Byla 2S-1568-479/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės ir Alvydo Žerlausko, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Jono Petriko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-02 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Jono Petriko pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys skolininkas N. K. ir išieškotoja valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis J. Petrikas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš skolininko

4N. K. 281,83 Lt vykdymo išlaidų. Nurodė, kad vykdė vykdomąją bylą Nr. 0172/10/00037, pradėtą pagal Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro 2010-01-13 pateiktą vykdyti nutarimą Nr. E355860 dėl 125 Lt baudos išieškojimo iš skolininko N. K. išieškotojai valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos. Baudą skolininkas sumokėjo praėjus terminui, per kurį jis galėjo baudą sumokėti geruoju. 2010-05-12 siūlymu skolininkui siūlyta susimokėti vykdymo išlaidas geruoju, tačiau skolininkas per nustatytą terminą jų nesumokėjo, todėl antstolis kreipėsi į teismą dėl jų priteisimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-06-02 nutartimi antstolio pareiškimą atmetė.

5Dėl minėtos nutarties antstolis J. Petrikas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo su nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir priteisti iš skolininko vykdymo išlaidas. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė jo pareiškimą, nes išieškotojas vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti laikydamasis tuo metu nustatytos tvarkos – pirmiausiai nutarimą nusiuntė vykdyti į skolininko darbovietę, o nustatęs, kad bauda iš pažeidėjo darbo užmokesčio neišieškota, persiuntė nutarimą vykdyti antstoliui (ATPK 314 str., CPK 652 str.). Todėl antstoliui nebuvo akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdomieji veiksmai atlikti teisėtai, todėl jam priklauso vykdymo išlaidų atlyginimas.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą skolininkas N. K. su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. N. K. nurodo, jog praleistas vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminas, nes vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kad vykdomasis dokumentas iš tikrųjų buvo siunčiamas vykdyti į skolininko darbovietę, ar jis ten buvo vykdomas ir kada buvo grąžintas išieškotojui. Šios aplinkybės yra svarbios skaičiuojant, ar senaties terminas nebuvo nutrauktas, nuo kada pradedamas skaičiuoti naujas pateikimo terminas ir ar teikiant vykdomąjį dokumentą antstoliui jis nebuvo praleistas (CPK 607 str.), tačiau šių aplinkybių antstolis nesiaiškino. Apeliantas pažymi, kad jo gyvenamoji ir darbo vieta yra Vilniuje, todėl antstolis J. Petrikas šioje teritorijoje išvis negali atlikti vykdymo veiksmų (CPK 651 str. 2 d. 2 p.). Be to, apeliantas nurodo, kad 2005-07-22 nutarimu jam skirtą baudą jis susimokėjo per įstatymo nustatytą terminą 2005-08-08, todėl jis neprivalo mokėti vykdymo išlaidų.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria teismas netenkino jo pareiškimo dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko. Teigia, jog antstoliui nebuvo akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdomieji veiksmai atlikti teisėtai, todėl jam priklauso vykdymo išlaidų atlyginimas iš skolininko. Kolegija nesutinka su apelianto argumentais.

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0172/10/00037 nustatyta, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuras 2010-01-12 pateikė vykdyti nutarimą Nr. E355860 administracinio teisės pažeidimo byloje dėl 125 Lt baudos išieškojimo iš skolininko N. K. išieškotojai valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos. 2010-01-13 patvarkymu antstolis J. Petrikas priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti bei 2010-01-14 surašė skolininkui siūlymą sumokėti vykdomajame dokumente nurodytą piniginę sumą ir vykdymo išlaidas. Antstolis taip pat nedelsdamas užklausė viešo registro įstaigas apie skolininko turtinę padėtį ir pan. Atsakydamas į antstolio siūlymą skolininkas informavo antstolį, kad bauda yra sumokėta 2005-08-08, t. y. per įstatymo nustatytą terminą baudą sumokėti geruoju bei iki vykdomojo dokumento pateikimo priverstinai vykdyti, todėl skolininkas nesutinka mokėti vykdymo išlaidas. 2010-05-12 patvarkymu antstolis užbaigė vykdomąją bylą, apskaičiavo 281,83 Lt vykdymo išlaidas ir pasiūlė skolininkui jas susimokėti, tačiau skolininkas to nepadarė.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vienodą praktiką tapačiose bylose yra ne kartą pažymėjęs, kad priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Valstybės nustatyta atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, vykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą. Taip pat pažymėtina, kad teismas, atlikdamas antstolio procesinės veiklos kontrolę, yra aktyvus ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, užtikrintos visų vykdymo proceso dalyvių – antstolio, skolininko ir išieškotojo – teisės ir teisėti interesai.

11CPK 586 straipsnis numato, kad antstolio vykdymo veiksmų pagrindas yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 straipsnyje nustatyta, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo įsitikinti, ar nėra akivaizdžių ar kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Nustatyta, jog bauda N. K. paskirta 2005-07-22 nutarimu (vykd. b. l. 3). Tuo metu galiojusi ATPK 313 straipsnio 1 dalies redakcija numatė 15 dienų terminą nuo nutarimo skirti baudą įteikimo pažeidėjui dienos, per kurį šis gali sumokėti baudą geruoju. Jei pažeidėjas baudos per nustatytą terminą nesumoka, nutarimą skirti baudą priėmęs organas siunčia šį nutarimą priverstinai vykdyti laikydamasis tuo metu galiojusioje ATPK 314 straipsnio redakcijoje nustatytos tvarkos. Esant tokiam reglamentavimui pažeidėjas galėjo baudą sumokėti geruoju iki 2005-08-06, nuo šios datos baudą skyrusi institucija įgijo teisę ją išieškoti priverstinai (kadangi šiuo atveju minėta data buvo šeštadienis, tai ji persikėlė į pirmadienį (2005-08-08) (Administracinių bylų teisenos įstatymo 66 str. 4 d., CPK 74 str. 5 d.)). Nagrinėjamu atveju antstolis konstatavo, jog akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti nėra. Kolegija nesutinka, jog antstolis veikė vadovaudamasis įstatymo reikalavimais – iš vykdomosios bylos duomenų bei 2010-01-13 patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti turinio matyti, kad antstolis netikrino, ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties terminų (CPK 651 str. 2 d. 4 p., 606 str. 3 d., ATPK 308 str. 1 d.). Nors antstolis teigia atsižvelgęs į vykdomojoje byloje esančią pažymą, pagal kurią sprendė, kad 2005-09-09 nutarimas dėl nuobaudos išieškojimo buvo siunčiamas priverstinai vykdyti į skolininko darbovietę

12(N. K. IĮ „Tyrumas“) (vykd. b. l. 4), tačiau kolegija atkreipia dėmesį, kad ši pažyma neįrodo, ar vykdomasis dokumentas iš tikrųjų pasiekė skolininko darbovietę, ar jis ten buvo vykdomas ir kada buvo grąžintas išieškotojui. Šios aplinkybės yra svarbios skaičiuojant, ar senaties terminas nebuvo nutrauktas, nuo kada pradedamas skaičiuoti naujas pateikimo terminas ir ar teikiant vykdomąjį dokumentą antstoliui jis nebuvo praleistas (CPK 607 str.), tačiau šių aplinkybių antstolis nesiaiškino.

13Pažymėtina ir tai, kad šiuo atveju ne tik antstolis nesilaikė įstatymo jam nustatytos pareigos spręsdamas dėl kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti – išieškotojas atidavė priverstinai vykdyti dokumentą neįsitikinęs, ar bauda pagal šį vykdomąjį dokumentą nėra sumokėta.

14N. K. pateikė įrodymus, jog baudą jis sumokėjo 2005-08-08 (vykd. b. l. 32), o kaip jau minėta išieškotojas šį vykdomąjį dokumentą tik 2005-09-09 siuntė vykdyti į skolininko darbovietę, vėliau 2010-01-12 pateikė vykdyti antstoliui (vykd. b. l. 2, 4). Taigi akivaizdu, jog toks vykdomasis dokumentas negalėjo būti pateiktas priverstiniam vykdymui. Kadangi išieškotojas veikė neapdairiai ir be pagrindo tokį vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti antstoliui, jam tenka pareiga prisiimti neigiamus tokio elgesio padarinius – atlyginti antstoliui būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas. Toks atvejis reglamentuotas Sprendimų vykdymo instrukcijos 61 punkte – paaiškėjus, kad skolininkas įvykdė sprendimą iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą, turi sumokėti išieškotojas ir šios išlaidos iš skolininko nėra išieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

15Esant tokioms aplinkybėms antstolio atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, ji paliktina galioti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

16Atmetus antstolio atskirąjį skundą skolininkui priklauso bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). N. K. teismui pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą adv. S. Čepui sumokėjo 300 Lt. Atsižvelgiant į parengto procesinio dokumento pobūdį, sudėtingumą ir apimtį, taip pat į bylos sudėtingumą, kolegija šias išlaidas sumažina iki 200 Lt.

17Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-06-02 nutartį palikti nepakeistą.

19Iš antstolio Jono Petriko priteisti N. K. 200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai