Byla 2-5198-985/2015
Dėl skolos, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Marijampolės butų ūkis“ ieškinį atsakovei A. V. dėl skolos, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „Marijampolės butų ūkis“ prašo priteisti iš atsakovės A. V. 423,80 Eur skolą, kurią sudaro 96,48 Eur skola už gyvenamos patalpos nuomos mokestį, 305,79 Eur išlaidos, susijusios su patalpų nuomos administravimu ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymu ir 21,53 Eur delspinigiai, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 20 Eur žyminis mokestis, 0,86 Eur paieškos Nekilnojamojo turto registre išlaidos.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2015-10-10, pasirašytinai. Terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti baigėsi 2015-10-26. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2011 m. gegužės 2 d. su atsakove buvo sudaryta gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuomos sutartis, pagal kurios 5 ir 7 punktus atsakovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį, taip pat mokestį už elektros energiją ir komunalines paslaugas. Ieškovė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus įvykdė, tačiau atsakovė pareigos tinkamai ir laiku atsiskaityti nevykdė, todėl laikotarpiu nuo 2013-11-01 iki 2015-08-31 susidarė 423,80 Eur įsiskolinimas, kurį sudaro 96,48 Eur nuomos mokestis, 305,79 Eur išlaidos, susijusios su patalpų nuomos administravimu ir patalpų kaip nuosavybės teisės objekto valdymu bei 21,53 Eur delspinigiai.

7Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai - mokėjimo nurodymai (b.1.5), mokėtino žyminio mokesčio dydžių sąrašas (b.l.6), apyvartos žiniaraštis (b.1.8), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.1.9-10), nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartis (b.1.11-12), sprendimas dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo (b.1.13-16), gyvenamosios patalpos nuomos sutartis (b.1.17-19), išrašas apie asmenį (b.l.20), asmens duomenų teikimo sutartis (b.1.21-24).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku.

9Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės ieškovei priteistina 423,80 Eur skola.

10CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-10-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d. iš atsakovės ieškovei priteistina 20,86 Eur bylinėjimosi išlaidos: 20 Eur žyminis mokestis 0,86 Eur paieškos Nekilnojamojo turto registre išlaidos.

12Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės A. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 423,80 Eur (keturis šimtus dvidešimt tris eurus 80 ct) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2015-10-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 20,86 Eur (dvidešimt eurų 86 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Marijampolės butų ūkis”, juridinio asmens kodas 151005356, Šaulių g. 4, Marijampolė, a.s. Nr. LT89 4010 0408 0003 0239, AB DNB bankas, b.k. 40100.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai