Byla 2-1691-896/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki skundo dėl antstolio veiksmų teismui pateikimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, išnagrinėjęs pareiškėjo UAB „Logivita“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki skundo dėl antstolio veiksmų teismui pateikimo,

Nustatė

22013-04-15 pareiškėjas UAB „Logivita“ pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - sustabdyti vykdymo veiksmus vykdymo byloje, kurioje iš varžytynių buvo pardavinėjamas 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastatas, bendras plotas ( - ), u/n ( - ), iki sprendimo pagal šį skundą dėl antstolės veiksmų įsiteisėjimo bei uždrausti antstolei įforminti 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, bendras plotas 5144,38 kv.m., u/n ( - ), pardavimo varžytynėse aktą ir/ar atlikti kitokį veiksmą, kuriuo siekiama įforminti 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, bendras plotas ( - ), perleidimą ir nuosavybės perėjimą į UAB „Raimondas ir draugai" turtą su Varžytynių rezultato nugalėtoju, o tuo atveju, jei skundo padavimo metu dienai turtas jau perregistruotas Varžytynių laimėtojo vardu, uždrausti pastarajam atlikti bet kokius veiksmus dėl šio turto realizavimo, perleidimo, pardavimo, dovanojimo ir/ar kitokio turto apsunkinimo (įkeitimas, hipoteka) veiksmus.

32013-04-17 pareiškėjas UAB „Logivita“ pateikė patikslintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - uždrausti antstolei Astai Lukšienei paskirstyti iš parduoto turto, t.y. 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, bendras plotas ( - ), gautas lėšas bei areštuoti turtą, t.y. 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, bendras plotas ( - ), uždraudžiant naujajam savininkui V. B., asmens kodas ( - ) parduoti, dovanoti, išnuomoti, perleisti panaudai ar kitaip disponuoti, valdyti ar naudotis turtu, t.y. 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, bendras plotas - ( - ), apsunkinti (įkeitimas, hipoteka) turtą, t.y. 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, bendras plotas - ( - ), kol nebus priimtas sprendimas šioje byloje. Laikinąsias apsaugos priemones taikyti nepranešus atsakovei.

4Patikslintas prašymas tenkintinas.

5Vadovaujantis LR CPK 147 str. 3 d. teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuotos asmens prašymu, iki ieškinio (šiuo atveju – skundo dėl antstolio veiksmų) teismui pateikimo dienos.

6Pareiškėjas nurodo, jog 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastatas, bendras plotas - ( - ), 2013-04-15 parduotas iš varžytinių V. B. ir surašytas Turto pardavimo iš varžytinių aktas. 2013-04-16 minėtas turtas įregistruotas nekilnojamojo turto registre V. B. vardu.

7Nurodo, jog 2013-04-15 antstolei Astai Lukšienei pateiktas skundas dėl antstolio veiksmų. Be to 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastatas gali būti perleistas kitiems asmenims, tokiu būdu gali būti apsunkintas restitucijos taikymas.

8Atsižvelgiant į kartu su prašymu pateikto skundo dėl antstolio veiksmų kopijos turinyje nurodytas aplinkybes bei įvertinant tai, kad antstolė gali paskirstyti išieškotojams lėšas, gautas realizavus turtą, o turtą iš varžytinių nupirkęs asmuo gali siekti pakartotinai perleisti ginčo turtą, galima pagrįstai manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl atsižvelgiant į pareiškėjo prašymą, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės nekilnojamajam daiktui - 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastatui, bendras plotas - ( - ), uždraudžiant antstolei Astai Lukšienei paskirstyti iš parduoto minėto turto lėšas, uždraudžiant naujajam savininkui V. B., asmens kodas ( - ) parduoti, dovanoti, išnuomoti, perleisti panaudai ar kitaip disponuoti, valdyti ar naudotis turtu, t.y. 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, bendras plotas - ( - ), apsunkinti (įkeitimas, hipoteka) turtą, t.y. 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, bendras plotas - 5144,38 kv .m( - ), kol nebus priimtas sprendimas šioje byloje (LR CPK 144 str.).

9Laikinosios apsaugos priemonės taikomos nepranešus antstolei ir V. B., kadangi yra reali grėsmė, kad toks pranešimas gali sutrukdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padaryti jį nebeįmanomu. Jiems išaiškintina atsakomybė už nustatytų apribojimų pažeidimą (LR CPK 145 str. 1 d. 1 p., 4 d., 8 d., 148 str.).

10Vadovaudamasis LR CPK 144 str., , 145 str. 1d. 1p, .148 str., 290 -291 str.,

Nutarė

11Prašymą tenkinti.

12Taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuoti nekilnojamąjį daiktą 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastatui, bendras plotas - ( - ), nuosavybės teise priklausantį V. B., a.k. ( - ) bei uždrausti antstolei Astai Lukšienei paskirstyti išieškotojams iš parduoto nekilnojamojo turto - 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, ( - ), gautas lėšas.

13Nutarties kopijas siųsti pareiškėjui, antstolei A.Lukšienei, Turto arešto aktų registrui.

14Išaiškinti antstolei A.Lukšienei ir V. B., kad už nustatytų apribojimų pažeidimą, pagal LR CPK 145 str. 8 d. kaltiems asmenims teismo nutartimi gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda, be to, pažeidus areštuoto turto atžvilgiu nustatytą draudimą, gali būti taikoma atsakomybė pagal LR BK 246 str.

15Nutartis vykdoma skubiai ir įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per 7 d. nuo nutarties nuorašo gavimo dienos, atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai