Byla L2-3375-553/2008

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, susipažinusi su civilines bylos medžiaga pagal keditoriaus uždarosios akcines bendroves „Fegda“ pareiškima skolininkui uždarajai akcinei bendrovei „Constructus“ ,

2n u s t a t e :

32008 m. rugsejo 23 d. Vilniaus apygardos teismas prieme teismo isakyma, kuriuo nutare išieškoti iš skolininko UAB „Constructus“ 119 639,09 Lt skolos ir 848 Lt žyminio mokescio kreditoriaus UAB „Fegda“ naudai(b.l.41). Teismo isakymo ivykdymo užtikrinimui 2008 m. rugsejo 23 d. teismo nutartimi skolininko UAB „Constructus“ atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemones (b.l. 38-39).

42008-10-16 teisme gauti skolininko UAB „Constructus“ prieštaravimai del 2008-09-23 teismo isakymo išdavimo, kurie CPK nustatyta tvarka išsiusti kreditoriui, nurodant 14 dienu termina ieškiniui pateikti bei primoketi trukstama žyminio mokescio dali. Kreditoriui išaiškinta, kad per nurodyta termina nepateikus tinkamai iforminto ieškinio, kreditoriaus pareiškimas bus laikomas nepaduotu, o teismo isakymas ir laikinosios apsaugos priemones panaikinami (CPK 439 str.) (b.l. 52). Teismo pranešimas kreditoriui UAB „Fegda“ iteiktas 2008-10-28 (b.l. 54). Per teismo nustatyta 14 dienu termina kreditorius ieškinio nepateike.

5Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 439 str. 6 d. nuostatomis, jeigu kreditorius per teismo nustatyta termina tinkamai iforminto ieškinio teismui nepateikia, kreditoriaus pareiškimas laikytinas nepaduotu ir teismo nutartimi gražintinas kreditoriui, o teismo isakymas ir laikinosios apsaugos priemones panaikintini. Tai netrukdo kreditoriui pareikšti ieškini bendra tvarka.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 439 str. 6 d., teismas:

Nutarė

7Panaikinti 2008 m. rugsejo 23 d. Vilniaus apygardos teismo isakyma civilineje byloje Nr.L2-3375-553/2008 del 119 639,09 Lt skolos ir 848 Lt žyminio mokescio išieškojimo iš skolininko UAB „Constructus“ kreditoriaus UAB „Fegda“ naudai.

8Kreditoriaus UAB „Fegda“ pareiškima del 119 639,09 Lt skolos ir 848 Lt žyminio mokescio išieškojimo iš skolininko UAB „Constructus“ palikti nenagrineta.

9Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008m. rugsejo 23 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones - skolininko uždarosios akcines bendroves „Constructus“, juridinio asmens kodas 111472932, buveine J.Jasinskio g. 16b, Vilnius, atsiskaitomoji saskaita Nr.LT7044060000913303, AB SEB bankas, banko kodas 70440, nuosavybes teise priklausancio kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, esancio pas skolininka ir/ar treciuosius asmenis, arešta bendrai 120 487 Lt , o nesant ar nepakankant piniginiu reikalavimu užtikrinimui skolininko uždarosios akcines bendroves „Constructus“ kilnojamojo ir/ar nekilnojamojo turto, skolininko piniginiu lešu, esanciu banku ir/ar kitu kredito istaigu saskaitose, priklausanciu skolininkui ir esanciu pas ji ar treciuosius asmenis, neviršijant reikalavimo sumos, arešta.

10Ši nutartis per 7 dienas nuo nuorašo iteikimo dienos atskiruoju skundu gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai