Byla eB2-1353-538/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „REMI Invest“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kometra“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „REMI Invest“,

Nustatė

3

  1. Ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė ieškinį dėl bankroto bylos UAB „Kometra“ iškėlimo. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-06-21 sudarė 1 050,43 Eur. Ieškovas išsiuntė atsakovei pranešimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo ir ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo, todėl turi pagrindą teigti, kad atsakovė yra nemoki.
  2. Trečiasis asmuo UAB „REMI Invest“ nurodė, kad Klaipėdos apylinkės teismas priteisė iš atsakovės 380,63 Eur skolą, 29,58 Eur palūkanas, 70,00 Eur skolos administravimo mokestį, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 195,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nėra padengusi įsiskolinimo.

4Ieškinys tenkintinas.

  1. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali ir negalės vykdyti įsipareigojimų.
  2. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
  3. Iš atsakovės balanso už 2016 metus matyti, kad įmonė turėjo 20 841,00 Eur vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 8 767,00 Eur. Tačiau iš pateikto balanso matyti, kad 11 847,00 Eur sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Pažymėtina, kad teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas. Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į realią bendrovės turto vertę.
  4. Byloje atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie duotų pagrindą daryti išvadą, kad įmonė turi realią galimybę atgauti 11 847,00 Eur debitorių skolas. Atsižvelgiant į tai, ši sumą neįskaitytina į atsakovės turimo turto vertę, ir laikytina, kad atsakovė turėjo 8 994,00 Eur vertės turto, o pradelsti įmonės įsipareigojimai sudarė 8 767,00 Eur, tokiu būdu nurodytos pradelstos skolos viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad šiuo metu jos turtinė padėtis būtų pasikeitusi. VSDFV Klaipėdos skyriaus nurodymai priverstinai nurašyti pinigines lėšas nebuvo įvykdyti. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas daryti išvadą, kad atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla dėl nemokumo (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, CPK 178, 185 straipsniai).
  5. Įmonės bankroto administratore skirtina nustatyta tvarka atrinkta administratorė mažoji bendrija „Mokuma“, sutinkanti ir turinti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 11 straipsnio 2 dalis, Bankroto administratorių atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“). Byloje nėra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4, 6 dalyse nurodytų pagrindų, kuriems esant ši bankroto administratorė negalėtų administruoti atsakovės UAB „Kometra“.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

61. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kometra“, įmonės kodas 304259245, buveinės registracijos adresas Baltijos pr. 123-4, Klaipėda, iškelti bankroto bylą.

72. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kometra“ administratore paskirti mažąją bendrija „Mokuma“, sąrašo eilės Nr. B-JA375.

83. Nustatyti, kad bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kometra“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei mažajai bendrijai „Mokuma“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratorei pavesti sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

94. Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kometra“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei mažajai bendrijai „Mokuma“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą.

105. Pavesti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kometra“ administratorei mažajai bendrijai „Mokuma“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

11Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai