijos išvadai duoti atstovė nurodė, kad šeimoje padėtis iš esmės nepagerėjo, namuose trūksta tvarkos, švaros. Tėvams trūksta socialinių įgūdžių todėl, jos nuomone V. G. ir V. V. tikslinga apriboti tėvų valdžia neterminuotai.

7ieškinys tenkintinas iš dalies. Iš byloje esančių dokumentų, ieškovo ir trečiojo asmens paaiškinimų, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvados kad matyti, kad atsakovų V. G. ir V. V. šeima (toliau tekste- atsakovai) nuo 1998 metų įrašyta į Panevėžio rajono socialinės rizikos šeimų sąrašą. Gyvendami ( - ). atsakovai nesudarė tinkamų sąlygų vaikams gyventi šeimoje, neprižiūrėjo jų, dažnai vartojo alkoholį, išgėrę sukeldavo muštynes, V. V. buvo žiaurus vaikų atžvilgiu, todėl vaikai 2007m. buvo paimti iš šeimos ir apgyvendinti Panevėžio rajono vaikų globos namuose. Per tą laiką 2012-01-01 V. G. ir V. V. išsinuomavo namą ( - ) V. G. įsidarbino A.R. skerdykloje. Iš buities tyrimo aktų matyti, kad šeima įsigijo baldų, vaikams yra paruoštos lovos, atsakovai susitvarkė dokumentus, kad gautų leidimą vaikams lankytis jų namuose savaitgaliais ir švenčių dienomis. Tačiau šeimos pajamos- minimali V. G. alga, iš buities tyrimo aktų matyti, kad atsakovams trūksta socialinių įgūdžių, atsižvelgiant į Panevėžio rajono vaikų globos namų atstovo nuomone, vaikų nuomonę, kad jie nori tėvų namuose lankytis savaitgaliais ir švenčių dienomis, o nuolat gyventi Panevėžio rajono vaikų globos namuose, o neterminuotai apribojus atsakovams tėvų valdžią tokios galimybės jie neturėtų, todėl tėvų valdžia atsakovams apribojama laikinai nustatant dviejų 2 metų laikotarpį.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. yra numatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti , o CK 3.155 str. yra apibrėžtas tėvų valdžios turinys savo vaikų atžvilgiu .Tai yra tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus , rūpintis jų sveikata, juos išlaikyti, sudaryti sąlygas vaikams visapusiškai ir harmoningai vystytis .Tėvai turi ne tik prigimtinę , bet ir konstitucinę pareigą rūpintis savo vaikais ir juos išlaikyti. Tėvų pareigų vykdymas yra neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku , nuolatinio rūpinimosi vaikų materialine ir dvasine gerove .Jei tėvai nesirūpina savo vaikais , su jais nebendrauja , jų materialiai neišlaiko , reiškia , kad nevykdo savo prigimtinės ir konstitucinės pareigos , o tai jau yra pakankamas pagrindas taikyti jiems įstatymų numatytas sankcijas.Pareigos vaikams nevykdymas negali būti pateisinamas nei laiko stoka , nei užimtumu darbe ar materialinių lėšų trūkumu ar kitomis buitinėmis problemomis . Byloje įrodyta , kad atsakovai netinkamai auklėja savo nepilnamečius vaikus, nedalyvauja jų asmenybės formavimesi . Tokiu atveju atsakovams taikytinas tėvų valdžios apribojimas ( CK 3.180 str. 1 d. ) .Sprendžiant klausimą , kokiam laikui taikytinas tėvų valdžios apribojimas , atsižvelgtina į vaikų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo pobūdį , į tai , kad atsakovai išreiškė norą rūpintis savo vaikais, juos lanko, bendrauja, taigi ryšiai tarp vaikų ir tėvų nėra nutrūkę. Taigi, atsakovams tėvų valdžia apribotina laikinai. Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai ( b.l.9-48), ieškovo atstovės, atsakovų paaiškinimai, apklaustų nepilnamečių vaikų J., M. ir M. V. paaiškinimais, Panevėžio rajono VTAS atstovės išvada. Laikinai apribojus tėvų valdžią M. V. ir M. V. steigtina nuolatinė globa , o J. V. - rūpyba ( CK 3.251 str., 3.257 str.1 d.3 p.).Atsižvelgiant į vaikų interesus ,globėju ir rūpintoju skirtini Panevėžio rajono vaikų globos namai . ( CK 3.268 str.) .Nustačius globą ir rūpybą , vaikų gyvenamoji vieta nustatytina su jų globėju ir rūpintoju ( CK 3.183 str. 4 d.,3.265 str.1 d. ). Iš atsakovų priteistinas išlaikymas vaikams (CK 3.192 str.). Atsižvelgiant į atsakovų turtinę padėtį ir vaikų poreikius( yra pilnai išlaikomi valstybės) iš atsakovų priteistinas išlaikymas po 50,00 Lt kas mėnesį iš kiekvieno kiekvienam vaikui Atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį, iš atsakovų žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai nepriteistinos ( CPK 83 str., 1 d. 5 p.,88 str. , 92-93, 96 str).

9Vadovaudamasis LR CPK 259-260 str., 270 str. , teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti iš dalies.

11Laikinai 2 (dviejų) metų laikotarpiui apriboti tėvų valdžią V. G., a.k. ( - ) ir V. V., a.k. ( - ) jų vaikų J. V., a.k. ( - ) M. V., a.k. ( - ) M. V., a.k. ( - ) atžvilgiu.

12Nustatyti M. V., a.k. ( - ) M. V., a.k. ( - ) nuolatinę globą ir jų globėju skirti Panevėžio rajono vaikų globos namus, į.k.168962966, buv. Linkaučių k. Panevėžio raj. ir vaikų gyvenamąją vietą nustatant su globėju.

13Nustatyti J. V., a.k. ( - ) nuolatinę rūpybą ir jos rūpintoju skirti Panevėžio rajono vaikų globos namus, į.k.168962966, buv. Linkaučių k. Panevėžio raj. ir J. gyvenamąją vietą nustatant su rūpintoju.

14Pakeisti 2009-11-30 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu priteistą nepilnamečių vaikų išlaikymo dydį ir priteisti iš V. G., a.k. ( - ) jos vaikų J. G., a.k. ( - ) J. V., a.k. 9611241423, M. V., a.k. ( - ) M. V., a.k. ( - ) išlaikymui po 50,00 Lt ( penkiasdešimt litų 00 ct) kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2009-07-01 iki vaikų pilnametystės išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka .

15Pakeisti 2009-11-30 Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu priteistą nepilnamečių vaikų išlaikymo dydį ir priteisti iš V. V. , a.k. ( - ) jo vaikų J. V., a.k. ( - ) M. V., a.k. ( - ) M. V., a.k. ( - ) išlaikymui po 50,00 Lt (penkiasdešimt litų 00 ct) kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-06-29 iki vaikų pilnametystės išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

16Sprendimas dalyje dėl globos ir rūpybos nustatymo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo priteisimo vykdomas skubiai. Sprendimą per 30 d.galima apskųsti Panevėžio apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai