Byla e2-666-939/2019
Dėl skolos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“ patikslintą ieškinį atsakovei N. Š. dėl skolos bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4IeškovėAB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės N. Š. (toliau – atsakovė) 588,55 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ieškovė nurodė(elektroninės bylos apyrašo b. l. 1-2), kad tiekė komunalines paslaugas butui, esančiam ( - ), kurio ½ dalis priklauso atsakovei. Atsakovė, būdama buto dalies savininke pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą (mokesčiu paskaičiavimo pažymoje paskaičiuota skola tik atsakovei priklausančiai buto daliai) liko skolinga už suteiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. Atsakovė vengia atsiskaityti ir iki šiol nesiėmė priemonių savo įsiskolinimui padengti, į priminimus nereaguoja, todėl skolinio įsipareigojimo dydis ieškinio pateikimo dienai yra lygus 588,55 Eur sumai.

6Atsakovei adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka paliekant pranešimą atsakovės deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka(CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Be to, pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro, vartotojas privalo laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą. Jeigu su karšto vandens tiekėju vartotojai nesudarė karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekėjo ir vartotojų santykiams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos. Taip pat daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas privalo laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei kitas karšto vandens tiekėjo suteiktas paslaugas. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

11Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus pagrindžia šie Ieškovės pateikti įrodymai: Valstybės įmonės Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (elektroninės bylos apyrašo b. l. 9) iš kurio matyti, jog atsakovė yra ½ dalies buto, esančio ( - ), savininkė; mokesčių paskaičiavimo pažyma už 2015 m. rugsėjo mėn. – 2018 m. rugpjūčio mėn. (elektroninės bylos apyrašo b. l. 4-8), iš kurios matyti, jog atsakovė už karštą vandenį bei šildymą laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2018 m. rugpjūčio mėn. ieškovei liko skolinga iš viso 588,55 Eur. Atlikus formalų byloje ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, atsakovei nepateikus duomenų dėl ieškovės prašomos priteisti skolos sumokėjimo, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis, 6.256 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys pagrįstas byloje surinktais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 588,55 Eur skolos.

12Atsakovei, praleidusiai terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

13Visiškai patenkinus patikslintą ieškinį ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 181,50 Eur advokato pagalbai apmokėti priteistinos iš atsakovės (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

14Valstybė šioje byloje patyrė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną sumą, todėl 3,36 Eur suma už procesinių dokumentų įteikimą priteistina iš atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės N. Š., asmens kodas ( - ) deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), ieškovės AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, buveinės adresas Statybininkų g. 6, Prienai, naudai 588,55 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus 55 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio, 181,50 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą 50 ct) išlaidų už teisines paslaugas.

18Priteisti iš atsakovės N. Š., asmens kodas ( - ) deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), 3,36 Eur (tris eurus 36 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai