Byla B2-2531-153/2012
Dėl kreditorių susirinkimo 2012-09-10 nutarimo pripažinimo negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų A. Ž. ir G. M. skundą dėl kreditorių susirinkimo 2012-09-10 nutarimo pripažinimo negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ bankroto byloje,

Nustatė

2Pareiškėjai pateikė skundą, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu BAB „Trys mergelės“ 2012 m. rugsėjo 10 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo. Skunde nurodyta, kad 2003-11-03 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „Trys mergelės“ buvo iškelta bankroto byla, o bankroto administratoriumi paskirtas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras (toliau – Bankroto administratorius). Vienintelis atsakovės kreditorius yra S. J.. Pareiškėjai yra BAB „Trys mergelės“ akcininkai. Šią dieną, t. y. 2012-09-24, vienintelis nerealizuotas bankrutavusios įmonės turtas yra: pastatas-kavinė, plane pažymėta indeksu lElp, unikalus Nr. ( - ), ir pastatai priklausiniai inžineriniai statiniai – kiemo aikštelės, baseinas, rūkykla, unikalus Nr. ( - ) , esantys adresu: ( - ) (toliau – Turtas).

3Turtas buvo pardavinėjamas iš varžytynių 10 kartų, tačiau pageidaujančių pirkti turtą pirkėjų nebuvo. Kreditorių susirinkimas, t. y. iš esmės vienintelis bendrovės kreditorius S. J., pasinaudodamas teisės aktuose nustatyta teise nustatyti bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarką ir kainą, atitinkamai priėmė nutarimus pardavinėti turtą iš varžytynių tokiomis patvirtintomis pradinėmis kainomis: 2006-04-11 5 000 000 Lt, vėlesniuose kreditorių susirinkimuose pradinė turto pardavimo iš varžytynių kaina buvo nedidelėmis dalimis mažinama, o paskutinėse varžytynėse (2007-02-21) Turtas buvo pardavinėjamas už 3 645 000 Lt kainą. Kadangi ilgą laikotarpį Turto iš varžytynių parduoti nepavyko, buvo paskirtos dvi turto vertinimo ekspertizės – pagal vėlesnės 2010-12-14 pakartotinės turto vertinimo ekspertizės aktą Turto vertė, apskaičiuota lyginamosios vertės metodu, siekė 1 470 000 Lt. Pareiškėjai sužinojo iš 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 16, kad BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo metu Bankroto administratorius pateikė du siūlymus svarstomu kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl neparduoto Turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo: (i) Turtą pardavinėti varžytynėse, nustatant pradinę 1 470 000 Lt kainą remiantis UAB „Matininkai“ pakartotine Turto vertinimo ekspertize Nr. 20A0-1011-0065; Turtą parduoti už 400 000 Lt pasiūlymą jį pirkti pateikusiai UAB „BCB group“, kuri savo pasiūlyme, be kita ko, nurodė, kad atsiradus trečiajam asmeniui, kuris pasiūlytų didesnę nei 400 000 Lt kainą, bendrovė svarstytų galimybę didinti šio pasiūlymo kainą. Abu pasiūlymai kreditorių susirinkimo, t. y. vienintelio akcininko S. J., balsuojant buvo atmesti, motyvuojant tuo, kad pirmas pasiūlymas vilkintų bankroto procedūrą, o S. J. neva turi informacijos, kad UAB „BCB group“ yra nepatikima įmonė. Galiausiai vienintelis kreditorius pateikė R. A. komercinį pasiūlymą nupirkti Turtą už 420 000 Lt, pasiūlė balsuoti už šį siūlymą ir pats jį priėmė, todėl 2012-09-10 B AB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta Turtą parduoti pasiūlymą pateikusiam R. A. už 420 000 Lt.

4Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, pareiškėjai A. Ž. ir G. M., kaip BAB „Trys mergelės“ akcininkai, yra suinteresuoti asmenys ir šioje byloje, nes jie tebėra atsakovės akcininkai, o skundžiamu 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu buvo pakartotinai sprendžiama dėl to paties atsakovės Turto realizavimo. Dėl to pareiškėjai, kaip BAB „Trys mergelės“ akcininkai, turi teisę kreiptis į teismą ginčijant atsakovės kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus dėl atsakovės turto realizavimo, jeigu mano, kad priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia jų teises ir teisėtus interesus.

5Remiantis Bankroto įstatymo 24 str. 5 d., kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią buvo sužinota ar turėjo būti sužinota apie skundžiamo nutarimo priėmimą. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolą gavo tik 2012-09-25 kartu su Bankroto administratoriaus atsakymu, terminas pareiškėjams apskųsti 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą baigiasi 2012-10-09, todėl pareiškėjai kreipiasi į teismą nepraleidę minėto termino.

6Kauno apygardos teismas 2012-07-12 nutartimi civ. b. Nr. 2-254/2004 įpareigojo Bankroto administratorių „per vieną mėnesį nuo teismo nutarties priėmimo sušaukti BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimą klausimui dėl ginčo turto pardavimo varžytynėse kainos nustatymo arba dėl ginčo turto pardavimo be varžytynių pasiūlymą pirkti ginčo turtą pateikusiam UAB „BCB group“ spręsti“, tačiau ginčijamo 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ pakartotinio kreditorių susirinkimo darbotvarkėje toks klausimas apskritai nebuvo svarstomas, vietoj jo Bankroto administratorius pateikė darbotvarkės klausimą „Dėl neparduoto Turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“, todėl pareiškėjų nuomone, Bankroto administratorius nesilaikė jam privalomo Kauno apygardos teismo 2012-07-12 nutartimi nustatyto įpareigojimo dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės, o tai papildomai pagrindžia pareiškėjų reikalavimą pripažinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą neteisėtu ir negaliojančiu.

7Skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo atveju visi klausimai, priskirti kreditorių susirinkimui, iš esmės buvo sprendžiami vienintelio kreditoriaus S. J., skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nebuvo siekiama parduoti Turtą kuo didesne kaina, kad kuo labiau būtų įgyvendinamos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais, priimti sprendimai dėl atsakovės Turto realizavimo iš esmės tėra vienintelio kreditoriaus interesų tenkinimas, o kreditorių susirinkimas vengė parduoti Turtą iš varžytynių ir iš esmės išvengti potencialių Turto pirkėjų, kurie pageidautų Turtą įsigyti už rinkos ar artimą rinkos kainai kainą, pareiškėjų nuomone, skundžiamas 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia pareiškėjų, kaip atsakovės akcininkų, teises ir teisėtus interesus, todėl pripažintinas negaliojančiu.

8Atsiliepime į pareiškėjų skundą kreditorius S. J. nurodė, kad pareiškėjų skundas nepagrįstas ir atmestinas. Iš bankroto administratoriaus pateiktos pažymos Nr. 12863 apie varžytinėse buvusias kainas, komercinius pasiūlymus ir varžytinėse dalyvavusius dalyvius matome, kad pateiktų komercinių pasiūlymų kainos už nekilnojamąjį turtą nuo 2005-09-28 iki 2008-06-25 buvo nuo 1 000 000 iki 5 000 000 litų. Visos kreditoriaus nustatomos pastato pardavimo varžytinėse kainos buvo apie 20 procentų žemesnės už paskutinio komercinio pasiūlymo kainą. Komercinių pasiūlymų autoriai atsisakydavo savo pasiūlymo, įvertindami apgailėtiną nekilnojamojo turto būklę, kurią dalyvavę varžytinėse apibūdino tokia išvada: negalima mokėti milijonų už pastatą, kurio eksploatacija be kapitalinio remonto negalima, kurį galbūt reikia nugriauti ir pastatyti iš naujo, nes pastato pamatų kapitalinis remontas, pastato, esančio šlaite ir ant polinių pamatų, gali būti brangesnis, nei pastato nugriovimas ar nauja statyba. Taigi potencialūs pirkėjai nurodė, kad net esant nekilnojamojo turto statybos bumui, jiems neverta įsigyti pastato už jų pradinę pasiūlytą kaina, atidžiau išanalizavus realią pastato būklę, nes pastatą galbūt tikslinga būtų nugriauti. Kreditoriui nusprendus nustatyti realią nekilnojamo turto kainą įvertinus vis pateikiamus pasiūlymus, dalyvavimą varžytinėse ir vis neįvykstančias varžytines, nutraukus varžytines ir paprašius skirti ekspertizę, paskutinis pasiūlymas, pateiktas jau vykstant turto ekspertizei 2008-06-25, siūlantis už parduodamą nekilnojamą turtą 3–4 milijonus, o tai įrodo, kad kreditorius neturėjo jokių tikslų, kuriais jį kaltina pareiškėjai, rengti varžytines ir nustatinėti per didelę kainą, kad vėliau pats perimtų pastatą už nedidelę kainą, nes varžytinėse kaina būdavo nustatoma atsižvelgiant tik į gautus komercinius pasiūlymus. Atlikus pastato ekspertizę, įvertinus preliminarią kapitalinio remonto kainą, kad pastatą būtų galima eksploatuoti pagal paskirtį, visi tolesni trys pasiūlymai įsigyti pastatą tebuvo apie 400 000 litų, o tai įrodo kreditoriaus priešpaskutinio kreditorių susirinkimo metu nustatytos kainos realumą. Be to, kreditorius, nuspręsdamas perimti pastatą ir kartu dar apmokėti bankroto administratoriui, realiai būtų pastatą įsigijęs už šiek tiek mažesnę nei 400 000 litų kainą.

9Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 6 d. patenkino kreditoriaus S. J. prašymą ir paskyrė turto vertinimo ekspertizę. Turto vertinimo ekspertizę atliko UAB korporacija „Matininkai“ ir 2009 m. gruodžio 21 d. pateikė ekspertizės aktą. Ekspertizės akte nurodoma, kad vertinamo objekto vertė yra 2 400 000 Lt. Atlikus pakartotinę ekspertizę 2010 m. gruodžio 14 d. Ekspertizės akte nurodoma, kad: (i) vertinamo objekto rinkos vertė, apskaičiuota lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodu, vertinimo dieną 2010 m. lapkričio 16 d. yra 1 470 000 Lt; (ii) naudojimo pajamų vertės (pajamų kapitalizavimo) metodu apskaičiuota vertinamo objekto patalpų naudojimo vertė vertinimo dieną 2010 m. lapkričio 16 d. yra 950 000 Lt. Ekspertas nurodė, kad vertinamojo turto vertei įtakos galėtų turėti statinių pagrindinių konstruktyvinių elementų pažeidimų pašalinimo kaštai, tačiau į šią aplinkybę neatsižvelgta. Tam turi būti parengtas statinių kapitalinio remonto darbų projektas, prieš tai atlikus išsamius statinių konstrukcijų bei jų elementų tyrimus. 2010 m. gruodžio 14 d. Ekspertizės akte nurodoma, kad į nutartyje suformuoto klausimo dalį „atsižvelgiant į eksperto K. B. 2009 m. liepos 10 d. Statybinės-techninės ekspertizės akte Nr. 2-254/2004 nurodytus pastato ir kiemo statinių trūkumus bei įvertinant galimas šių trūkumų ištaisymo arba pašalinimo sąnaudas“ turto vertintojai atsakyti negali, nes tai ne turto vertintojų kompetencijos ir kvalifikacijos klausimas. Kadangi UAB korporacija „Matininkai“ 2010 m. gruodžio 14 d. Turto ekspertizės akte (vertinimo ataskaita Nr. 20A0-1011-0065) neatsižvelgė ir neįvertino pastato ir kiemo statinių trūkumų bei galimų šių trūkumų ištaisymo arba pašalinimo sąnaudų, 2011 m. vasario 1 d. buvo sudaryta sutartis su V. K. „Avarinių remonto darbų sąnaudų sutartis Nr. 2011-02/01“, pagal kurią V. K. įsipareigojo parengti pastato ir jo priklausinių, esančių Kaune, M. Riomerio g. 37, pagrindinių konstrukcijų pažeidimų pašalinimo darbų sąnaudų preliminarius sąmatinius paskaičiavimus. V. K. 2011 m. vasario 11 d. pateikė preliminarią remonto darbų sąmatą pagal 2010 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias statinių statybos (remonto) kainas (SPSC 2010 10 29 Nr. B-015). Pagal sąmatą preliminari pastato-kavinės ir priklausinių inžinerinių statinių įrenginių konstrukcijų remonto kaina yra 1 233 847 Lt. Taigi įvertinus visus faktus, reali pastato vertė yra apie 400 000 Lt, tai patvirtina ir trys paskutiniai komerciniai pasiūlymai.

10Kreditorius įsigijo savo kreditorinį reikalavimą iš prieš tai buvusio kreditoriaus, kuris taip pat buvo vienintelis bendrovės kreditorius, nes įsigijo visus kreditorinius reikalavimus iš pirminių kreditorių. Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato, kad kreditorių susirinkimo sprendimai gali būti ginčijami dėl kreditorių kiekio, kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumas ar sprendimų kokybė nepriklauso nuo juos priėmusių kreditorių kiekio.

11Pakartotinio kreditorių susirinkimo Nr. 16 protokole, 10 eilutėje yra nurodoma, „kad pakartotiniame kreditorių susirinkime bus svarstomi klausimai pagal neįvykusio kreditorių susirinkimo dienotvarke“. Tolesnis svarstymas ir balsavimas, nagrinėti klausimai tai patvirtino, tad nesuprantamos pareiškėjų ir jų advokatų pretenzijos dėl susirinkimo darbotvarkės.

12A. Ž., veikdamas su G. M., bandė prievarta įsigyti kreditoriaus kreditorinį reikalavimą, panaudodami suklastoto tariamo visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, pateikdami jį teismui, o nepavykus įgyvendinti savo tikslų, savo nepagrįstomis pretenzijomis ir skundais, toliau naudodami suklastotus visuotinių akcininkų susirinkimų protokolus, siekia, kad bankroto procesas būtų nepabaigiamas.

13Atsiliepime į pareiškėjų skundą BAB „Trys mergelės“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgaliotas asmuo Diana Rumbutienė nurodė, kad prašo atmesti pareiškėjų A. Ž. ir G. M. skundą dėl 2012-09-10 pakartotinio BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu. 2012-07-12 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį civ. b. Nr. 2-254/2004, kuria nutarė įpareigoti Bankroto administratorių per vieną mėnesį nuo teismo nutarties priėmimo sušaukti BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimą klausimui dėl ginčo turto pardavimo varžytynėse kainos nustatymo arba dėl ginčo turto pardavimo be varžytynių pasiūlymą pirkti ginčo turtą pateikusiam UAB „BCB group“ spręsti. Atsižvelgiant į tai, 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ pakartotiniame kreditorių susirinkime Bankroto administratorius pateikė du siūlymus svarstomu kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl neparduoto Turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo:1) Turtą pardavinėti varžytynėse, nustačius pradinę 1 470 000 Lt kainą, remiantis UAB „Matininkai“ pakartotine Turto vertinimo ekspertize Nr. 20A0-1011-0065; 2) Turtą parduoti už 400 000 Lt pasiūlymą jį pirkti pateikusiai UAB „BCB group“. Pažymėtina, kad ši bendrovė savo pasiūlyme nurodė, kad atsiradus trečiajam asmeniui, kuris pasiūlytų didesnę nei 400 000 Lt kainą, bendrovė svarstytų galimybę didinti šio pasiūlymo kainą. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 str., kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Kadangi BAB „Trys mergelės“ vieninteliu kreditoriumi yra S. J., visi kreditorių susirinkimo nutarimai Bankroto įstatymo 24 str. numatyta tvarka iš esmės yra priimami vienasmeniškai šio vienintelio atsakovės kreditoriaus. 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ pakartotiniame kreditorių susirinkime abu minėti Bankroto administratoriaus pasiūlymai kreditorių susirinkimui balsuojant buvo atmesti, nes pasiūlymas Turtą pardavinėti varžytynėse, nustačius pradinę 1 470 000 Lt kainą, remiantis UAB „Matininkai“ pakartotine Turto vertinimo ekspertize Nr. 20A0-1011-0065, kreditoriaus nuomone, vilkintų bankroto procedūrą, o pasiūlymas Turtą parduoti už 400 000 Lt pasiūlymą jį pirkti pateikusiai UAB „BCB group“ buvo atmestas dėl to, kad S. J. teigė turįs informacijos, kad UAB „BCB group“ yra finansiškai nepatikima įmonė. 2012-09-10 pakartotiniame kreditorių susirinkime gavus R. A. komercinį pasiūlymą nupirkti Turtą už 420 000 Lt, vienintelis kreditorius pasiūlė balsuoti už šį siūlymą ir kreditorių susirinkimas jį priėmė, todėl 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta Turtą parduoti pasiūlymą pateikusiam R. A. už 420 000 Lt. Po ginčijamo kreditorių susirinkimo 2012-10-04 Bankroto administratorius gavo dar vieną pasiūlymą dėl Turto pirkimo – UAB „Karolinos turas“ pasiūlė pirkti Turtą už 700 000 Lt. Priimant skundžiamą nutarimą, Bankroto įstatymo 24 str. numatyta kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka nebuvo pažeista, nėra įstatyminio pagrindo skundžiamą nutarimą panaikinti. Bankroto įstatymas įtvirtina bankroto proceso operatyvumo principą, o vienas pagrindinių bankroto proceso tikslų yra patenkinti bendrovės kreditorių finansinius reikalavimus įmonei. Įmonių bankroto 33 str. 6 d. numato, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. BAB „Trys mergelės“ bankroto byla buvo iškelta 2003-11-03 Kauno apygardos teismo nutartimi, t. y. Įmonių bankroto 33 str. 6 d. numatytas terminas yra jau seniai praleistas, tai prieštarauja minėtam bankroto proceso operatyvumo principui, o kartu siekiui kuo greičiau patenkinti bendrovės kreditorių reikalavimus. Vienintelio kreditoriaus S. J. teismo patvirtinto reikalavimo suma yra 188 536,10 Lt, todėl atsakovės skoliniai įsipareigojimai visiškai padengiami Turtą pardavus R. A. už 420 000 Lt. Pabaigus atsakovės turto realizavimo procedūrą, galėtų būti užbaigtas ir atsakovės bankroto procesas, o taip pat pasibaigtų atsakovės patiriamos išlaidos jos bankroto administravimui. Bankroto administratoriaus nuomone, ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nuspręstas Turto perleidimas atitinka bankroto proceso operatyvumo ir kreditorių interesų patenkinimo principus.

14Skundas tenkintinas, skundžiamas kreditorių susirinkimo 2012-09-10 nutarimas pripažintinas neteisėtu ir panaikinamas.

15Byloje nėra ginčo, kad BAB „Trys mergelės“ turtas buvo parduodamas iš varžytynių dešimt kartų, tačiau pageidaujančių pirkti turtą pirkėjų nebuvo. 2004 m. kovo 5 d. kreditorių susirinkime patvirtinta 1 400 000 Lt kaina; 2006 m. balandžio 11 d. – 5 000 000 Lt; vėlesniuose kreditorių susirinkimuose pradinė ginčo turto pardavimo iš varžytynių kaina buvo nedidelėmis dalimis mažinama, o 2007 m. vasario 21 d. varžytynėse ginčo turtas buvo pardavinėjamas už 3 645 000 Lt kainą. Kadangi parduoti ginčo turto iš varžytynių nepavyko, buvo paskirtos dvi turto vertinimo ekspertizės. Pagal 2010 m. gruodžio 14 d. pakartotinės turto vertinimo ekspertizės aktą ginčo turto vertė, apskaičiuota lyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodu, yra 1 470 000 Lt. Kreditorius S. J. laikosi tos nuomonės, jog ginčo turtas yra su trūkumais, o trūkumų ištaisymas pagal kreditoriaus užsakymu atliktą preliminarią remonto darbų sąmatą kainuotų 1 233 847 Lt, todėl iš eksperto nustatytos turto kainos – 1 470 000 Lt – atėmus ginčo turto remonto kainą – 1 233 847 Lt –ir šį turtą už 236 153 Lt kainą ankstesniu paties kreditoriaus sprendimu nutarta perduoti vieninteliam kreditoriui. Panaikinus šį kreditoriaus sprendimą, kreditoriaus manymu, protinga turto kaina yra apie 400 000 Lt ginčijamu nutarimu kreditorių susirinkimas (kuriame dalyvavo vienintelis kreditorius S. J.). Tačiau su šiais kreditoriaus argumentais negalima sutikti dėl toliau išdėstytų motyvų.

16Kaip pagrįstai atsiliepime į skundą nurodė BAB „Trys mergelės“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgaliotas asmuo Diana Rumbutienė, kreditorių susirinkimo nutarimai BAB „Trys mergelės“ bankroto byloje Bankroto įstatymo 24 str. numatyta tvarka iš esmės yra priimami vienasmeniškai vienintelio kreditoriaus S. J..

17Bylos medžiaga įrodyta, kad BAB „Trys mergelės“ pakartotinio kreditorių susirinkimo 2012-09-10 (b. l. 13–18) metu Bankroto administratorius pateikė du siūlymus svarstomu kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl neparduoto Turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo: (i) Turtą pardavinėti varžytynėse, nustačius pradinę 1 470 000 Lt kainą remiantis UAB „Matininkai“ pakartotine Turto vertinimo ekspertize Nr. 20A0-1011-0065; Turtą parduoti už 400 000 Lt pasiūlymą jį pirkti pateikusiai UAB „BCB group“, kuri savo pasiūlyme, be kita ko, nurodė, kad atsiradus trečiajam asmeniui, kuris pasiūlytų didesnę nei 400 000 Lt kainą, bendrovė svarstytų galimybę didinti šio pasiūlymo kainą. Abu pasiūlymai kreditorių susirinkimo, t. y. vienintelio akcininko S. J., balsuojant buvo atmesti, motyvuojant tuo, kad pirmas pasiūlymas vilkintų bankroto procedūrą, o S. J. neva turi informacijos, kad UAB „BCB group“ yra nepatikima įmonė. Galiausiai vienintelis kreditorius pateikė R. A. komercinį pasiūlymą nupirkti Turtą už 420 000 Lt, pasiūlė balsuoti už šį siūlymą ir pats jį priėmė, todėl 2012-09-10 BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nuspręsta Turtą parduoti pasiūlymą pateikusiam R. A. už 420 000 Lt.

18Nagrinėjant pareiškėjų skundą Kauno apygardos teisme, konstatuojama, kad 2011-05-04 pareiškėjai iš esmės nurodė tas pačias aplinkybes kaip ir 2012-09-28 (b. l. 3–9), kurios, jų nuomone, sudaro pagrindą skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą laikyti neteisėtu. Taigi pareiškėjai skunde tiek dėl kreditorių susirinkimo 2011-02-22 nutarimo, tiek dėl kreditorių susirinkimo 2012-09-10 nutarimo nurodė, kad skundžiami nutarimai yra neteisėti, nes nekilnojamojo turto vertę nustatė kreditorius S. J. savo nuožiūra, ir dėl to, kad turtas nebuvo pasiūlytas keliems pirkėjams viešai – parduodant turtą iš varžytinių, o perduotas kreditoriaus nurodytam asmeniui. Šiuo atveju nagrinėjant pareiškėjų skundą dėl kreditorių 2012-09-10 susirinkimo nutarimo susidarė analogiška situacija, kai turtas buvo parduotas be varžytinių, o apie turto pardavimą, kainą ir asmenį, kuriam bankrutavusios įmonės turtas bus parduotas, nusprendė kreditorius S. J.. Dėl to, teismo vertinimu, nagrinėjant pareiškėjų skundą dėl kreditorių 2012-09-10 susirinkimo nutarimo neteisėtumo ir nepagrįstumo būtina vadovautis apeliacinio ir kasacinio teismo išaiškinimu dėl išnagrinėto 2011-05-04 Kauno apygardos teisme skundo dėl BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo 2011-02-22 nutarimo, kuriuo Kauno apygardos teismo nutarties išvados dėl kreditorių susirinkimo 2011-02-22 nutarimo teisėtumo pripažintos nepagrįstos, ir šiuo klausimu priimta Kauno apygardos teismo 2011-05-04 nutartis panaikinta (b. l. 19–35).

19Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjant pareiškėjų atskirąjį skundą Lietuvos apeliaciniame teisme civilinėje byloje Nr. 2-1855/2011 dėl Kauno apygardos teismo 2011-05-04 nutarties, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija 2011-07-14 nutartyje nurodė (b. l. 19–24), kad teisėjų kolegijos įsitikimu, ginčijamu 2011-02-22 nutarimu siekiama priešingų tikslų, t. y. vieninteliam kreditoriui perimti ginčo turtą už kuo mažesnę kainą. Teisėjų kolegija atmetė kreditoriaus S. J. argumentą, kad 2010 m. gruodžio 14 d. pakartotinės teismo ekspertizės akte ekspertai neatsižvelgė ir nevertino ginčo turto trūkumų ir nurodė, kad apeliantai teisingai pažymėjo, kad turto vertė nustatoma faktiškai apžiūrint turtą vietoje, įvertinant jo fizinę būklę, todėl ekspertai, vertindami ginčo turtą, jau atsižvelgė į turto trūkumus. Taip pat apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nepateikta duomenų, kad 2010 m. gruodžio 14 d. ekspertizės aktu nustatyta ginčo turto vertė – 1 470 000 Lt neatitiktų realios rinkos turto vertės.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-11 nutartyje Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2-1855/2011 teisėjų kolegijos 2001-07-14 nutarties argumentai pripažinti teisingais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2012-04-11 nutartyje nurodė, kad nagrinėjamu atveju kasatoriaus (kreditoriaus S. J.) atliktus veiksmus bankroto byloje galima vertinti kaip siekį už kiek įmanoma mažesnę kainą perimti įmonės ginčo turtą, o ne tik gauti savo finansinio reikalavimo patenkinimą. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo labiau būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais. Byloje nustatytomis aplinkybėmis yra pagrindas pripažinti, kad, sprendžiant atsiskaitymo su bankrutuojančios įmonės kreditoriumi bankrutuojančios įmonės turtu klausimą, kreditoriaus –kasatoriaus S. J. turtinių interesų tenkinimas tos apimties, kaip tai buvo atlikta, iš esmės pažeidė bankrutuojančios įmonės akcininkų interesus į turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais. Byloje nustatyta (ir šalys to neginčija), kad turtas buvo parduodamas iš varžytynių dešimt kartų, tačiau pažymėtina, kad paskutinėse varžytynėse (2007 m. vasario 21 d.) ginčo turtas buvo pardavinėjamas už 3 645 000 Lt, o ginčijamu nutarimu nutarta turtą perduoti vieninteliam kreditoriui už 236 153 Lt kainą. Vadinasi, vienintelis kreditorius susirinkimo metu sprendė ir savo naudai priėmė nutarimą. Toks kreditoriaus elgesys negali būti pripažįstamas sąžiningu ir teisingu. Pareiga elgtis sąžiningai ir teisingai asmenims nustatyta CK 1.137, 6.4 straipsniuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB ,,Okseta“, bylos Nr. 3K-3-166/2008). Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo argumentu, kad ginčo turtą būtų tikslinga bandyti parduoti iš varžytynių, ir tik nepavykus parduoti ginčo turto iš varžytynių už kreditoriaus siūlomu būdu apskaičiuotą kainą, spręsti klausimą dėl turto perdavimo vieninteliam kreditoriui. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatavo, kad kasacinio skundo argumentai neteikia pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas pažeidė materialiosios teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos.

21Lietuvos apeliacinio teismo 2011-07-14 nutarties ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012-04-11 nutarties išaiškinimai dėl ginčo turto pardavimo tvarkos nustatymo, ginčo turto vertės nustatymo, vienintelio kreditoriaus S. J. teisės priimti vienasmenį sprendimą dėl parduodamo turto kainos nustatymo Kauno apygardos teismo vertinamos kaip aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti byloje (CPK 182 str. 1 d. 2 p.). Teismo vertinimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012-04-11 nutarties išaiškinimai yra privalomi Kauno apygardos teismui (CPK 362 str. 2 d.) nagrinėjant pareiškėjų skundą, kai ginčas vyksta tarp tų pačių asmenų, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties turto, dėl kreditorių susirinkimo 2012-09-10 nutarimo, kuris iš esmės sprendė ankstesnio BAB „Trys mergelės“ kreditorių 2011-02-22 susirinkimo nutarimo, kuris pripažintas neteisėtu ir dėl to panaikintas, neišspręstą klausimą dėl ginčo turto pardavimo, dėl to teismas paminėtų teismų išaiškinimais vadovaujasi byloje.

22Todėl teismas sutinka su pareiškėjų motyvais, kad vien dėl to, kad ginčo turtas nebuvo parduodamas varžytinėse, nebuvo išnaudotos galimybės parduoti ginčo turtą už didesnę kainą, negu šis turtas parduotas R. A., dėl to buvo pažeistos BAB „Trys mergelės“ teisės, taip pat ir pareiškėjų teisės. Teismo išvadas dėl pareiškėjų motyvų pagrįstumo sustiprina tas faktas, kad po turto perleidimo R. A. BAB „Trys mergelės“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgaliotas asmuo Diana Rumbutienė gavo ir pateikė Kauno apygardos teismui kartu su atsiliepimu į pareiškėjų skundą UAB ,,Karolinos turas“ (b. l. 59) pasiūlymą dėl sutikimo ginčo turtą nupirkti už žymiai didesnę kainą, negu turtas buvo parduotas R. A.. Šiame pasiūlyme UAB ,,Karolinos turas“ nurodė, kad bendrovė pageidauja pirkti nekilnojamąjį turtą: pastatą-kavinę unikalus numeris Nr. 1996-7022-1011, ir pastato priklausinių inžinerinių statinių (kiemo aikštelės, baseino, rūkyklos), unikalus numeris 1996-7022-1022, esančių Kaune, M. Riomerio g. 37. Mokėjimo kaina – 700 000 Lt (septyni šimtai tūkstančių Lt).

23Taigi įvertinęs apeliacinės, kasacinės instancijos teismo nustatytas aplinkybės, bylos medžiagą ir vadovaujantis kasacinės instancijos teismo išaiškinimu dėl ginčo nagrinėjimo, teismas laiko įrodyta, kad kreditoriaus S. J. vienasmeniškai priimtas sprendimas parduoti turtą už 420 000 Lt pirkėjui R. A., nesant duomenų apie kitus pasiūlymus dėl parduodamo turto kainos padidinimo galimybės, yra neteisėtas. Teismas sprendžia, kad teisinga ir sąžininga suma už ginčo turtą gali būti sumokėta parduodant turtą varžytinėse (CPK 185 str.). Teismas konstatuoja, kad kainą, už kurią kreditoriaus S. J. nutarimu BAB „Trys mergelės“ nekilnojamasis turtas parduotas R. A., yra neteisinga, nes byloje nenuginčyta eksperto išvada, kad ginčo turto 1 470 000 Lt kaina neatitiktų realios rinkos turto vertės. Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas skundžiamą kreditorių susirinkimo 2012-09-10 nutarimą panaikinti ir pareiškėjų skundą patenkinti.

24Kreditoriaus S. J. ir BAB „Trys mergelės“ administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgalioto asmens motyvai dėl pareiškėjų neteisėtų veiksmų siekiant užvaldyti BAB „Trys mergelės“ turtą ir užvilkintos bankroto procedūrą nesudaro pagrindo atmesti pareiškėjų skundą, nes jie nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą.

25Siekiant užbaigti BAB „Trys mergelės“ turto pardavimo procedūrą, BAB „Trys mergelės“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras įpareigojamas per vieną mėnesį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo sušaukti BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimą klausimui dėl ginčo turto pardavimo varžytynėse kainos nustatymo ir paskelbti pastato-kavinės, unikalus numeris Nr. ( - ) , ir pastato priklausinių inžinerinių statinių (kiemo aikštelės, baseino, rūkyklos), unikalus numeris ( - ) , esančių ( - ) , pardavimą iš varžytinių.

26Byloje taikytos Kauno apygardos teismo 2012-10-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2531-153/2012 laikinosios apsaugos priemonės (b. l. 36–37) paliekamos galioti iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos (CPK 150 str. 3 d.).

27Pareiškėjus byloje atstovavo advokatas J. K. (b.l.10-11), patenkinus pareiškėjų skundą advokato atstovavimo išlaido priteistinos iš atsakovės (CPK 98 str.). Išlaidų dydžius už advokato teikiamą teisinę pagalbą nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“. Rekomendacijų 2 punkte nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama nustatant konkretų išlaidų dydį. Rekomendacijų 8 punkte numatyti rekomenduojami maksimalūs dydžiai už advokato teikiamas teisines paslaugas. Už teisinių paslaugų suteikimą pareiškėjas A. Ž. sumokėjo 2410 Lt ( SEB vietinio mokėjimo nurodymas 156533). Prašyme dėl advokato išlaidų priteisimo nurodyta, kad advokatas parengė skundą pareiškėjų vardu, teismas sutiko su pareiškėjų atstovo skundo argumentais ir, kaip prašė pareiškėjai, skundžiama susirinkimo nutarimą panaikino. Įvertinus bylos sudėtingumą (byla teismo vertinimu nėra sudėtinga), surinktos medžiagos apimtį (byloje surinkta nedaug rašytinių įrodymų, byla susideda iš vieno tomo), iš atsakovės priteistinos 1 000 Lt bylinėjimosi išlaidos pareiškėjui A. Ž. pateikusiam teismui rašytinį įrodymą dėl išlaidų apmokėjimo, kurios yra protingo dydžio, atitinka bylos sudėtingumą ir advokato darbo sąnaudas byloje (Rekomendacijų 8.2p.).

28Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290, 291, 334 str. 1 d., 335 str. 1 d.,

Nutarė

29patenkinti pareiškėjų A. Ž. ir G. M. skundą dėl bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo 2012-09-10 nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

30Panaikinti BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo 2012-09-10 nutarimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo.

31Kauno apygardos teismo 2012-10-02 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki šios teismo nutarties įsiteisėjimo.

32Priteisti iš BAB „Trys mergelės“ advokato atstovavimo išlaidas vieną tūkstantį Lt Ž. A. ( - ) )

33BAB „Trys mergelės“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras įpareigojamas per vieną mėnesį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo sušaukti BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimą klausimui dėl ginčo turto pardavimo varžytynėse kainos nustatymo ir paskelbti pastato-kavinės, unikalus numeris Nr. ( - ) , ir pastato priklausinių inžinerinių statinių (kiemo aikštelės, baseino, rūkyklos), unikalus numeris ( - ) , esančių ( - ), pardavimą iš varžytinių.

34Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti administratoriui UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurui, pareiškėjams A. Ž. ir G. M..

35Įpareigoti administratorių UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą su nutartimi supažindinti kreditorių S. J..

36Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka... 2. Pareiškėjai pateikė skundą, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu BAB... 3. Turtas buvo pardavinėjamas iš varžytynių 10 kartų, tačiau... 4. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, pareiškėjai... 5. Remiantis Bankroto įstatymo 24 str. 5 d., kreditorių susirinkimo nutarimas... 6. Kauno apygardos teismas 2012-07-12 nutartimi civ. b. Nr. 2-254/2004 įpareigojo... 7. Skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo atveju visi klausimai, priskirti... 8. Atsiliepime į pareiškėjų skundą kreditorius S. J. nurodė, kad... 9. Kauno apygardos teismas 2008 m. vasario 6 d. patenkino kreditoriaus S. J.... 10. Kreditorius įsigijo savo kreditorinį reikalavimą iš prieš tai buvusio... 11. Pakartotinio kreditorių susirinkimo Nr. 16 protokole, 10 eilutėje yra... 12. A. Ž., veikdamas su G. M., bandė prievarta įsigyti kreditoriaus kreditorinį... 13. Atsiliepime į pareiškėjų skundą BAB „Trys mergelės“ administratoriaus... 14. Skundas tenkintinas, skundžiamas kreditorių susirinkimo 2012-09-10 nutarimas... 15. Byloje nėra ginčo, kad BAB „Trys mergelės“ turtas buvo parduodamas iš... 16. Kaip pagrįstai atsiliepime į skundą nurodė BAB „Trys mergelės“... 17. Bylos medžiaga įrodyta, kad BAB „Trys mergelės“ pakartotinio kreditorių... 18. Nagrinėjant pareiškėjų skundą Kauno apygardos teisme, konstatuojama, kad... 19. Bylos medžiaga patvirtina, kad nagrinėjant pareiškėjų atskirąjį skundą... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-11 nutartyje Lietuvos apeliacinio... 21. Lietuvos apeliacinio teismo 2011-07-14 nutarties ir Lietuvos Aukščiausiojo... 22. Todėl teismas sutinka su pareiškėjų motyvais, kad vien dėl to, kad ginčo... 23. Taigi įvertinęs apeliacinės, kasacinės instancijos teismo nustatytas... 24. Kreditoriaus S. J. ir BAB „Trys mergelės“ administratoriaus UAB Įmonių... 25. Siekiant užbaigti BAB „Trys mergelės“ turto pardavimo procedūrą, BAB... 26. Byloje taikytos Kauno apygardos teismo 2012-10-02 nutartimi civilinėje byloje... 27. Pareiškėjus byloje atstovavo advokatas J. K. (b.l.10-11), patenkinus... 28. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290, 291, 334 str. 1 d., 335 str. 1 d.,... 29. patenkinti pareiškėjų A. Ž. ir G. M. skundą dėl bankrutavusios akcinės... 30. Panaikinti BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo 2012-09-10... 31. Kauno apygardos teismo 2012-10-02 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 32. Priteisti iš BAB „Trys mergelės“ advokato atstovavimo išlaidas vieną... 33. BAB „Trys mergelės“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo... 34. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti administratoriui UAB Įmonių... 35. Įpareigoti administratorių UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 36. Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos...