Byla e2-245-1004/2018
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Lietuvos ir Ukrainos UAB „TALALITA“, UAB „Systems&Solutions”, UAB „ANTRA VERTUS“, UAB „SANITEX“, A. V. įmonė ir R. A. įmonė

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei Ritai Levickytei,

2dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Šiaulių būstas“ atstovei direktorei R. J. ir atstovui advokatui H. O., atsakovų UAB „Vandens srautas“, UAB „Autokarlas“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Systems&Solutions” atstovei advokatei V. V., atsakovo UAB „METALOIDAS” atstovui advokatui R. S., Lietuvos ir Ukrainos UAB „TALALITA“ atstovui direktoriui J. L.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Vandens srautas“, UAB „Autokarlas“ ir UAB „METALOIDAS”, dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Lietuvos ir Ukrainos UAB „TALALITA“, UAB „Systems&Solutions”, UAB „ANTRA VERTUS“, UAB „SANITEX“, A. V. įmonė ir R. A. įmonė.

4Teismas

Nustatė

5Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniais (I,II,III t., b.l. 1-4), patikslintu ieškiniu (I t., b.l. 124-129) prašydamas: 1. Priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Vandens srautas“ 983,26 Eur skolos, 6 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,00 Eur išieškojimo išlaidas, 22,00 Eur žyminio mokesčio ir advokato išlaidas. 2. Priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „Autokarlas“ 978,00 Eur skolos, 6 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,00 Eur išieškojimo išlaidas, 22,00 Eur žyminio mokesčio ir advokato išlaidas. 3. Priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „METALOIDAS“ 1056,87 Eur skolos, 6 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,00 Eur išieškojimo išlaidų, 24,00 Eur žyminio mokesčio ir advokato išlaidas.

6Nurodė, jog 2006 m. spalio 15 d. ieškovas ir atsakovas UAB „Vandens srautas“ sudarė nuomos sutartį (toliau – Sutartis) dėl teisės atlygintinai naudotis inžineriniais tinklais (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir lietaus tinklais), o atsakovas įsipareigojo Sutarties nustatyta tvarka už suteiktas nuomos paslaugas mokėti. 2006 m. rugsėjo 25 d. ieškovas ir atsakovas UAB „Autokarlas“ sudarė nuomos sutartį (dėl sutarčių iš esmės tapatumo, toliau – Sutartis) dėl teisės atlygintinai naudotis inžineriniais tinklais (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir lietaus tinklais), o atsakovas įsipareigojo Sutarties nustatyta tvarka už suteiktas nuomos paslaugas mokėti. Taip pat 2006 m. rugsėjo 15 d. ieškovas ir atsakovas UAB „METALOIDAS“ sudarė nuomos sutartį (dėl sutarčių iš esmės tapatumo, toliau – Sutartis) dėl teisės atlygintinai naudotis inžineriniais tinklais (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir lietaus tinklais), o atsakovas įsipareigojo Sutarties nustatyta tvarka už suteiktas nuomos paslaugas mokėti.

7Paaiškino, jog ieškovas gavo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros surašytą 2015 m. liepos 28 d. Privalomąjį nurodymą Nr. 9. Šiuo nurodymu ieškovas buvo įpareigotas išvalyti jam nuosavybės teise priklausančius paviršinius nuotekų valymo įrenginius, ( - ), ir susidariusias atliekas perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms. Vykdydamas įsipareigojimą ieškovas 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė sutartį su UAB „BIOS eiga“ dėl inžinierinių tinklų išvalymo, kurių metu patyrė 10700,14 Eur sumos išlaidų (UAB „BIOS eiga“ 9075,00 Eur išlaidų už valymo darbus; UAB „Chimpeksas“ 525,14 Eur sumos išlaidas už konteinerio nuomą; V. B. 100,00 Eur išlaidų už transporto paslaugas; UAB „Mano būstas“ 1000,00 Eur išlaidų už atliktus darbus). Minėta išlaidų suma buvo paskirstyta visiems inžinerinių tinklų naudotojams (nuomininkams), su kuriais yra sudarytos Sutartys (atsakovai ir tretieji asmenys 11 įmonių), lygiomis dalimis (10700,14 Eur : 11 = 972,74 Eur). Vienai įmonei tenkanti dalis sudaro 972,74 Eur išlaidų, ką patvirtina pateikti byloje mokėjimo dokumentai (bankiniai mokėjimo nurodymai), kuriais apmokėtos suteiktos paslaugos.

8Ieškovas atsakovams Sutarčių 1 d. 1 p. suteikė teisę kaip nuomininkams neterminuotai atlygintinai naudotis inžinieriniais tinklais (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir lietaus kanalizacijos) už 15,00 Lt be PVM nuomos mokestį per mėnesį (5,26 Eur su PVM) (Sutarčių 2 d. 5 p., 3 d. 1 p.). Nuomos mokestis mokamas pagal nuomininkui kas mėnesį pateiktą sąskaitą – faktūrą ne vėliau kaip iki kito mėnesio pirmos dienos (Sutarčių 3 d. 2 p.). Taip pat atsakovai įsipareigojo inžinieriniais tinklais naudotis pagal paskirtį ir laiku apmokėti pateiktas nuomotojo sąskaitas, atlikti turto priežiūrą ir profilaktiką bei išleisti nuotekas neviršijant nustatytų normų (Sutarčių 5 d. 1 p., 6 d. 1 p.). Jei nuomininkai viršija leistinas normas, nuomotojas pateikia nuomininkui sąskaitą dėl patirtos žalos, tyrimų ir kitų išlaidų, susijusių su viršijančių medžiagų koncentracijos nustatymu, mokėjimu (Sutarčių 6 d. 2 p.). Atsakovai Sutartyse numatyta tvarka ir terminu su ieškovu neatsiskaitė, nevykdydami Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, todėl šios sumos iš jų priteistinos ir išieškotinos priverstine tvarka.

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai geranoriškai neįvykdė prievolių ir neatsiskaitė su ieškovu už teiktas paslaugas, remiantis Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d., ieškovas įgijo teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, ir turi teisę be įspėjimo iš atsakovų gauti 40,00 Eur sumą, kurią prašo priteisti iš kiekvieno atsakovo, taip pat ir 6 procentų procesines palūkanas iš kiekvieno atsakovo, nes abi Sutarties šalys yra juridiniai asmenys.

10Dublikais (I t., b.l. 31-33; II t., b.l. 25-27) į atsakovų UAB „Vandens srautas“ ir UAB „METALOIDAS“ atsiliepimus ieškovas prašė atsakovų atsiliepimus atmesti kaip nepagrįstus ir ieškinį tenkinti visiškai. Pažymėjo, jog ieškovas į teismą kreipėsi dėl susidariusios skolos iš atsakovų priteisimo, bet ne kaip dėl žalos atlyginimo. Nurodė, jog atliekant patikrinimus buvo nustatyta, kad vamzdynuose, kuriais naudojasi būtent nuomininkai yra pašalinių teršalų, t. y. naftos produktų, todėl buvo užaklinta dalis lietaus vamzdyno, o ieškovas minėtais vamzdynais nesinaudoja ir jokios veiklos nevykdo.

11Teismo posėdyje ieškovo atstovai palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus iš esmės palaikydami rašytiniuose procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Advokatas papildė, jog atsakovas UAB „Autokarlas“ verčiasi iš autoprekybos, todėl teritorijoje stovintys automobiliai naftos produktais teršia aplinką. Pažymėjo, jog kita atsakovų skolos dalį sudaro skola už inžinerinių tinklų nuomą per mėnesį, pagal pateiktą lentelę, atėmus atsakovams vienodą dalį dėl lietaus vamzdyno atkarpos valymo išlaidų.

12Atsiliepimais (I t., b.l. 19-22; III t., b.l. 18-21), atsiliepimais į patikslintą ieškinį (IV t., b.l. 14-17; 22-25) atsakovai UAB „Vandens srautas“ ir UAB „Autokarlas“ su pareikštu ieškovo ieškiniu, patikslintu ieškiniu, nesutiko ir prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog atsakovai nėra skolingi ieškovui už paslaugas pagal Sutartį, nes kas mėnesį mokėjo sutartyje numatytą kainą.

13Pažymėjo, jog visiškai neaišku, kuris nuotekų šulinėlis ( - ) gatvėje buvo ieškovo užsakymo dėl susikaupusių nuotekų, užterštų naftos produktais, atsiurbimo ir valymo darbų, objektas. Paaiškino, jog atsakovo UAB „Vandens srautas“ veikla nėra susijusi su ūkine veikla, kurios procese būtų naudojamos cheminės medžiagos – tame tarpe ir naftos produktai. Atsakovas UAB „Autokarlas“ vykdo automobilių plovimo paslaugas, tačiau visos plovyklos nuotekos yra kaupiamos atskirose talpose ir išvežamos į UAB „Toksika“. Iš atsakovų pastatų į nuotekų vamzdyną patenka tik buitinės nuotekos, todėl nėra pagrindo teigti, kad dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, t. y. naftos produktais užterštų nuotekų išleidimo, ieškovas patyrė žalą. Žalą turi atlyginti įmonė, kuri užteršė vamzdynus, o ne atsitiktinai pasirinktos įmonės.

14Nesant įrodymų, kad Sutartyje nustatyta tvarka būtų paimti nuotekų mėginiai iš prie atsakovų pastatų esančių nuotekų šulinėlių ir iš teisėtai paimtų mėginių pagrindų būtų nustatyta, kad būtent atsakovų išleidžiamos nuotekos viršijo Sutarties 6 d. 1 p. nurodytas koncentracijas arba minėtuose šulinėliuose būtų rasta būtent ieškovo nurodomų pašalinių teršalų, t. y. naftos produktų, ieškovas neturi teisės reikalauti atsakovų sumokėti už tokių vandens nuotekų išvalymą, t. y. reikalavimas sumokėti atitinkamai 983,26 Eur ir 978,00 Eur už vandens nuotekų išvalymą yra neteisėtas. Papildė, jog atsakovams visiškai neaišku, kokiu pagrindu už nuotekų valymo paslaugas ieškovo paskaičiuotos būtent atitinkamai 983,26 Eur ir 978,00 Eur sumos.

15Tripliku (I t., b.l. 35-37) atsakovas UAB „Vandens srautas“ su pareikštu ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog šalių Sutartyje nurodoma, kad nuomininkas įsipareigoja atlyginti žalą tuo atveju, jei jis viršija leistinas normas, todėl visiškai nepagrįstas ieškovo teiginys, kuriuo grindžiamas reikalavimams keliems juridiniams asmenims, kurie naudojasi vamzdynais. Mano, jog ieškovas turėtų pateikti atsakovo veiksmų neteisėtumą pagrindžiančius įrodymus, tačiau tokių įrodymų nepateikia.

16Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Systems&Solutions” atsiliepimu (IV t., b.l. 12-13) ieškovo patikslintą ieškinį prašo atmesti bei priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog 2010 m. liepos 1 d. tarp trečiojo asmens ir UAB „Šiaulių būstas“ buvo sudaryta sutartis dėl inžinerinių (vandens, nuotekų ir lietaus vamzdynų) naudojimosi. UAB „Systems&Solutions” kartu su kitais inžinerinių tinklų naudotojais nesutinka atlyginti ieškovui nuotekų vamzdyno tinklo valymo išlaidas. Trečiasis asmuo mano, kad ieškovo reiškiamas reikalavimas neatitinka minimos sutarties nuostatų, todėl yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas. Kiti trečiojo asmens atsiliepimo motyvai iš esmės atitinka atsakovų UAB „Vandens srautas“ ir UAB „Autokarlas“ procesinių dokumentų argumentus, kuriais nesutinkama su ieškovo ieškinio, patikslinto ieškinio, reikalavimais.

17Teismo posėdyje atsakovų UAB „Vandens srautas“, UAB „Autokarlas“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Systems&Solutions”, atstovė su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir prašė priteisti patirtas šalių bylinėjimosi išlaidas. Atstovė iš esmės rėmėsi rašytiniuose procesiniuose šalių dokumentuose išdėstytais argumentais. Papildė, jog vien atsakovas UAB „Autokarlas“ verčiasi automobilių pirkimo – pardavimų, ribotą laiką vykdė plovyklos paslaugas, tačiau teritorija prie pastatų naudojasi ir kitos įmonės.

18Atsiliepimu (II t., b.l. 14-16), atsiliepimu į patikslintą ieškovo ieškinį (IV t., b.l. 1-5), atsakovas UAB „METALOIDAS“ su pareikštu ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad ieškovas atsakovo prievolę sumokėti jam 1056,87 Eur sumą kildina iš Sutarties 6 d. 1,2 p. įsipareigojimų pažeidimų, todėl turi įrodyti tokiai atsakomybei (žalai (nuostoliams)) kilti būtinas sąlygas. Pažymėjo, jog ieškovas neįrodo atsakovo atsakomybei kilti būtinų sąlygų: kartu su ieškiniu į bylą nėra pateikta jokių įrodymų, kad tai atsakovas išleido nuotekas ar jų dalį viršydamas Sutarties 6 d. 1 p. nurodytų teršiančių medžiagų koncentracijas ir, kad būtent jam kyla pareiga atlyginti dėl to kilusius nuostolius. Nurodė, jog ieškovas žalos padarymo atsakovo veiksmais faktą grindžia 2015 m. liepos 28 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros Privalomuoju nurodymu Nr. 9, tačiau, kaip matyti iš jo turinio, jame nėra nė žodžiu užsiminta apie tai, jog atsakovas atliko kokius nors neteisėtus veiksmus ir yra kaltas dėl to, jog ieškovo inžinieriniuose tinkluose (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ar lietaus tinkluose) aptikti teršalai (atliekos) susidarė atsakovo veiksmų pasekoje. Mano, jog iš esmės pats ieškovas negali nurodyti dėl kieno veiksmų inžinieriniuose tinkluose buvo aptikti teršalai.

19Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kas konkrečiai sąlygojo ieškovui priklausančių inžinierinių tinklų užteršimą bei įrodymų, kad minėtas užteršimas atsakovo veiksmų pasekmė. Pagal ieškovo papildomai į bylą pateiktus dokumentus, atsakovas pažymi, jog teršalų židinys yra ne atsakovo UAB „METALOIDAS“ teritorijoje ( - ), o už atsakovo teritorijos ribų esančiuose lietaus kanalizacijos šuliniuose.

20Vien aplinkybė, kad atsakovas yra sudaręs Sutartį dėl naudojimosi ieškovo inžinieriniais tinklais savaime nesudaro pagrindo išvadai, kad ieškovui priklausančių tinklų užteršimas yra atsakovo veiksmų pasekmė, nes kaip pripažįsta ir pats ieškovas, jo tinklais ginčo laikotarpiu naudojosi ir kiti nuomininkai, tuo ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų. Dėl šių argumentų ieškovo reikalavimas priteisti pinigines lėšas pagal pateiktą sąskaitą turi būti atmestas.

21Dėl ieškovo prašymo priteisti 40,00 Eur išieškojimo išlaidų pažymi, kad Sutartimi ieškovas nėra įgijęs reikalavimo į sutartines palūkanas, numatytas Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. Palūkanų priteisimas yra išvestinė prievolė, kuri atmetus ieškovo ieškinį neturi būti tenkinama, įskaitant ir 6 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimą.

22Tripliku (II t., b.l. 34-36) atsakovas UAB „METALOIDAS“ su pareikštu ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė teismo jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kad nuotekos buvo užterštos būtent dėl atsakovo UAB „METALOIDAS“ kokių nors veiksmų ar neveikimo bei priežastinio ryšio tarp atsakovo kaltės ar neveikimo ir nuotekų užteršimo bei pasekmių.

23Pagal 2015 m. liepos 28 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros Privalomąjį nurodymą, matosi, jog pirmiausia nurodymas buvo nukreiptas išvalyti įrenginius, kuriais atsakovas Sutartimi nesinaudoja, o antra, naftos produktai nėra susidarę dėl atsakovo Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Atsakovo UAB „METALOIDAS“ veikloje perdirbant naudotas padangas jokios atliekos, o ypač naftos produktai, nesusidaro ir nėra išleidžiami į nuotekyną.

24Teismo posėdyje atsakovo UAB „METALOIDAS“ atstovas su ieškovo patikslintu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atstovas iš esmės rėmėsi rašytiniuose procesiniuose dokumentuose išdėstytais argumentais. Papildė, jog ieškovo pateikta skolos skaičiavimo lentelė negali būti pagrindu priteisiant iš atsakovo nuomos mokesčio skolą.

25Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. V. įmonė atsiliepimu (IV t., b.l. 12-13) ieškovo patikslintą ieškinį prašo atmesti. Pažymėjo, jog 2006 m. rugsėjo 15 d. tarp A. V. įmonės ir UAB „Šiaulių būstas“ buvo sudaryta nuomos sutartis, pagal kurią nuomotojas UAB „Šiaulių būstas“ suteikė teisę nuomininkui atlygintinai naudotis inžineriniais tinklais, o nuomininkas įsipareigojo mokėti 15,00 Lt (4,34 Eur be PVM) mėnesinį nuomos mokestį. Nurodė, jog įmonės veikla nėra susijusi su jokia chemine veikla – tame tarpe naftos produktais, iš įmonės pastato į nuotekų vamzdyną patenka tik buitinės nuotekos, prie įmonės pastato yra trys nuotekų šulinėliai, iš kurių galima nustatyti, kokios nuotekos išteka iš įmonės pastato. Pažymėjo, jog A. V. įmonė nesutinka prisidėti prie ieškovo neva patirtų išlaidų kompensavimo. Mano, jog pats ieškovas buvo nerūpestingas ir netinkamai rūpinosi savo turtu.

26Ieškovas neturi jokio pagrindo teigti, kad trečiasis asmuo išleisdamas nuotekas viršijo sutartyje minimas teršalų koncentracijas arba minėtuose nuotekų šulinėliuose būtų rasta ieškovo nurodomų teršalų.

27Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. V. įmonė prašė bylą nagrinėti įmonės atstovui nedalyvaujant (IV t., b.l. 58,97). Pažymėjo, jog palaiko atsiliepime išdėstytus argumentus. Todėl byla išnagrinėta trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

28Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Lietuvos ir Ukrainos UAB „TALALITA“, atstovas prieštaravo ieškovo ieškiniui. Mano, jog aplinka ir inžineriniai tinklai buvo užteršti naftos produktu – nebenaudojamu („senu“) mazutu. Turi sutartį su ieškovu dėl inžinerinių tinklų nuomos, tačiau užteršti šių tinklų naftos produktais negalėjo, nes įmonės veikloje naudoja tik chemiją.

29Kitiems tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Lietuvos ir Ukrainos UAB „TALALITA“, UAB „ANTRA VERTUS“, UAB „SANITEX“, ir R. A. įmonei ieškovo patikslintas ieškinys, šaukimai į teismo posėdžius įteikti tinkamai. Šie tretieji asmenys per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimų į patikslintą ieškovo ieškinį. Tretiesiems asmenims UAB „ANTRA VERTUS“, UAB „SANITEX“, ir R. A. įmonei tinkamai pranešta apie teismo procesą, bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, todėl byla teismo posėdyje buvo nagrinėjama šių bylos šalių atstovams nedalyvaujant.

30Ieškinys tenkintinas iš dalies.

31Bylos rašytiniais duomenimis 2006 m. spalio 15 d. UAB „ATIDUMAS“ ir atsakovas UAB „Vandens srautas“ sudarė nuomos sutartį dėl teisės atlygintinai naudotis inžineriniais tinklais (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir lietaus tinklais), o atsakovas įsipareigojo sutarties nustatyta tvarka už suteiktas nuomos paslaugas mokėti (I t., b.l. 144-145). 2006 m. rugsėjo 25 d. UAB „ATIDUMAS“ ir atsakovas UAB „Autokarlas“ (buv. UAB „BROKMIDA“) sudarė nuomos sutartį dėl teisės atlygintinai naudotis inžineriniais tinklais (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir lietaus tinklais), o atsakovas įsipareigojo sutarties nustatyta tvarka už suteiktas nuomos paslaugas mokėti (I t., b.l. 146-147,148). Taip pat 2006 m. rugsėjo 15 d. UAB „ATIDUMAS“ ir atsakovas UAB „METALOIDAS“ sudarė nuomos sutartį dėl teisės atlygintinai naudotis inžineriniais tinklais (vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir lietaus tinklais), o atsakovas įsipareigojo sutarties nustatyta tvarka už suteiktas nuomos paslaugas mokėti (I t., b.l. 142-143). Inžineriniai tinklai – Vandens akumuliacinės talpos (Nuotekų šalinimo tinklų), esančios ( - ), vandens siurblinė, siurblinė, kanalizacijos siurblinė, naftos gaudyklė ir vandens rezervuaras, esantys ( - ), įgyti pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu iš BAB „Namų detalės“, nuosavybės teise priklauso UAB „Šiaulių būstas“ (I t., b.l. 130,131-132,133-141). Ieškovas pateikė brėžinio - inžinerinio topografinio plano kopiją (I t., b.l. 190,191) bei situacijos planą (I t., b.l. 188; IV t., b.l. 122). UAB „ATIDUMAS“ pakeitė pavadinimą į UAB „Saulės valda“, vėliau UAB „Saulės valda“ pavadinimas buvo pakeistas į UAB „Šiaulių būstas“.

32Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2015 m. liepos 28 d. Privalomuoju nurodymu Nr. 9 (I t., b.l. 5,61-62) ieškovas buvo įpareigotas išvalyti jam nuosavybės teise priklausančius paviršinius nuotekų valymo įrenginius, esančius ( - ), ir susidariusias atliekas perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

33UAB „Šiaulių būstas“ 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė sutartį su UAB „BIOS eiga“ dėl inžinierinių tinklų išvalymo, kurių metu patyrė 10700,14 Eur sumos išlaidų (UAB „BIOS eiga“ 9075,00 Eur išlaidų už valymo darbus; UAB „Chimpeksas“ 525,14 Eur sumos išlaidas už konteinerio nuomą; V. B. 100,00 Eur išlaidų už transporto paslaugas; UAB „Mano būstas“ 1000,00 Eur išlaidų už atliktus darbus) (I t., b.l. 8,41-46,50-56,74-75,76-78,79-81). Minėta išlaidų suma buvo paskirstyta visiems inžinierinių tinklų naudotojams (nuomininkams), su kuriais yra sudarytos Sutartys (atsakovai ir tretieji asmenys 11 įmonių), lygiomis dalimis (10700,14 Eur : 11 = 972,74 Eur). Vienai įmonei tenkanti dalis sudaro 972,74 Eur išlaidų, ką patvirtina pateikti byloje mokėjimo dokumentai (bankiniai mokėjimo nurodymai), kuriais apmokėtos suteiktos paslaugos (I t., b.l. 47,48-49,59-60). Kitą skolos atsakovų skolos dalį sudaro mėnesinio mokesčio skolos, nurodytos UAB „Šiaulių būstas“ Skolų valdymo ataskaitose (lentelėse) (I t., b.l. 9; II t., b.l. 7; III t., b.l. 8).

  1. Dėl ginčo esmės ir sutartinės civilinės atsakomybės taikymo

34Byloje tarp šalių kilęs ginčas dėl ieškovo atliktų inžinerinių tinklų išvalymo išlaidų, kurios kiekvienam atsakovui sudaro 972,74 Eur atlyginimo dalyje bei mėnesinio mokesčio skolos priteisimo (likusioje dalyje).

35Teismas nesutinka su ieškovo argumentu, jog atsakovams taikytinos civilinio įstatymo nuostatos dėl susidariusios skolos priteisimo, bet ne kaip dėl žalos (nuostolių) atlyginimo. Teismo vertinimu šalių ginčo santykiams dalyje taikytina sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 str. 1-4 d.).

36Teismas konstatuoja, jog ginčo šalių teisiniai santykiai dalyje dėl 972,74 Eur priteisimo yra susiję su sutartine civiline atsakomybe (CK 6.245 str. 3 d.). Šalys Sutartimis susitarė, jog turi išleisti nuotekas, neviršijant teršiančiųjų medžiagų koncentracijos, tame tarpe ir naftos produktų (1,0 mg/litre) (Sutarties 6 d. 1 p.). 2015 m. rugsėjo 17 d. Tyrimu protokolu nustatyta, jog paviršinėse nuotekose naftos produktai sudaro 98,4 mg/litre (III t., b.l. 134), nurodyta mėginio paėmimo vieta, kuri yra atskiroje atšakoje nuo bendrų inžinerinių tinklų (III t., b.l. 135).

37Bylos rašytine medžiaga nustatyta, jog 2015 m. rugsėjo 16 d. vykdant sustiprintą miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos išleistuvo Nr. 6 (griovio) (( - )) kontrolę bei stebint greta esančių apleistų ir neeksploatuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių (nuosavybės teise priklausančių UAB „Šiaulių būstas“) būklę, vizualiai stebimas padidėjęs naftos produktų kiekis (naftos sukaupimo rezervuaras neišvalytas, į jį sumestos naudotos padangos, pirminiuose naftos sėsdintuvuose stebimas didelis naftos produktų kiekis, antriniuose naftos sėsdinimo/priešgaisriniuose rezervuaruose taip pat stebima naftos produktų plėvelė, po valymo išleidžiamose nuotekose vyrauja stiprus naftos produktų kvapas). Taršos židinys, apie kurį UAB „Šiaulių būstas“ buvo informuotas, nelikviduotas (III t., b.l. 131,132,133,136). Apie minimą įvykį 2015 m. rugsėjo 22 d. raštu UAB „Šiaulių vandenys“ pranešė Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui (I t., b.l. 91).

38Sutiktina su atsakovų argumentais, jog 2015 m. liepos 28 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros surašytas Privalomasis nurodymas Nr. 9, yra privalomasis nurodymas UAB „Šiaulių būstas“ išsivalyti pagal nuosavybės teisę priklausančius paviršinių nuotekų tinklų valymo įrenginius, esančius ( - ). Pažymėtina, jog bylos duomenys patvirtina, jog Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūros pareigūnams atlikus neplaninį UAB „Šiaulių būstas“ priklausančių paviršinių nuotekų valymo įrenginių patikrinimą, atsižvelgus į gautą informaciją apie neprižiūrimus paviršinius nuotekų valymo įrenginius (I t., b.l. 63-64), ir buvo surašytas Privalomasis nurodymas Nr. 9. UAB „Šiaulių būstas“ netinkamai vykdė privalomąjį nurodymą (I t., b.l. 65,66-67), todėl ieškovui teiktas pakartotinis Privalomasis nurodymas Nr. 29 (I t., b.l. 68-69), UAB „Šiaulių būstas“ vadovė patraukta administracinėn atsakomybėn (I t., b.l. 70-73). 2015 m. gruodžio 2 d. atlikus neplaninį patikrinimą dėl Pakartotinio privalomojo nurodymo Nr. 29 reikalavimų vykdymo patikrinimą, nustatyti pažeidimai (I t., b.l. 84-85), dėl kurių UAB „Šiaulių būstas“ vadovė patraukta administracinėn atsakomybėn (I t., b.l. 86-90).

39Nors Privalomuose nurodymuose ir nėra detalizuoti ieškovo nuosavybės teise priklausantys įrenginiai, tačiau bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, jog tai ne atsakovams Sutarčių pagrindu perduotas naudotis turtas, o atskiras ieškovo kompleksas objektų, esantis tuo pačiu adresu. Bylos rašytiniais duomenimis, inžineriniai tinklai – Vandens akumuliacinės talpos (Nuotekų šalinimo tinklų), esančios ( - ), vandens siurblinė, siurblinė, kanalizacijos siurblinė, naftos gaudyklė ir vandens rezervuaras, esantys ( - ), įgyti pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu iš BAB „Namų detalės“, nuosavybės teise priklauso UAB „Šiaulių būstas“. Šios aplinkybės vertintos teismo posėdžio metu naudojantis ieškovo pateiktu situacijos planu ir brėžinio - inžinerinio topografinio plano kopija. Nustatyta, jog ieškovas 2015 m. liepos 14 d. inžinierinių tinklų naudotojams pranešė, jog yra užaklinta dalis lietaus vamzdyno (I t., b.l. 57,58). Bylos nagrinėjimo metu iš įrodymų visumos nustatyta, jog užaklinto vamzdyno vietą ieškovas klaidingai nurodo kaip pagrindinį taršos šaltinį (I t., b.l. 92). Nėra nustatyta ir aplinkybių, jog vamzdynuose, kuriais naudojasi būtent nuomininkai yra pašalinių teršalų, t. y. naftos produktų. Pateiktos ieškovo fotonuotraukos (I t., b.l. 93-94) atsakovų UAB „Vandens srautas“ ir UAB „Autokarlas“ teritorijos ir lietaus kanalizacijos šulinėlių neįrodo, jog nuotraukose matomos transporto priemonės priklauso atsakovams, o ir nėra leistinomis priemonėmis byloje fiksuotų įrodymų, jog galimai išorinių sugadinimų turinčios transporto priemonės praleidžia tepalus ar kitaip teršia aplinką naftos produktais.

40Atsakovai UAB „Vandens srautas“ ir UAB „Autokarlas“ antstolių faktinių aplinkybių protokolais pateikė argumentus dėl vykdomos veiklos, kurios metu į nuotekų tinklus neišleidžia naftos produktais užterštų nuotekų (I t., b.l. 96-102; III t., b.l. 96-97,103-108). Pažymėtina, jog atsakovas UAB „Autokarlas“ susidariusios plovyklos nuotekas savalaikiai išveža pagal sutartį (III t., b.l. 44,98-100,101-102). Atsakovas UAB „METALOIDAS“ turi kontrolinį išleistuvą, o dėl vykdomos veiklos yra detaliau planinių patikrinimų metu tikrinamas dėl taršos, ką patvirtino ir liudytojas V. G. (II t., b.l. 37-56). Šie pateikti atsakovų rašytiniai įrodymai tiesiogiai ir netiesiogiai paneigia ieškovo argumentus dėl atsakovų veiksmų ar neveikimo užteršiant lietaus nuotekų inžinerinius tinklus.

41Pagal rašytinius bylos duomenis, liudytojų R. A. ir V. G. parodymus, pagrindinis taršos židinys, dėl kurio ieškovas turėjo išlaidų, yra būtent ieškovui priklausančių nenaudojamų objektų komplekse ( - ). Iš šio komplekso natūralaus nuotekio pagalba naftos produktų teršalai pateko į bendrą inžinerinių tinklų sistemą, kurią pagal Sutartis nuomoja atsakovai. Tačiau konstatuotina, jog atsakovai nėra atsakingi dėl ieškovui padarytos žalos (nuostolių). Kitas (mažesnio taršos dydžio) taršos šaltinis nustatytas iš užteršto šulinėlio. Šio taršos šaltinio savininkas nenustatytas, tačiau jis sutvarkytas, ką patvirtino liudytoja R. A..

42Ieškovas nepateikė įrodymų, kad Sutartyje nustatyta tvarka būtų paimti nuotekų mėginiai iš prie atsakovų pastatų esančių nuotekų šulinėlių ir iš teisėtai paimtų mėginių pagrindų būtų nustatyta, kad būtent atsakovų išleidžiamos nuotekos viršijo Sutarties 6 d. 1 p. nurodytas koncentracijas arba minėtuose šulinėliuose būtų rasta būtent ieškovo nurodomų pašalinių teršalų.

43Su ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimais nesutinka ir tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Systems&Solutions”, A. V. įmonė ir Lietuvos ir Ukrainos UAB „TALALITA“. Trečiųjų asmenų argumentai iš esmės atitinka atsakovų atsikirtimų argumentus, todėl teismas dėl jų vertinimo papildomai nepasisako.

44Vertinant aukščiau išdėstytą, nenustatyta jokių atsakovų neteisėtų veiksmų. Nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų nėra ir jų priežastinio ryšio su ieškovo patirta žala (nuostoliais) ir jų dydžiu. Konstatuotina, jog ieškovas neįrodė atsakovams taikytinos sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų, įskaitant ir pareigą atlyginti žalą (nuostolius) pagal Sutartis. Atsakovai neturi pareigos ieškovui atlyginti po 972,74 Eur žalos sumos pagal Skolų valdymo ataskaitą (lentelę) (CK 6.256 str. 1,2 d., 6.246 – 6.249 str.) (CPK 178,185 str.). Dėl aukščiau išdėstytų motyvų ieškovo ieškinys dalyje atmestinas. Kiti šalių argumentai neturi įtakos šio sprendimo dalyje teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

  1. Dėl skolos už nuomos mėnesinį mokestį priteisimo

45Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsiskaitymo pagal sutartis už turto nuomos mėnesinį mokestį (Sutarčių 3 d. 1 p.). Byloje nėra ginčo, kad atsakovai naudojosi ieškovo inžinerinių tinklų nuomos paslaugomis. Tačiau atsakovai teigia, jog nėra skolingi ieškovui mėnesinio nuomos mokesčio, kuris yra 5,26 Eur su PVM. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas nurodė, jog atsakovų skolą skaičiuoja kartu su skola dėl inžinerinių tinklų išvalymo (972,74 Eur). Skolų valdymo ataskaitose (lentelėse) pateikti atsakovų įsiskolinimai šio mėnesinio mokesčio už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d. (I t., b.l. 9; II t., b.l. 7; III t., b.l. 8). Atimant iš kiekvieno atsakovo ieškovo patikslintu ieškiniu paskaičiuotos skolos sumos aukščiau netenkinto reikalavimo dalį dėl inžinerinių tinklų išvalymo, gaunama mėnesinio mokesčio skolos suma. Atsakovo UAB „Vandens srautas“ ši skolos suma sudaro 10,52 Eur (983,26 Eur – 972,74 Eur = 10,52 Eur). Atsakovo UAB „Autokarlas“ ši skolos suma sudaro 5,26 Eur (978,00 Eur – 972,74 Eur = 5,26 Eur). Atsakovo UAB „METALOIDAS“ ši skolos suma sudaro 84,13 Eur (1056,87 Eur – 972,74 Eur = 84,13 Eur). Turto nuomos mokesčio suma kiekvienam iš atsakovų yra tapati, fiksuota, turėjo būti mokama kas mėnesį, ne vėliau, kaip iki kito mėnesio pirmos dienos. Atsakovai nepateikė įrodymų, jog yra visiškai atsiskaitę su ieškovu. Nesutikimą su ieškovo prašoma priteisti mėnesio skola už suteiktas paslaugas atsakovas UAB „METALOIDAS“ grindžia ir tuo, kad ieškovas nepateikė atsakovui PVM sąskaitų - faktūrų.

46Pagal Sutarčių 3 d. 2 p. šalys susitarė, jog dėl mėnesinio turto nuomos mokesčio nuomotojas nuomininkams kas mėnesį pateiks sąskaitą - faktūrą. Tačiau šalys mėnesio nuomos mokestį mokėjo ir ieškovui nepateikus tokios PVM sąskaitos - faktūros, kas užfiksuota ir skolų valdymo ataskaitose (lentelėse). Pažymėtina, jog vien formalus PVM sąskaitų – faktūrų reikalavimas, kad kiekvieną mėnesį nuomininkams atsiskaityti už suteiktas fiksuotas mėnesio paslaugas, kaip to reikalauja Sutarčių sąlygos, dar nereiškia, jog šio atsakovų skolos fakto negalima nustatyti iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų – skolų valdymo ataskaitų. Su ieškovu atsakovai neatsiskaitė ir bylos nagrinėjimo metu. Įvertinus aukščiau išdėstytą, atsižvelgiant į ieškovo suteiktos paslaugos atsakovams specifiką ir minėtą ankstesnę ieškovo ir atsakovų tokių mokėjimų praktiką (nepateikta įrodymų, jog mėnesio įmokos buvo mokamos išskirtinai pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras), darytina išvada, kad ieškovo pateiktos skolų valdymo ataskaitos yra tinkamas įrodymas, patvirtinantis atsakovų įsiskolinimus ieškovui. Teismo vertinimu, atsakovai, būdami sąžiningi ir pastebėję, jog ieškovas neišrašė ir nepateikė reikalingų apskaitai PVM sąskaitų – faktūrų, galėjo ir turėjo kreiptis į ieškovą dėl tokių sąskaitų išrašymo, tačiau byloje nėra duomenų, kad jie būtų tai padarę.

47Teismo vertinimu atsakovų argumentai negali būti pagrindu atsisakyti priteisti iš jų skolą už suteiktas nuomos mėnesio paslaugas, kadangi skolos dydis pagrįstas bylos duomenimis. Todėl šioje dalyje ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimai tenkintini ir iš atsakovo UAB „Vandens srautas“ ieškovui priteistina 10,52 Eur skolos suma, iš atsakovo UAB „Autokarlas“ atitinkamai - 5,26 Eur skolos suma ir iš atsakovo UAB „METALOIDAS“ atitinkamai - 84,13 Eur skolos suma mėnesinio mokesčio už laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d. (CK 6.4 str., 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d., CPK 177, 178, 185, 197 str.).

  1. Dėl 40,00 Eur išieškojimo išlaidų kompensavimo priteisimo

48Ieškovas iš kiekvieno atsakovo prašo teismo priteisti 40,00 Eur ir remiasi 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 nuostatomis.

49Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 2 d.). Minėto įstatymo 7 str. 1 d. numato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40,00 Eur sumą. Ieškovas ir atsakovai yra pelno siekiantys privatūs juridiniai asmenys, ūkio subjektai, teikiantys komercines paslaugas, tarp šalių sudarytos Nuomos atlygintinės paslaugų sutartys įstatymo prasme yra komercinės sutartys, todėl šalių teisiniams santykiams taikytinos įstatymo nuostatos (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 3 d., 2 str. 1,6 d.).

50Atsakovas UAB „METALOIDAS“ pažymi, jog ieškovas nėra įgijęs reikalavimo į sutartines palūkanas, numatytas Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d. Atsakovui UAB „METALOIDAS” ginčijant 40,00 Eur kompensacijos sumos pagrįstumą, teismas atsižvelgia į tai, kad priskaičiuota ieškovo 40,00 Eur kompensacija dėl ikiteisminio skolos išieškojimo pagrįsta aukščiau minimu įstatymu ir gali būti neaptarta atskira sutartimi. Pažymėtina, jog ieškovas iš kiekvieno atsakovo neprašo priteisti po 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (Sutarties 7 d. 1 p.).

51Ieškovas suteikė atsakovams nuomos atlygintines paslaugas, atsakovai įgijo pareigą už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tačiau šią pareigą pažeidė, todėl ieškovas, kaip kreditorius įgijo teisę reikalauti išieškojimo išlaidų kompensavimo, nors ir neprašo priteisti Sutartyse numatytų delspinigių. Atsižvelgiant į aukščiau nurodyta, ieškovo reikalavimas tenkinimas, ieškovui iš kiekvieno atsakovo priteistina 40,00 Eur suma išieškojimo išlaidoms kompensuoti (Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 str. 1 d., CK 6.63 str. 2 d.).

  1. Dėl procesinių palūkanų priteisimo

52Skolininkai taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str.). Atsakovo UAB „METALOIDAS“ argumentai dėl procesinių palūkanų nepriteisimo atmestini kaip nepagrįsti, nes tenkinus patikslinto ieškinio dalį dėl skolos priteisimo, ieškovas įgyja teisę į 6 procentų palūkanų priteisimą iš kiekvieno atsakovo. Tokiu būdu ieškovui iš kiekvieno atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (iš atsakovo UAB „Vandens srautas“ nuo 10,52 Eur; iš atsakovo UAB „Autokarlas“ nuo 5,26 Eur; iš atsakovo UAB „METALOIDAS“ nuo 84,13 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (pagal kiekvieno iš atsakovų ieškinio priėmimo dieną) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

  1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

53Ieškovo patikslintas ieškinys tenkintas iš dalies, priteisiant iš atsakovų ieškovui 99,91 Eur skolos sumą, kas sudaro 3,31 proc. (atitinkamai atsakovui UAB „Vandens srautas“ – 0,34 proc.; atsakovui UAB „Autokarlas“ – 0,17 proc., ir atsakovui UAB „METALOIDAS“ – 2,79 proc.) patikslinto ieškinio reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos paskirstytos atsižvelgiant į CPK 93 str. 2 d. nurodytą bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklę, atsižvelgiant į iš kiekvieno atsakovo priteistą skolos sumą.

54Ieškovas už ieškinį atsakovui UAB „Vandens srautas“ yra sumokėjęs 22,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Ieškovo atstovas advokatas už teisinę pagalbą šioje dalyje yra patyręs 783,33 Eur sumą (650,00 Eur + (400,00 Eur : 3 = 133,33 Eur)) išlaidų (I t., b.l. 103,104; IV t., b.l. 68,69). Atsakovo atstovė už teisines paslaugas šioje dalyje patyrė 450,00 Eur išlaidų. Atsakovas už antstolės faktinių aplinkybių konstatavimą yra patyręs 72,60 Eur išlaidų. Viso 522,60 Eur išlaidų.

55Kadangi atsakovo UAB „Vandens srautas“ atžvilgiu teismas tenkino 0,34 proc. ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimų, tai bylinėjimosi išlaidos turi būti paskirstytos priteisiant ieškovui iš atsakovo 2,66 Eur, o atsakovui iš ieškovo – 520,82 Eur, taip pat į iš ieškovo atsakovui priteistiną sumą turi būti įskaityta ir žyminio mokesčio dalis, lygi atmestų patikslinto ieškinio reikalavimų dydžiui (0,07 Eur) ir atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą galutinai iš ieškovo atsakovui priteistina 518,09 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d. 6,9 p., 98 str.).

56Ieškovas už ieškinį atsakovui UAB „Autokarlas“ yra sumokėjęs 22,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Ieškovo atstovas advokatas už teisinę pagalbą šioje dalyje yra patyręs 733,33 Eur sumą (600,00 Eur + (400,00 Eur : 3 = 133,33 Eur)) išlaidų (III t., b.l. 79,80; IV t., b.l. 68,69). Atsakovo atstovė už teisines paslaugas šioje dalyje patyrė 400,00 Eur išlaidų (III t., b.l. 109,112). Atsakovas už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimą yra patyręs 114,95 Eur išlaidų (III t., b.l. 110-111). Viso 514,95 Eur išlaidų.

57Kadangi atsakovo UAB „Autokarlas“ atžvilgiu teismas tenkino 0,17 proc. ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimų, tai bylinėjimosi išlaidos turi būti paskirstytos priteisiant ieškovui iš atsakovo 1,25 Eur, o atsakovui iš ieškovo – 514,07 Eur, taip pat į iš ieškovo atsakovui priteistiną sumą turi būti įskaityta ir žyminio mokesčio dalis, lygi atmestų patikslinto ieškinio reikalavimų dydžiui (0,04 Eur) ir atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą galutinai iš ieškovo atsakovui priteistina 512,78 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d. 6,9 p., 98 str.).

58Ieškovas už ieškinį atsakovui UAB „METALOIDAS“ yra sumokėjęs 24,00 Eur dydžio žyminį mokestį. Ieškovo atstovas advokatas už teisinę pagalbą šioje dalyje yra patyręs 783,33 Eur sumą (650,00 Eur +(400,00 Eur : 3 = 133,33 Eur)) išlaidų (III t., b.l. 79,80; IV t., b.l. 68,69). Atsakovo atstovas už teisines paslaugas šioje dalyje patyrė 1839,20 Eur sumą (459,80 EUR + 459,80 Eur + 459,80 Eur + 459,80 Eur) išlaidų (IV t., b.l. 6,7,59-60,61,62,63,64,65,66).

59Kadangi atsakovo UAB „METALOIDAS“ atžvilgiu teismas tenkino 2,79 proc. ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimų, tai bylinėjimosi išlaidos turi būti paskirstytos priteisiant ieškovui iš atsakovo 21,85 Eur, o atsakovui iš ieškovo – 1787,89 Eur, taip pat į iš ieškovo atsakovui priteistiną sumą turi būti įskaityta ir žyminio mokesčio dalis, lygi atmestų patikslinto ieškinio reikalavimų dydžiui (0,67 Eur) ir atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą galutinai iš ieškovo atsakovui priteistina 1765,37 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

60Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Systems&Solutions” už teisinę pagalbą šioje dalyje yra patyręs 200,00 Eur išlaidų, kurias prašo priteisti iš ieškovo. Atsižvelgus, jog ieškovo ieškinys buvo tenkintas 3,31 proc., trečiajam asmeniui iš ieškovo priteistina 193,38 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (93 str. 2 d., 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

61V. K. byloje dėl atsiliepimo į patikslintą ieškinį rengimo, konsultacijų ir atstovavimo teisme patyrė 500,00 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą (IV t., b.l. 104,114,121), kurias prašo priteisti iš ieškovo.

62Trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo dalyvavimas procese. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, dalyvavimą byloje apsprendžia tai, jog jis, neturėdamas materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, paprastai su viena iš šalių yra susijęs tokiais materialiniais teisiniais santykiais, jog bylos išsprendimas gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms (CPK 47 str. 1 d.). Paprastai toks asmuo nėra materialinio teisinio santykio, dėl kurio tarp šalių yra kilęs ginčas, subjektas, bet dalyvauja procese norėdamas ateityje apsisaugoti nuo kurių nors pareigų proceso šaliai pagal jos regresinį ieškinį, arba jie turi kitokį asmeninį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. 2018 m. sausio 11 d. nutartimi (IV t., b.l. 81-82), ieškovui prašymu, teismas iš proceso pašalino B. K. gamybinę prekybinę įmonę „Forma“. Nutartimi į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, teismas įtraukė V. K., nes pastatą – cemento sandėlį įsigijo 2015 m. gegužės 28 d. Šiuo atveju tik po atsiliepimo (IV t., b.l. 100-104) gavimo paaiškėjo, jog trečiasis asmuo neturi suinteresuotumo bylos baigtimi ne dėl to, jog nėra sudariusi sutarties su ieškovu, o dėl to, jog V. K. nuosavybės teise priklausantys pastatai prie jokių inžinerinių tinklų nėra prijungti. 2018 m. sausio 29 d. teismo protokoline nutartimi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, V. K. buvo pašalinta iš proceso, kaip neturinti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Ieškovas teismo posėdžio metu nesutiko atlyginti iš proceso protokoline nutartimi pašalinto trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

63Pažymėtina, kad trečiojo asmens teisė į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK 47 str. 2 d. nuostatos, jog tretysis asmenys, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas. Išimtys, t. y. tos teisės, kurios neturi trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, yra nurodytos CPK 47 str. 2 d., kurioje nėra nurodyta, jog šie asmenys neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, to nenumato ir bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančios taisyklės (CPK 79-100 str.). Taip pat pažymėtina, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, procese dalyvauja tam, jog galėtų išdėstyti savo poziciją (reikšti atsikirtimus) byloje, nuo kurios baigties gali priklausyti jų materialiosios teisės ir pareigos Dėl to, trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, nepripažinimas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo subjektais neatitiktų trečiųjų asmenų instituto paskirties – sudaryti sąlygas nurodytiems asmenims savarankiškai ginti savo teises ir interesus, užtikrinti galimybę spręsti civilines bylas operatyviai ir ekonomiškai.

64Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, akivaizdu, kad byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nepriklausomai ieškovo argumentų bei nuo to, kurios šalies naudai yra priimamas sprendimas. Teismas atkreipia dėmesį, kad šioje byloje sprendimas priimtas ieškovo naudai 3,31 proc., ieškovo patikslintą ieškinį tenkinant iš dalies, trečiojo asmens procesinis elgesys byloje buvo tinkamas, atsiliepimas pateiktas laiku, trečiojo asmens atstovė dalyvavo teismo posėdyje, todėl šiuo atveju pašalinus iš proceso trečiąjį asmenį iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, taikytini CPK 94, 98 str. įtvirtinti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principai, visiškai trečiojo asmens patirtas 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidas priteisiant iš ieškovo.

65Ieškovo patikslintą ieškinį tenkinus 3,31 proc., likusioje dalyje atmetus, valstybės naudai iš ieškovo priteistinos 14,10 Eur (14,58 Eur – 0,48 Eur) bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 3 d.). Iš kiekvieno atsakovo bylinėjimosi išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes jų suma neviršija minimalios 3,00 Eur sumos kiekvienam (CPK 96 str. 6 d.).

66Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais,

Nutarė

67patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

68Priteisti iš 10,52 Eur (dešimties eurų 52 ct) skolą, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) išieškojimo išlaidas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (10,52 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ).

69Priteisti iš atsakovo UAB „Autokarlas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 5,26 Eur (penkių eurų 26 ct) skolą, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) išieškojimo išlaidas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ).

70Priteisti iš atsakovo UAB „METALOIDAS“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 84,13 Eur (aštuoniasdešimt keturių eurų 13 ct) skolą, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) išieškojimo išlaidas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (84,13 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-01-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ).

71Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 518,09 Eur (penkis šimtus aštuoniolika eurų 9 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Vandens srautas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ).

72Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 512,78 Eur (penkis šimtus dvylika eurų 78 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „Autokarlas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ).

73Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 1765,37 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 37 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „METALOIDAS“, į.k. ( - ), buveinė ( - ).

74Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 193,38 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt tris eurus 38 ct) bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Systems&Solutions”, į.k. ( - ), buveinė ( - ).

75Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 500,00 Eur (penkis šimtus eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų V. K., a.k. ( - )

76Kitoje dalyje ieškovo patikslintą ieškinį atmesti.

77Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 14,10 Eur (keturiolika eurų 10 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), įmokos kodas 5660 – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu).

78Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusius Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas... 2. dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB)... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniais (I,II,III t., b.l. 1-4), patikslintu... 6. Nurodė, jog 2006 m. spalio 15 d. ieškovas ir atsakovas UAB „Vandens... 7. Paaiškino, jog ieškovas gavo Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento... 8. Ieškovas atsakovams Sutarčių 1 d. 1 p. suteikė teisę kaip nuomininkams... 9. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovai geranoriškai neįvykdė prievolių ir... 10. Dublikais (I t., b.l. 31-33; II t., b.l. 25-27) į atsakovų UAB „Vandens... 11. Teismo posėdyje ieškovo atstovai palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus... 12. Atsiliepimais (I t., b.l. 19-22; III t., b.l. 18-21), atsiliepimais į... 13. Pažymėjo, jog visiškai neaišku, kuris nuotekų šulinėlis ( - ) gatvėje... 14. Nesant įrodymų, kad Sutartyje nustatyta tvarka būtų paimti nuotekų... 15. Tripliku (I t., b.l. 35-37) atsakovas UAB „Vandens srautas“ su pareikštu... 16. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 17. Teismo posėdyje atsakovų UAB „Vandens srautas“, UAB „Autokarlas“ ir... 18. Atsiliepimu (II t., b.l. 14-16), atsiliepimu į patikslintą ieškovo ieškinį... 19. Pažymėjo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kas konkrečiai sąlygojo... 20. Vien aplinkybė, kad atsakovas yra sudaręs Sutartį dėl naudojimosi ieškovo... 21. Dėl ieškovo prašymo priteisti 40,00 Eur išieškojimo išlaidų pažymi, kad... 22. Tripliku (II t., b.l. 34-36) atsakovas UAB „METALOIDAS“ su pareikštu... 23. Pagal 2015 m. liepos 28 d. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento... 24. Teismo posėdyje atsakovo UAB „METALOIDAS“ atstovas su ieškovo patikslintu... 25. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. V. įmonė... 26. Ieškovas neturi jokio pagrindo teigti, kad trečiasis asmuo išleisdamas... 27. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, A. V. įmonė... 28. Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Lietuvos ir... 29. Kitiems tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų,... 30. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 31. Bylos rašytiniais duomenimis 2006 m. spalio 15 d. UAB „ATIDUMAS“ ir... 32. Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Šiaulių agentūros 2015 m.... 33. UAB „Šiaulių būstas“ 2015 m. rugsėjo 30 d. sudarė sutartį su UAB... 34. Byloje tarp šalių kilęs ginčas dėl ieškovo atliktų inžinerinių tinklų... 35. Teismas nesutinka su ieškovo argumentu, jog atsakovams taikytinos civilinio... 36. Teismas konstatuoja, jog ginčo šalių teisiniai santykiai dalyje dėl 972,74... 37. Bylos rašytine medžiaga nustatyta, jog 2015 m. rugsėjo 16 d. vykdant... 38. Sutiktina su atsakovų argumentais, jog 2015 m. liepos 28 d. Šiaulių regiono... 39. Nors Privalomuose nurodymuose ir nėra detalizuoti ieškovo nuosavybės teise... 40. Atsakovai UAB „Vandens srautas“ ir UAB „Autokarlas“ antstolių... 41. Pagal rašytinius bylos duomenis, liudytojų R. A. ir V. G. parodymus,... 42. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad Sutartyje nustatyta tvarka būtų paimti... 43. Su ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimais nesutinka ir tretieji asmenys,... 44. Vertinant aukščiau išdėstytą, nenustatyta jokių atsakovų neteisėtų... 45. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsiskaitymo pagal... 46. Pagal Sutarčių 3 d. 2 p. šalys susitarė, jog dėl mėnesinio turto nuomos... 47. Teismo vertinimu atsakovų argumentai negali būti pagrindu atsisakyti... 48. Ieškovas iš kiekvieno atsakovo prašo teismo priteisti 40,00 Eur ir remiasi... 49. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 50. Atsakovas UAB „METALOIDAS“ pažymi, jog ieškovas nėra įgijęs... 51. Ieškovas suteikė atsakovams nuomos atlygintines paslaugas, atsakovai įgijo... 52. Skolininkai taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 53. Ieškovo patikslintas ieškinys tenkintas iš dalies, priteisiant iš atsakovų... 54. Ieškovas už ieškinį atsakovui UAB „Vandens srautas“ yra sumokėjęs... 55. Kadangi atsakovo UAB „Vandens srautas“ atžvilgiu teismas tenkino 0,34... 56. Ieškovas už ieškinį atsakovui UAB „Autokarlas“ yra sumokėjęs 22,00... 57. Kadangi atsakovo UAB „Autokarlas“ atžvilgiu teismas tenkino 0,17 proc.... 58. Ieškovas už ieškinį atsakovui UAB „METALOIDAS“ yra sumokėjęs 24,00... 59. Kadangi atsakovo UAB „METALOIDAS“ atžvilgiu teismas tenkino 2,79 proc.... 60. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 61. V. K. byloje dėl atsiliepimo į patikslintą ieškinį rengimo, konsultacijų... 62. Trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas sąlygoja jo dalyvavimas... 63. Pažymėtina, kad trečiojo asmens teisė į bylinėjimosi išlaidų... 64. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, akivaizdu, kad byloje dalyvaujantis... 65. Ieškovo patikslintą ieškinį tenkinus 3,31 proc., likusioje dalyje atmetus,... 66. Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 279... 67. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 68. Priteisti iš 10,52 Eur (dešimties eurų 52 ct) skolą, 40,00 Eur... 69. Priteisti iš atsakovo UAB „Autokarlas“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 5,26... 70. Priteisti iš atsakovo UAB „METALOIDAS“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), 84,13... 71. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( -... 72. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( -... 73. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( -... 74. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( -... 75. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( -... 76. Kitoje dalyje ieškovo patikslintą ieškinį atmesti.... 77. Priteisti iš ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, į.k. ( - ), buveinė ( -... 78. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...