Byla 2A-696-115/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Danutės Kutrienės, Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Margaritai Armalienei , dalyvaujant ieškovui N. K., ieškovo atstovui advokatui Igoriui Manzurovui, atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atstovui Andrej Žindul,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-1761-566/2008 pagal ieškovo N. K. ieškinį atsakovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“, trečiajam asmeniui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, dėl sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5ieškovas N. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo 2007-01-12 aktą Nr. 22-7-0210 negaliojančiu, pripažinti negaliojančiais Elektros energijos pirkimo-pardavimo 2003-08-06 sutarties su buitiniu vartotoju 5.4, 5.5, 5.6, 15 punktus, priteisti iš atsakovo 3184 Lt žalos atlyginimo, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad yra namo ( - ), savininkas. Pagal 1994 išduotas atsakovo sąlygas ieškovas prieš elektros energijos apskaitos skaitiklį įrengė 16A nominalios srovės trifazį automatą. Atsižvelgiant į tai, buvo suplanuota ir įrengta visa namo ( - ), elektros instaliacija. Ieškovas 1994-12-10 pasirašė su atsakovu Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį, kuri 2003-08-06 buvo perrašyta, kaip Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su buitiniu vartotoju. Atsakovo darbuotojai 2007-04-12 iškėlė ieškovo name buvusį elektros energijos skaitiklį į ant elektros atramos įrengtą apskaitos spintą. Darbų atlikimo metu darbuotojai pranešė ieškovui, kad prieš elektros energijos apskaitos skaitiklį yra įrengtas 13A nominalios srovės trifazis automatas. Ieškovas nurodė, jog atsakovas apie planuojamą sumažinti įvadinio automato galingumą jo neinformavo. Atsakovui pastačius 13A automatą, ieškovas yra priverstas pakeisti visus name esančius automatus, kainuojančius 184 Lt, kas sukels ieškovui nuostolius, be to, yra pabloginta ieškovo, kaip vartotojo padėtis. Ieškovas nurodė, jog iškėlus skaitiklį iš esmės pasikeitė Elektros energijos pirkimo-pardavimo 2003-08-06 sutarties su buitiniu vartotoju sąlygos, todėl ji turi būti peržiūrėta. 2003-08-06 sutarties 5.4 punktas turi būti panaikintas, nes jis prieštarauja Konstitucijos 24 str. garantuotam asmens būsto neliečiamumui. Ieškovas nurodė, jog 2003-08-06 sutarties su buitiniu vartotoju 5.5 punktas pažeidžia jo teises, nes neteisėtai įpareigoja jį saugoti nesančius jo valdoje atsakovui priklausančius prietaisus ir plombas. 2003-08-06 sutarties 5.5 ir 15 punktai turi būti panaikinti, nes jie nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties sąlygų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą ir suteikia teisę paslaugų teikėjui vienašališkai nutraukti paslaugos teikimą vartotojui, be to, neteisėtai įpareigoja vartotoją užtikrinti atsakovo prietaisų ir plombų saugumą, po jų perkėlimo į viešąją erdvę. 2003-08-06 sutarties 5.6 punktas turi būti panaikintas, nes yra neaiškus ir nesuprantamas. Ieškovas nurodė, jog dėl atsakovo darbuotojų neteisėtų veiksmų grasinant nutraukti elektros energijos tiekimą, bei kitų nurodytų veiksmų jis patyrė nepatogumų ir dvasinių išgyvenimų, sugaišo daug laiko įrodinėjant atsakovo neteisėtus veiksmus, todėl neturtinę žalą įvertina 3000 Lt.

6Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas 1994 metais įrengdamas namą įrengė elektros energijos skaitiklį namo viduje. Nuo to laiko pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys elektros apskaitos prietaiso įrengimo vietą. Laikydamasis minėtų teisės aktų reikalavimų, atsakovas 2006 metais atliko elektros tinklo Šerkšno gatvėje rekonstrukciją. Darbuotojai, gavę užduotį perkelti skaitiklį, nuvyko pas ieškovą, tačiau nerado jo namuose, todėl paliko pranešimą, prašydami suderinti kitą apsilankymo dieną, bei įspėjo, jog atsisakius bendradarbiauti, ieškovui gali būti nutrauktas elektros energijos tiekimas. Toks pranešimas atitinka galiojančių teisės aktų, todėl ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo atmestinas. Elektros energijos pirkimo-pardavimo 2003-08-06 sutartyje su buitiniu vartotoju numatyta, jog ieškovui bus teikiama iki 7 kW leistinosios naudoti galios elektros energija. Tas pats nurodyta ir 1994-12-19 pažymoje Nr. 501. Kadangi buvo įrengtas toks automatinis jungiklis, koks ir privalo būti pagal sutartyje numatytą leistiną naudoti galią - atsakovo veiksmai yra teisėti. LR CK 6.387 str. 2 d. klausimą dėl elektros įrenginių priežiūros palieka spręsti sutarties šalims ir leidžia joms susitarti dėl įrenginių priežiūros. Ši nuostata atkartota 2003-08-06 sutarties 4.6 bei 5.7 punktuose, kur sakoma, kad kiekviena iš šalių turi prižiūrėti bei remontuoti jai nuosavybės teise priklausančius elektros įrenginius. Atsakovui neįmanoma užtikrinti visų įrengtų skaitiklių ir jų plombų apsaugą nuo išorinių pažeidimų. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo Taisyklių 62 punktas šią funkciją paveda atlikti vartotojams. Ši nuostata perkelta į 2003-08-06 sutarties 5.5 punktą, kuris negali būti neteisėtu, nes atkartoja norminio teisės akto reikalavimus. Atsakovas 2007-08-17 raštu Nr. 10620-720 informavo trečiąjį asmenį, kad naujai pasirašomose sutartyse yra įvertintos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybos pastabos dėl sutarties sąlygų, taip pat pranešta ieškovui, jog jis gali atvykti pas atsakovą ir pasirašyti naują sutartį, todėl ieškovo teiginys, jog jis nebuvo informuotas apie galimybę pakeisti sutartie sąlygas yra nepagrįstas.

7Tretysis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į ieškinį nurodė, jog jis priėmė nutarimą Nr. 10-41 pagal ieškovo skundą dėl Elektros energijos pirkimo-pardavimo 2003-08-06 sutarties su buitiniu vartotoju sąlygų, kuriame pripažino tam tikras šios sutarties nuostatas nesąžiningomis.

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir pripažino negaliojančiais Elektros energijos pirkimo-pardavimo 2003-08-06 sutarties su buitiniu vartotoju Nr.22000/054353-8 5.4 punktą, 5.6 punktą ir 15 punktą. Likusioje dalyje ieškinį atmetė ir priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 115 litų bylinėjimosi išlaidų. Pirmos instancijos teismas pripažino, kad Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo 2007-01-12 aktas Nr. 22-7-0210 didžiąja dalimi yra techninio pobūdžio dokumentas, patvirtinantis elektros įrenginių schemą. Teismas pripažino, jog 13A automatinio išjungėjo parinkimas atliktas fizikos dėsnių pagrindu, todėl jo įrengimas ieškovui yra pagrįstas. Kita vertus, tai, jog ankščiau ieškovo namuose buvo įrengtas 16A automatinis išjungėjas (nes 13A išjungėjai naudojami nebuvo), nesudaro pagrindo laikyti 13A išjungėjo įrengimą neteisėtu. Teismas ieškinio ribose nenustatė Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo 2007-01-12 akto negaliojimo pagrindų, todėl reikalavimą dėl akto pripažinimo negaliojančiu atmetė. Pagal 2003-08-06 sutarties 5.4 punktą ieškovas įsipareigojo leisti atsakovo darbuotojams, matuoti naudojamą elektros galią ieškovo privačioje teritorijoje, leisti atsakovo darbuotojams tikrinti ieškovo eksploatuojamus elektros įrenginius. Neleidus atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus, atsakovas įspėjęs prieš 15 dienų turi teisę visai arba iš dalies nutraukti ieškovui elektros energijos tiekimą. Teismas laikė, jog šiuo punktu pažeidžiama ieškovo teisė į asmens būsto neliečiamumą (LR Konstitucijos 24 str.) ir ieškovui ribojama naudotis pamatine teise – privačia asmens nuosavybe. Teismas pažymėjo, kad nustačius aukštesnės galios norminio akto pažeidimą, aplinkybė, jog 5.4 punktas į sutartį perkeltas iš Taisyklių, nesudaro pagrindo laikyti nurodytą sutarties nuostatą pagrįsta. Atsižvelgiant į tai, teismas 2003-08-06 sutarties 5.4 punktą laikė iš esmės pažeidžiančiu ieškovo teises, todėl pripažino jį negaliojančiu (LR CK 6.188 str.). Pagal 2003-08-06 sutarties 5.5 punktą ieškovas įsipareigojo užtikrinti elektros energijos prietaisų bei plombų saugumą bei priežiūrą. Ši nuostata perkelta iš Taisyklių 62 punkto, kuris nenumato vartotojui papildomos pareigos, o numato galimybę elektros energijos tiekėjui dėl elektros apskaitos prietaiso apsaugos su vartotoju susitarti papildomai. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas pažymėjo, kad 2003-08-06 sutarties 5.5 punktą laikyti nesąžiningu pagal LR CK 6.188 str. nėra pagrindo, todėl reikalavimą dėl 2003-08-06 sutarties 5.5 punkto pripažinimo negaliojančiu atmetė. Teismas įvertinęs 2003-08-06 sutarties 5.6 punktą pripažino, jog minėtame punkte nėra konkrečiai nurodyta, kokiu atveju ieškovas privalo kompensuoti atsiradusius atsakovo nuostolius, ar esant ieškovo kaltei, ar ir trečiųjų asmenų neteisėtiems veiksmams. Todėl padarė išvadą, jog nurodytas punktas, būdamas neaiškiu ir nesuprantamu, pažeidžia vartotojo (ieškovo) teises ir atitinka Vartotojų teisių gynimo įstatymo 11 str. 5 d. nesąžiningų sutarties sąlygų nustatymo kriterijus. Dėl nurodytų priežasčių 2003-08-06 sutarties 5.6 punktą pripažino negaliojančiu (LR CK 6.188 str. 1 d. 3 d.). Pagal LR CK 6.217 str. šalis gali nutraukti sutartį, jei kita šalis sutarties nevykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, kitais pagrindais nutraukti sutartį galima tik teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį, vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais pagrindais. Tuo tarpu 2003-08-06 sutarties 15 punktas leidžia atsakovui be įspėjimo nutraukti sutartį, jeigu ieškovas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus, nors šis pažeidimas gali būti ir neesminis. Šio punkto nuostatos neatitinka LR CK 6.188 str. 2 d. 5 p. (nustato per didelę vartotojo atsakomybę) reikalavimų, todėl laikomos nesąžininga 2003-08-06 sutarties sąlygą. Dėl nurodytų priežasčių teismas 2003-08-06 sutarties 15 punktą pripažino negaliojančiu. Teismas taip pat atmetė ieškovo reikalavimą priteisti jam 3184 Lt žalos atlyginimą. Nurodė, kad byloje nėra nustatytos visos būtinos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti. Dėl turtinės žalos – neįrodytas žalos dydis bei neteisėti veiksmai, dėl neturtinės žalos – neįrodyti atsakovo neteisėti veiksmai.

9Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008-12-04 sprendimą dalyje, kuria buvo pripažinti negaliojančiais Elektros energijos pirkimo – pardavimo 2003-08-06 sutarties su buitiniu vartotoju Nr. 22000/0543538 5.4 punktas, 5.6 punktas bei 15 punktas ir atmesti ieškovo reikalavimą dėl 2003-08-06 Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties 5.4, 5.6 ir 15 punktų pripažinimo negaliojančiais. Atsakovas mano, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog sutarties 5.4 punktas pažeidžia vartotojo teises į asmens būsto neliečiamumą. Tam, kad atsakovas, kaip visuomeninis elektros energijos tiekėjas, galėtų tinkamai vykdyti teisės aktais ir sutartimi jam priskirtas funkcijas, vartotojas sutarties 5.4 punkte išreiškia sutikimą, jog tiekėjo darbuotojai galėtų patekti į vartotojo valdomą teritoriją atlikti savo funkcijas, t.y. matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, apžiūrėti elektros įrenginius ir pan. Atsakovas mano, kad nuosavybės teisė nėra absoliuti ir gali būti apribota. Ieškovas turi teisę ginti savo, kaip patalpų savininko, teises ir interesus, tačiau taip pat privalo užtikrinti kitų asmenų interesus. Laiko, kad sutarties 5.4 punktas visiškai atitinka galiojančių norminių teisės aktų nuostatas (tiek įstatymo, tiek ir taisyklių), todėl pirmosios instancijos teismas šį punktą negaliojančiu pripažino nepagrįstai. Pažymi, kad net ir pripažinus sutarties 5.4 punktą negaliojančiu, įstatymo ir taisyklių nuostatos vartotojui (ieškovui) būtų taikomos, todėl, net ir nesant sutartinio įsipareigojimo, ieškovas, esant reikalui, privalėtų leisti atsakovo darbuotojams atlikti įstatyme ir taisyklėse nustatytus veiksmus. Taigi, teismo sprendimas, kuriuo pripažintas negaliojančiu sutarties punktas, atitinkantis teisės aktų nuostatas, yra akivaizdžiai neteisingas, nes pažeidžia teisingumo ir protingumo principus. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad nėra pagrindo sutarties 5.6 punktą pripažinti negaliojančiu. Vartotojo prievolė atlyginti tiekėjui žalą už sugadintus elektros įrenginius kyla tada, kai vartotojas pažeidžiant sutartį bei Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles vartojo elektros energiją ir jam vadovaujantis Taisyklių 92 punktu buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas. Atsakovas taip pat mano, kad pripažindamas negaliojančiu sutarties 15 punktą, klaidingai sutapatino sutarties nutraukimą su prievolių vykdymo sustabdymu. Sutarties 15 punktas atitinka Elektros energetikos įstatymo 47 str. nuostatas, kur teigiama, jog perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius gali nutraukti elektros energijos persiuntimą tiems vartotojams, kurie gavę rašytinį įspėjimą nenutraukia veiklos, kuria neigiamai veikiama elektros energijos kokybė; neapmoka sąskaitų už suvartotą elektros energiją arba nesutinka įleisti perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriaus į vartotojų teritorijas įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisų ar nustatyti jų rodmenų. Taigi, įstatymas leidžia tiekėjui sustabdyti savo sutartinių prievolių vykdymą (nutraukti elektros energijos tiekimą) tiems vartotojams, kurie nevykdo sutartimi prisiimtų prievolių, t.y., neatsiskaito už suvartotą elektros energiją, trukdo tiekėjui aptarnauti elektros apskaitos prietaisus ir pan. Tai yra laikinas prievolių vykdymo sustabdymas, kuris jokiu būdu negali būti laikomas sutarties nutraukimu, nes sutarties nutraukimą reglamentuoja sutarties 10 punktas ir LR CK 6.217 str.

10Ieškovas N. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas pažymi, kad jis kaip fizinis asmuo yra silpnesnė sandorio šalis ir nukentėjo nuo nesąžiningų paslaugų tiekėjo veiksmų. Nurodo, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2006-03-08 priėmė nutarimą Nr. 10-41 „Dėl AB Rytų skirstomieji tinklai elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 21000 ir elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties su buitiniu vartotoju Nr. 1715060-20331“, kuriuo pripažino analogiškos sutarties 5.6 ir 15 punktus atitinkančius nesąžiningų sutarties sąlygų nustatymo kriterijus (LR CPK 49 str.). Šis nutarimas yra galiojantis, nes nėra užginčytas. Aptariama sutartis yra vieša vartojimo sutartis sudaryta prisijungimo būdu, kurios sąlygos su vartotoju nebuvo individualiai aptartos, todėl visi neaiškumai ir prieštaravimai aiškinami tik vartotojo naudai. Ieškovas mano, kad teismas teisingai įvertino tą faktą, jog 2007-04-12 AB Rytų skirstomiesiems tinklams iškėlus ieškovo name buvusį elektros energijos apskaitos skaitiklį į viešoje vietoje (gatvėje) ant elektros atramos įrengtą apskaitos spintą iš esmės pasikeitė ieškovo su Vilniaus elektros tinklais 2003-08-06 pasirašytos sutarties sąlygos (LR CK 6.204).

11Apeliacinis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

13Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

14Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas AB“ Rytų skirstomieji tinklai“ nesutinka su pirmos instancijos teismo sprendimu dalyje, kurioje tenkinant ieškovo N. K. ieškinį yra pripažinta negaliojančiais 2003-08-06 pasirašytos Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su buitiniu vartotoju Nr.22000/054353-8 5.4 , 5.6 ir 15 punktai.

16Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas.

17

18Dėl sutarties 5.4p.

19Ieškovas pagal 2003-08-06 sutarties 5.4 punktą įsipareigojo leisti atsakovo darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, apžiūrėti vartotojo privačioje teritorijoje esančius tiekėjo elektros įrenginius, apžiūrėti ir tikrinti elektros energijos apskaitos prietaisus nuo 8 iki 22val. Tais atvejais, kai įtariama, kad vartotojas vartoja elektros energiją pažeidžiant Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, leisti tiekėjo atstovams tikrinti vartotojo eksploatuojamus elektros įrenginius. Neleidus tiekėjui atlikti šiame punkte nurodytų veiksmų, pastarasis prieš 15 dienų įspėjęs vartotoją, turi teisę visai arba iš dalies nutraukti ieškovui elektros energijos tiekimą. Teismas laikė, jog šiuo punktu pažeidžiama ieškovo teisė į asmens būsto neliečiamumą (LR Konstitucijos 24 str.), ribojama pamatine teise – naudotis privačia asmens nuosavybe, todėl padarė išvadą, kad 2003-08-06 sutarties 5.4 punktas iš esmės pažeidžia ieškovo teises ir pripažino jį negaliojančiu (LR CK 6.188 str.).

20Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog sutarties 5.4 punktas pažeidžia vartotojo teises į asmens būsto neliečiamumą. Atsakovas pažymi, kad atsakovo teisė patekti į vartotojo teritoriją ar patalpas įtvirtinta Energetiko įstatymo 20 straipsnyje, o įgyvendinimo tvarka nustatyta LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu Nr.4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 47 punkte, kuriame nurodyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, matuoti naudojamą elektros galią, įtampos dydį, kontroliuoti kitus elektros energijos parametrus, prižiūrėti ir eksploatuoti buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje esančius operatoriaus elektros įrenginius (transformatorines pastotes, elektros linijas, elektros skydus ar pan.), įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis. Operatoriui įtarus, kad buitinis vartotojas elektros energiją vartoja neteisėtai, operatoriaus ar visuomeninio tiekėjo darbuotojai, dalyvaujant buitiniam vartotojui ar jo atstovui, turi teisę tikrinti buitinio vartotojo eksploatuojamus elektros įrenginius. Operatorius turi organizuoti darbą taip, kad visi Taisyklių šiame punkte minėti veiksmai buitinio vartotojo patalpose ar teritorijoje būtų vykdomi nuo 8 iki 22valandos,išskyrus atvejus, kai buitinis vartotojas sutinka, kad darbai būtų atliekami ir kitu laiku.

21Kolegija pažymi, kad atsakovas, kaip visuomeninis elektros energijos tiekėjas, turi turėti tam tikras teises, kurios padėtų tinkamai vykdyti teisės aktais ir sutartimi jam priskirtas funkcijas. Tačiau šios teisės turi atitikti įstatymo nuostatas ir nepažeisti vartotojo teisių. Tuo tarpu apelianto parengtos ir ieškovo 2003-08-06 pasirašytos tipinės sutarties 5.4p. atsakovas, nesitardamas su ieškovu, nustatė jam įsipareigojimą (leisti tiekėjo darbuotojams patekti į vartotojo teritoriją, patalpas ir atlikti visus šiame punkte nurodytus veiksmus), nors tam faktiškai reikalingas vartotojo sutikimas.

22Pažymėtina, kad elektros energijos tiekėjų ir vartotojų teises reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas ir kiti teisės aktai. Ginčijamos sutarties 5.4 punktas iš esmės atitinka Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR Ūkio ministro 2005-10-07 įsakymu, 47punktą. Šioje byloje Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2010-07-14 sprendimu pripažino, kad Taisyklių 47 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, jog buitiniai vartotojai privalo leisti operatoriaus darbuotojus, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, patekti į vartotojo patalpas ar teritoriją įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos elementus, jų plombas, jų veikimą, taip pat nustatyti apskaitos prietaisų rodmenis, prieštaravo Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktui. Taisyklių 47 punkto prieštaravimas įstatymui yra grindžiamas tuo, kad Elektros energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 dalis, numato, jog nurodytus veiksmus skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę atlikti tik gavus sutikimą patekti į gamintojų, vartotojų teritorijas ir(ar) patalpas. Taigi nustačius Taisyklių 47 p. prieštaravimą įstatymui, negali būti pripažintas teisėtu ir paliktas galioti ginčijamos sutarties 5.4p., kuris atitinka Taisykles.

23Apeliantas nurodo, kad net ir pripažinus sutarties 5.4 punktą negaliojančiu, ieškovui būtų taikomos įstatymo ir taisyklių nuostatos, t.y. vartotojas ir be sutartinio įsipareigojimo privalėtų leisti atsakovo darbuotojams atlikti įstatyme ir taisyklėse nustatytus veiksmus. Tačiau kolegija šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes jie prieštarauja įstatymui. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tai elektros energijos tiekimo vartotojui įvadas ir apskaitos skaitiklis su 13 A automatu, kuris riboja didesnės nei sutartyje numatytos 7 kw galios elektros energijos naudojimą, yra įrengtas ne ieškovui priklausančioje teritorijoje ir šioje teritorijoje atsakovui priklausančių įrenginių nėra. Pagal sutarties 5.7 punktą vartotojas nuo nustatytos ribos pats įsirengia, derina, bando, remontuoja ir eksploatuoja savo elektros įrenginius taip, kad neblogintų elektros energijos kokybės. Tai rodo, kad vartotojui tiekiamos ir vartojamos elektros energijos, galia, įtampa, kiti parametrai ir apskaita gali būti matuojama ir kontroliuojama laikantis tiekėjo nuosavybės ribų, nustatytų 2007-01-12 aktu Nr.27-7-0210 (b.l.7). Tuo pačiu galima daryti išvadą, kad be vartotojo sutikimo jo teritorijoje esančius ir nuosavybės teise priklausančius įrenginius apžiūrėti nėra jokio reikalo ir pagrindo. Be to, LR Energetikos įstatymo 47 straipsnis numato, kad elektros energijos tiekimas dėl vartotojo kaltės gali būti nutrauktas tiems vartotojams, kurie savo veika sukelia trikdžius ir neigiamai veikia elektros energijos kokybę, jeigu šie vartotojai, gavę rašytinį įspėjimą, per 5 dienas nenutraukia šios veikos , o taip pat tiems vartotojams, kurie gavę rašytinį įspėjimą neapmokėjo sąskaitų už suvartotą elektros energiją arba jos persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas: buitiniai vartotojai - per 15 dienų, kiti vartotojai - per 10 dienų. Perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius, iš anksto įspėjęs ir nurodęs nutraukimo terminą, gali nutraukti elektros energijos persiuntimą tiems vartotojams, kurie nesutinka įleisti perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius į vartotojų teritorijas ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisų ar nustatyti jų rodmenų. Taigi įstatymas numato, kad skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę nutraukti elektros energijos persiuntimą tiems vartotojams, kurie išreiškia nesutikimą įleisti operatoriaus į savo teritorijas ir patalpas tam tikriems veiksmams atlikti.

24Pažymėtina ir tai, kad 2005-10-07 Ūkio ministro patvirtintos patvirtintos Taisyklės 2010-03-07 Ūkio ministro įsakymu Nr.4-350 yra pripažintos netekusios galios, o Energetikos ministras 2010-02-19 įsakymu Nr.1-43 yra patvirtinęs Standartinių elektros energijos pirkimo –pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašą, kuriame ginčijamų sutarties punktų neliko arba jie iš esmės pasikeitė.

25Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija atmeta atsakovo skundo argumentus ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai ir teisėtai pripažino 2003-08-06 sutarties 5.4 p. negaliojančiu(CK 6.188str.2d.9p. 4d.).

26

27Dėl sutarties 5.6punkto

28Sutarties 5.6 punkte numatyta, kad sugadinus tiekėjo elektros įrenginius, elektros energijos apskaitos prietaisus bei kitus apskaitoje naudojamus elektros įrenginius, vartotojas įsipareigoja atlyginti jų kainą ar remonto išlaidas, taip pat keitimo ir metrologinės patikros išlaidas.

29Teismas įvertinęs 2003-08-06 sutarties 5.6 punktą pripažino, jog minėtame punkte nėra konkrečiai nurodyta, kokiu atveju ieškovas privalo kompensuoti atsiradusius atsakovo nuostolius, ar esant ieškovo kaltei, ar ir trečiųjų asmenų neteisėtiems veiksmams. Teismas padarė išvadą, jog nurodytas punktas, būdamas neaiškiu ir nesuprantamu, pažeidžia vartotojo (ieškovo) teises ir atitinka Vartotojų teisių gynimo įstatymo 11 str. 5 d. nesąžiningų sutarties sąlygų nustatymo kriterijus. Dėl nurodytų priežasčių 2003-08-06 sutarties 5.6 punktą pripažino negaliojančiu (LR CK 6.188 str. 1 d. 3 d.).

30Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nėra pagrindo sutarties 5.6 punktą pripažinti negaliojančiu, kadangi vartotojo prievolė atlyginti tiekėjui žalą už sugadintus elektros įrenginius kyla tada, kai vartotojas pažeidžiant sutartį, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles vartojo elektros energiją, dėl ko jam vadovaujantis Taisyklių 92 punktu buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas. Be to, sutarties 2 punkte yra numatyta, kad šalys įsipareigoja vadovautis ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis ir kitais norminiais aktais. Tačiau kolegija su šiais argumentais nesutinka, nes ginčijamas sutarties 5.6 punktas nėra siejamas su Taisyklių 92 punktu. Taip pat pažymėtina, kad Taisyklių 92 punktas daugiau gali būti susijęs su sutarties 8 punktu, kuriame yra kalbama apie elektros energijos grobstymą, sugadinus apskaitos prietaisą ar kitaip pažeidus Taisykles, o ne su sutarties 5.6 punktu. Tai rodo, kad ginčijamas sutarties 5.6 punktas negali būti paaiškintas ir laikantis CK 6.193 straipsnyje įtvirtintos sutarčių aiškinimo taisyklės, todėl kolegija daro išvadą, kad ginčijamas sutarties 5.6 punktas pažeidžia vartotojo teises ir atitinka Vartotojų teisių gynimo įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nesąžiningų sutarties sąlygų nustatymo kriterijus. Šią aplinkybę analogiškame ginče yra konstatavusi ir Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą prie Teisingumo ministerijos 2006-03-08 nutarimo Nr.10-41 5 punkte (b.l. 16-18). Pažymėtina, kad atsakovas pripažįsta, jog su ieškovu pasirašytoje sutartyje nurodyta 5.6 punkto redakcija daugiau yra netaikoma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo apeliacinis skundas dėl sutarties 5.6 punkto nepagrįsto pripažinimo negaliojančiu atmestinas,

31

32

33

34Dėl sutarties 15punkto

35Sutarties 15 punkte numatyta, kad vartotojui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, tiekėjas, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis gali nutraukti jam elektros energijos tiekimą.

36Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad pagal LR CK 6.217 straipsnį šalis gali nutraukti sutartį, jei kita šalis sutarties nevykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, kitais pagrindais nutraukti sutartį galima tik teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį, vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais pagrindais. Tuo tarpu 2003-08-06 sutarties 15 punktas leidžia atsakovui be įspėjimo nutraukti sutartį, jeigu ieškovas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus, nors šis pažeidimas gali būti ir neesminis. Šio punkto nuostatos neatitinka CK 6.188 str. 2 d. 5 p. (nustato per didelę vartotojo atsakomybę) reikalavimų, todėl laikomos nesąžiningomis. Dėl nurodytų priežasčių teismas 2003-08-06 sutarties 15 punktą pripažino negaliojančiu.

37Atsakovas mano, kad pripažindamas negaliojančiu sutarties 15 punktą, teismas klaidingai sutapatino sutarties nutraukimą su prievolių vykdymo sustabdymu. Sutarties 15 punktas atitinka Elektros energetikos įstatymo 47 straipsnio nuostatas, kur teigiama, jog perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius gali nutraukti elektros energijos persiuntimą tiems vartotojams, kurie gavę rašytinį įspėjimą nenutraukia veiklos, kuria neigiamai veikiama elektros energijos kokybė; neapmoka sąskaitų už suvartotą elektros energiją arba nesutinka įleisti perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriaus į vartotojų teritorijas įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos apskaitos prietaisų ar nustatyti jų rodmenų. Taigi, įstatymas leidžia tiekėjui sustabdyti savo sutartinių prievolių vykdymą (nutraukti elektros energijos tiekimą) tiems vartotojams, kurie nevykdo sutartimi prisiimtų prievolių, t.y., neatsiskaito už suvartotą elektros energiją, trukdo tiekėjui aptarnauti elektros apskaitos prietaisus ir pan. Tai yra laikinas prievolių vykdymo sustabdymas, kuris jokiu būdu negali būti laikomas sutarties nutraukimu, nes sutarties nutraukimą reglamentuoja sutarties 10 punktas ir LR CK 6.217 str. Tačiau kolegija su šias atsakovo argumentais nesutinka ir pažymi, kad ginčijamame sutarties 15 punkte nieko nėra pasakyta apie prievolių vykdymo sustabdymą. Apie laikiną prievolių vykdymo sustabdymą ar jo terminą nieko nėra pasakyta ir kituose sutarties punktuose, o taip pat Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse. Tai rodo, kad ginčijamas sutarties 15 punktas yra neaiškus, kadangi jį galima suprasti kaip elektros energijos tiekimo sutarties nutraukimą, nesant esminių sutarties sąlygų pažeidimo ir šio nutraukimo negali paaišktinti kiti sutarties punktai ar Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Todėl kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai sutarties 15 punktas pripažino negaliojančiu, nes jis leidžia atsakovui be įspėjimo nutraukti sutartį su vartotoju ir dėl neesminių sutarties sąlygų pažeidimo(CK 6.188str.2d. 5p.). Šią aplinkybę analogiškame ginče yra konstatavusi ir Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą prie Teisingumo ministerijos minėto 2006-03-08 nutarimo Nr.10-41 3 punkte (b.l. 16-18).

38Kaip jau buvo minėta anksčiau, tai elektros energijos persiuntimas vartotojams gali būti nutraukiamas tik Elektros energetikos įstatymo 47 straipsnyje numatytais atvejais, o laikinas elektros energijos nutraukimas vartotojams yra numatytas įstatymo 46 straipsnyje. Pažymėtina, kad CK 6.207 straipsnis numato sutarties vykdymo sustabdymą, tačiau sustabdymas turėtų būti aiškus, o tokia teise šalys privalėtų naudotis protingai ir sąžiningai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo apeliacinis skundas dėl sutarties 15 punkto nepagrįsto pripažinimo negaliojančiu atmestinas.

39Kiti atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

40Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, ir iš esmės priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326str.1d.1p.).

41Vadovaujantis CPK 88, 93, 96, 98 str., iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinėje teismo instancijoje, kurias patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

44Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1761-566/2008 palikti nepakeistą.

45Priteisti iš atsakovo AB “Rytų skirstomieji tinklai“ 1500,0Lt ieškovui N. K. advokato pagalbos ir 4,65Lt valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. ieškovas N. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti... 6. Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu su ieškiniu... 7. Tretysis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsiliepimu į... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškinį... 9. Atsakovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ pateikė teismui apeliacinį... 10. Ieškovas N. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atsakovo apeliacinį... 11. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 14. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovas AB“ Rytų skirstomieji tinklai“... 16. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo... 17. ... 18. Dėl sutarties 5.4p.... 19. Ieškovas pagal 2003-08-06 sutarties 5.4 punktą įsipareigojo leisti atsakovo... 20. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog... 21. Kolegija pažymi, kad atsakovas, kaip visuomeninis elektros energijos... 22. Pažymėtina, kad elektros energijos tiekėjų ir vartotojų teises... 23. Apeliantas nurodo, kad net ir pripažinus sutarties 5.4 punktą negaliojančiu,... 24. Pažymėtina ir tai, kad 2005-10-07 Ūkio ministro patvirtintos patvirtintos... 25. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija atmeta atsakovo skundo... 26. ... 27. Dėl sutarties 5.6punkto... 28. Sutarties 5.6 punkte numatyta, kad sugadinus tiekėjo elektros įrenginius,... 29. Teismas įvertinęs 2003-08-06 sutarties 5.6 punktą pripažino, jog minėtame... 30. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nėra pagrindo sutarties 5.6 punktą... 31. ... 32. ... 33. ... 34. Dėl sutarties 15punkto... 35. Sutarties 15 punkte numatyta, kad vartotojui nevykdant sutartinių... 36. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad pagal LR CK 6.217... 37. Atsakovas mano, kad pripažindamas negaliojančiu sutarties 15 punktą, teismas... 38. Kaip jau buvo minėta anksčiau, tai elektros energijos persiuntimas... 39. Kiti atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai reikšmės teisingam... 40. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 41. Vadovaujantis CPK 88, 93, 96, 98 str., iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 44. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą... 45. Priteisti iš atsakovo AB “Rytų skirstomieji tinklai“ 1500,0Lt ieškovui...