Byla e2YT-1908-429/2017
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, dalyvaujant pareiškėjai G. P. – K., jos atstovui advokatui R. M., pareiškėjui L. K.. Išvadą teikiančios institucijos atstovei J. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, iš ginčo teisenos perėjus į ypatingąją teiseną, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų G. P. – K. ir L. K. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu.

Nustatė

3pareiškėjai bendru sutuoktinių sutikimu prašo nutraukti santuoką, įregistruotą duomenys neskelbtini) ( - ) Civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. duomenys neskelbtini) nutraukti ir patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

42017 m. vasario 6 d. pareiškėjai teismo posėdžio metu nurodė, kad kartu kaip šeima nebegyvena nuo 2013 m., abu turi kitas antrąsias puses.

5Pareiškėjas L. K. paaiškino, kad dar moka išlaikymą nepilnamečiui vaikui iš pirmosios santuokos, šiuo metu uždirba apie 200 Eur, turi neįgalumą (10 procentų darbingumas).

6Santuoka yra faktiškai iširusi ir tolimesnis bendras šeimos gyvenimas yra neįmanomas.

7Pareiškėjai nesutinka taikytis.

8Prašymas tenkintinas, preziumavus kad santuoka faktiškai iširusi, ir negalima tikėtis, kad sutuoktiniai vėl pradės gyventi kartu (CK 3.51 str., 3.53 str. 1, 2 d.).

9Nustatyta, kad pareiškėjai susituokė ( - ) Civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. ( - )). Santuokoje bendrų vaikų neturi.

10Iš prašymo turinio bei pareiškėjo paaiškinimų matyti, kad pareiškėjų santuoka faktiškai iširusi. Šalys santuokoje pragyveno beveik dešimt metų. Pareiškėjai bendro ūkio neveda daugiau nei metus laiko, artimų santuokinių ryšių nepalaiko, gyvena skyriumi. Abu pareiškėjai yra veiksnūs. Abiems pareiškėjams nepavykus susitaikyti, šalių sudaryta santuoka nutrauktina bendru sutuoktinių sutikimu (CPK 186 str. 4 d., 185 str.1 d.).

11Pareiškėjai vienas iš kito išlaikymo neprašo, kadangi abu gauna pajamas.

12Teismas daro išvadą, kad nėra vilčių, kad sutuoktiniai kartu gyvens dėl esamos situacijos ir, kad šeimą būtų galima išsaugoti, pareiškėjai nesutinka taikytis, todėl šalių santuoka nutrauktina (CK 3.53 str. 1 d., 2 d.).

13Pareiškėjai po santuokos nutraukimo pageidavo pasilikti santuokines pavardes: ( - ). Šis prašymas pagrįstas ir tenkintinas ( CK 3.69 str. 1d.).

14Pateikta pareiškėjų pasirašyta 2017 m. vasario 6 d. sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina, nustačius, kad jos sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia sutuoktinių, nepilnamečių vaikų interesų, todėl priimtina ir tvirtintina ( CK 3.53 str.).

15Pareiškėjams išaiškintas Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 3.53 straipsnio turinys, bei tai, kad pareiškėjai savo sutartimi negali pakeisti imperatyvių įstatymo normų (CK 1.80 str. 1 d.).

16Visus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus pareiškėjai išsprendė sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių (b. l. 5-6; CK 3.53 str. 3 d.).

17Pareiškimą patenkinus, iš pareiškėjų nepriteistinos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų ir teismo šaukimų siuntimu valstybei – 5,32 Eur, nes kiekvienam pareiškėjui tenkanti dalis yra mažesnė nei 3,00 Eur (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsniu, 185 straipsniu, 263 straipsniu, 540 straipsniu, 541 straipsniu,

Nutarė

19Prašymą tenkinti.

20Pareiškėjų G. P. - Kazlauskienės, asmens kodas ( - ) gimusi

21( - ), gyvenanti ( - ), ir L. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis ( - ), sudarytą ir įregistruotą ( - )Civilinės metrikacijos skyriuje (įrašo Nr. ( - )) santuoką nutraukti.

22Po santuokos nutraukimo palikti pavardes: ( - ).

23Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos.

24Patvirtinti sutartį, sudarytą 2017 m. vasario 6 d. raštu tarp pareiškėjų dėl santuokos nutraukimo pasekmių šiomis sąlygomis:

25L. K., gim. ( - ), a. k. ( - ) gyvenantis

26( - ), iš vienos pusės, ir G. P.-K., gim. ( - ), a. k. ( - ) gyvenant ( - ), iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (toliau - Sutartis):

271.

28straipsnis. Sutarties dalykas

291.1. Sutartimi mes, L. K. ir G. P.-K., (toliau abu kartu vadinami "šalimis"), siekiame nutraukti santuoką, sudarytą ( - ) CM biure akto įrašas Nr. ( - ), abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir susitarti dėl santuokos nutraukimo pasekmių: dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo dydžio nepilnamečiams vaikams nustatymo, santuokoje įgyto turto padalinimo, buvusių sutuoktinių pavardžių, kreditorinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymo po santuokos nutraukimo, kitų savo turtinių/neturtinių teisių ir/ar pareigų.

302.

31straipsnis. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta

322.1. Šalys susitaria, kad nepilnamečių N. K. gim. ( - ) ir H. K. gim. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti kartu su motina G. P.-K. gim. ( - ).

333.

34straipsnis. Nepilnamečių vaikų išlaikymas

 1. Atsižvelgiant į tai, kad nepilnamečiai lieka gyventi su motina G. P. – K. ir, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiam vaikui privalo tekti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai, ir, kad L. K. yra nedarbingas ( darbingumo lygis 10proc.), ir, kad L. K. turi nepilnametį vaiką iš pirmos santuokos, L. K., gim. ( - ), įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą, nepilnamečiams N. K. gim. ( - ) ir H. K., gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 72, 97 Eur (septyniasdešimt du eurus 97 ct) kas mėnesį iki jų pilnametystės. Nepilnamečių N. K. ir H. K. išlaikymui skirtas pinigines lėšas tvarko uzufrukto teise G. P. – K., Išlaikymas nepilnamečiams N. K. gim. ( - ) ir H. K. gim. ( - ), mokamas periodinėmis išmokomis po 72,97 Eur (septyniasdešimt du eurus 97 ct) kas mėnesį kiekvienam vaikui iki jo pilnametystės nuo Teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.
 2. Šalys susitaria, kad L. K. kompensuoja G. P. –K. išlaikymo įsiskolinimą sutarties sudarymo dienai 2500 Eur (du tūkstančius penkis šimtus eurų).

354.

36straipsnis. Dalyvavimas nepilnamečių vaikų auklėjime

374.1. Atsižvelgdami į tai, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios, ir kad teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus turi abu tėvai, mes, L. K. ir G. P.-K., susitariame, kad L. K. bendrauja su nepilnamečiais N. K. ir H. K. ir dalyvauja jų auklėjime be apribojimų, nepažeidžiant nepilnamečių vaikų interesų. Šalys susitaria, kad L. K. gali lankyti vaikus jų gyvenamojoje vietoje iš anksto suderinęs su G. P. – K. atvykimo laiką.

384.2. G. P.-K. įsipareigoja pranešti L. K. apie nepilnamečių N. K. ir H. K. gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą, apie elektroninio adreso ar kitos elektroninės bendravimo priemonės pasikeitimą. L. K. įsipareigoja pranešti G. P. – K. apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą, tikslu užtikrinti bendravimą su nepilnamečiais vaikais.

395.

40Straipsnis. Sutuoktinių išlaikymas

415.1. Šalys patvirtina, kad joms žinoma apie L. K. darbingumo lygį (10 proc.) ir susitaria, kad išlaikymo viena iš kitos sau nereikalauja.

426.

43straipsnis. Santuokoje įgyto turto padalinimas

 1. Šalys patvirtina, kad visas kilnojamas turtas, namų apyvokos daiktus pasidalino gražiuoju. ginčo dėl jų nėra.
 2. Šalys susitaria, kad automobilis Honda Accord, valstybinis Nr. ( - ) vin kodas, ( - ), registruotas L. K. vardu įsigytas už VSDFV lėšas specialiųjų poreikių dėl nedarbingumo patenkinimui, todėl po santuokos nutraukimo jis nuosavybės teise paliekamas L. K..
 3. Šalys susitaria, kad butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), registruotas L. K. vardu, įgytas paveldėjimo teise, yra asmeninė L. K. nuosavybė ir po santuokos nutraukimo lieka asmenine L. K. nuosavybė.

447.

45Straipsnis. Dėl kreditorinių įsipareigojimų

467.1. Šalys patvirtina, kad kreditorinių įsipareigojimų neturi.

478.

48straipsnis. Sutuoktinių pavardės

498.1. Po santuokos nutraukimo šalys pasirenka pavardes: L. K. - „K."; G. P.-K.- „P.".

509.

51Sutarties sąlygų pakeitimas

529.1.

53Sutarties sąlygos gali būti pakeistos abiejų arba vienos iš sutarties šalių iniciatyva iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, sužalojimas ir kt.).

549.2.

55Visi šios sutarties pakeitimai turi būti patvirtinti teismo.

5610.

57straipsnis. Sutarties galiojimas

5810.1. Sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo, kuriuo patvirtinta ši sutartis, įsiteisėja nuo dienos.

5911.

60straipsnis. Kitos sąlygos

 1. Teismo išlaidas, susijusias su šaukimų ir/ar pranešimų įteikimu įsipareigoja apmokėti abi Šalys lygiomis dalimis, išlaidas advokatų pagalbai apmokėti Šalys viena kitai nekompensuoja.

61Sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis, vienodą teisinę galią turinčiais, egzemplioriais, iš kurių vienas yra perduodamas teismui, o kiti - po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

62Įsiteisėjus teismo sprendimui, per 3 darbo dienas išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Kauno miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriui, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

63Sprendimas per 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, dalyvaujant pareiškėjai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, iš ginčo teisenos perėjus... 3. pareiškėjai bendru sutuoktinių sutikimu prašo nutraukti santuoką,... 4. 2017 m. vasario 6 d. pareiškėjai teismo posėdžio metu nurodė, kad kartu... 5. Pareiškėjas L. K. paaiškino, kad dar moka išlaikymą nepilnamečiui vaikui... 6. Santuoka yra faktiškai iširusi ir tolimesnis bendras šeimos gyvenimas yra... 7. Pareiškėjai nesutinka taikytis.... 8. Prašymas tenkintinas, preziumavus kad santuoka faktiškai iširusi, ir... 9. Nustatyta, kad pareiškėjai susituokė ( - ) Civilinės metrikacijos skyriuje... 10. Iš prašymo turinio bei pareiškėjo paaiškinimų matyti, kad pareiškėjų... 11. Pareiškėjai vienas iš kito išlaikymo neprašo, kadangi abu gauna pajamas.... 12. Teismas daro išvadą, kad nėra vilčių, kad sutuoktiniai kartu gyvens dėl... 13. Pareiškėjai po santuokos nutraukimo pageidavo pasilikti santuokines pavardes:... 14. Pateikta pareiškėjų pasirašyta 2017 m. vasario 6 d. sutartis dėl santuokos... 15. Pareiškėjams išaiškintas Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 3.53... 16. Visus su santuokos nutraukimu susijusius klausimus pareiškėjai išsprendė... 17. Pareiškimą patenkinus, iš pareiškėjų nepriteistinos pašto išlaidos,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177... 19. Prašymą tenkinti.... 20. Pareiškėjų G. P. - Kazlauskienės, asmens kodas ( - ) gimusi... 21. ( - ), gyvenanti ( - ), ir L. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), gyvenantis (... 22. Po santuokos nutraukimo palikti pavardes: ( - ).... 23. Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo... 24. Patvirtinti sutartį, sudarytą 2017 m. vasario 6 d. raštu tarp pareiškėjų... 25. L. K., gim. ( - ), a. k. ( - ) gyvenantis... 26. ( - ), iš vienos pusės, ir G. P.-K., gim. ( - ), a. k. ( - ) gyvenant ( - ),... 27. 1.... 28. straipsnis. Sutarties dalykas... 29. 1.1. Sutartimi mes, L. K. ir G. P.-K., (toliau abu kartu vadinami "šalimis"),... 30. 2.... 31. straipsnis. Nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta... 32. 2.1. Šalys susitaria, kad nepilnamečių N. K. gim. ( - ) ir H. K. gim. ( - )... 33. 3.... 34. straipsnis. Nepilnamečių vaikų išlaikymas
 1. Atsižvelgiant... 35. 4.... 36. straipsnis. Dalyvavimas nepilnamečių vaikų auklėjime... 37. 4.1. Atsižvelgdami į tai, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo... 38. 4.2. G. P.-K. įsipareigoja pranešti L. K. apie nepilnamečių N. K. ir H. K.... 39. 5.... 40. Straipsnis. Sutuoktinių išlaikymas... 41. 5.1. Šalys patvirtina, kad joms žinoma apie L. K. darbingumo lygį (10 proc.)... 42. 6.... 43. straipsnis. Santuokoje įgyto turto padalinimas
  1. Šalys... 44. 7.... 45. Straipsnis. Dėl kreditorinių įsipareigojimų... 46. 7.1. Šalys patvirtina, kad kreditorinių įsipareigojimų neturi.... 47. 8.... 48. straipsnis. Sutuoktinių pavardės... 49. 8.1. Po santuokos nutraukimo šalys pasirenka pavardes: L. K. - „K."; G.... 50. 9.... 51. Sutarties sąlygų pakeitimas... 52. 9.1.... 53. Sutarties sąlygos gali būti pakeistos abiejų arba vienos iš sutarties... 54. 9.2.... 55. Visi šios sutarties pakeitimai turi būti patvirtinti teismo.... 56. 10.... 57. straipsnis. Sutarties galiojimas... 58. 10.1. Sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo, kuriuo patvirtinta ši... 59. 11.... 60. straipsnis. Kitos sąlygos
   1. Teismo išlaidas, susijusias su... 61. Sutartis sudaryta lietuvių kalba trimis, vienodą teisinę galią turinčiais,... 62. Įsiteisėjus teismo sprendimui, per 3 darbo dienas išsiųsti sprendimo... 63. Sprendimas per 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas apeliaciniu...