Byla e2-746-595/2018
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys R. P., V. B., D. S

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Pečiūrienei, dalyvaujant ieškovo atsovui advokatui G. B., atsakovei G. I., jos atstovui advokato padėjėjui A. R., atsakovo Luminor banko atstovei advokatei E. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. M. (UAB „VNT Group“ teisių peremėjai) ieškinį atsakovams G. I., Luminor Bank AB dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys R. P., V. B., D. S..

3Teismas

Nustatė

4ieškovas pateikė ieškinį bei patikslinęs ieškinio reikalavimus prašė priteisti solidariai iš atsakovų 23183,48 Eur skolos, 5 procentų dydžio procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas; prašė ieškinio senaties terminą ieškovo pažeistoms teisėms apginti skaičiuoti nuo 2015-09-14 (e.b. 1 t. b.l. 1-5, 142-151, 2 t., b.l. 85-94, 3t. b.l. 37-40, 82-88). Ieškinyje nurodoma, kad atsakovė G. I. nuo 2003-05-02 iki 2013-02-08 būdama UAB "VNT Group" buhaltere, ir būdama atsakinga už įmonės bankinių finansinių operacijų vykdymą, turėdama prisijungimų prie elektroninės bankininkystės kodus, generatorių atskleidė pašaliniams asmenims Nordea banko prisijungimo ir slaptažodžių duomenis. Tokiu būdu, neteisėtai veikiant asmenims, kuriems atsakovė atskleidė prisijungimo ir slaptažodžių duomenis, buvo išgrynintos lėšos 23183.48 Eur, šias lėšas pervedant tretiesiems asmenims. Atsakovė yra pasirašiusi buhalterio pareiginius nuostatus, materialinės atsakomybės sutartį, tuo patvirtinusi savo atsakomybę už visus jai žinomus padarytus veiksmus ar operacijas, pažeidžiančius teisės aktus, reglamentuojančius įmonių ūkinę – finansinę veiklą. Atsakovė privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jos neteisėtų ir kaltų veiksmų, pažeidus esminę buhalterio profesijos konfidencialumo pareigą. Bankas neužtikrino elektroninės bankininkystės saugumo, naudojantis tiesioginio perėjimo būdu. Banko paskirtis kliento lėšas saugoti maksimaliai, kad jos būtų saugios. Lėšos nuo banko sąskaitos gali būti nurašomos tik su kliento nurodymu. UAB "VNT Group" nedavė jokio nurodymo pervesti ginčo lėšas tretiesiems asmenims nuo jo sąskaitų, jis nepasinaudojo banko kodais ir duomenimis lėšų nurašymui ir lėšos pervestos tretiesiems asmenims buvo neteisėtai. UAB "VNT Group" nedavė jokio sutikimo kažkieno asmeniniu prisijungimu pereiti į jos sąskaitas ir tokiu būdu disponuoti jų lėšomis. Bankas nevykdė banko sąskaitos sutarties- vykdyti kliento nurodymus dėl tam tikrų sumų pervedimo ir išmokėjimo iš sąskaitos, todėl turi grąžinti ieškovui lėšas.

5Atsakovė G. I. pateikė atsiliepimą į ieškinį bei ieškinio patikslinimus nurodydama, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti (e.b. 1t. b.l. 48-53, 2 t.b.l. 108-114, 4t. b.l. 75-82). Atsiliepime nurodoma, kad G. I. nepadarė jokių neteisėtų veiksmų UAB „VNT Group“ (pradinio ieškovo) atžvilgiu, neatskleidė tretiesiems asmenims informacijos apie banko išduotus prisijungimo kodus prie įmonės sąskaitos „Nordea Bank Finland Plc“ banke ir savo veiksmais nepadarė turtinės žalos ieškovui. Žala bendrovei padaryta dėl kitų asmenų neteisėtų (nusikalstamų) veiksmų ir kaltės. Ieškovo lėšos buvo prarastos dėl nustatytų baudžiamojoje byloje asmenų nusikalstamų veiksmų, kurie ir nulėmė turtinės 23.183,48 eurų žalos atsiradimą. Atsakovė nebuvo atskleidusi įmonei ir jai, kaip įmonės sąskaitos el. bankininkystės naudotojai, išduotų prisijungimo kodų. Nusikaltimo padarymu įtariami asmenys apgaulės būdu gavo tik jos asmeninių sąskaitų, esančių „SEB“ ir „Nordea“ bankuose, prisijungimo kodus, kuriomis atsakovė naudojosi tik savo asmeninių, o ne įmonės, sąskaitų tvarkymui. UAB „VNT Group“ sąskaitų tvarkymui atsakovei buvo išduoti kiti prisijungimo kodai, kurie niekam nebuvo atskleisti. Turtinės žalos padarymo aplinkybės ir byloje pateikti darbdavio (ieškovo) ir darbuotojo (atsakovės) pasirašyti dokumentai nesudaro pagrindo atsakovės atžvilgiu taikyti visišką materialinę atsakomybę. Žalos atsiradimą (piniginių lėšų praradimą) nulėmė konkrečių asmenų neteisėti (nusikalstami) veiksmai (deliktas) ir toks žalos padarymas nebuvo susijęs su įmonės buhalterės savo darbo pareigų vykdymu. Byloje ieškovė neįrodė būtinųjų civilinės (deliktinės) ar darbuotojo materialinės atsakomybės sąlygų. Ieškovė praleido įstatymo nustatytą trijų metų senaties terminą. Nesutinka su ieškovės teiginiais, kad apie savo pažeistą subjektinę teisę pradinis ieškovas UAB „VNT Gruop“ sužinojo tik 2015-09-14. Ieškovui UAB „VNT Group“ jau 2012-07-17 buvo žinomos visos aplinkybės, susijusios su žalos padarymu. UAB „VNT Group“ direktorius Rimtautas A. S. 2012-07-17 pranešė policijos įstaigai apie padarytą nusikalstamą veiką ir tą pačią dieną buvo apklaustas, kaip liudytojas. Taip pat šioje byloje buvo apklausta ir G. I., kuri papasakojo visas aplinkybes. Šios aplinkybės ieškovui žinomos nuo 2012-07-17 ir jos nesikeitė iki šios dienos, todėl nurodyta data laikytina ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžios diena. Ieškovė, pareikšdama ieškinį, nesilaikė privalomos išankstinės individualių darbo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos ir dėl kilusio ginčo išsprendimo nesikreipė į Darbo ginčų komisiją. Dėl nurodytų priežasčių pateiktas teismui ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

6Atsakovas Luminor Bank AB pateikė atsiliepimą į ieškinį bei patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti (e.b. 2 t., b.l. 163-169-, 3 t. b.l. 106-108). Atsiliepime nurodo, kad ieškovas ieškinį reiškia ne tam atsakovui. Ieškovas neįrodė jokių banko neteisėtų veiksmų ir kaltės. Ieškovo lėšos buvo prarastos išimtinai dėl baudžiamojoje byloje jau nuteistų asmenų (R. P., V. B., D. S.) nusikaltimo ir šis faktas yra konstatuotas 2016-12-22 Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1- 101-958/2016. Paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių 12.3 p. aiškiai numatyta, jog Bankas neatsako už žalą, jeigu ji buvo sukelta dėl nusikalstamų kliento ar kitų asmenų veiksmų. Pažymi, kad G. I. turėjo pareigą saugoti ir neatskleisti prisijungimo tiek prie savo asmeninių banko sąskaitų, tiek prie UAB „VNT Group“ sąskaitų duomenų. Baudžiamojoje byloje buvo nustatyta, kad prisijungimo prie banko sąskaitų duomenis nuteistiems asmenims atskleidė G. I.. Banko atžvilgiu jokie neteisėti veiksmai nebuvo nustatyti, kadangi Bankas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, kurie būtų sąlygoję prisijungimo duomenų prie UAB „VNT Group“ banko sąskaitų atskleidimą tikslu pasisavinti įmonės lėšas. Naudojantis tiesioginio perėjimo funkcionalumu G. I. teisėtai turėjo galimybę prisijungti prie UAB „VNT Group“ sąskaitų naudojantis dvejomis jai išduotomis kodų kortelėmis - per savo asmeninę paskyrą ir per įmonės paskyrą. Prisijungimas prie abiejų paskyrų iš Banko pusės buvo vienodai apsaugotas. Tiesioginio perėjimo iš savo asmeninės sąskaitos į įmonės sąskaitą funkcionalumas yra įprastas bankų sektoriuje, siūlomas ir kitų rinkoje veikiančių bankų. Tiesioginio perėjimo paslauga - tai paslauga, skirta klientams, kurie Banke turi asmenines sąskaitas (yra privatūs klientai) ir kartu yra įgalioti valdyti įmonės/ įmonių, kuriose dirba, sąskaitas. Naudojantis tiesioginio perėjimo funkcionalumu užsiregistravus paslaugų internetu svetainėje galima pereiti į kitą savo internetinės bankininkystės profilį neatsiiungiant, o tiesiog pasirinkus norimą profilį iš pateikiamo sąrašo (galima pasirinkti įmonę ar kitą asmenį, kurio sąskaitas suteikiama teisė tvarkyti). Bankas tokį funkcionalumą savo internetinės bankininkystės paslaugoje naudoja nuo 2011-06-09 ir apie tai viešai pranešė savo klientams. Vienintelė priežastis, dėl kurios iš UAB „VNT Group“ banko sąskaitų buvo paimtos piniginės lėšos, buvo, ta, kad G. I. atskleidė, o baudžiamojoje byloje nuteisti asmenys neteisėtai įgijo ir panaudojo jos asmeninės elektroninės bankininkystės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - internetinės bankininkystės prisijungimo ID, slaptažodžius ir kodus. Prašo taikyti ieškinio senatį. UAB „VNT Group“ buvęs direktorius Rimtautas A. S. pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pateikė 2012-07-17. Ieškovas laikytinas dar 2012-07-17 žinojęs apie savo teisių pažeidimą. Banko atžvilgiu ieškovas pareiškė ieškinį 2017-09-07, praėjus daugiau nei 5 metams nuo ieškovo sužinojimo apie jo teisių pažeidimą.

7Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė ir prašė ieškinį patenkinti.

8Atsakovų atstovai teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko atsiliepimuose į pareikštą ieškinį nurodytais argumentais. Prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

9Ieškinys atmestinas.

10Iš bylos medžiagos nustyatyta, kad atsakovė G. I. 2013 m. gegužės 2 d. Darbo sutarties Nr. 03 pagrindu buvo priimta dirbti pradinio ieškovo UAB “VNT Group“ buhaltere (e.b. 1 t. b.l. 15-20). Tarp atsakovės G. I. ir pradinio ieškovo UAB “VNT Group“ 2012 m . sausio 02 d. buvo pasirašyta Darbuotojo materialinės atsakomybės sutartis Nr. 03 (e.b. 1 t. b.l. 21). Tarp atsakovės G. I. ir pradinio ieškovo UAB“VNT Group“ darbo teisiniai santykiai nutrūko 2013-02-08, atsakovė iš darbo buvo atleista savo noru (e.b. 1 t. b.l. 24-25).

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pradinis ieškovas UAB "VNT Group" su atsakovu Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančiu per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių (kurio teises ir pareigas nuo 2017 m. spalio 2 d. perėmė Luminor Bank AB) buvo sudaręs šias banko sąskaitos sutartis: 2010 m. rugpjūčio 9 d. banko sąskaitos sutartį Nr. BS 259442 bei 2012 m. birželio 7 d. banko sąskaitos sutartį Nr. BS 259442 (dėl 2010 m. rugpjūčio 9 d. banko sąskaitos sutarties pakeitimo) (e.b. 2 t. b.l. 174-176). Nustatyta, kad minėtų sutarčių pagrindu UAB „VNT Group“ buvo atidarytos banko sąskaitas ( - ), ( - ), ( - ), ( - ).

12Tarp atsakovo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių ir UAB „VNT Group“ 2010 m. rugpjūčio 9 d. buvo sudaryta internetinės bankininkystės paslaugų sutartis (kliento numeris 3064407), pagal šią sutartį UAB „VNT Group“ sąskaitų naudotoja buvo paskirta atsakovė G. I. (e.b. 2 t. b.l. 176). Minėta internetinės bankininkystės paslaugų sutartis taikoma visoms UAB „VNT Group“ sąskaitoms banke. Pasirašydmama minėtą sutartį G. I. patvirtino, kad naudotojas, pasirašydamas sutartį, susipažino ir suprato Sutarties Banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių ir internetinės bankininkystės paslaugų sąlygų aprašo verslo klientams sąlygas bei įsipareigoja jų laikytis.

13Tarp atsakovo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių ir UAB „VNT Group“Tarp Banko ir UAB „VNT Group“ 2012 m. liepos 18 d. buvo sudaryta internetinės bankininkystės paslaugų sutartis (kliento numeris 3095194), kuri buvo taikoma visoms UAB „VNT Group“ sąskaitoms banke, įskaitant ir toms, kurios bus atidarytos ateityje (e.b. 1 t. b.l. 29). Pagal šią sutartį UAB „VNT Group“ sąskaitų naudotoja buvo paskirta atsakovė G. I., kuri minėtoje sutartyje patvirtino, kad naudotojas, pasirašydamas sutartį, patvirtina, kad susipažino ir suprato Sutarties Banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių ir internetinės bankininkystės paslaugų sąlygų aprašo verslo klientams sąlygas bei įsipareigoja jų laikytis.

14Atsakovė G. I., kaip fizinis asmuo, nuo 2004 metų buvo atsakovo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, klientė bei turėjo minėtame banke sąskaitas bei naudojosi internetine bankininkyste (e.b.2 t. b.l. 170-173).

152011-06-09 Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, išplatino viešą pranešimą apie naują internetinės bankininkystės fukcionalumą verslo klientams - tiesioginio perėjimo tarp naudotojo „Nordea“ internetinės bankininkystės profilių paslaugą, nurodant, kad paslauga aktyvinama automatiškai (e.b. 2 t. b.l. 178).

16Iš rašytinės bylos medžiagos ir šalių bei jų atstovų paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad iš UAB „VNT Group“ banko sąskaitų 2012 m. liepos 12 d. buvo atlikti pavedimai pagal G. I. priklausiusią prisijungimo kodų lentelę ir iš įmonės sąskaitos buvo išgryninta 23183,48 Eur suma (e.b. 1 t. b.l. 10-14). Pavedimai buvo atlikti prisijungus prie G. I. asmeninės banko sąskaitos ir pasinaudojus tiesioginio perėjimo funkcija bei prisijungus prie UAB „VNT Group“ banko sąskaitų buvo pervesta 23183,48 Eur suma. Pavedimai iš UAB „VNT Group“ banko sąskaitų atlikti iš UAB „VNT Group“ paskyros, prie kurios buvo prisijungta naudojantis G. I. identifikavimo duomenimis.

17Pradinis ieškovas UAB „VNT Group“ 2015-09-30 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09/30-1 reikalavimo teises į G. I. ir Nordea Bank AB perleido naujam kreditoriui UAB „VMRC“, 2015-10-01 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 10/01-1 UAB „VMRC“ reikalavimo teises į G. I. ir Nordea Bank AB perleido I. M. (e.b.2 t.b.l. 38-41, 63-64, 3 t. b.l. 66-73).

182016 m. gruodžio 22 d. Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-101-958/2016 nustatyti asmenys, kurie padarė turtinę žalą bendrovei UAB „VNT Group“, pasisavindami nusikalstamu būdu iš šios bendrovės sąskaitų ieškinyje nurodytą 23.183,48 eurų sumą (e.b. 2 t. b.l. 65-83, 2 t. b.l. 54-57). Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu dėl neteisėto elektroninės bankininkystės duomenų panaudojimo (BK 214 ir 215 str.) ir atsakovės G. I. bei UAB „VNT Group“ piniginių lėšų užvaldymo apgaulės būdu (BK 182 str.) pripažinti kaltais ir nuteisti tretieji asmenys R. P., V. B. ir D. S.. Panevėžio apygardos teismo 2017-03-20 nutartimi pirmosios instancijos teismo nuosprendis nuteistųjų atžvilgiu paliktas nepakeistas, tik patikslinta nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodyta nukentėjusiajai G. I. priteista turtinės žalos dydis- vietoj 1558,48 eurų, nurodant 1158,48 eurai.

19Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad tretieji asmenys apgaulės būdu, be kita ko, pasinaudodami apie nusikalstamos veikos darymą nežinančių asmenų bankų sąskaitų duomenimis bei pastariesiems išgryninus ir perdavus pervestus pinigus tam tikriems asmenims, užvaldė ieškovo UAB „VNT Group“ ir atsakovės G. I. pinigines lėšas. Nuteistieji asmenys neteisėtai įgijo G. I. asmeninės elektroninės bankininkystės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis - internetinės bankininkystės prisijungimo ID, slaptažodžius ir kodus bei 2012 m. liepos 12 d. per suteiktą interneto prieigą neteisėtai prisijungė prie G. I. banko sąskaitos, iš šios sąskaitos automatiniu būdu įsijungus tiesioginio perėjimo paslaugai, prisijungė prie UAB „VNT Group“ banko sąskaitų ir pasisavino lėšas. Atsakovei G. I. baudžiamojoje byloje patenkinus civilinį ieškinį iš kaltų asmenų buvo priteista 1158,48 eurų turtinė žala, o ieškovas UAB „VNT Group“ civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nereiškė.

20Ieškovas byloje pareiškė reikalavimą priteisti jo naudai iš atsakovų 23.183,48 eurų sumą, tai yra lėšas, kurios nusikalstamu būdu buvo pasisavintos iš UAB „VNT Group“ banko sąskaitų. Atsakovės G. I. atžvilgiu prašoma taikyti materialinę atsakomybę, o atsakovo Luminor banko atžvilgiu - civilinę atsakomybę.

21Išnagrinėjus byloje surinktus įrodymus nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovės G. I. atžvilgiu būtų pagrindas taikyti materialinę atsakomybę. Atsakovė G. I. neatliko jokių neteisėtų veiksmų UAB „VNT Group“ atžvilgiu. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ji neatskleidė tretiesiems asmenims informacijos apie banko išduotus prisijungimo kodus prie įmonės sąskaitos „Nordea Bank Finland Plc“ banke. Savo veiksmais veiksmais ji nepadarė turtinės žalos ieškovui. Žala UAB „VNT Group“ buvo padaryta dėl trečiųjų asmenų nusikalstamų veiksmų, kurių kaltė nustatyta įsiteisėjusiu nuosprendžiu baudžiamojoje byloje. Ginčo atveju nėra pagrindo konstatuoti atsakovės G. I. neteisėtų veiksmų, jos kaltės bei kitų materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygų, ko pasekoje, jos atžvilgiu būtų galima taikyti materialinę atsakomybę. UAB „VNT Group“ piniginės lėšos iš banko sąskaitų buvo pasisavintos nusikalstamu būdu, panaudojant apgaulę iš atsakovės G. I. išviliojus jos asmeninės banko sąskaitos duomenis ir prisijungus prie jos internetinės bankininkystės paskyros bei panaudojus tiesioginio perėjimo paslaugą buvo prisijungta prie UAB „VNT Group“ banko sąskaitų ir pasisavintos įmonės lėšos. Žalos UAB „VNT Group“ padarymas nėra susijęs su atsakovės G. I. darbo veikla.

22CK 6.245 str. 1 d. civilinę atsakomybę apibrėžia kaip turtinę prievolę, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas. CK 6.263 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Įstatymų nustatytais atvejais asmuo privalo atlyginti dėl kito asmens veiksmų atsiradusią žalą arba savo valdomų daiktų padarytą žalą (CK 6.263 str. 3 d.). CK 6.246-6.249 str. yra numatytos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti. Būtinos civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, taip pat kaltė. Žalą padariusio asmens kaltė civilinėje teisėje preziumuojama (CK 6.248 str.1 d.), tačiau kitas civilinės atsakomybės sąlygas privalo įrodyti žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo, t.y. ieškovas. Pažymėtina, kad CK 6.6 str. 3 d. nustato, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Civilinė atsakomybė netaikoma, jei žalos atsiradimą nulėmė trečiųjų asmenų veiksmai (CK 6.253 str. 1 d. ir 4 d.).

23Pagal CK 6.256 str. 1 d. sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už netinkamą sutartinės prievolės įvykdymą. Netinkamu sutartinės prievolės įvykdymu gali būti pripažįstamas visiškas prievolės neįvykdymas, prievolės įvykdymas tik iš dalies, prievolės įvykdymo termino praleidimas, bendradarbiavimo stoka ir pan. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė nuostolių forma galima tik nustačius pagal bylos faktines aplinkybes visas būtinas įstatyme nurodytas sąlygas: neteisėtus veiksmus, nuostolius, priežastinį ryšį tarp nuostolių ir neteisėtų veiksmų, kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Pabrėžtina, kad pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. CK 6.256 straipsnio 4 dalis numato, kad verslininko sutartinė atsakomybė atsiranda be kaltės.

24Vertinant atsakovo Luminor banko civilinės atsakomybės klausimą, nėra pagrindo konstatuoti civilinės atsakomybės sąlygų viseto.

25Internetinės bankininkystės paslaugų verslo klientams sąlygų aprašo (2012 m. liepos 12 dienai galiojusi 2010 m. birželio 21 d. redakcija), kuris galiojo galioja UAB „VNT Group“ ir banko sudarytos 2010 m. rugpjūčio 9 d. intemetinės bankininkystės paslaugų sutarties atžvilgiu, 3.3 punkte nustatyta, kad Bankas turi teisę vienašališkai keisti intemetinės bankininkystės paslaugų apimtį, turinį ir įgyvendinimo būdus, o 6.7 punkte numatyta, kad klientas (UAB „VNT Group“) visiškai atsakingas už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus naudojantis naudotojui suteiktais identifikavimo duomenimis, jeigu naudotojas perdavė ir/ ar atskleidė identifikavimo duomenis trečiajam asmeniui ar kitaip juos prarado (e.b. 3 t. b.l. 109-113). Dėl šių priežasčių atmestini kaip nepagrįsti ieškovo argumentai, kad atsakovas nepagrįstai, be UAB „VNT Group“ sutikimo bei jam nežinant, įdiegė tiesioginio perėjimo paslaugą.

26Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių (2012 m. birželio 25 d. redakcija)12.3 punkte aiškiai numatyta, jog Bankas neatsako už žalą, jeigu ji buvo sukelta dėl nusikalstamų kliento ar kitų asmenų veiksmų (e.b. 3 t. b.l. 114-131). Analogiška nuostata buvo įtvirtinta ir 2010 m. kovo 15 d. Paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių redakcijoje (e.b. 3 t. b.l. 132-148).

27Pasirašydamas sutartis su banku pradinis ieškovas patvirtino, kad yra susipažinęs ir sutinka su Bendromis sąlygomis, kurios yra neatskiriama sutarties dalis, bei Intemetinės bankininkystės paslaugų verslo klientams sąlygų aprašu ir įsipareigojo jų laikytis. Byloje neginčijamai nustatyta, kad UAB „VNT Group“ piniginės lėšos iš banko sąskaitų buvo pasisavintos dėl trečiųjų asmenų nusikalstamų veiksmų, todėl ieškovė neturi pagrindo reikalauti žalos atlyginimo iš banko.

28Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas dėl jo nepagrįstumo, teismas dėl ieškinio senaties termino taikymo nepasisako.

29Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką reglamentuoja CPK 93, 94, 96, 961, 98 straipsnių nuostatos. Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovai proporcingai atmestų reikalavimų daliai (CPK 93, 98 straipsniai). Atsakovė G. I. byloje patyrė 720 Eur bylinėjimosi išlaidų, o atsakovas Luminor bankas 2361,67 Eur atstovavimo išlaidų. Ieškinį atmetus, atsakovų patirtos atstovavimo išlaidos priteistinos iš ieškovės.

30Valstybei iš ieškovo priteistina 17,70 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

32ieškinį atmesti.

33Priteisti iš ieškovės I. M., a.k. ( - ) atsakovės G. I., a.k. ( - ) naudai 720 Eur bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti iš ieškovės I. M., a.k. ( - ) atsakovo Luminor Bank AB, j.a.k. 112029270, naudai 2361,67 Eur bylinėjimosi išlaidų.

35Priteisti iš ieškovės I. M., a.k. ( - ) valstybės naudai 17,70 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas pateikė ieškinį bei patikslinęs ieškinio reikalavimus prašė... 5. Atsakovė G. I. pateikė atsiliepimą į ieškinį bei ieškinio patikslinimus... 6. Atsakovas Luminor Bank AB pateikė atsiliepimą į ieškinį bei patikslintą... 7. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinio reikalavimus palaikė ir... 8. Atsakovų atstovai teismo posėdyje su ieškiniu nesutiko atsiliepimuose į... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Iš bylos medžiagos nustyatyta, kad atsakovė G. I. 2013 m. gegužės 2 d.... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pradinis ieškovas UAB "VNT Group" su... 12. Tarp atsakovo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos... 13. Tarp atsakovo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos... 14. Atsakovė G. I., kaip fizinis asmuo, nuo 2004 metų buvo atsakovo Nordea Bank... 15. 2011-06-09 Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiantis per Nordea Bank AB Lietuvos... 16. Iš rašytinės bylos medžiagos ir šalių bei jų atstovų paaiškinimų... 17. Pradinis ieškovas UAB „VNT Group“ 2015-09-30 Reikalavimo teisių... 18. 2016 m. gruodžio 22 d. Utenos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu... 19. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad tretieji asmenys apgaulės būdu, be kita... 20. Ieškovas byloje pareiškė reikalavimą priteisti jo naudai iš atsakovų... 21. Išnagrinėjus byloje surinktus įrodymus nėra pagrindo konstatuoti, kad... 22. CK 6.245 str. 1 d. civilinę atsakomybę apibrėžia kaip turtinę prievolę,... 23. Pagal CK 6.256 str. 1 d. sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už... 24. Vertinant atsakovo Luminor banko civilinės atsakomybės klausimą, nėra... 25. Internetinės bankininkystės paslaugų verslo klientams sąlygų aprašo (2012... 26. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus Paslaugų teikimo bendrųjų... 27. Pasirašydamas sutartis su banku pradinis ieškovas patvirtino, kad yra... 28. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas dėl jo nepagrįstumo, teismas... 29. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką reglamentuoja CPK 93, 94, 96, 961,... 30. Valstybei iš ieškovo priteistina 17,70 Eur išlaidų, susijusių su... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos LR CPK 259-270 str., teismas... 32. ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš ieškovės I. M., a.k. ( - ) atsakovės G. I., a.k. ( - ) naudai... 34. Priteisti iš ieškovės I. M., a.k. ( - ) atsakovo Luminor Bank AB, j.a.k.... 35. Priteisti iš ieškovės I. M., a.k. ( - ) valstybės naudai 17,70 Eur... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...