Byla 2A-506/2012
Dėl laiduotojų atleidimo nuo atsakomybės

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų R. J., A. J., A. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1137-661/2011 pagal ieškovų R. J., A. J., A. J. ieškinį atsakovui Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ (tretieji asmenys V. Z. ir I. Z.) dėl laiduotojų atleidimo nuo atsakomybės ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai R. J., A. J., A. J. ieškiniu prašė: 1) pripažinti nesąžiningais Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ veiksmus; 2) Atleisti laiduotojus R. J., A. J. ir A. J. nuo atsakomybės pagal laidavimo sutartis Nr. 103/06 L2 ir Nr. 103/06 L1; 3) Jeigu teismas mano, kad nėra pagrindo atleisti laiduotojus A. J., A. J. ir R. J. nuo atsakomybės pagal CK 6.86 straipsnį, nutraukti laidavimo sutartis Nr. 103/06 L2 ir Nr. 103/06 L1, sudarytas tarp Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir laiduotojų R. J. ir A. J. dėl esminio sutarčių pažeidimo; 4) Priteisti iš atsakovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai nurodo, kad 2006 m. gruodžio 15 d. I. Z. sudarė su atsakovu Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ paskolos sutartį Nr. 103/06/LTL, pagal kurią I. Z. buvo suteikta 413 500 Lt dydžio paskola žemės sklypui įsigyti. Pagal laidavimo sutartis Nr. 103/06 L2 ir Nr. 103/06 Ll ieškovai R. J. ir A. J. laidavo už atsakovę I. Z. ir įsipareigojo atsakyti visu savo turtu Kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“, jeigu I. Z. tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal paskolos sutartį Nr. 103/06/LTL. Taip pat prievolės pagal paskolos sutartį Nr. 103/06/LTL įvykdymui užtikrinti buvo įkeista 5544/15800 dalis A. J., A. J., R. J., I. Z. ir V. Z. bendrąja daline nuosavybe priklausančio žemės sklypo ( - ).

5I. Z. tinkamai neįvykdžius prievolės pagal 2006 m. gruodžio 15 d. paskolos sutartį Nr. 103/06/LTL, 2008 m. sausio 3 d. buvo areštuotas I. Z. priklausantis turtas – ½ buto su rūsiu, ( - ), iš kurio galėjo būti patenkinta didžioji dalis reikalavimų pagal paskolos sutartį. Tačiau 2008 m. vasario 28 d. šis turtas (butas su rūsiu) sutartine hipoteka (sutartinės hipotekos kodas: 01120080006124) buvo įkeistas kito kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc reikalavimams pagal Kreditavimo sutartį Nr. KK 08/02/109SV užtikrinti (pagal šią 2008 m. gruodžio 15 d. sutartį V. Z. prisiėmė papildomų įsipareigojimų 1 008 871 Lt sumai).

62008 m. vasario 27 d. sutartine hipoteka įkeistas turtas prieš įkeitimą buvo areštuotas atsakovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai, todėl jį įkeičiant kito kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc reikalavimams užtikrinti turėjo būti ir 2008 m. vasario 22 d. buvo gautas Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sutikimas, kad butų nuimtas areštas nuo 1/2 dalies buto.

7Ieškovų manymu, atsakovas, leisdamas panaikinti I. Z. priklausančio turto, iš kurio galėjo būti patenkinta didžioji dalis atsakovo reikalavimų pagal paskolos sutartį, areštą ir įkeisti šį turtą kito kreditoriaus prievolės įvykdymui užtikrinti, sąmoningai atsisakė savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą. Kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc reikalavimams pagal Kreditavimo sutartį Nr. KK 08/02/109SV užtikrinti buvo įkeisti dar du butai: butas ( - ) ir butas ( - ). Vidutinė įkeistų daiktų rinkos vertė yra 1 050 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, didele apimtimi sumažėjo skolininkų I. Z. ir V. Z. galimybė atsiskaityti su atsakovu Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“. Laiduotojams apie skolininkų 2008 m. gruodžio 15 d. sudaryta Kreditavimo sutartį Nr. KK 08/02/109SV nebuvo pranešta, kas iš esmės pažeidė jų teisėtus interesus. Vadovaujantis CK 6.200 str. 2 d. įtvirtintu bendradarbiavimo ir kooperavimosi principu, skolininkai privalėjo informuoti laiduotojus apie kietinimą prisiimti papildomų įsipareigojimų.

8Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sutikimas panaikinti skolininkų turtui uždėtą areštą vertintinas kaip atsakovo siekis nesąžiningais veiksmais įgyti kuo didesnį R. J. ir A. J. turtą, pasinaudojant laidavimo sutartyse Nr. 103/06 L2 ir Nr. 103/06 Ll, numatyta skolininkų ir laiduotojų solidariąja atsakomybe. Sutarties vykdymas, kuris prieštarauja pagrindiniams teisės principams: sąžiningumo, protingumo, teisingumo, teisėtų lūkesčių, bendradarbiavimo ir kooperavimosi principams, - laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, todėl, kad toks elgesys neatitinka minimalių reikalavimų, kuriuos kelia įstatymas šalims vykdant sutartį, siekiant užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą.

9Ieškovai taip pat nurodo, kad laiduotojams prisiimant atsakomybę pagal laidavimo sutartis esminės reikšmės turėjo skolininkų finansinė padėtis bei jų turimo turto apimtis. Laiduotojai negalėjo tikėtis, kad kreditorius pats savo nesąžiningais veiksmais leis skolininkams prisiimti papildomų įsipareigojimų.

10Atsakovas atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir nurodė, kad I. Z. laiku negrąžinus paskolos, atsakovas 2007 m. gruodžio 28 d. kreipėsi į notarų biurą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Vilniaus r. 1 notarų biuro notarė L. Š. pagal 2006 m. gruodžio 15 d. I. Z. pasirašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį išdavė 2007 m. gruodžio 28 d. vykdomąjį įrašą Nr. 1-11008 dėl 457 920,40 Lt išieškojimo iš I. Z. paprasto neprotestuotino vekselio turėtojo kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai.

11Šis vykdomasis įrašas buvo pateiktas vykdyti antstoliui R. V., kuris areštavo skolininkės I. Z. turtą tame tarpe ½ dalį buto su rūsiu ( - ).

122008 m. vasario 22 d. skolininkė I. Z. pateikė antstoliui R. V. prašymą panaikinti areštą butui ( - ) ir informavo, kad 2008 m. vasario 22 d. Nordea Bank Finland Plc sutiko refinansuoti jos paskolą UAB „Medicinos bankas“ ir priėmė sprendimą išduoti jai 840 000 Lt paskolą, kuri bus skirta refinansavimui (672 000 Lt) bei vartojimo reikmėms (168 000 Lt). Skolininkė savo prašyme įsipareigojo apie 120 000 Lt gaunamos paskolos nukreipti įsiskolinimui atsakovui padengti ir pervesti šią sumą į antstolio R. V. depozitinę sąskaitą. Taip pat paaiškino, kad norint gauti paskolą turi būti įkeistas butas, esantis ( - ), todėl būtina panaikinti šio turto areštą. Nurodė, kad UAB „Medicinos bankas“ įkeistam žemės sklypui yra leidimas jį parduoti, o pardavus žemės sklypą bus pilnai atsiskaityta su UAB „Medicinos bankas“ ir atsakovu. Nordea Bank Finland Plc 2008 m. vasario 22 d. pažymoje nurodė, kad prievolių įvykdymo užtikrinimui kredito (840 000 Lt) suteikimo laikotarpiui turi būti įkeisti butai, esantys ( - ).

13Atsakovas, žinodamas, kad įkeisto turto (5544/15800 dalis žemės sklypo ( - )) vertė sumažėjo ir jos neužteks skolai padengti, sutiko panaikinti areštą ½ daliai buto, ( - ), su sąlyga, kad bankas perves dalį suteikiamo I. Z. ir V. Z. kredito, ne mažesnę kaip 120 000 Lt į ieškovo sąskaitą arba į antstolio R. V. depozitinę sąskaitą I. Z. įsiskolinimui padengti. Bankas su tokia sąlyga nesutiko ir pareiškė, kad kreditas bus suteiktas tik įkeitus tris butus, esančius ( - ). Atsakovui sutikus su banko sąlygomis ir tenkinus skolininkės I. Z. prašymą panaikinti areštą ½ daliai buto su rusiu, esančio ( - ), skolininkė įkeitė minėtą turtą Nordea Bank Finland Plc.

142008 m. kovo 14 d. antstolis R. V. pervedė atsakovui 34 736,10 Lt. Skolininkė I. Z. paaiškino, kad dalį lėšų Nordea Bank Finland Plc dėl jai nežinomų priežasčių įšaldė.

152008 m. gegužės 27 d. Nordea Bank Finland Plc, atsakydamas į antstolio paklausimą dėl likusių piniginių lėšų, informavo, kad pagal 2008 m. vasario 27 d. lėšų įkeitimo sutartį Nr. 08/02/34 I. Z. sąskaitoje esančios piniginės lėšos 7300 EUR (24169,60 Lt) įkeistos Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui. Tokiu būdu skolininkė I. Z. apgaulės būdu, žinodama, kad dalis lėšų (7300 EUR) pagal kredito sutartį bus įkeista Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, pasinaudodama atsakovo pasitikėjimu, išvengė 1/2 dalies buto su rusiu ( - ), arešto ir įkeitė šį butą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui. Atsakovas savo ruožtu neturėjo tikslo atsisakyti pirmenybės teisės patenkinti savo reikalavimą, o pagrįstai tikėjosi, kad atsisakęs 1/2 dalies buto su rūsiu ( - ) arešto, gaus iš skolininkės I. Z. ne mažesnę kaip 120 000 Lt sumą skolos dengimui (gavo tik 34736,10 Lt.).

16Atsakovas neturi pareigos informuoti laiduotojus apie skolininkų prisiimamus įsipareigojimus kitiems kreditoriams ir savo veiksmais nepažeidė CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų.

17Kreditorius (atsakovas) neatsisakė pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą ar kito jo naudai nustatyto prievolės užtikrinimo. Sutikimas panaikinti areštą skolininkės areštuotam pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą turtui negali būti prilyginamas kreditoriaus atsisakymui savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą.

18Kadangi atsakovas nepažeidė nei paskolos sutarties nei laidavimo sutarčių sąlygų, nėra teisinio pagrindo nutraukti laidavimo sutartis dėl esminio sutarčių pažeidimo. Ieškovai ieškiniu siekia išvengti civilinės atsakomybės, kylančios iš laidavimo sutarčių ir elgiasi nesąžiningai kreditoriaus atžvilgiu.

19Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo I. Z. prašė ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovo veiksmus kvalifikavo kaip nesąžiningus, tačiau nesutiko su ieškinio dalimi, kuria prašoma ieškovus (laiduotojus) atleisti nuo atsakomybės arba nutraukti laidavimo sutartis.

20II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

21Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė atsakovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai iš ieškovų R. J., A. J., A. J. solidariai 3800 Lt bylinėjimosi išlaidų.

22Teismas nurodė, kad pagal tarp ieškovų A. J. ir R. J. bei atsakovo sudarytų laidavimo sutarčių 3 punktą laiduotojai įsipareigojo atsakyti kaip solidarūs skolininkai tuo atveju, jei paskolos gavėjas tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal paskolos sutartį. Kai skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.).

23Tais atvejais, kai laiduotojui tenka atsakyti už skolininko prievoles solidariai su skolininku arba subsidiariai, kai skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo prievolę, vykdymo procese laiduotojo prievolė įgyja daiktinės prievolės pobūdį, nes laiduotojas atsako savo turtu pagal prisiimtą asmeninę prievolę.

24Laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 str. 2 d., 6.87 str. 1 d.). Kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta.

25Tesimas sprendė, kad atsakovo sutikimas panaikinti areštą skolininkės areštuotam pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą turtui negali būti prilyginamas kreditoriaus atsisakymui savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą.

26Kadangi atsakovas nepažeidė nei paskolos sutarties, nei laidavimo sutarčių sąlygų, nėra teisinio pagrindo nutraukti laidavimo sutartis dėl esminio sutarčių pažeidimo.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

28Ieškovai R. J., A. J., A. J. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį tenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

291. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai sprendė, kad atsakovo sutikimas panaikinti areštą skolininkės areštuotam pagal notaro išduotą vykdomąjį raštą turtui, negali būti prilyginamas kreditoriaus atsisakymui savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą iš pagrindinės skolininkės turto. Pažymėtina, kad atsakovo galimybė patenkinti reikalavimą iš įkeisto skolininkės turto buvo reali, nes skolininkės turtas, į kurį buvo nukreiptas išieškojimas pagal vekselį, nebuvo įkeistas. Atsakovo sutikimas panaikinti įkeisto turto dalies areštą atitinka CK 6.86 straipsnyje numatytas sąlygas, kuomet laiduotojai gali būti atleidžiami nuo atsakomybės.

302. Teismo motyvas, kad atsakovas neatsisakė 2006 m. gruodžio 15 d. paskolos sutarties Nr. 103/06/LTL 413500 Lt sumai užtikrinimo nekilnojamojo turto įkeitimu ir fizinių asmenų laidavimais, prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

31Pažymėtina, kad paskola buvo užtikrinta ne tik nekilnojamojo turto įkeitimu ir fizinių asmenų laidavimais, bet ir skolininkės I. Z. išduotu atsakovui paprastuoju neprotestuotinu vekseliu paskolos sumai, t.y. 413000 Lt sumai. I. Z. turtas, vekselio, kuris buvo pasirašytas I. Z. siekiant užtikrinti savalaikį įsipareigojimų pagal paskolos sutartį įvykdymą ir supaprastinti paskolos išieškojimo procesą, pagrindu, buvo areštuotas, tačiau vėliau atsakovas sutiko panaikinti areštą bei leisti skolininkams laisvai disponuoti šiuo turtu. Tokiu būdu atsakovas atsakė jo naudai nustatyto prievolės užtikrinimo.

323. Teismo sprendime nurodyta, kad „laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą“. Pažymėtina, kad ieškovai ieškinyje tokio reikalavimo nekėlė. Pats atsakovas savo veiksmais buvo pradėjęs įgyvendinti jam suteiktą pirmenybės teisę patenkinti savo reikalavimą iš pagrindinės skolininkės nekilnojamojo turto (siekė nukreipti išieškojimą pagal skolininkės pasirašytą vekselį į skolininkės turtą), tačiau vėliau šios pirmenybė teisės atsisakė.

334. Nepagrįstas teismo argumentas, kad atsakovas nepažeidė nei paskolos sutarties nei laidavimo sutarčių, todėl nėra teisinio pagrindo nutraukti laidavimo sutartis dėl esminio pažeidimo. Pažymėtina, kad sutarties vykdymo principai (CK 6.200 str.) įpareigoja sutarties šalis vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiauti ir kooperuotis, vykdyti sutartį kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Bendrieji teisės principai (CK 1.5 str. 1 d.) įpareigoja įgyvendinant civilines teises ir atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus. Civilinių teisių įgyvendinimas pažeidžiant šiuos imperatyviuosius teisės principus gali būti pagrindu konstatuoti teisės subjekto veiksmų neteisėtumą. Atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, veikdamas imperatyvių teisės principų pagrindu, turėjo imtis visų priemonių, kuriomis be pagrindo nebūtų padidinta paskolos sutarties neįvykdymo bei tuo pačiu laiduotojų atsakomybės rizika. Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ne tik nesiėmė tokių priemonių, bet priešingai - aktyviais veiksmais įtakojo skolininkų turto, iš kurio galėjo būti patenkinti atsakovo reikalavimai, sumažėjimą ir tuo pačiu paskolos sutarties neįvykdymo rizikos padidėjimą.

345. Ne tik laiduotojas turi elgtis sąžiningai ir imtis visų įmanomų priemonių, kad būti užtikrintas prievolių vykdymas kreditoriui, bet ir pats kreditorius turi tinkamai naudotis savo teisėmis bei elgtis sąžiningai. Dėl atsakovo duoto sutikimo panaikinti skolininkų turtui uždėtą areštą, iš kurio galėjo būti patenkinta didelė kreditoriaus reikalavimo dalis, nepagrįstai buvo padidinta laiduotojų atsakomybės rizika, o suteikus leidimą skolininkams prisiimti papildomų įsipareigojimų labai didelei sumai, neinformavus apie tai laiduotojų, iš esmės buvo pažeisti laiduotojų teisėti interesai.

356. Atsakovo kaip verslo subjekto, užsiimančio paskolų suteikimu, elgesys, kai pats savo nesąžiningais aktyviais veiksmais įtakojo skolininkų turto apimtį, vertintinas kaip siekis nesąžiningais veiksmais įgyti kuo didesnį R. J. ir A. J. turtą, pasinaudojant laidavimo sutartyse Nr. 103/06 L2 ir Nr. 103/06 Ll, numatyta skolininkų ir laiduotojų solidariąja atsakomybe.

367. Apygardos teismas nepasisakė dėl ieškinio reikalavimo pripažinti atsakovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ veiksmus nesąžiningais (CPK 265 str. 2 d.).

378. Teismas nepakankamai motyvavo savo išvadas ir sprendimą išsiuntė pažeisdamas CPK 275 straipsnyje nustatytą imperatyvų terminą.

38Atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa” atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

391. Atsakovas neturėjo tikslo atsisakyti pirmenybės teisės patenkinti savo reikalavimą ir pagrįstai tikėjosi, kad atsisakęs 1/2 dalies buto su rūsiu ( - ) arešto, gaus iš skolininkės I. Z. ne mažesnę kaip 120 000 Lt sumą skolos dengimui. Atsakovas savo pirmenybės teisės išieškoti skolą iš I. Z. turto neatsisakė.

40Atsakovas, žinodamas, kad įkeisto už I. Z. paskolą žemės sklypo vertė sumažėjo ir jos neužteks skolai padengti, sutiko panaikinti areštą daliai buto su sąlyga, kad bankas perves dalį (ne mažesnę kaip 120 000 Lt) suteikiamo I. Z. ir V. Z. kredito I. Z. įsiskolinimui padengti. Tačiau bankas nesutiko ir nurodė, kad kreditas bus suteiktas tik įkeitus tris butus ( - ). Atsakovas sutiko su banko sąlygomis ir tenkino skolininkės I. Z. prašymą panaikinti areštą 1/2 daliai buto su rusiu, esančio ( - ). Šis turtas vėliau buvo įkeistas Nordea Bank Finland Plc, tačiau bankas dalį pagal kreditą suteikiamų lėšų įšaldė ir su atsakovu nebuvo atsiskaityta.

412. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad I. Z. suteikta pagal 2006 m. gruodžio 15 d. paskolos sutartį Nr. 103/06/LTL 413500 Lt paskola buvo užtikrinta ne tik nekilnojamojo turto ir fizinių asmenų laidavimu bet ir skolininkės I. Z. išduotu atsakovui paprastuoju neprotestuotinu vekseliu suteikiamos paskolos sumai, t.y. 413500 Lt sumai. Skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę - prievolę pagal vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007).

423. Solidaraus laidavimo atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.).

434. Atsakovas elgėsi sąžiningai ir siekė išsiieškoti skolą iš pagrindinės skolininkės, nors turėjo teisę iš karto reikalauti įvykdyti prievolę ir iš solidariai atsakingų laiduotojų.

44IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45Apeliacinis skundas netenkintinas

46Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniame skunde dėstomų argumentų.

47Apeliantai teigia, kad atsakovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sutikimas panaikinti areštą skolininkės areštuotam pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą turtui, turi būti prilyginamas kreditoriaus atsisakymui savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą iš pagrindinės skolininkės turto ir todėl laiduotojai atleistini nuo atsakomybės (CK 6.86 str.). Su tokiu bylos aplinkybių vertinimu teisėjų kolegija nesutinka ir pažymi, kad CK 6.86 straipsnyje įtvirtintas laiduotojo atleidimo nuo prievolės (laidavimo) įvykdymo pagrindas, kai kreditorius atsisako savo pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą ar kito jo naudai nustatyto prievolės įvykdymo užtikrinimo būdo, jeigu kreditorius būtų galėjęs patenkinti savo reikalavimą pasinaudodamas teisėmis, kurių atsisakė, aiškintinas sistemiškai su CK 6.80 straipsnio 2 dalimi, pagal kurią analogiškos rizikos paskirstymo taisyklės taikomos esant nustatytai subsidiariai laiduotojo prievolei ir netaikomos, jeigu skolininko ir laiduotojo atsakomybė kreditoriui yra solidarioji (CK 6.81 str. 1 d.), nebent būtų susitarta kitaip.

48Taigi, esant solidariajai laiduotojo ir skolininko atsakomybei, kaip kad yra nagrinėjamu atveju (laidavimo sutarčių 3 p.), kreditoriaus (įkaito turėtojo) sprendimas pirmiausia pasinaudoti laiduotojo suteiktu prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu (laidavimu), bet ne įkeitimu ar kita prievolės įvykdymo užtikrinimo priemone ar teise pareikalauti, kad prievolę įvykdytų pats skolininkas, nėra laiduotojo prievolės pasibaigimo pagrindas, numatytas CK 6.86 straipsnyje. Kreditoriaus, turinčio reikalavimo teisę į solidariuosius bendraskolius, reikalavimo į laiduotoją nukreipimas, nepasinaudojus galimybe patenkinti reikalavimą kitais būdais ar iš kitų asmenų, nereiškia pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą ar kito kreditoriaus naudai nustatyto prievolės užtikrinimo CK 8.86 straipsnio prasme. Esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosios teisės normos suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti įvykdyti prievolę, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip. Nagrinėjamu atveju laidavimo sutartyse nebuvo nustatyta kitaip.

49Byloje nagrinėjamu situacija, kai atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ davė sutikimą panaikinti areštą pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą areštuotam skolininkės turtui. Kadangi laiduotojų atsakomybė su skolininku buvo solidari, kaip jau minėta, toks atsakovo sutikimas panaikinti skolininko turto areštą nenulemia laiduotojo atsakomybės pasibaigimo CK 6.86 straipsnyje numatytu pagrindu. Dėl išdėstytų motyvų atmestini apeliantų argumentai dėl laiduotojų atleidimo nuo atsakomybės CK 6.86 straipsnio pagrindu.

50Apeliantai taip pat prašo, tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas spręstų, kad nėra pagrindo laiduotojus atleisti nuo atsakomybės CK 6.86 straipsnio pagrindu, nutraukti laidavimo sutartis dėl esminio jų pažeidimo, kadangi tiek skolininkė I. J., tiek kreditorius Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ne tik nesiėmė visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų savo teisų įgyvendinimą, bet priešingai aktyviais veiksmais įtakojo skolininkų turto, iš kurio galėjo būti patenkinti atsakovo reikalavimai, sumažėjimą ir tuo pačiu paskolos sutarties neįvykdymo rizikos padidėjimą.

51Šie apeliantų argumentai atmestini. Išanalizavus laidavimo sutarčių bei kredito sutarties, pagal kurią I. J. prievolės įvykdymas buvo užtikrintas laidavimu, turinį matyti, kad I. J. (paskolos gavėja) įsipareigojo be unijos sutikimo, kol bus grąžinta paskola, neimti paskolų iš kitų kredito įstaigų ar kitų fizinių ir juridinių asmenų, taip pat neprisiimti kitų finansinių įsipareigojimų, galinčių turėti įtakos paskolos grąžinimui (Paskolos sutarties Nr. 103/06/LTL 6.9 p.). Tuo tarpu laiduotojai A. J. (laidavimo sutartis Nr. 103/06 L1) ir R. J. (laidavimo sutartis Nr. 103/06 L2) laidavimo sutartyse nenumatė jokių sąlygų, kurios leistų kontroliuoti asmens, už kurį laiduojama, veiksmus prisiimant papildomus finansinius įsipareigojimas, įtakojančius skolininko galimybes pačiam įvykdyti kredito sutartimi prisiimtas prievoles, o tuo pačiu laiduotojų atsakomybės už skolininko prievoles rizikos padidėjimą.

52Apeliantų manymu, net ir nesant specialių I. J. įpareigojančių nuostatų laidavimo sutartyse, ji, laikydamasi CK 6.200 straipsnyje numatytų bendrųjų sutarčių vykdymo principų (sąžiningumas, bendradarbiavimas, kooperavimasis, ekonomiškumas), privalėjo nesiimti veiksmų, galinčių pabloginti jos galimybes įvykdyti kredito sutartimi prisiimtą prievolę. Apeliantų vertinimu, tokio elgesio iš asmens, už kurį jie laidavo, galėjo pagrįstai tikėtis. Teisėjų kolegija pažymi, kad solidaraus laidavimo atveju, juo labiau, kai laiduojama be jokių sąlygų, skirtų užtikrinti laiduojančio asmens galimybę kontroliuoti asmens, už kurį laiduojama, finansines galimybes vykdyti sutartį, negali būti laikoma esminiu laidavimo sutarties pažeidimu vien tai, kad pasikeičia asmens, už kurį laiduota, finansinių įsipareigojimų ir turimo turto apimtis ir/ar santykis. Juo labiau, kad byloje nagrinėjamu atveju, nesąžiningais skolininko veiksmais apeliantai laiko papildomą kredito apėmimą, kas lemia ne tik finansinių skolininko įsipareigojimų padidėjimą, bet ir turimo turto padidėjimą, todėl papildomo kredito paėmimas negali būti vienareikšmiškai traktuojamas kaip I. Z. galimybių įvykdyti prievoles pagal pirmąją paskolos sutartį (2006 m. gruodžio 15 d. paskolos sutartis Nr. 103/06/LTL) sumažėjimu. Dėl šių motyvų atmestini apeliantų argumentai dėl atsakovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ veiksmų nesąžiningumo ir reikalavimo pripažinti laidavimo nutraukti sutartis dėl esminio jų pažeidimo.

53Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir pakankami išsamiai motyvavo savo sprendimą. Pažymėtina, kad teismo pareiga motyvuoti teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip pareiga detaliai atsakyti į kiekvieną dalyvaujančių byloje asmenų argumentą. Tokios pozicijos laikosi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo teismas, pavyzdžiui, šio teismo 1994m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90, van de Huk v. Netherlands. Todėl atmestini apeliantų argumentai dėl galimai nepakankamo pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvavimo.

54Apeliantai už apeliacinį skundą sumokėjo 4067 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios dalies, lygios 4067 Lt, mokėjimo Vilniaus apygardos teismo 2011 m.balandžio 15 d. nutartimi buvo atleisti. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, iš atsakovų žyminis mokestis už apeliacinį skundą nepriteistinas.

55Pagal bylos duomenis atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo turėjo 1200 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ši suma priteistina iš bylą apeliacinės instancijos teisme pralaimėjusių apeliantų.

56Procesinių dokumentų įteikimo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 patvirtintos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl iš proceso dalyvių nepriteistinos.

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Priteisti atsakovui Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ (j. a. k. 112040690) iš R. J. (a.k. ( - ) A. J. (a. k. ( - ) A. J. ( - ) po 400 Lt (keturis šimtus litų) atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai R. J., A. J., A. J. ieškiniu prašė: 1) pripažinti nesąžiningais... 4. Ieškovai nurodo, kad 2006 m. gruodžio 15 d. I. Z. sudarė su atsakovu Kredito... 5. I. Z. tinkamai neįvykdžius prievolės pagal 2006 m. gruodžio 15 d. paskolos... 6. 2008 m. vasario 27 d. sutartine hipoteka įkeistas turtas prieš įkeitimą... 7. Ieškovų manymu, atsakovas, leisdamas panaikinti I. Z. priklausančio turto,... 8. Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sutikimas panaikinti skolininkų... 9. Ieškovai taip pat nurodo, kad laiduotojams prisiimant atsakomybę pagal... 10. Atsakovas atsiliepime į ieškinį su juo nesutiko ir nurodė, kad I. Z. laiku... 11. Šis vykdomasis įrašas buvo pateiktas vykdyti antstoliui R. V., kuris... 12. 2008 m. vasario 22 d. skolininkė I. Z. pateikė antstoliui R. V. prašymą... 13. Atsakovas, žinodamas, kad įkeisto turto (5544/15800 dalis žemės sklypo ( -... 14. 2008 m. kovo 14 d. antstolis R. V. pervedė atsakovui 34 736,10 Lt. Skolininkė... 15. 2008 m. gegužės 27 d. Nordea Bank Finland Plc, atsakydamas į antstolio... 16. Atsakovas neturi pareigos informuoti laiduotojus apie skolininkų prisiimamus... 17. Kreditorius (atsakovas) neatsisakė pirmenybės teisės patenkinti reikalavimą... 18. Kadangi atsakovas nepažeidė nei paskolos sutarties nei laidavimo sutarčių... 19. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo I. Z. prašė ieškinį tenkinti iš... 20. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 21. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 22. Teismas nurodė, kad pagal tarp ieškovų A. J. ir R. J. bei atsakovo sudarytų... 23. Tais atvejais, kai laiduotojui tenka atsakyti už skolininko prievoles... 24. Laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta... 25. Tesimas sprendė, kad atsakovo sutikimas panaikinti areštą skolininkės... 26. Kadangi atsakovas nepažeidė nei paskolos sutarties, nei laidavimo sutarčių... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 28. Ieškovai R. J., A. J., A. J. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą sprendimą... 29. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai sprendė, kad... 30. 2. Teismo motyvas, kad atsakovas neatsisakė 2006 m. gruodžio 15 d. paskolos... 31. Pažymėtina, kad paskola buvo užtikrinta ne tik nekilnojamojo turto įkeitimu... 32. 3. Teismo sprendime nurodyta, kad „laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti,... 33. 4. Nepagrįstas teismo argumentas, kad atsakovas nepažeidė nei paskolos... 34. 5. Ne tik laiduotojas turi elgtis sąžiningai ir imtis visų įmanomų... 35. 6. Atsakovo kaip verslo subjekto, užsiimančio paskolų suteikimu, elgesys,... 36. 7. Apygardos teismas nepasisakė dėl ieškinio reikalavimo pripažinti... 37. 8. Teismas nepakankamai motyvavo savo išvadas ir sprendimą išsiuntė... 38. Atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa” atsiliepimu į... 39. 1. Atsakovas neturėjo tikslo atsisakyti pirmenybės teisės patenkinti savo... 40. Atsakovas, žinodamas, kad įkeisto už I. Z. paskolą žemės sklypo vertė... 41. 2. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad I. Z. suteikta pagal 2006 m. gruodžio... 42. 3. Solidaraus laidavimo atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad... 43. 4. Atsakovas elgėsi sąžiningai ir siekė išsiieškoti skolą iš... 44. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. Apeliacinis skundas netenkintinas... 46. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, pažymi, kad pirmosios... 47. Apeliantai teigia, kad atsakovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“... 48. Taigi, esant solidariajai laiduotojo ir skolininko atsakomybei, kaip kad yra... 49. Byloje nagrinėjamu situacija, kai atsakovas Kredito unija „Vilniaus... 50. Apeliantai taip pat prašo, tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas... 51. Šie apeliantų argumentai atmestini. Išanalizavus laidavimo sutarčių bei... 52. Apeliantų manymu, net ir nesant specialių I. J. įpareigojančių nuostatų... 53. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir... 54. Apeliantai už apeliacinį skundą sumokėjo 4067 Lt žyminio mokesčio, o nuo... 55. Pagal bylos duomenis atsakovas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl... 56. Procesinių dokumentų įteikimo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 58. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 59. Priteisti atsakovui Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ (j. a. k....