Byla 2S-276-590/2014
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė N. Š., išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo R. V. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė N. Š., išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ir

Nustatė

3Pareiškėjas R. V. su 2013-02-25 skundu dėl antstolės N. Š. veiksmų kreipėsi į antstolę, prašydamas panaikinti 2013-01-29 ir 2013-02-07 antstolės patvarkymus vykdomojoje byloje Nr. 33-999/2010. 2013-03-01 antstolė N. Š. priėmė patvarkymą, kuriuo pareiškėjo 2013-02-25 skundą dėl antstolės veiksmų atmetė ir vadovaudamasi CPK 510 str., skundą kartu su vykdomosios bylos Nr. 33-999/2010 medžiagos kopija persiuntė apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė – Vilniaus miesto apylinkės teismui.

4Savo nesutikimą su antstolės 2013-01-29 ir 2013-02-07 priimtais patvarkymais pareiškėjas grindžia tuo, jog 2013-01-29 patvarkymas pažeidžia imperatyvias įstatymų normas. Nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 41 str. 3 d. antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomos kitiems asmenims priklausančios piniginės lėšos negali būti įkeistos, areštuotos, jomis negali būti naudojamasi, disponuojama, į jas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal antstolio prievoles, taip pat negali būti sudaromos indėlių sutartys. Nepaisant šios imperatyvios įstatyminės normos antstolė, anot pareiškėjo, uždraudė disponavimą depozitinėje sąskaitoje esančioms kitiems asmenis priklausančiomis lėšomis, uždrausdama „Swedbank“, AB išmokėti bet kokias lėšas grynais pinigais iš antstolio R. V. depozitinės sąskaitos. Nurodė, kad tokiais antstolės veiksmais yra daroma žala tiek pareiškėjui, tiek tretiesiems asmenims ir valstybei, pažeidžiamas viešasis interesas. Pažymėjo, jog antstolė 2013-02-07 patvarkymu nepagrįstai reikalauja išmokėtų vykdymo išlaidų sąrašo iš antstolio R. V. depozitinės sąskaitos per sausio mėnesį. Antstolė įsiskolinimą valstybės naudai išieško ne iš R. V. kaip fizinio asmens, o iš antstolio R. V. depozitinės sąskaitos.

5Antstolė N. Š. 2013-03-01 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 33-999/2010 pareiškėjo R. V. skundą atmetė. Nurodė, kad pareiškėjas neteisingai supranta bei aiškina antstolės 2013-01-29 patvarkymą. Pažymėjo, kad pagal šio patvarkymo 2 p. „nutarta uždrausti R. V. iš depozitinės sąskaitos išimti grynais, bet kokias pinigines lėšas“. Anot antstolės, minėtu patvarkymu yra uždrausta grynais pinigais išimti pinigines lėšas ne kitiems asmenis, bet antstoliui R. V., kadangi pareiškėjas piktybiškai nevykdo Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų, slepia savo pajamas, antstolio depozitinėje sąskaitoje susikaupusias vykdymo išlaidas neperveda į antstolio atsiskaitomąją sąskaita, kuri yra areštuota, tačiau antstolio vykdymo išlaidas iš depozitinės sąskaitos išima grynais pinigais bei naudoja savo reikmėms. Vykdymo išlaidos susikaupusios antstolio R. V. depozitinėje sąskaitoje buvo areštuotos dar 2012-11-23 antstolės N. Š. patvarkymu, tačiau nepaisant to pareiškėjas išima areštuotas vykdymo išlaidas. Pažymėjo, kad iš depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų antstolis negali atlikti jokių mokėjimų nei už patalpų nuomą, nei už paštą, nei mokėti darbo užmokestį nei Sodros mokesčius ir pan. Depozitinėje sąskaitoje lėšos yra griežtai apskaitomos ir yra trečiųjų asmenų lėšos bei iš trečiųjų asmenų išieškotos vykdymo išlaidos. Šios piniginės sumos apskaitomos depozitinėje sąskaitoje tiksliai ir yra priskirtos kiekvienai vykdomajai bylai atskirai. Vedama griežta depozitinės sąskaitos lėšų programinė apskaita. Depozitinėje sąskaitoje vedama ir vykdymo išlaidų apskaita, kurios išieškotos iš skolininkų bei suvestos pagal sąrašą iš depozitinės sąskaitos paprastai yra perkeliamos i antstolio atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios ir atliekami visi leidžiami mokėjimai. 2013-02-07 antstolės patvarkymu buvo reikalaujama pareiškėjo pateikti duomenis, tačiau jie antstolei pateikti nebuvo. 2012-10-22 antstolių kontoroje iš „Swedbank“, AB buvo gautas antstolio R. V. depozitinės sąskaitos Nr. ( - ) išrašas nuo 2012-08-01 iki 2012-09-30 imtinai. Iš banko išrašų matyti, kad pareiškėjas iš depozitinės sąskaitos nuolat grynais pinigais išima dideles pinigų sumas, t. y. vykdymo išlaidas – viso per 2 mėnesius 105 516,04 Lt. 2013-01-28 gautas „Swedbank“, AB išrašas nuo 2012-10-01 iki 2013-01-22, iš kurio matyti, kad R. V. grynais pinigais iš depozitinės sąskaitos išėmė vykdymo išlaidas – viso per 3 mėnesius 231 005,86 Lt. Šie įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas piktybiškai vengia grąžinti susidariusią skolą Valstybinei mokesčių inspekcijai bei toliau nemoka mokesčių. Nei iš depozitinės sąskaitos nei iš atsiskaitomosios sąskaitos nėra daromi jokie mokėjimai už paslaugas, nemokami mokesčiai bei darbo užmokestis. Iš depozitinės sąskaitos piniginės lėšos yra išimamos asmeniškai R. V. grynais pinigais. Kiti tretieji fiziniai ar juridiniai asmenys per 5 mėnesius nėra grynais pinigais iš depozitinės sąskaitos gavę ar išėmę jokių piniginių sumų, todėl skundžiami antstolės patvarkymai iš esmės nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų interesų ir išimtinai apriboja tik R. V. (tiek antstolio, tiek fizinio asmens) asmeninius interesus, t. y. teisę gauti vykdymo išlaidas iki nebus nustatyta, kokia dalis vykdymo išlaidų turi būti skiriama skolų padengimui. Antstolis R. V. atsisako bendradarbiauti vykdymo procese, nepateikia duomenų apie kontoros patiriamas išlaidas bei sąnaudas, nesiekia nustatyti protingos sumos, kurią jis galėtų mokėti skolos dengimui. Pareiškėjas savo pajamas ir išlaidas slepia, tokiu būdu nėra galimybių apskaičiuoti piniginės sumos, kuri turėtų būti skirta skolos išieškojimui. Nurodė, jog pareiškėjo skunde išdėstyti argumentai, kad antstolės priimti patvarkymai pažeidžia viešąjį interesą, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo nuostatas, CPK 668 str., yra nepagrįsti bei neatitinkantys tikrovės.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, jog su pareiškėjo skundu nesutinka. Pažymėjo, kad antstolio depozitinėje sąskaitoje (sąskaitose) laikomos kitiems asmenims priklausančios piniginės lėšos. Depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšomis antstolis negali atlikti jokių mokėjimų. Piniginės sumos apskaitytos depozitinėje sąskaitoje yra priskirtos kiekvienai vykdomajai bylai atskirai. Vedama griežta depozitinės sąskaitos lėšų apskaita. Depozitinėje sąskaitoje vedama ir vykdymo išlaidų apskaita, kur išieškotos iš skolininkų bei suvestos pagal sąrašą iš depozitinės sąskaitos lėšos perkeliamos į antstolio atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios atliekami visi leidžiami atsiskaitymai su trečiaisiais asmenimis, išlaikoma antstolio kontora bei mokami mokesčiai. Suinteresuotas asmuo nurodė, jog CPK 664 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad išieškojimas iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, atliekamas kartu, todėl, anot suinteresuoto asmens, antstolė N. Š. patvarkymu areštavusi antstolio R. V. depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas nepažeidė teisės normų. Nurodė, jog antstolė N. Š. 2013-01-01 ir 2013-01-29 patvarkymais pagrįstai ir teisėtai užblokavo visas banko korteles bei uždraudė antstoliui R. V. atlikti bet kokias grynųjų pinigų operacijas su antstolio R. V. depozitinėje sąskaitoje, kurios Nr. ( - ), esančiomis pinigų sumomis bei reikalauja iš antstolio R. V. pateikti parengtą vykdytų vykdymo išlaidų sąrašą, iš kurio matytųsi, kokios sumos buvo išimtos iš antstolio R. V. depozitinės sąskaitos, kam šios lėšos buvo panaudotos, t. y. ar šios lėšos buvo skirtos atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, ar jos buvo panaudotos antstolio asmeniniams poreikiui tenkinti. Nurodė, kad jeigu skolininkas yra antstolis, tai dar nereiškia, kad jo atžvilgiu negali būti vykdomas skolos išieškojimas. CPK 736 str. numato tvarką, kokiu būdu yra išieškoma iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašė skundą atmesti.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-03 nutartimi pareiškėjo R. V. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad 2013-01-29 patvarkymas pažeidžia imperatyvias įstatymų normas, nes pagal Antstolių įstatymo 41 str. 3 d. antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomos kitiems asmenims priklausančios piniginės lėšos negali būti įkeistos, areštuotos, jomis negali būti naudojamasi, disponuojama, į jas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal antstolio prievoles, taip pat negali būti sudaromos indėlių sutartys. Teismas nurodė, kad antstolio depozitinėje sąskaitoje vedama ir vykdymo išlaidų apskaita, kur išieškotos iš skolininkų bei suvestos pagal sąrašą iš depozitinės sąskaitos lėšos perkeliamos į antstolio atsiskaitomąją sąskaitą, iš kurios atliekami visi leidžiami atsiskaitymai su trečiaisiais asmenimis, išlaikoma antstolio kontora bei mokami mokesčiai. Be to, pagal CPK 664 str. 2 d. išieškojimas iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, atliekamas kartu, todėl teismas sprendė, kad antstolė N. Š. patvarkymu areštavusi antstolio R. V. depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas nepažeidė teisės normų. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo argumentą, kad antstolė įsiskolinimą valstybės naudai išieško ne iš R. V. kaip fizinio asmens, o iš antstolio R. V. depozitinės sąskaitos. Teismas pažymėjo, jog CPK 736 str. numato tvarką, kokiu būdu yra išieškoma iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų, tačiau skolininkas savo pajamas ir išlaidas slepia, tokiu būdu nėra galimybių apskaičiuoti piniginės sumos, kuri turėtų būti skirta skolos išieškojimui. Teismas sutiko su antstolės 2013-03-01 patvarkyme išdėstytais motyvais, kad pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės nėra pagrįstos jokiais įrodymais, o remiamasi vien įstatymo normomis, nepateikiant ir neatskleidžiant realios tiek antstolio kontoros, tiek paties antstolio finansinės padėties.

8Atskiruoju skundu pareiškėjas R. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-03 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų tenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešdamas pareiškėjui bei neatsiuntęs iki bylos nagrinėjimo dienos dalyvaujančių byloje suinteresuotų asmenų atsiliepimų. Tokiu būdu pareiškėjui nebuvo suteikta teisė duoti paaiškinimus ir atsikirtimus dėl suinteresuotų šalių atsiliepimuose išdėstytų argumentų. Pareiškėjo manymu, šios bylos nagrinėjimas turėjo būti žodinis. Dėl nurodytų pažeidimų, pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta bei naikintina. Pažymi, jog Antstolių įstatymo 41 str. 3d. nustatyta, kad „Antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomos kitiems asmenims priklausančios piniginės lėšos negali būti įkeistos, areštuotos, jomis negali būti naudojamasi, disponuojama, į jas negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal antstolio prievoles, taip pat dėl jų negali būti sudaromos indėlių sutartys“. Tačiau nepaisant šios imperatyvios įstatyminės normos antstolė N. Š. uždraudė disponavimą depozitinėje sąskaitoje esančiomis kitiems asmenims priklausančiomis lėšomis, uždrausdama bankui AB „Swedbank“ išmokėti bet kokias lėšas grynais pinigais iš antstolio R. V. depozitinės sąskaitos. Antstolės N. Š. veiksmais, kuriais apribotas disponavimas išmokant grynais bet kokias pinigines lėšas iš antstolio R. V. depozitinės sąskaitos daro nepamatuojamą žalą tiek pareiškėjui, tiek ir tretiesiems asmenims, bei valstybei, kadangi tokiais priimtais patvarkymais apribojamos valstybės deleguotų vykdomųjų dokumentų ir kitų funkcijų vykdymas, pažeidžiamas viešasis interesas. Pažymi, jog antstolė 2013-02-07 priėmė patvarkymą Nr. 14-19-27148/10 vykdomojoje byloje Nr. 0033-999/2010, kuriuo reikalauja iš antstolio R. V. pateikti vykdymo išlaidų, išmokėtinų iš antstolio depozitinės sąskaitos per sausio mėnesį, sąrašą, taip pat per sausio mėnesį gautų bei apmokėtinų sąskaitų faktūrų, susijusių su pareiškėjo antstolio kontoros veikla ir kitas antstolių kontoros patirtas išlaidas ir mokėtinas sumas. Vykdomajame dokumente, kurį vykdo antstolė N. Š. skolininkas yra nurodytas R. V., tačiau skolininkas nėra antstolis R. V. ar jo antstolio kontora. Todėl antstolė N. Š. neteisėtai reikalauja pateikti informaciją apie antstolio R. V. kontoros veiklą, kurią apima informacija apie antstolio R. V. vykdymo išlaidas, išmokėtinas iš antstolio depozitinės sąskaitos, o taip pat informacija apie antstolio R. V. kontoros veiklos išlaidas už sausio mėnesį.

9Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į pareiškėjo R. V. atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-03 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad R. V. teiginys, kad vykdomuosiuose dokumentuose yra nurodytas fizinis asmuo R. V., o ne antstolis, kuriam valstybė pavedusi atlikti vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų numatytas funkcijas. VMI prie FM su šiuo R. V. teiginiu nesutiko, nes kaip fizinio asmens R. V. mokestinė nepriemoka yra susidariusi būtent dėl vykdomos antstolio veiklos. Pažymi, jog CPK 664 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad išieškojimas iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, atliekamas kartu, todėl darytina išvada, kad antstolė N. Š. patvarkymu areštavusi antstolio R. V. depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas nepažeidė teisės normų.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Byloje nustatyta, jog antstolė N. Š. vykdo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012-02-24 sprendimą Nr. (23.17-08)-320-10749 išieškoti 47 158,87 Lt mokestinę nepriemoką iš skolininko R. V. turto ir Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010-11-12 sprendimą Nr. 14-19-27148 išieškoti 370 465,46 Lt mokestinę nepriemoką iš skolininko R. V. turto. Vykdydama nurodytus vykdomuosius dokumentus, antstolė N. Š. 2013-01-29 priėmė patvarkymą dėl banko kortelių užblokavimo Nr. 14-19-27148/10, kuriuo buvo užblokuotos visos banko kortelės, susietos su antstolio R. V. depozitine sąskaita, taip pat buvo uždrausta R. V. iš depozitinės sąskaitos Nr. ( - ) išimti grynais bet kokias pinigines lėšas. Antstolė taip pat 2013-02-07 priėmė patvarkymą dėl duomenų pateikimo Nr. 14-19-27148/10, kuriuo įpareigojo R. V. per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo pateikti antstolių kontorai antstolio R. V. parengtą vykdymo išlaidų, išmokėtinų iš depozitinės sąskaitos Nr. ( - ), per sausio mėnesį sąrašą, taip pat įpareigojo pateikti sausio mėnesį gautų bei apmokėtinų sąskaitų faktūrų, susijusių su antstolio kontoros veikla, kopijas ir kitas antstolių kontoros per sausio mėnesį patirtas išlaidas ir mokėtinas sumas. Pareiškėjas R. V., nesutikdamas su minėtais antstolės patvarkymais, pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kurį antstolė N. Š. 2013-03-01 patvarkymu atmetė ir kartu su vykdomosios bylos Nr. 33-999/2010 medžiagos kopija persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Teismas 2013-04-03 nutartimi pareiškėjo R. V. skundą dėl antstolės veiksmų taip pat atmetė. Pareiškėjas R. V., nesutikdamas su minėta 2013-04-03 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

13Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėdamas bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešdamas pareiškėjui bei neatsiųsdamas jam iki bylos nagrinėjimo dienos dalyvaujančių byloje suinteresuotų asmenų atsiliepimų, apribojo pareiškėjo teisę duoti paaiškinimus ir atsikirtimus dėl suinteresuotų šalių atsiliepimuose išdėstytų argumentų. Pažymi, jog šios bylos nagrinėjimas turėjo būti žodinis. Pareiškėjo manymu, dėl nurodytų pažeidimų pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta bei naikintina. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais atskirojo skundo argumentais.

14Pažymėtina, jog skundai dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjami LR CPK V dalies XXXI skyriuje nustatyta ypatingosios teisenos tvarka. CPK 443 str. 5 d. nustatyta, jog ypatingosios teisenos bylos, tame tarpe ir skundai dėl antstolio veiksmų, yra nagrinėjami rašytinio proceso tvarka. Bylą nagrinėjantis teismas turi teisę nuspręsti konkrečią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (CPK 443 str. 5 d.). Taigi, esant tokiam teisiniam reglamentavimui pirmosios instancijos teismas, nenustatęs būtinumo žodiniam bylos nagrinėjimui, pagrįstai pareiškėjo R. V. skundą dėl antstolės veiksmų išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Nagrinėjamu atveju teismas aukščiau minėtų CPK nuostatų nepažeidė. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog apeliantas teisę duoti paaiškinimus ir atsikirtimus dėl suinteresuotų asmenų atsiliepimuose išdėstytų argumentų realizavo paduodamas atskirąjį skundą.

15Atskirajame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad antstolė N. Š., 2013-01-29 patvarkymu uždrausdama bankui AB „Swedbank“ išmokėti bet kokias lėšas grynais pinigais iš antstolio R. V. depozitinės sąskaitos, pažeidė Antstolių įstatymo 41 str. 3 d., daro žalą tiek pareiškėjui, tiek ir tretiesiems asmenims, pažeidžia viešąjį interesą. Apeliacinės instancijos teismas šiuos atskirojo skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

16Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos bei iš vykdomojoje byloje Nr. 33-999/10 esančio R. V. depozitinės sąskaitos Nr. ( - ) išrašo matyti, jog apeliantas nuo 2012-08-01 iki 2012-09-30 bei nuo 2012-10-01 iki 2013-01-22 nuolat grynais išėminėjo dideles pinigų sumas. Pareiškėjas šios aplinkybės neginčija. Taip pat byloje nustatyta, kad antstolei, vykdant išieškojimą iš skolininko R. V. bei siekiant nustatyti pareiškėjo iš antstolio veiklos gaunamas pajamas, iš kurių galėtų būti išieškomas įsiskolinimas, pareiškėjas R. V. buvo įpareigotas pateikti vykdymo išlaidų, išmokėtinų iš depozitinės sąskaitos per sausio mėnesį sąrašą, taip pat pateikti duomenis apie išlaidas, skirtas jo profesinei veiklai vykdyti. Pareiškėjas antstolės nustatytų reikalavimų nevykdė, vykdymo išlaidų sąrašo nepateikė. Taip pat antstolei nebuvo pateikti jokie kiti duomenys apie R. V. gaunamas pajamas, visą turimą turtą, į kurį galima būtų nukreipti skolos išieškojimą. Taigi, akivaizdu, kad apeliantas atsisako bendradarbiauti su antstole vykdymo procese, nesiekia nustatyti protingos sumos, kurią jis galėtų mokėti skolos dengimui, savo pajamas, išlaidas ir visą turimą turtą, į kurį galėtų buti nukreiptas išieškojimas, slepia, nuolat grynais pinigais išima dideles pinigų sumas iš jo, kaip antstolio, depozitinės sąskaitos. Kitaip tariant, apeliantas piktybiškai vengia grąžinti susidariusią skolą. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į paties apelianto veiksmus, darytina išvada, kad antstolės 2013-01-29 patvarkymas, kuriuo buvo užblokuotos visos banko kortelės, susietos su antstolio R. V. depozitine sąskaita, taip pat kuriuo buvo uždrausta R. V. iš depozitinės sąskaitos Nr. ( - ) išimti grynais bet kokias pinigines lėšas, yra pagrįstas ir teisėtas.

17Pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad vykdomojoje bylose skolininkas yra ne antstolis, o fizinis asmuo R. V. yra nereikšmingas, nes įsiskolinimas susidarė vykdant pareiškėjo kaip antstolio veiklą.

18CPK 634 str. 2 d. nustatyta, jog antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, būtent šias pareigas nagrinėjamu atveju antstolė ir vykdo. Priemonės, kurių ėmėsi antstolė, laikytinos proporcingomis, atsižvelgiant į paties apelianto veiksmus, kuriais siekiama išvengti skolos grąžinimo.

192010-06-08 Vilniaus apygardos teismo nutartyje c.b. Nr. 2SA-108-345/2010, kurią akcentuoja apeliantas, suformuluotas išaiškinimas netaikytinas šioje byloje, nes nurodytoje byloje yra nustatytos iš esmės skirtingos aplinkybės.

20Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolės 2013-01-29 ir 2013-02-07 patvarkymų. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Pareiškėjas R. V. su 2013-02-25 skundu dėl antstolės N. Š. veiksmų... 4. Savo nesutikimą su antstolės 2013-01-29 ir 2013-02-07 priimtais patvarkymais... 5. Antstolė N. Š. 2013-03-01 patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 33-999/2010... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-03 nutartimi pareiškėjo R. V.... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas R. V. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 10. Atskirasis skundas atmetamas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 12. Byloje nustatyta, jog antstolė N. Š. vykdo Valstybinės mokesčių... 13. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas,... 14. Pažymėtina, jog skundai dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjami LR CPK V... 15. Atskirajame skunde apeliantas taip pat nurodo, kad antstolė N. Š., 2013-01-29... 16. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos bei iš vykdomojoje... 17. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentas, kad vykdomojoje bylose skolininkas... 18. CPK 634 str. 2 d. nustatyta, jog antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 19. 2010-06-08 Vilniaus apygardos teismo nutartyje c.b. Nr. 2SA-108-345/2010,... 20. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi. Kasacinės... 21. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis išdėstytais motyvais,... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį palikti...