Byla 2-695-922/2013
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, rašytinio proceso tvarka

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, civilinėje byloje pagal pareiškėjų- G. G. ir R. G. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

2pareiškėjai- G. G. ir R. G. kreipėsi į teismą su prašymu nutraukti tarp jų sudarytą santuoką, įregistruotą ( - ) d. Akmenės rajono savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. ( - ), abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, nes dėl charakterių skirtumo, bendrų interesų nebuvimo santuokos išsaugoti nėra prasmės, daugiau kaip metus gyvena atskirai ir neveda bendro ūkio; vienas iš kito išlaikymo nereikalauja, kreditorių neturi; po santuokos nutraukimo palikti santuokoje įgytas pavardes G. ir G.; patvirtinti Sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, nes visus klausimus aptarė sutartyje, neskirti termino sutuoktiniams susitaikyti bei civilinę bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka (2-4 b.l.).

3Pareiškimas tenkintinas.

4Nustatyta, kad santuoka tarp pareiškėjų sudaryta ( - ). ir įregistruota Akmenės rajono savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. ( - ) (8 b.l.). Pareiškėjai taikytis nesutinka, nurodo, jog daugiau kaip metus gyvena atskirai ir neveda bendro ūkio, todėl terminas susitaikymui neskirtinas (CK 3.54 str. 4 d.). Pareiškėjai nepilnamečių vaikų neturi, jie kartu negyvena ir neveda bendro ūkio daugiau kaip vieneri metai laiko, todėl laikytina, kad santuoka iširo ir ji nutrauktina (CK 3.53 str. 1 d.). Šalių pateikta Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių atitinka įstatymų reikalavimus, neprieštarauja viešajai tvarkai, nepažeidžia pareiškėjų teisių ir teisėtų interesų, vienas iš kito išlaikymo nereikalauja, kreditorinių įsipareigojimų nėra, dalintino turto klausimus aptarė Sutartyje, todėl ji patvirtintina (CK 3.51 str., 3.53 str. 1-3 d.). Pavardės po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliktinos – G. ir G..

5Pareiškėjams sutarus santuoką nutraukti bendru abiejų sutuoktinių pareiškimu, jie yra atleidžiami nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 12 p.).

6Pareiškėjams išaiškinta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas užkirs kelią reikšti ateityje reikalavimą dėl bendro turto padalijimo (CPK 137 str. 2 d. 4 p.). Iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo (CK 3.53 str. 3 d.).

7Vadovaudamasis CPK 541 str., CK 3 knygos II dalies IV sk. 2 skirsnio 3.51 str., 3.52 str., 3.53 str. teismas

Nutarė

8pareiškimą tenkinti.

9Santuoką, įregistruotą ( - ) Akmenės rajono savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. ( - ), tarp G. G. (a.k. ( - )) ir R. G. (a.k. ( - )) nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

10Nutraukus santuoką palikti pavardes – G. G. palikti pavardę – „G.“, R. G. palikti pavardę – „G.“.

11Patvirtinti G. G. (a.k. ( - )) ir R. G. (a.k. ( - )) 2013-03-05 sudarytą Sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, tokio turinio:

121. Pareiškėjai, atsižvelgdami į tai, kad šios sutarties sudarymo metu abu yra darbingi, neturi sveikatos sutrikimų, galinčių lemti būtinybę aptarti tarpusavio išlaikymo klausimus, susitaria, kad po santuokos nutraukimo vienas kitam išlaikymo neteiks ir išlaikys save patys.

132. Santuokos metu G. G. (a.k. ( - ) vardu 1997-10-02 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas – butas (unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė, nustatyta 2013-03-05 pareiškėjų abipusiu sutarimu, yra 11 700 Lt (vienuolika tūkstančių septyni šimtai litų), po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise atitenka G. G. (a.k. ( - )).

143. Santuokos metu G. G. (a.k. ( - )) vardu 2009-08-06 pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ( - ) ir 2009-08-06 priėmimo – perdavimo akto Nr. ( - ) pagrindu įgytas nekilnojamasis turtas – žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), gyvenamas namas (unikalus Nr. ( - )), ūkinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), sandėlis (unikalus Nr. ( - )), kiti statiniai (unikalus Nr. ( - )), esantys adresu ( - ), kurių bendra vidutinė rinkos vertė, nustatyta 2013-03-05 pareiškėjų abipusiu sutarimu, yra 46 000 Lt (keturiasdešimt šeši tūkstančiai litų), po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise atitenka G. G. (a.k. ( - )).

154. R. G. (a.k. ( - )) patvirtinta, kad iki šios sutarties pasirašymo yra gavęs iš G. G. (a.k. ( - )) už jai natūra atitekusią didesnę dalį santuokos metu įgyto turto 23 850 Lt (dvidešimt tris tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt litų) dydžio piniginę kompensaciją.

165. Santuokos metu R. G. (a.k. ( - )) vardu įgyta transporto priemonė – keleivinis automobilis VW MULTIVAN, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas: ( - ), pirmosios registracijos data ( - ), reg. dok. Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise atitenka R. G. (a.k. ( - )).

176. Santuokos metu G. G. (a.k. ( - )) vardu įgyta transporto priemonė - keleivinis automobilis RENAULT TWINGO, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas: ( - ), pirmosios registracijos data ( - ), reg. dok. Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise atitenka G. G. (a.k. ( - )).

187. Bendrai įgyti namų apstatymo ir apyvokos reikmenys, piniginės lėšos bei visas kitas neregistruotas kilnojamasis turtas yra pasidalintas iki santuokos nutraukimo.

198. Pareiškėjai nurodo, kad sutartyje numatytas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto padalinimo būdas atitinka pareiškėjų tikrąją valią ir neprieštarauja jų interesams.

209. Pareiškėjai patvirtina, kad kito dalintino kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, dalintinų piniginių lėšų, kreditinių įsipareigojimų neturi.

2110. Nei kiekvienas atskirai, nei abu kartu kaip sutuoktiniai pareiškėjai kreditorių neturi.

22Pareiškėjams- G. G. ir R. G. išaiškinta, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas, turtinė buvusio sutuoktinio padėtis ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų pakeitimo.

23Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos.

24Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, civilinėje... 2. pareiškėjai- G. G. ir R. G.... 3. Pareiškimas tenkintinas.... 4. Nustatyta, kad santuoka tarp pareiškėjų sudaryta ( - ). ir įregistruota... 5. Pareiškėjams sutarus santuoką nutraukti bendru abiejų sutuoktinių... 6. Pareiškėjams išaiškinta, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas užkirs... 7. Vadovaudamasis CPK 541 str., CK 3 knygos II dalies IV sk. 2 skirsnio 3.51 str.,... 8. pareiškimą tenkinti.... 9. Santuoką, įregistruotą ( - ) Akmenės rajono savivaldybės administracijos... 10. Nutraukus santuoką palikti pavardes – G. G. palikti... 11. Patvirtinti G. G. (a.k. ( - )) ir 12. 1. Pareiškėjai, atsižvelgdami į tai, kad šios sutarties sudarymo metu abu... 13. 2. Santuokos metu G. G. (a.k. ( - )... 14. 3. Santuokos metu G. G. (a.k. ( - ))... 15. 4. R. G. (a.k. ( - )) patvirtinta,... 16. 5. Santuokos metu R. G. (a.k. ( - ))... 17. 6. Santuokos metu G. G. (a.k. ( - ))... 18. 7. Bendrai įgyti namų apstatymo ir apyvokos reikmenys, piniginės lėšos bei... 19. 8. Pareiškėjai nurodo, kad sutartyje numatytas bendrąja jungtine... 20. 9. Pareiškėjai patvirtina, kad kito dalintino kilnojamojo ir nekilnojamojo... 21. 10. Nei kiekvienas atskirai, nei abu kartu kaip sutuoktiniai pareiškėjai... 22. Pareiškėjams- G. G. ir R. G.... 23. Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos...