Byla e2-617-467/2017
Dėl reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo – UAB „Sandeka“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant atsakovo UAB „Agvysta“ atstovei advokatei Sandrai Ponelienei,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „SIV Statyba“ ieškinį atsakovams UAB „Agvysta“ ir UAB „Pirklių klubas“ dėl reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo – UAB „Sandeka“.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas BUAB „SIV Statyba“ 2016 m. lapkričio 28 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Agvysta“ ir UAB „Pirklių klubas“ dėl reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo bei sandorio šalių turtinės padėties atstatymo į pradinę padėtį. Ieškinys priimtas, užvesta civilinė byla Nr. e2-617-467/2017. Patikslintu ieškiniu į bylą trečiuoju asmeniu įtraukta UAB „Sandeka“. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartimi šioje byloje teismo posėdis paskirtas 2017 m. rugsėjo 6 d., 9 val.

5Vilniaus apygardos teisme 2017 m. liepos 18 d. gautas ieškovo BUAB „SIV Statyba“ pranešimas dėl reikalavimo teisės perleidimo, kuriame nurodyta, kad ieškovas reikalavimo teisę, pareikštą civilinėje byloje Nr. e2-617-467/2017, perleido UAB „Legal balance“. Pateiktas 2017 m. birželio 29 d. nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo akto prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017/06/27-1 išrašas. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. rugpjūčio 1 d. gautas UAB „PRIME LT“ raštas (DOK-41314), kuriame nurodoma, kad UAB „Legal Balance“ 2017 m. liepos 11 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teises į UAB „Sandeka“, UAB „Pirklių klubas“ ir UAB „Agvysta“ naujajam kreditoriui UAB „PRIME LT“ (juridinio asmens kodas 302894783), o UAB „PRIME LT“ 2017 m. liepos 25 d. reikalavimo perleidimo sutartimi tos pačios reikalavimo teisės buvo perleistos OOO „Everest 2007“. Rašte prašoma pakeisti ieškovą jo teisių perėmėju OOO „Everest 2007“. Pateikta 2017 m. liepos 12 d. nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo akto prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017-07-11 išrašas ir 2017 m. liepos 25 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017-07-25 kopija. Vilniaus apygardos teisme 2017 m. rugpjūčio 1 d. gautas OOO „Everest 2007“ pranešimas dėl teisių perleidimo (DOK-41321) su priedu – 2017 m. liepos 25 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. 2017-07-25 kopija bei ieškinio atsisakymas (DOK-41328), kuriame pažymima, jog ieškovas OOO „Everest 2007“ atsisako ieškinio, pareikšto atsakovams UAB „Sandeka“, UAB „Pirklių klubas“ ir UAB „Agvysta“, jam yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, prašoma nutraukti bylą. Pažymima, kad ieškovui yra žinoma, jog, bylą nutraukus, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Teismo posėdyje atsakovo UAB „Agvysta“ atstovė palaikė ieškovo prašymą dėl ieškovo pakeitimo ir ieškinio atsisakymo, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad pateikti dokumentai patvirtina materialiųjų teisių perleidimą ir perėmimą. Prašymas dėl ieškovo pakeitimo tenkintinas. Procesinio teisių perėmimo esmė – vienai šaliai atstovaujančio asmens pakeitimas kitu civiliniame procese. Viena iš aplinkybių, kuri gali lemti procesinių teisių perėmimo taikymo būtinybę, yra reikalavimo teisės perleidimas. Šalį jos procesiniu teisių perėmėju pakeičia teismas, nustatęs, kad procesinių teisių perėmėjas pagrindė savo dalyvavimą procese (CPK 48 str. 1 ir 3 d.). Pagrindas pakeisti šalį jos teisių perėmėju atsiranda tada, kai konstatuojama, kad teisių perėmėjas perėmė šalies materialiąsias subjektines teises. Perimdamas materialiąsias subjektines teises, asmuo perima ir teisę reikalauti jas ginti, taip pat pareigą atsakyti pagal tenkančias prievoles. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje Nr. e2-617-467/2017 pradinis ieškovas BUAB „SIV Statyba“ pateikė pranešimą, kad jis perleido reikalavimo teisę į atsakovus UAB „Agvysta“ ir UAB „Pirklių klubas“ naujajam kreditoriui UAB „Legal balance“. Prie šio pranešimo ieškovas pateikė 2017 m. birželio 29 d. nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo akto prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017/06/27-1 išrašą, iš kurio akivaizdžiai matyti, kad perleidžiamos teisės, kylančios iš civilinės bylos Nr. e2-617-467/2017, kurioje BUAB „SIV Statyba“ yra ieškovas, pareikštas ieškinys dėl sandorio pripažinimo negalionačiu actio Pauliana pagrindu. Kitu pranešimu UAB „PRIME LT“ teismui pranešė, kad jis perėmė reikalavimo teisę į UAB „Agvysta“ ir UAB „Pirklių klubas“, o vėliau šias teises perleido OOO „Everest 2007“ ir pridėjo tai pagrindžiančius dokumentus – 2017 m. liepos 12 d. nuosavybės teisės perdavimo-priėmimo akto prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017-07-11 išrašą bei 2017 m. liepos 25 d. reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. 2017-07-25 kopiją, iš kurių akivaizdžiai matyti, kad perleidžiamos reikalavimo teisės, kylančios iš civilinės bylos Nr. e2-617-467/2017, pareikštas ieškinys dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu. Atsakovai šių faktinių aplinkybių neneigia, teismas neturi duomenų, kad minėtos reikalavimo perleidimo sutartys būtų ginčijamos. Pateikti įrodymai yra pakankami, kad identifikuoti teisių perleidėją, teisių perėmėją, skolininką, perleidžiamo reikalavimo apimtį, todėl teismas šiuos įrodymus pripažįsta tinkamais ir sprendžia, kad pradinis ieškovas BUAB „SIV Statyba“ keistinas nauju ieškovu OOO „Everest 2007“ (juridinio asmens kodas 41468209, adresas 02002, Kijevas, Jevgenija Sverstjuka 11A) civilinėje byloje Nr. e2-617-467/2017 pagal ieškovo BUAB „SIV Statyba“ ieškinį atsakovams UAB „Agvysta“ ir UAB „Pirklių klubas“ dėl reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo – UAB „Sandeka“. Ieškovo OOO „Everest 2007“ prašymas dėl civilinės bylos nutraukimo tenkintinas.

6CPK 140 straipsnio 1 dalis nustato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Kai ieškinio atsisakoma žodžiu, teismas išaiškina ieškovui procesines atsisakymo pasekmes ir gali duoti pasirašyti standartinę ieškinio atsisakymo formą. Ieškovo rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.

7Teismas, gavęs pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, turi pareigą patikrinti, ar šis procesinis veiksmas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, kitų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams, ar ieškovas žino ieškinio atsisakymo teisinius padarinius. Kitaip tariant, teismas turi įsitikinti, kad ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo išreikštas laisva valia ir nepažeidžia nei dalyvaujančių byloje asmenų, nei kitų asmenų interesų. Toks teisinis reguliavimas įtvirtintas dėl to, jog ieškinio atsisakymo atveju teismas bylą nutraukia ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 293 str. 4 p., 294 str. 2 d.).

8Nagrinėjamu atveju ieškovo OOO „Everest 2007“ prašymas dėl ieškinio atsisakymo yra pateiktas raštu, jame nurodyta, kad ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Atsakovo UAB „Agvysta“ atstovė teismo posėdyje neprieštaravo, kad civilinė byla būtų nutraukta, ieškovui atsisakius ieškinio. Duomenų, kad ieškovo OOO „Everest 2007“ pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo prieštarautų imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, pažeistų kitų asmenų teises ir/ar teisėtus interesus, teismas nekonstatuoja, todėl šį atsisakymą priima ir civilinę bylą Nr. e2-617-467/2017 nutraukia.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsniu, 140 straipsniu, 293 straipsnio 4 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

10Ieškovą BUAB „SIV Statyba“ civilinėje byloje Nr. e2-617-467/2017 pakeisti naujuoju ieškovu OOO „Everest 2007“ (juridinio asmens kodas 41468209, adresas 02002, Kijevas, Jevgenija Sverstjuka 11A).

11Priimti ieškovo OOO „Everest 2007“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovams UAB „Agvysta“ ir UAB „Pirklių klubas“ dėl reikalavimo perleidimo (cesijos) sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo – UAB „Sandeka“ civilinėje byloje Nr. e2-617-467/2017 ir šią civilinę bylą nutraukti.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai