Byla 2-642-471/2010

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Redai Mišeikytei dalyvaujant ieškovo atstovei Genei Jurgilienei trečiajam asmeniui Z. T. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams S. L. ir V. L. bei trečiajam asmeniui Z. T. dėl tėvo valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo motinos, rūpybos nustatymo, rūpintojo paskyrimo bei išlaikymo priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovo atstovė kreipėsi į teismą su ieškiniu / 2-3 l. / prašydama atskirti nepilnametį vaiką M. L., gim. 1995m. liepos 21d., nuo motinos atsakovės V. L., neterminuotai apriboti atsakovo S. L. tėvo valdžią vaiko Martyno atžvilgiu, priteisti iš atsakovo S. L. išlaikymą vaikui Martynui po 200 litų kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos / reikalavimas patikslintas teismo posėdyje /, nustatyti M. L. nuolatinę rūpybą, rūpintoja skiriant Z. T. bei nustatyti vaiko rūpybos vietą Kelmės rajone, Kalniškių kaime. Teismo posėdyje ieškovo atstovė prašo ieškinį tenkinti.

3Atsakovė V. L. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime / 44 l. / nurodė su ieškiniu sutinkanti, papildomai sutikime / 52 l. / nurodė sutinkanti, kad jos sūnus Martynas gyventų su globėja Z. T..

4Atsakovas S. L. į teismo posėdį neatvyko ir nuomonės dėl ieškinio nepareiškė.

5Tretysis asmuo Z. T. prašo ieškinį tenkinti.

6Ieškinys tenkintinas pilnai / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

7Byloje surinktais įrodymais - ieškovo atstovės, trečiojo asmens Z. T., vaiko M. L. paaiškinimais, liudytojos D. L. parodymais, bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė V. L. ilgą laiką negyvena su savo vaiku M. L., gim. 1995m. liepos 21d. / 8 l. /, dėl atsakovės ligos. Atsakovė V. L. nuo 2006 metų yra apgyvendinta Liolių senelių namuose, ji yra neįgali, jai nustatytas tik 15 procentų darbingumas bei nuo 2009m. iki 2020m. nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros poreikis, ji yra protiškai atsilikusi nuo vaikystės, jai reikalinga nuolatinė priežiūra, ji negali gyventi savarankiškai / 26 l. /, dėl ko M. L. negali gyventi su atsakove ir eilę metų nuolatinai gyvena pas savo motinos seserį Z. T.. 2005m. spalio 24d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu M. L. nustatyta laikinoji globa, jos globėja paskirta Z. T. / 21 l. /. Jokių duomenų apie tai, kad padėtis galėtų pasikeisti, nėra – V. L. specialusis nuolatinės priežiūros poreikis nustatytas iki 2020 metų / 26 l. /, ji pati sutinka su reikalavimu atskirti vaiką / 44, 52 l. /. Darytina išvada, kad atsakovė V. L. negyvena su vaiku Martynu dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių – ligos, ką patvirtina vaiko teisių apsaugos institucijos išvada / 45 l. /, todėl vaikas atskirtinas nuo atsakovės, šis reikalavimas tenkintinas / Lietuvos CK 3.179str. 1d. /.

8Aukščiau minėtais įrodymais taip pat nustatyta, kad atsakovas S. L. vaiko Martyno atžvilgiu vengia atlikti pareigą auklėti vaiką ir visiškai juo nesirūpina, nes nuo 2005 metų kartu su vaiku negyvena, jo neauklėja, neprižiūri, neišlaiko ir nepalaiko jokių ryšių / 23, 24, 45 l., kt. /. Jokių duomenų, kad padėtis gali pasikeisti nėra, pats atsakovas tai pripažįsta ir sutiko, kad sūnaus Martyno rūpintoja būtų paskirta Z. T. / jo 2010-05-21 paaiškinimas – 25 l. /, todėl atsakovo S. L. tėvo valdžia vaiko Martyno atžvilgiu apribotina neterminuotai / Lietuvos CK 3.180str. 2d. /.

9Vaikas Martynas atskiriamas nuo motinos V. L., tėvo S. L. valdžia apribojama neterminuotai, todėl vaikui nustatoma nuolatinė rūpyba / Lietuvos CK 3.251str. 2d., 3.257str. 3p. /.

10M. L. nuo 2005 metų nuolatinai gyvena pas savo motinos V. L. seserį Z. T. šios šeimai nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, esančiame Kelmės r., Kalniškių kaime / 16 l. /, yra jos tinkamai prižiūrimas ir išlaikomas, ką patvirtina visi byloje surinkti įrodymai / 12, 13, 19, 22, 24 l. /, vaiko teisių apsaugos institucijos atstovės paaiškinimas teismo posėdyje bei išvada / 45 l. /. Pats M. L. pageidauja ir toliau gyventi pas Z. T. / 11 l., jo paaiškinimas teismo posėdyje – Lietuvos CPK 503str. /. Aplinkybių, trukdančių Z. T. skirti M. L. rūpintoja, nenustatyta / Lietuvos CK 3.264str. 4d., 3.268, 3.269str., CPK 501str. 2d., 502str. 4d. – 5-9, 12-16, 18-22, 24 l. /. Duomenys apie Z. T. sutuoktinio S. T. / 14 l. / teistumą / 34- 35 l. / ir baustumą administracine tvarka / 41-43 l. / nelaikytini aplinkybe, trukdančia Z. T. skirti vaiko rūpintoja. Duomenų apie kitus asmenis, pareiškusius sutikimą tapti vaiko rūpintojais, nėra / Lietuvos CPK 499str. 3p. /. Duomenų apie vaiko Martyno daiktus, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, taip pat nėra / Lietuvos CPK 499str. 4p. - 17 l., kt. /. Esant šioms aplinkybėms reikalavimas dėl Z. T. skyrimo M. L. rūpintoja tenkintinas / Lietuvos CK 3.263str. /.

11Vaiko rūpybos vieta nustatoma rūpintojos gyvenamojoje vietoje, nes savo gyvenamosios vietos vaikas neturi / Lietuvos CK 3.265str. 1p. /. Patikslinant šį reikalavimą konkreti rūpybos vieta / Kelmės r. Kalniškių k., kaip prašoma pareiškime – 4 l. / nenurodoma, nes rūpintojos gyvenamoji vieta gali bet kada pasikeisti.

12Iš surinktų įrodymų taip pat matyti, kad atsakovas S. L. atskirai gyvenančio vaiko Martyno išlaikymui lėšų neteikia. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus / Lietuvos CK 3.192str. /, todėl reikalavimas priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikui yra pagrįstas / Lietuvos CK 3.194str., 3.195str. ir 3.202str. 1d. /. Atsižvelgiant į pateiktus įrodymus apie atsakovo S. L. turtinę padėtį / jis yra neįgalus, darbingumas tik 45 procentai – 27 l., pragyvena iš invalidumo pašalpos ir atsitiktinių darbų, piktnaudžiauja alkoholiu - 23 l. /, vaiko Martyno poreikius, sąlygotus jo amžiaus ir kitų aplinkybių, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šios kategorijos bylose vertintina, kad prašomo priteisti išlaikymo dydis - 200 lt. kas mėnesį - iš esmės atitinka atsakovo turtinę padėtį ir pakankamas tenkinti bent minimalius vaiko poreikius / Lietuvos CK 3.192str. 2d., 3.196str. /. Tretysis asmuo Z. T. su šiuo reikalavimų sutinka, atsakovas S. L. prieštaravimų nepareiškė, todėl šis reikalavimas taip pat tenkinamas.

13Reikalavimas dėl išlaikymo vaikui Martynui priteisimo iš atsakovės V. L. nepareikštas. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes / V. L. yra visiškai neįgali, jai nustatytas nuolatinės priežiūros poreikis, jokių duomenų apie jos turtą nėra, ji apgyvendinta senelių namuose, kt. / teismui savo iniciatyva spręsti šį klausimą nėra pagrindo / Lietuvos CPK 376str. /.

14Esant šioms aplinkybėms ieškinys tenkintinas pilnai.

15Tenkinant ieškinį iš atsakovo S. L. priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei – 130 lt. žyminio mokesčio dalyje dėl tėvo valdžios apribojimo / Lietuvos CPK 80str. 1d. 2p., 82str. /, 72 lt. dalyje dėl išlaikymo priteisimo / 200x12x0,03=72 – Lietuvos CPK 85str. 1d. 3p. / bei 14,22 lt. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu / pusė 28,55 lt. sumos – 1 l. /, viso 216,22 lt. / Lietuvos CPK 96str. /.

16Atsižvelgiant į aptartais įrodymais nustatytą turtinę padėtį atsakovė V. L. iš dalies atleistina nuo žyminio mokesčio sumokėjimo valstybei nustatant, kad ji privalo sumokėti 10 litų / Lietuvos CPK 83str. 3d. /.

17Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /, rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo / Lietuvos CPK 496str. / vykdytinas skubiai.

18Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Atskirti nepilnametį vaiką M. L., a/k ( - ) gim. 1995m. liepos 21d., nuo motinos V. L., a/k ( - )

21Neterminuotai apriboti S. L., a/k ( - ) tėvo valdžią vaiko M. L., a/k ( - ) gim. 1995m. liepos 21d., atžvilgiu.

22Nustatyti M. L., a/k ( - ) nuolatinę rūpybą.

23Paskirti Z. T., a/k ( - ) M. L., a/k ( - ) rūpintoja.

24Nustatyti M. L. rūpybos vietą rūpintojos Z. T. gyvenamojoje vietoje.

25Priteisti iš S. L., a/k ( - ) gim. 1953m. lapkričio 27d., išlaikymą vaikui M. L., a/k ( - ) gim. 1995m. liepos 21d., po du šimtus / 200 / litų kas mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos – 2010m. rugpjūčio 27d. – iki vaiko pilnametystės.

26Nustatyti, kad išlaikymą M. L. uzufrukto teise tvarko jo rūpintoja Z. T..

27Priteisti iš S. L. du šimtus šešiolika litų 22ct. / 216,22 lt. / bylinėjimosi išlaidų valstybei.

28Priteisti iš V. L. dešimt / 10 / litų bylinėjimosi išlaidų valstybei.

29Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo, rūpybos nustatymo ir rūpintojo skyrimo vykdytinas skubiai.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Kelmės apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant... 2. Ieškovo atstovė kreipėsi į teismą su ieškiniu / 2-3 l. / prašydama... 3. Atsakovė V. L. į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime / 44 l. / nurodė su... 4. Atsakovas S. L. į teismo posėdį neatvyko ir nuomonės dėl ieškinio... 5. Tretysis asmuo Z. T. prašo ieškinį tenkinti.... 6. Ieškinys tenkintinas pilnai / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.... 7. Byloje surinktais įrodymais - ieškovo atstovės, trečiojo asmens Z. T.,... 8. Aukščiau minėtais įrodymais taip pat nustatyta, kad atsakovas S. L. vaiko... 9. Vaikas Martynas atskiriamas nuo motinos V. L., tėvo S. L. valdžia apribojama... 10. M. L. nuo 2005 metų nuolatinai gyvena pas savo motinos V. L. seserį Z. T.... 11. Vaiko rūpybos vieta nustatoma rūpintojos gyvenamojoje vietoje, nes savo... 12. Iš surinktų įrodymų taip pat matyti, kad atsakovas S. L. atskirai... 13. Reikalavimas dėl išlaikymo vaikui Martynui priteisimo iš atsakovės V. L.... 14. Esant šioms aplinkybėms ieškinys tenkintinas pilnai.... 15. Tenkinant ieškinį iš atsakovo S. L. priteisiamos bylinėjimosi išlaidos... 16. Atsižvelgiant į aptartais įrodymais nustatytą turtinę padėtį atsakovė... 17. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo / Lietuvos CPK 282str. 2d. 1p. /,... 18. Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 straipsniais, teismas... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Atskirti nepilnametį vaiką M. L., a/k ( - ) gim. 1995m. liepos 21d.,... 21. Neterminuotai apriboti S. L., a/k ( - ) tėvo valdžią vaiko M. L., a/k... 22. Nustatyti M. L., a/k ( - ) nuolatinę rūpybą.... 23. Paskirti Z. T., a/k ( - ) M. L., a/k ( - ) rūpintoja.... 24. Nustatyti M. L. rūpybos vietą rūpintojos Z. T. gyvenamojoje vietoje.... 25. Priteisti iš S. L., a/k ( - ) gim. 1953m. lapkričio 27d., išlaikymą... 26. Nustatyti, kad išlaikymą M. L. uzufrukto teise tvarko jo rūpintoja Z. T..... 27. Priteisti iš S. L. du šimtus šešiolika litų 22ct. / 216,22 lt. /... 28. Priteisti iš V. L. dešimt / 10 / litų bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 29. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo, rūpybos nustatymo ir rūpintojo... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...