Byla 2VP-4817-618/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Tamkevičienė, spręsdama pareiškėjo A. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Tamkevičienė, spręsdama pareiškėjo A. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas pareiškėjo A. M. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0005/14/02230 iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų.

3Prašymas tenkintinas iš dalies.

4Suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Jeigu paaiškėja, kad nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį (CPK 443 straipsnio 3 dalis). Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės Brigitos Tamkevičienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0005/14/02230, vykdoma pagal Palangos miesto 2-ojo notarų biuro 2014-11-19 vykdomąjį įrašą Nr. JD-5600 dėl 151172,07 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko A. M. išieškotojos Kooperatyvinės bendrovės Palangos kredito unija naudai. Antstolė 2016-01-25 turto arešto aktu areštavo skolininko turtą, esantį bendrąja jungtine nuosavybe – darbo užmokestį mokamą sutuoktinei R. M.. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pripažintina, kad teismo sprendimas šioje byloje gali turėti įtakos Kooperatyvinės bendrovės Palangos kredito unijos ir R. M. teisėms bei teisėtiems interesams, todėl jos įtrauktinos į bylą suinteresuotais asmenimis (CPK 443 straipsnio 3 dalis).

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0005/14/02230 iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų. Kaip viena iš laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolės 2016-01-25 turto arešto akto dalį, kuria areštuotas jo sutuoktinės R. M. darbo užmokestis. Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia antstolės veiksmus, susijusius su jo sutuoktinės darbo užmokesčio areštu. Pažymėtina, kad pareiškėjo skundą tenkinus bus panaikintas minėtų piniginių lėšų areštas, tačiau išieškojimas iš skolininko išieškotojos naudai bus toliau vykdomas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo bei proporcingumo principais (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalyje. Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių gali būti išieškojimo vykdymo procese sustabdymas. (CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Pažymėtina, kad gali būti taikomos ir kitos laikinosios apsaugos priemonės numatytos įstatymuose ar teismo pritaikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas).

6Esant išdėstytoms aplinkybėms, įvertinant prašyme nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių tikslą, siekiant užtikrinti teismo procesinio sprendimo įvykdymą, tačiau tuo pačiu nepažeisti suinteresuotų asmenų interesų, neužkirsti kelio kitų išieškojimų veiksmų vykdomojoje byloje, vadovaujantis ekonomiškumo principu, pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės - uždrausti antstolei paskirstyti pinigines lėšas gautas 2016-01-25 turto arešto akto Nr. S-16002555, kuriuo areštuotos piniginės lėšos – skolininko A. M. sutuoktinės R. M. darbo užmokestis VšĮ Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos licėjus, pagrindu iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 13 punktas). Kita prašymo dalis netenkintina.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

8įtraukti Kooperatyvinę bendrovę Palangos kredito uniją ir R. M. suinteresuotais asmenimis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Tamkevičienė.

9Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti iš dalies.

10Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti antstolei Brigitai Tamkevičienei paskirstyti pinigines lėšas, gautas 2016-01-25 turto arešto akto Nr. S-16002555, kuriuo areštuotos piniginės lėšos – skolininko A. M. sutuoktinės R. M. darbo užmokestis VšĮ Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos licėjus, pagrindu iki bus išnagrinėtas pareiškėjo A. M. skundas dėl antstolio veiksmų. Kitos prašymo dalies netenkinti.

11Nutartį vykdyti skubiai.

12Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui, antstolei Brigitai Tamkevičienei, suinteresuotiems asmenims.

13Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai