Byla 2-4875-571/2015
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S., dalyvaujant UAB „Litesko“ atstovei G. R., atsakovei J. O. bei jos atstovei advokato padėjėjai V. Š., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Litesko“ ieškinį atsakovei J. O.-O dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Litesko“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės J. O.-O nepriteistos skolos nuo 2013-10-01d. iki 2015-07-3d. 354,15 eurų, 8,69 eurus delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 20 eurų žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovė G. R. paaiškino, kad , jos atstovaujam įmonė, teikia paslaugas, t.y. šilumos energiją, karštą vandenį butui, esančiam Ateities gt.5-6,Kazlų Rūda. Atsakovė ilgą laiką iš viso nemokėjo už paslaugas, todėl skolos buvo priteisiamos teismo. Kai kurios skolos, padedant antstoliams, buvo išieškotos, kai kurios nebuvo ir vykdomieji raštai buvo grąžinti, nes atsakovė niekur nedirbo ir neturėjo pajamų. Iki 2009-01-15 atsakovė įmokų visai nemokėjo, po ko atsakovė pradėjo nors ir nepilnai, tačiau atsiskaitinėti. Ieškovas, vadovaudamasis įstatymais siuntė 2014 metų pavasarį atsakovei pranešimą dėl skolų mokėjimo ir išaiškino, kad ieškovas gali apmokėjus atsakovei sąskaitą , jos sumokėtus pinigus nukreipti ankstesnės skolos, kuri buvo priteista ankstesniais teismo sprendimais dengimui, todėl nors atsakovė ir mokėjo einamus mokesčius , liko dalis 354,15 eurų skolos, kuri susidarė ieškovui padengiant ankstesnes skolas. Atsakovė pati galėtų dėti pastangas ir kreiptis į ieškovas su prašymu raštu dėl susidariusios ankstesnės skolos mokėjimo išdėstyto, kadangi jeigu ieškovas vėl atiduos vykdymui tuos vykdomuosius raštus , tai atsakovei dar reikės mokėti ir vykdymo išlaidas ir tai jos finansinės padėties nepagerins.

4Atsakovė J. O. parodė, kad ji gyveno ir gyvena adresu Ateities 5-6,Kazlų Rūda , o ieškovas teikia karštą vandenį ir šilumą. Dėl sunkių susiklosčiusių šeimyninių aplinkybių, dėl nedarbo susidarė skolos, kurių dalis teismo buvo priteista. Kai kurias skolas jau išmokėjo, bet kodėl tiek daug skolų liko nežino. 2015 metais ji buvo nuvykusi pas ieškovą, aiškintis dėl susidariusių skolų ir jų padengimo, bet darbuotojos, kurios priėmė atsakovę, nepaaiškino, ką ji turi rašyti, kad gautų pažymas, neišaiškino kokių pažymų reikia, todėl ji išvyko nieko neišsiaiškinusi. Kuomet susirado darbą, tai ir pradėjo apmokėti pateiktas sąskaitas, nors kartais ir pavėluodavo, tačiau nesupranta kaip apmokant pateiktas sąskaitas gali vėl susidaryti skola. Jokių raštų iš ieškovo nėra gavusi, apie kokius nors įspėjimus nieko nežino. Prašo ieškinį atmesti.

5Ieškinys tenkintinas .

6Vadovaujantis LR CK 6.383 str. 1d. pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja pateikti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už pateiktą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatytos jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrengimų tvarkingumą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad atsakovė J. O., o sutarties sudarymo metu Onusaitienė, 1994-11-13 sudarė atsiskaitymo už butų šildymą ir karštą vandenį sutartį, kurios 1p. numatyta, kad vartotojas už šilumos energiją šildymui ir karštą vandenį moka tiekėjui LR Vyriausybės nustatytomis kainomis pagal Atsiskaitymo knygelę iki poataskaitinio mėnesio 15d. jei LR Vyriausybės nenustatyti kiti atsiskaitymo terminai. 2p. numato, kad vartotojas atsiskaito už šildymą šildymui pagal bendrąjį plotą. Už karštą vandenį turintiems karšto vandens skaitiklius, pagal pastarųjų parodymus, o jų neturintiems pagal normatyvinį kiekį gyventojui, įrašant skaitiklio parodymus ir sumas į atitinkamą atsiskaitymo knygelės eilutę. (b.l.5).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, o atsakovė turi laikytis ne tik įstatymo, bet ir pasirašytos sutarties. Atsakovė iš dalies neginčijo, kad buvo susidarę ankstesnės skolos, dėl objektyvių priežasčių , tačiau jos turėjo jau būti padengtos, be to ieškovas nepagrįstai , jos mokamas sumas, pagal pateiktas sąskaitas, užskaito kaip ankstesnę skolą.

9Iš byloje esančios išklotinės –apmokėjimai pagal likusius neišieškotus vykdomuosius dokumentus matyti, kad 2013-10-01 dienai atsakovės skola ieškovui sudarė 7804,07 litus arba 2260,21 eurus iš jų 7799,10 litų arba 2258,77 eurai yra priteista skola pagal šiuos neišieškotus vykdomuosius dokumentus ir 4,97 litai arba 1,44 eurai likutis . Išklotinėje yra nurodyta skolos nuo 1997 metų iki 2007 metų, kuriose yra išduoti vykdomieji raštai ir dar ne visos skolos yra išieškotos, o vykdomieji dokumentai grąžinti antstolio. Išklotinėje nurodyta, kad skola pagal vykdomąjį raštą Nr.2-3354/1999 nėra pilnai patvirtinta, todėl pagal šį vykdomąjį raštą, skola ir nėra dengiama(b.l.61). Be to išklotinėje patektus duomenis patvirtina ir juos pagrindžiantys dokumentai(b.l.45-56) Ieškovo atstovė parodė, kad ieškovas nereikalauja iš naujo priteisti jau priteistas skolas ir kad dalis skolų jau yra išieškota, ką patvirtina ir antstolės A. L. pateikta 2015-12-09 pažyma ir šių skolų pateiktoje ieškovo išklotinėje nėra , taip pat yra atžyma, kad 2014-06-19 antstolė A. L. padengė 30 litų administravimo išlaidas (b.l.82). Atsakovė J. O. teikė teismui ieškovo siųstas sąskaitas , kurias ji apmokėdavo ir nurodė, kad nesuprato kodėl liko skola jeigu ji siųstas sąskaitas apmokėdavo (b.l.16-26,58-60). Susipažinus su atsakovės pateiktais įrodymais matyti, kad ieškovas visas jos apmokėtas sąskaitas yra įtraukęs į savo paskaičiavimų lentelę ir detaliai nurodęs, kur mokėjimas užskaitytas (b.l.61). Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nesilaikė nurodytų ieškovės sąskaitoje mokesčių mokėjimo terminų, o įtrauktus į atsiskaitomąjį laikotarpį mokesčius mokėjo savo nuožiūra, o ne taip, kaip apskaičiavo ieškovė.

10CK 6.55 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas, privalantis grąžinti tam pačiam kreditoriui kelias tos pačios rūšies skolas, mokėdamas gali pareikšti, kurią skolą jis grąžina; tačiau skolininkas neturi teisės be kreditoriaus sutikimo skirti įmokas prievolei, kurios įvykdymo terminas dar nesuėjęs, vietoj įmokos pagal prievolę, kurios įvykdymo terminas suėjęs. Pagal šio straipsnio 2 dalį, jeigu skolininkas nepareiškia, kokiai prievolei įvykdyti skiria įmoką ir nėra kitokio šalių susitarimo, tai laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimo terminas suėjęs; kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų nėra užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola; kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, laikoma, kad grąžinta skola, kurios grąžinimas užtikrintas; jeigu visų skolų grąžinimas užtikrintas, laikoma, kad grąžinta labiausiai skolininko teises varžanti skola, o jeigu visos skolos vienodai varžo – seniausia skola; jeigu nė vieno iš šių kriterijų taikyti negalima, įmoka paskirstoma proporcingai visoms skoloms. Nagrinėjamu atveju šalys nebuvo individualiai susitarusios dėl prievolei įvykdyti skirtų įmokų paskirstymo tvarkos, todėl ieškovas laikėsi LR CK 6.55 str. nustatytos skolos dengimo tvarkos. Ieškovas nurodo, kad atsakovei 2014-05-05 buvo siųstas raštas dėl skolos už suteiktas paslaugas sudengimo ir mokėjimo tvarkos(b.l.79), nors atsakovė nurodė, kad ji rašto nėra gavusi, tačiau sutartis ar įstatymas nenumato ieškovo pareigos informuoti skolininką apie jo ketinimą paskirstyti įmokas, priešingai CK 6.55 str.1d. numato, kad skolininkas gali pareikšti kurią skolos dalį jis gražina. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kad ji kreipėsi į ieškovą dėl įmokų paskirstymo ar skolos dengimo, nors jai buvo siunčiamos sąskaitos kur rodoma skola , o 2015-05-13 buvo išsiųstas reikalavimas dėl skolos padengimo (b.l.4). Iš išdėstyto seka , kad i dengiant atsakovės įsiskolinimą ieškovui, vadovaudamasi įmokų paskirstymo tvarka, reglamentuota CK 6.55 str. 2 d., ieškovė dengė ankstesniais teismo sprendimais priteistą skolą, kurios grąžinimo terminai yra suėję, atsakovės atliekamais mokėjimais, vadovaudamasi įstatymu pagrįstai. Be kita ko pažymėtina, kad atsakovė , ne tik turėjo dengti įsiskolinimą, tačiau tuo pačiu privalėjo mokėti einamuosius mokesčius už butui teikiamą šilumos energiją ir karštą vandenį, todėl ir susidarė nuo 2013-10-01d. iki 2015-07-31d. 354,15 eurų skola, kuri priteistina.

11Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 8,69 eurus delspinigių. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad skola yra pagrįsta, todėl ieškovas turi teisę reikalauti delspinigių vadovaujantis 1994-11-13 sutarties 8p. pagrindu , tai yra delspinigiai , už laiku neapmokėtas sumas, skaičiuojami LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Tai yra ieškovas reikalavimą dalyje dėl delspinigių priteisimo kildina iš 1995-01-26 LR įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“. Minėto įstatymo 2 str. 1 d. numato, kad fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,02 procento delspinigius. Minėtame įstatyme nustatytas delspinigių dydis atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

12Iš ieškovo teismui pateiktos skolos ir delspinigių paskaičiavimo lentelės matyti, kad delspinigiai paskaičiuoti už 6 mėnesius, t.y. nuo 2015m.vasario mėn.ki 2015 m. liepos mėn., o atsakovė delspinigių dydžio ir matematinės jų skaičiavimo tvarkos neginčijo, todėl iš atsakovės priteistina 8.69 eurai delspinigių.

13CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2015-09-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį tenkinus pilnai iš atsakovės priteistina 20 eurų žyminio mokesčio ieškovo naudai (LR CK 88 str., 93 str.).

15Bylos nagrinėjimo metu susidarė 4,16 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl iš atsakovės priteistina 4,16 eurų pašto išlaidų valstybės naudai. ( CPK 88 str., 96 str.).

16Vadovaudamasis LR CPK 259 – 260 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti .

18Priteisti iš atsakovės J. O. a.k. ( - ) gyv. Ateities gt.5-6,Kazlų Rūda 354,15 eurų skolą, 8,69 eurus delspinigių, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą visą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-09-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „LITESKO”, juridinio asmens kodas 110818317, buveinės adresas Vilnius, Jočionių g. 13, a.s.Nr.( - ), AB SEB bankas, b.k.70440, procesinius dokumentus siųsti adresu Marijampolė Gamyklų g. 8. Priteisti iš atsakovės J. O. a.k. ( - ) gyv. Ateities gt.5-6,Kazlų Rūda 4,16 eurų pašto išlaidų valstybės naudai (sumokantį į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą ,įmokos kodas 5660.).

19Sprendimas per 30 dienų ,apeliaciniu skundu , gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant, per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai