Byla 2A-358/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Giedriui Mozūraičiui, atsakovo atstovei advokatei Kornelijai Janonytei, trečiojo asmens atstovui advokatui Mindaugui Paukštei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės ,,Visagino mechanizacija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. papildomo sprendimo, priimto bylinėjimosi išlaidų klausimu civilinėje byloje Nr. 2-929-232/2009 pagal ieškovo B. I. ieškinį atsakovui UAB „Elektros tinklo paslaugos“, tretiesiems asmenims UAB „Rytra“, AB „Visagino mechanizacija“ ir VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ dėl nelaimingo atsitikimo darbe metu padarytos neturtinės žalos atlyginimo dalies, ir

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Elektros tinklo paslaugos“, tretiesiems asmenims UAB „Rytra“, AB „Visagino mechanizacija“ ir VŠĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, reikalaudamas priteisti iš atsakovo 120 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (1 t., b. l. 1-3). Nurodė, kad pagal darbo sutartį ieškovas dirbo atsakovo bendrovėje Utenos regioninės tarnybos Anykščių grupės brigadininku. 2007-12-28 įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, dėl kurio ieškovas patyrė neturtinę žalą, nes dėl storosios žarnos ir blužnies sutrikusios inksto veiklos teko iškęsti operacijas, kurių metu pašalinta blužnis, dalis storosios žarnos, teko išgyventi didelį fizinį ir dvasinį skausmą, fizinius nepatogumus, patirti stresą, baimę, nerimą, dėl neveikiančio inksto teko keisti mitybos įpročius.

3Vilniaus apygardos teismas 2009-06-19 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo UAB „Elektros tinklo paslaugos“ ieškovo B. I. naudai 40 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir šešių procentų metines palūkanas nuo 2008-08-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (2 t., b. l. 260-265).

4Atsakovas 2009-07-13 kreipėsi į teismą, prašydamas išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą, t. y. priteisti iš ieškovo atsakovui 5435,37 Lt bylinėjimosi išlaidų (2 t., b. l. 271-272). Nurodė, jog teismas sprendimu priteisė ieškovui 40 000 Lt, vietoj reikalautų 120 000 Lt, t. y. patenkino 1/3 jo reikalavimų dalį, todėl iš ieškovo turėtų būti priteista 2/3 atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

5Tretieji asmenys UAB „Rytra“ bei AB „Visagino mechanizacija“ teismui taip pat pateikė prašymus, reikalaudami priimti papildomą sprendimą, kuriuo jiems būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos (2 t., b. l. 268-269, 275). Nurodė, kad jie taip pat turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, atsižvelgiant į tai, kad teismas sprendimu patenkino 1/3 ieškovo reikalavimų (CPK 47 str. 2 d.).

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 8 d. papildomu sprendimu atmetė atsakovo ir trečiųjų asmenų prašymus (2 t., b. l. 281-282). Nurodė, jog pralaimėjusia šalimi šioje byloje pripažintinas atsakovas, kadangi ginčas byloje vyko ne dėl kompensacijos dydžio, bet dėl atsakovo kaltės ir atsakomybės, kurią pastarasis neigė. Ieškovas byloje yra asmuo, įstatymu atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, dėl atsakovo kaltės patyręs fizinę ir moralinę traumą, praradęs sveikatą. Todėl teismas sprendė, jog bylinėjimosi išlaidų priteisimas iš ieškovo vien dėl to, kad, atsižvelgdamas į daugelį faktorių, tarp jų ir susijusių tik su atsakovu (atsakovo finansinė padėtis, kaltės laipsnis), kurie nustatomi tik bylos eigoje ir kurių paduodamas ieškinį ieškovas negalėjo numatyti, teismas sumažino žalos atlyginimo dydį, prieštarautų ir CPK 3 straipsnyje suformuluotiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

7Tretysis asmuo AB „Visagino mechanizacija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009-09-08 papildomo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų nepriteisimo apeliantui ir priteisti šias išlaidas (2 t., b. l. 284). Apeliantas nurodo, jog teismas, skundžiamame papildomame sprendime nurodęs bylinėjimosi išlaidų nepriteisimo iš ieškovo motyvus, pripažindamas, jog sprendimas priimtas ieškovo naudai ir nėra pagrindo iš jo priteisti bylinėjimosi išlaidų, nenurodė jokių argumentų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo, kuris šiuo atveju laikytinas pralaimėjusia šalimi.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti (3 t., b. l. 3-4), kadangi nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo, kurio reikalavimas priteisti neturtinės žalos atlyginimą buvo patenkintas.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo netenkinti trečiojo asmens apeliacinio skundo (3 t., b. l. 1-2), motyvuodamas tuo, kad neaiškiai suformuluotas apelianto reikalavimas priteisti bylinėjimosi išlaidas „iš pralaimėjusios šalies arba proporcingai patenkintų reikalavimų daliai“. Be to, teismas sprendimu patenkino tik trečdalį ieškovo reikalavimų, todėl atsakovas nėra pralaimėjusioji šalis. Nėra pagrindo patenkinti apeliacinio skundo ir dėl to, kad apeliantas į bylą buvo įtrauktas ieškovo iniciatyva bei iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė teismui duomenų, patvirtinančių, jog jis turėjo bylinėjimosi išlaidų.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

12Pagal CPK 270 straipsnio 5 dalies 3 punktą, teismas, priimdamas sprendimą, privalo ex officio paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar dalyvaujantys byloje asmenys tokį reikalavimą buvo pareiškę. Tuo atveju, jei sprendimu bylinėjimosi išlaidos nepaskirstytos, teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų (CPK 277 str. 1 d. 3 p.).

13CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pažymėtina, kad pagal šiose teisės normose nustatytas taisykles bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne tik bylos šalims ir tretiesiems asmenims, pareiškusiems savarankiškų reikalavimų, bet ir tretiesiems asmenims, nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų, jeigu teismo sprendimas priimtas naudai tos šalies, kurios pusėje dalyvavo tokie tretieji asmenys (CPK 47 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-422/2006, 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-442/2009).

14Be to, vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatomis, išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą, rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Teismas, spręsdamas dėl atstovavimo išlaidų pagrįstumo ir jų dydžio, turi atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes, o priteisiamos išlaidos negali būti didesnės, nei nurodyti Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (toliau – Rekomendacijos) maksimalūs dydžiai (CPK 98 str. 2 d.).

15Nagrinėjamu atveju apygardos teismas 2009-06-19 sprendimu nebuvo išsprendęs bylinėjimosi išlaidų klausimo (2 t., b. l. 260-265), todėl, atsakovui bei tretiesiems asmenims prašant, šiuo klausimu teismas priėmė papildomą sprendimą, kuriuo atmetė prašymus priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo (2 t., b. l. 271-272, 268-269, 275, 281-282).

16Apygardos teismas, teisingai konstatavęs, jog nėra pagrindo priteisti trečiojo asmens AB ,,Visagino mechanizacija“ turėtų bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo, be pagrindo nesvarstė klausimo dėl šių išlaidų priteisimo iš atsakovo, kurį teismas pagrįstai pripažino pralaimėjusia šalimi, nors, atsižvelgiant į tai, jog tretysis asmuo savo prašyme nebuvo konkrečiai nurodęs šalies, iš kurios turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos, teismas privalėjo tai apsvarstyti (CPK 270 str. 5 d. 3 p.).

17Iš bylos duomenų matyti, kad dokumentus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas tretysis asmuo AB „Visagino mechanizacija“ pateikė pirmosios instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, prašydamas jas priteisti, nepažeisdamas CPK 98 straipsnio 1 dalies reikalavimų (2 t., b. l. 237-238, 258). Sprendžiant trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, derėtų atsižvelgti į tai, kurios šalies (ieškovo ar atsakovo) pusėje dalyvavo tretysis asmuo, į bylos šalies ir trečiojo asmens poziciją dėl ieškovo reikalavimų, jų argumentus, teismo sprendimo motyvus bei kitas bylos aplinkybes.

18Byloje pareikšto ieškinio duomenimis, ieškovas savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindė atsakovo, kaip darbdavio, kaltais veiksmais, o trečiaisiais asmenimis AB „Visagino mechanizacija“ ir VŠĮ „Visagino technika“ byloje nurodė todėl, kad atsakovas, atsiliepdamas į jam pareikštą reikalavimą, teigė, jog dėl padarytos žalos yra ir trečiųjų asmenų kaltės (1 t., b. l. 1-3). Atsiliepime į ieškovo ieškinį tretysis asmuo AB „Visagino mechanizacija“ iš esmės sutiko su ieškovo reikalavimais atsakovui, prašydamas iš dalies patenkinti ieškinį (1 t., b. l. 212-214), tačiau pirmosios instancijos teismo posėdyje savo poziciją iš dalies pakeitė, prašydamas ieškinį atmesti, nurodydamas, jog dėl žalos atsiradimo kaltas ir pats ieškovas (2 t., b. l. 258). Teismas 2009-06-19 sprendimu pripažino, jog ieškovas turi reikalavimo teisę į atsakovą pagal darbo sutartį tarp šalių atsiradusių darbo teisinių santykių pagrindu.

19Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamu atveju pralaimėjusia šalimi pripažintinas atsakovas, kadangi ginčas byloje vyko dėl atsakovo kaltės ir atsakomybės bei pareigos atlyginti padarytą žalą, kurią atsakovas neigė, tačiau ją nustatė teismas. Todėl, nepaisant to, jog ieškovo reikalautos neturtinės žalos dydis teismo sprendimu buvo motyvuotai sumažintas, turint omenyje aukščiau paminėtas aplinkybes, atsakovas privalo atlyginti bylinėjimosi išlaidas ir trečiajam asmeniui AB ,,Visagino mechanizacija“ (CPK 93 str. 1 d.).

20Sprendžiant apelianto prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ pateiktuose dokumentuose dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio (4740 Lt; 2 t., b. l. 237-238), nėra detalizuota, už kokius konkrečius atstovavimo veiksmus buvo sumokėta apelianto advokatui, todėl apeliacinės instancijos teismas, nustatydamas priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, atsižvelgia į byloje esančius duomenis apie trečiojo asmens advokato dalyvavimą teismo posėdžiuose, jo parengtus procesinius dokumentus bei Teisingumo ministro Rekomendacijas.

21Bylos duomenimis, trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ atstovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b. l. 212-214), prašymą dėl įrodymų pateikimo ir liudytojų apklausos (2 t., b. l. 97-98), dalyvavo parengiamajame bei keturiuose teismo posėdžiuose (2 t., b. l. 224-226, 248-259, 279-280). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytus duomenis, į Teisingumo ministro Rekomendacijas, taip pat į apelianto nenuoseklią poziciją bylos eigoje bei į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, sprendžia, jog trečiojo asmens prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme suma sumažintina iki 3 000 Lt.

22Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, pakeistinas teismo papildomas sprendimas, panaikinant jo dalį, kuria atsisakyta priteisti trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ turėtas bylinėjimosi išlaidas, bei priteisiant iš atsakovo apelianto naudai nurodytą dalį bylinėjimosi išlaidų, jo turėtų pirmosios instancijos teisme (CPK 329 str.).

23Be to, iš dalies patenkinus trečiojo asmens apeliacinį skundą dėl papildomo teismo sprendimo, iš atsakovo priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (3 t., b. l. 7; CPK 96 str.). Beje, iš bylos duomenų matyti, kad tretysis asmuo AB „Visagino mechanizacija“ už apeliacinį skundą sumokėjo 142,20 Lt žyminio mokesčio (2 t., b. l. 289), tačiau, turint omenyje, kad apeliacinis skundas dėl papildomo teismo sprendimo, kuriuo išspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, neapmokestinamas žyminiu mokesčiu, trečiojo asmens sumokėtas žyminis mokestis jam grąžintinas (CPK 80 str. 4 d., 87 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. lapkričio 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-861/2001).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

25Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. papildomą sprendimą.

26Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. papildomo sprendimo dalį, kuria atmestas trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos teisme, ir jį iš dalies patenkinti. Priteisti iš atsakovo UAB „Elektros tinklo paslaugos“, į. k. 300072351, trečiajam asmeniui AB „Visagino mechanizacija“, į. k. 155514735, 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti.

27Kitą papildomo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valstybei – 6,80 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

29Grąžinti trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Visagino mechanizacija“ 142,20 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2009 m. lapkričio 4 d. pavedimu už paduotą apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Elektros tinklo paslaugos“,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009-06-19 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies... 4. Atsakovas 2009-07-13 kreipėsi į teismą, prašydamas išspręsti... 5. Tretieji asmenys UAB „Rytra“ bei AB „Visagino mechanizacija“ teismui... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 8 d. papildomu sprendimu atmetė... 7. Tretysis asmuo AB „Visagino mechanizacija“ apeliaciniu skundu prašo... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo jį atmesti (3 t., b. l.... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo netenkinti trečiojo asmens... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 12. Pagal CPK 270 straipsnio 5... 13. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ieškinį patenkinus iš dalies,... 14. Be to, vadovaujantis CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatomis, išlaidos už... 15. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas 2009-06-19 sprendimu nebuvo išsprendęs... 16. Apygardos teismas, teisingai konstatavęs, jog nėra pagrindo priteisti... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad dokumentus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas... 18. Byloje pareikšto ieškinio duomenimis, ieškovas savo reikalavimą dėl žalos... 19. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 20. Sprendžiant apelianto prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžio... 21. Bylos duomenimis, trečiojo asmens AB „Visagino mechanizacija“ atstovas... 22. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, pakeistinas teismo papildomas... 23. Be to, iš dalies patenkinus trečiojo asmens apeliacinį skundą dėl... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 25. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. papildomą sprendimą.... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 8 d. papildomo sprendimo... 27. Kitą papildomo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valstybei – 6,80... 29. Grąžinti trečiajam asmeniui akcinei bendrovei „Visagino mechanizacija“...