Byla 2SA-122-567/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Romualdos Janovičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6943-574/2009 pagal pareiškėjos J. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Inga Karalienė, SĮ „Susisiekimo paslaugos“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėja J. S. 2009-02-05 pateikė skundą, prašydama pripažinti, kad antstolė I. Karalienė administracinio teisės pažeidimo nutarimą Nr. 1195254-7 priėmė vykdyti neteisėtai, panaikinti visus vykdomojoje byloje Nr. SE0139/09/00398 atliktus vykdymo veiksmus, t.y. siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas bei nutraukti vykdomąją bylą Nr. SE0139/09/00398. Nurodė, kad 2008-11-21 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pareigūnas surašė pareiškėjai administracinio teisės pažeidimo protokolą ir paskyrė 10 Lt baudą už važiavimą be bilieto. 2009-01-29 pareiškėja gavo antstolės 2009-01-26 raštą dėl vykdomajame dokumente nurodytos piniginės sumos – 10 Lt ir 73,08 Lt vykdymo išlaidų apmokėjimo per 5 dienas, skaičiuojant nuo pranešimo gavimo dienos. Antstolė, priimdama vykdyti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2008-11-21 nutarimą, nepatikrino, ar nutarimą priėmusi institucija, t.y. SĮ „Susisiekimo paslaugos“, pasiuntė nutarimą vykdyti į skolininkės valstybinio socialinio draudimo valdybos skyrių, kad būtų išskaityta bauda. Tai reiškia, kad antstolė, pažeisdama CPK nuostatas, priėmė priverstinai vykdyti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2008-11-21 nutarimą Nr. 1195254-7 (LR CPK 510 str., 587 str. 3 p., 651 str., 652 str.).

4Suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad pagal ATPK pareiškėja paskirtą baudą turėjo sumokėti per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos. Kadangi pareiškėja per nustatytą terminą nesumokėjo baudos, nutarimas skirti baudą buvo išsiųstas antstoliams vykdyti. VSDFV, vadovaudamasi LR Asmens duomenų apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., atsisako teikti bet kokią informaciją apie asmenį, todėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ neturi galimybės sužinoti, ar administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo gauna kokias nors išmokas iš Sodros (ATPK 313 str. 1 d., 314 str. 1 d.).

5Antstolė I. Karalienė atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad ATPK nutarime, kuris buvo įteiktas pareiškėjai, yra nurodyta nuobaudos įvykdymo tvarka – nurodytas terminas, per kurį turi būti sumokėta bauda, nurodyti būdai, kaip ir kur galima sumokėti baudą, taip pat pasekmės: nesumokėjus baudos per nurodytą terminą, nutarimas bus siunčiamas antstoliui priverstiniam išieškojimui. Pareiškėjai buvo išaiškinta baudos apmokėjimo tvarka ir teisinės pasekmės, kylančios dėl netinkamo nutarimo įvykdymo. Pareiškėjai nesumokėjus baudos per 40 d. terminą SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ATPK nustatyta tvarka pateikė nutarimą vykdyti antstoliui. Pagal ATPK nutarimą priėmusi institucija (pareigūnas), prieš pateikdama nutarimą antstoliui vykdyti, netikrina informacijos, ar pažeidėjas dirba, ar gauna kitas išmokas, todėl antstolė neturi pareigos tikrinti, ar minėta institucija išsiuntė nutarimą vykdyti Valstybinio socialinio draudimo valdybos skyriui. ATPK numatyta, kad suėjus baudos apmokėjimo terminui, institucija siunčia vykdomąjį dokumentą antstoliui priverstiniam vykdymui, ir institucijai nėra suteikta teisė siųsti nutarimą į skolininko darbovietę ar VSDFV skyrių ar pačiai vykdyti nutarimą priverstinai (CPK ATPK 313 str., 314 str. 1 d., 594 str.).

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-04-16 nutartimi skundą atmetė. Teismas nustatė, kad 2008-11-21 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ surašė nutarimą Nr. 1195254-7 dėl 10 Lt baudos skyrimo J. S. už važiavimą, nepažymėjus vienkartinio bilieto. Šiame nutarime buvo išdėstyta jo apskundimo tvarka ir terminai, kad bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo pažeidėjui dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Nurodyta, kad laiku nesumokėjus baudos ATPK 314 str. numatytais atvejais, nutarimas bus siunčiamas antstoliui priverstiniam išieškojimui. Teismas pažymėjo, kad pagal minėtą įstatymo normą nėra numatyta baudos išieškojimo galimybė per valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyrių. Teismas atkreipė dėmesį, jog pareiškėja neneigė, kad ji nesumokėjo nustatytu terminu jai paskirtos baudos, todėl nutarimas priverstiniam vykdymui pagrįstai buvo nusiųstas antstoliui. Teismas pažymėjo, kad CPK yra numatyti atvejai, laikytini akivaizdžiomis kliūtimis priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad įstatymas nenumato reikalavimo antstoliui patikrinti, ar vykdomasis dokumentas buvo siunčiamas skolininko valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui, kad būtų išskaityta bauda, konstatavo, kad antstolė, nenustačiusi CPK nurodytų kliūčių, pagrįstai priėmė nutarimą vykdyti. Teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo pripažinti, kad antstolė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1195254-7 priėmė vykdyti neteisėtai ir panaikinti visus vykdomojoje byloje Nr. SE0139/09/00398 atliktus vykdymo veiksmus, t.y. siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas bei nutraukti vykdomąją bylą Nr. SE0139/09/00398 (CPK 651 str.).

7Pareiškėja J. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-04-16 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. ATPK 314 str. 1 d., kuria vadovaudamasis teismas atmetė skundą, prieštarauja CPK 652 str. 1 d., kurioje numatyta, kad tuo atveju, kai skolininkas savanoriškai nesumoka baudos, nutarimą priėmusi institucija ar pareigūnas nutarimą vykdyti siunčia VSDFV teritoriniam skyriui. Pagal šią normą kyla antstolio pareiga, gavus nutarimą vykdyti, jį grąžinti nutarimą priėmusiai institucijai ar pareigūnui, jeigu antstolis nustato, kad pareigūnas ar institucija neįvykdė minėtos pareigos. CPK 1 str. 2 d. nustatyta, kad tuo atveju, jeigu yra prieštaravimų tarp CPK ir kitų įstatymų, teismas vadovaujasi CPK. Kadangi ATPK 314 str. akivaizdžiai prieštarauja CPK 652 str., teismas neturėjo teisės atmesti skundo kaip nepagrįsto. Be to, teismas padarė grubią teisės taikymo klaidą, nurodęs, jog pagal CPK 651 str. 2 d. ta aplinkybė, kad nutarimas nebuvo siųstas VSDFV teritoriniam skyriui nėra kliūtis priimti vykdomąjį dokumentą, kadangi CPK 652 str. yra specialioji norma CPK 651 str. atžvilgiu. Pareiškėjos atveju turėjo būti taikoma CPK 652 str., todėl antstolė privalėjo grąžinti vykdomąjį dokumentą jį pateikusiam asmeniui.

8Antstolė I. Karalienė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. CPK 652 str. buvo taikomas, siekiant įgyvendinti iki 2008-01-01 galiojusią ATPK 314 str. redakciją, kurioje buvo numatyta nutarimą skirti baudą priėmusios institucijos pareiga nukreipti baudos išieškojimą į skolininko darbovietę, mokymo įstaigą ar VSDFV teritoriniam skyriui. 2008-01-01 įsigaliojus 2007-12-13 LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 26, 27, 301, 32, 123, 124, 1241, 1242, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 1302, 131, 134, 187, 224, 225, 2591, 269, 281, 312, 313, 314, 315, 320, 326, 330 straipsnių pakeitimams ir papildymams bei 1243 straipsnį pripažinus netekus galios (įstatymas Nr. X-1365), administracinį nutarimą priėmusi institucija, nesumokėjus baudos per 40 d. terminą, pateikia nutarimą antstoliui vykdyti tiesiogiai. Šio ATPK pakeitimo pagrindu 2008-07-09 LR Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-269 „Dėl teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo panaikintas Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 p., numatęs antstolio pareigą, analogiškai CPK 652 str. 2008-11-14 CPK 512, 609, 610, 632, 756 straipsnių pakeitimo ir 652 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu (įsigaliojo nuo 2009-04-01) CPK 652 str. buvo panaikintas. Nors pareiškėjos pažeidimo padarymo metu CPK 652 str. formaliai dar galiojo, tačiau jį realiai taikyti buvo neįmanoma, t.y. buvo susidariusi teisinių normų kolizija, kurią įstatymų leidėjas išsprendė, panaikindamas CPK 652 str. Teismas pagrįstai netaikė šios normos, spręsdamas vykdomojo dokumento priėmimo teisėtumo klausimą, nes CPK 652 str. nėra specialioji norma CPK 651 str. atžvilgiu.

9Suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nepateikė atsiliepimo į atskirąjį skundą.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės teisės normų pritaikymo, dėl ko neteisingai buvo išspręstas pareiškėjos skundas. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali išspręsti klausimą iš esmės, tenkinant pareiškėjos skundą iš dalies, panaikinant antstolės I. Karalienės 2009-01-26 patvarkymą Nr. SE0139/09/00398 dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2008-11-21 nutarimo Nr. 1195254-7 priėmimo vykdymui ir 2009-01-26 siūlymą Nr. SE0139/09/00398 sumokėti 10 Lt baudą ir 83,08 Lt vykdymo išlaidų, atmetant pareiškėjos skundą kitoje dalyje (LR CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

12Byloje nustatyta, kad 2008-11-21 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimu Nr. 1195254-7 (b.l. 6, 16- 17) J. S. buvo paskirta 10 Lt bauda už važiavimą be bilieto, nurodant, kad J. S. pateikė neįgaliojo pažymėjimą Nr. 0208962, galiojantį iki 2009-05-06, išduotą Vilniaus IV teritorinio skyriaus.

132009-01-23 antstolė I. Karalienė gavo 2008-11-21 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimą Nr. 1195254-7 dėl 10 Lt baudos išieškojimo iš J. S. (b.l. 15).

142009-01-26 antstolės I. Karalienės 2009-01-26 patvarkymu (b.l. 20) Nr. SE0139/09/00398 buvo priimtas vykdymui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2008-11-21 nutarimas Nr. 1195254-7, konstatuojant, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

152009-01-26 antstolės I. Karalienės siūlymu (b.l. 19) Nr. SE0139/09/00398 J. S. buvo pasiūlyta sumokėti 10 Lt baudą ir 83,08 Lt vykdymo išlaidų.

16Įstatymų leidėjas nustatė, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Antstolis, gavęs vykdyti nutarimą administracinių teisės pažeidimų bylose, pirmiausia patikrina, ar nutarimą priėmusi institucija, jeigu skolininkas savanoriškai nesumokėjo baudos, pasiuntė nutarimą vykdyti į skolininko darbovietę, VSDFV teritoriniam skyriui arba mokymo įstaigai išskaityti baudą iš pažeidėjo darbo užmokesčio ar kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos. Jeigu šie reikalavimai neįvykdyti, vykdomasis dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui ir nurodomos grąžinimo priežastys. Paaiškėjus, kad skolininkas nedirba, arba jeigu baudos išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio ar kitokio užmokesčio, pensijos ar stipendijos negalima dėl kitokių priežasčių, antstolis priima vykdomąjį dokumentą vykdyti. Tai, kad nuo 2009-04-01 įsigaliojo 2008-11-14 įstatymas Nr.X-1839, pripažinęs netekusiu galios CPK 652 str., neturi teisinės reikšmės antstolės atliktiems vykdymo veiksmams iki 2008-04-01.

17Kolegija konstatuoja, kad, priimant 2008-11-21 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimą Nr. 1195254-7 (b.l. 6, 16- 17), buvo pateiktas J. S. neįgaliojo pažymėjimas Nr. 0208962, galiojantis iki 2009-05-06, išduotas Vilniaus IV teritorinio skyriaus, todėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ turėjo vykdomąjį dokumentą dėl skolininkės pateikti vykdymui į VSDFV teritorinį skyrių. Byloje nėra duomenų, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pasiuntė nutarimą vykdyti dėl skolininkės į VSDFV teritorinį skyrių. Antstolė, priimdama vykdyti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2008-11-21 nutarimą, nepatikrino, ar SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pasiuntė nutarimą vykdyti dėl skolininkės valstybinio socialinio draudimo valdybos skyrių, kad būtų išskaityta bauda.

18Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šie duomenys sudaro teisinį pagrindą pripažinti neteisėtais antstolės I. Karalienės veiksmus, priėmus administracinio teisės pažeidimo nutarimą Nr. 1195254-7 vykdymui, t.y. panaikinti antstolės I. Karalienės 2009-01-26 patvarkymą (b.l. 20) Nr. SE0139/09/00398, kuriuo buvo priimtas vykdymui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2008-11-21 nutarimas Nr. 1195254-7. Tokiu būdu antstolės I. Karalienės 2009-01-26 siūlymas Nr. SE0139/09/00398 J. S. sumokėti 10 Lt baudą ir 83,08 Lt vykdymo išlaidų naikintinas, nes antstolei neteisėtai priėmus nurodytą vykdomąjį dokumentą vykdymui, J. S. neturi pareigos apmokėti vykdymo išlaidas.

19Skundas dalyje dėl reikalavimo nutraukti vykdomąją bylą Nr. SE0139/09/00398 atmestinas, nes byloje nėra duomenų, kad skolininkė kreipėsi į antstolę, prašydama nutraukti vykdomąją bylą. Įstatymų leidėjas nustatė, kad vykdomąją bylą nutraukia antstolis savo patvarkymu, kad teismui gali būti skundžiami antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Atsižvelgiant į tai, kad antstolė I. Karalienė nesprendė vykdomosios bylos Nr. SE0139/09/00398 nutraukimo klausimo ir nėra priėmusi patvarkymo šiuo klausimu, teismas neturi teisės prevencine tvarka nutraukti vykdomąją bylą. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisinių santykių dalyviai savo teisėmis turi naudotis sąžiningai, vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo kriterijais, ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pati skolininkė J. S. kritiškai nevertina savo elgesio: būdama nubausta minimalia 10 Lt bauda, iki šiol nepateikė duomenų, kad pati šią bauda sumokėjo geruoju. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CPK 2 str., 3 str., 7 str., 510 str. - 513 str., 611 str., 652 str.(redakcija, galiojusi iki 2009-04-01)).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartį ir pareiškėjos J. S. skundą patenkinti iš dalies.

22Panaikinti antstolės Ingos Karalienės 2009 m. sausio 26 d. patvarkymą Nr. SE0139/09/00398 dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2008-11-21 nutarimo Nr. 1195254-7 priėmimo vykdymui.

23Panaikinti antstolės Ingos Karalienės 2009 m. sausio 26 d. siūlymą Nr. SE0139/09/00398 sumokėti 10 Lt baudą ir 83,08 Lt vykdymo išlaidų.

24Atmesti pareiškėjos J. S. skundą kitoje dalyje.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėja J. S. 2009-02-05 pateikė skundą, prašydama pripažinti, kad... 4. Suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepime į skundą... 5. Antstolė I. Karalienė atsiliepime į skundą prašė jį atmesti. Nurodė,... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-04-16 nutartimi skundą atmetė.... 7. Pareiškėja J. S. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus... 8. Antstolė I. Karalienė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti... 9. Suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nepateikė atsiliepimo į... 10. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl netinkamo procesinės... 12. Byloje nustatyta, kad 2008-11-21 SĮ „Susisiekimo paslaugos“ nutarimu Nr.... 13. 2009-01-23 antstolė I. Karalienė gavo 2008-11-21 SĮ „Susisiekimo... 14. 2009-01-26 antstolės I. Karalienės 2009-01-26 patvarkymu (b.l. 20) Nr.... 15. 2009-01-26 antstolės I. Karalienės siūlymu (b.l. 19) Nr. SE0139/09/00398 J.... 16. Įstatymų leidėjas nustatė, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal... 17. Kolegija konstatuoja, kad, priimant 2008-11-21 SĮ „Susisiekimo paslaugos“... 18. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šie duomenys sudaro teisinį... 19. Skundas dalyje dėl reikalavimo nutraukti vykdomąją bylą Nr. SE0139/09/00398... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 2 p., kolegija... 21. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d.... 22. Panaikinti antstolės Ingos Karalienės 2009 m. sausio 26 d. patvarkymą Nr.... 23. Panaikinti antstolės Ingos Karalienės 2009 m. sausio 26 d. siūlymą Nr.... 24. Atmesti pareiškėjos J. S. skundą kitoje dalyje....