Byla 2S-1434-163/2017
Dėl varžytinių atšaukimo bei pakartotinės nekilnojamojo turto ekspertizės paskyrimo, suinteresuoti asmenys V. J., Šilutės kredito unija, antstolė Andžela Tamašauskienė

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. J. skundą dėl antstolės Andželos Tamašauskienės veiksmų, dėl varžytinių atšaukimo bei pakartotinės nekilnojamojo turto ekspertizės paskyrimo, suinteresuoti asmenys V. J., Šilutės kredito unija, antstolė Andžela Tamašauskienė,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas A. J. kreipėsi į Tauragės rajono apylinkės teismą su dviem skundais dėl antstolės Andželos Tamašauskienės veiksmų, kuriais prašė atšaukti nuo 2017-04-28 iki 2017‑05‑29 vykstančias pirmąsias pareiškėjui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto varžytines Nr. ( - ). Taip pat prašė paskirti pakartotinę pareiškėjui A. J. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto t. y. 0,31 ha ploto žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), 317,54 kv. m. ploto gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ) ir 128 kv. m. ploto pirties unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ) rinkos vertės nustatymo ekspertizę, ją pavedant atlikti turto vertintojui, atitinkančiam teismo ekspertizės akte įstatyme įtvirtintus reikalavimus ir įrašytam į teismo ekspertų sąrašą.
 2. Nurodė, kad antstolės vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 0153/17/00272 yra paskelbtos pirmosios varžytinės Nr. ( - ), vykstančios nuo 2017-04-28 iki 2017-05-29, kuriose pardavinėjamas pareiškėjui priklausantis nekilnojamasis turtas už 154 400,00 Eur.
 3. Pareiškėjo nuomone, jog išvaržomo turto, kurio vertinimą atliko UAB „Lituka“ ir Ko, vertės nustatymo procedūra atlikta netinkamai, turto vertintojui neatitinkant eksperto reikalavimų. Teigia, jog turtas pardavinėjamas 2017 metais, o vertė nustatyta dar 2016 metai, dėl ko atitinkamai turto pardavimas iš varžytinių yra pripažintinas neteisėtu.
 4. Antstolė Andžela Tamašauskienė pareiškėjo skundo netenkino bei perdavė jį nagrinėti Tauragės rajono apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Tauragės rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi pareiškėjo A. J. skundus atmetė bei nurodė, kad parduodamo turto vertinimas buvo atliktas 2016-02-09 UAB „Lituka“ ir Ko. Galutinėje išvadoje nurodoma, kad vertinamos namų valdos ( - ), rinkos vertė yra 193 000,00 Eur, nustatyta turto priverstinio pardavimo vertė 116 000,00 Eur. Kadangi pirmosiose varžytinėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos, todėl darė išvadą, jog pareiškėjo turto pirmose varžytinėse kaina nustatyta 154 400,00 Eur, CPK normų, reglamentuojančių varžytinių skelbimą nepažeidė.
 2. Taip pat nurodė, kad pareiškėjas, nesutikdamas su nustatyta turto verte, 2017-05-08 pateikė skundą prašydamas paskirti jo turto vertės nustatymo ekspertizę ekspertui, įrašytam į teismo ekspertų sąrašą. 2017-05-10 patvarkymu Nr. S-17-153-14073 antstolė patenkino pareiškėjo A. J. ir V. J. 2017-04-28 prašymą ir paskyrė ekspertizę dėl pareiškėjo turto vertės nustatymo. Ekspertizę turto vertei nustatyti pavedė teismo ekspertui Giedriui Tamašauskui.
 3. Pažymėjo, jog antstolė, 2017-05-28 pareiškėjo skundo reikalavimą patenkino ir paskyrė turto vertės nustatymo ekspertizę ekspertui, įrašytam į teismo ekspertų sąrašą.
 4. Pirmosios instancijos teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas nenurodė nei vieno pagrindo privalomam vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymui. Be to pažymėjo, kad Ekspertizės aktas Nr. E17/010GT surašytas 2017-05-22 ir antstolės gautas 2017-05-24. Eksperto išvadoje nurodyta, kad ekspertizės objekto, esančio ( - ), rinkos vertė 2017-05-10 yra 191 000 Eur. Ekspertizėje turtas įvertintas (191 000 Eur) 2 000 Eur mažesne suma nei pirminėje turto vertės nustatymo ataskaitoje (193 000 Eur), kurią atliko UAB „Lituka“ ir Ko. Darė išvadą, kad tokiu būdu išnyko pagrindas, dėl kurio pareiškėjas skundžia antstolės veiksmus.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. J. prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį civilinėje byloje ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teisme iš naujo.
 2. Nurodė, kad 2017-05-23 skundo teikimo metu ginčas dėl turto vertės tarp antstolės ir pareiškėjo dar nebuvo išspręstas galutine teismo nutartimi. Pažymėjo, kad Tauragės rajono apylinkės teisme pareiškėjo 2017-05-08 skundo pagrindu yra užvesta civ. b. Nr. 2YT-1564-799/2017, posėdis minėtoje civilinėje byloje paskirtas 2017 m. birželio 8 d. 14 val. todėl mano, jog antstolė Andžela Tamašauskienė negali atlikti jokių vykdymo veiksmų.
 3. Taip pat nurodė, kad tiek paskyrimas turto vertinimą atlikti ne teismo ekspertui, tiek turto pardavinėjimas prieš 1 metus atliktu turto vertinimu, yra laikytina neteisėtais antstolės Andželos Tamašauskienės veiksmais. Teigia, jog tai iš dalies pripažino ir pati antstolė 2017‑05‑10 patvarkymu paskirdama pareiškėjo turto vertės nustatymo ekspertizę, pavedant ją atlikti teismo ekspertui Giedriui Tamašauskui. Mano, jog antstolė, nuspręsdama paskirti turto vertės nustatymo ekspertizę privalėjo atšaukti vykstančias varžytynes.
 4. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, jog esant skolininko ir antstolio ginčui dėl Turto vertės iki jo galutinio išnagrinėjimo teisme, antstolis negali skelbti ir vykdyti varžytynių, nes nėra užbaigtas Turto vertės nustatymo procesas galutinai. Kaip jau minėta, antstolė Pareiškėjo 2017-05-08 skundo netenkino ir persiuntė jį nagrinėti Tauragės rajono apylinkės teismui. Nutartis dėl skundo atmetimo buvo priimta tik 2017-06-08 ir akivaizdu, šiai dienai dar nėra įsiteisėjusi, kadangi Pareiškėjas teikia dėl jos atskirąjį skundą.
 5. Atkreipė dėmesį, jog vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 str., pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Nurodo, jog kaip matyti iš byloje esančių duomenų, pareiškėjo turto vertės nustatymo ekspertizės aktas buvo surašytas 2017‑05-22, o antstolė jį gavo 2017-05-24. Darė išvadą, kad antstolė pareiškėjo turto varžytynes galėjo skelbti tik praėjus 20 dienų nuo tos dienos, kuomet 2017-05-22 ekspertizės aktas pasiekė patį pareiškėją.
 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą, antstolė Andžela Tamašauskienė prašo pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą atmesti bei nurodė, kad atskirajame skunde nepaaiškinta, kodėl pareiškėjas mano, jog antstolė, vertindama hipoteka įkeistą turtą, veikė ne taip, kaip nustatyta CPK 681 str. 1 d. Nurodė, jog pagal CPK 681 str. 1 d. areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainuoja rinkos kainomis. Teigia, jog taip ir buvo pasielgta, areštuojant turtą 2017-04-05 turto arešto aktu, nustatant rinkos kainą pagal pateiktą vertinimą.
 7. Antstolė pažymėjo, jog skolininkas, turto arešto akte nustatytu terminu jokių prieštaravimų dėl turto kainos nepateikė.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).
 2. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.
 3. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas atšaukti vykstančias varžytines bei paskirti pakartotinę turto vertės nustatymo ekspertizę teisėtumo ir pagrįstumo.
Faktinės bylos aplinkybės
 1. Iš civilinės bei vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolė Andžela Tamašauskienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0153/17/00272 pagal Šilutės rajono 1-ojo notaro biuro notarės Albinos Radavičienės 2017-02-14 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1033, dėl 150 000,00 Eur nesumokėtos paskolos ir 1 097,63 Eur nesumokėtų palūkanų išieškojimo iš skolininko A. J. išieškotojos Šilutės kredito unija naudai. Nustatyta, kad antstolė Andžela Tamašauskienė 2017-04-05 turto arešto aktu Nr. S-17-153-10217 areštavo skolininkui A. J. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (0,31 ha ploto žemės sklypo unikalus Nr. 4( - ), 317,54 kv. m. ploto gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ) ir 128 kv. m. ploto pirties unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - )) bei remiantis UAB „Lituka ir Ko“ 2016-03-03 turto vertinimo ataskaita nustatė areštuoto turto vertę – 193 000,00 Eur. 2017-04-28 paskelbtos pirmosios varžytinės, kuriose parduodamas skolininkui nuosavybės teise priklausantis turtas už 154 400,00 Eur sumą. 2017‑04‑28 antstolės A. Tamašauskienės kontoroje gautas skolininko A. J. prašymas leisti atlikti ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti. 2017-05-10 patvarkymu Nr. S-17-153-14073 tenkintas skolininko prašymas skirti pakartotinę ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti. 2017-05-09 gautas skolininko A. J. skundas dėl antstolės A. Tamašauskienė veiksmų bei 2017-05-15 patvarkymu Nr. S-17-153-14680 skundą atsisakyta tenkinti. 2017-05-22 baigta atlikti nekilnojamojo turto ekspertizė bei surašytas ekspertizės aktas, kuriuo nustatyta, jog ekspertizės objekto rinkos vertė yra 191 000,00 Eur. 2017-05-23 gautas skolininko A. J. skundas dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašoma atšaukti vykstančias varžytines Nr. ( - ) bei 2017-05-29 patvarkymu Nr. S-17-153-16237 skundą atsisakyta tenkinti.
Dėl atskirojo skundo argumentų
 1. Civilinio proceso įstatymas nenumato atvejų, kuriems esant antstolis privalo stabdyti vykstančias varžytines, tačiau galimi atvejai, kuriems esant antstolis turi teisę atšaukti varžytynes bei šie atvejai reglamentuoti CPK 703 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šios dalies nuostatomis, jeigu iki varžytynių pabaigos paaiškėja CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka, antstolis savo patvarkymu varžytynes gali atšaukti. Taigi CPK 703 straipsnio 1 dalis gali būti taikoma ne tik joje tiesiogiai įvirtintais, bet ir kitais, konkrečiai neapibrėžtais, atvejais, jeigu egzistuoja dvi sąlygos: pirma, turi paaiškėti tokios aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka; antra, tokios aplinkybės turi paaiškėti iki varžytynių pabaigos.
 2. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas prašo atšaukti vykstančias varžytines remdamasis tuo, kad ginčas dėl turto vertės tarp antstolės ir pareiškėjo nebuvo išspręstas galutine teismo nutartimi, todėl pareiškėjo nuomone antstolė negalėjo atlikti jokių vykdymo veiksmų, t. y. negalėjo vykdyti pirmųjų pareiškėjo turto varžytinių. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais pareiškėjo argumentais. Pažymėtina, jog antstolė areštuodama skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą bei remdamasi UAB „Lituka ir Ko“ 2016-03-03 ataskaitos Nr. JVO-60217 santrauka, nustatė areštuoto turto vertę – 193 000,00 Eur. Šiame turto arešto akte išaiškinta, jog skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Šį turto arešto aktą antstolė 2017-04-05 išsiuntė skolininkui A. J. elektroniniu paštu arvydas@jakas.eu. CPK nustatytais atvejais ir tvarka įteikiant dalyvaujančiam byloje asmeniui procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo dalyvaujančiam byloje asmeniui diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena (CPK 1751 str. 10 d.). Pažymėtina, jog skolininkas A. J. skundo dėl nustatytos turto vertės nepateikė, todėl antstolė, nesant skolininko prieštaravimų dėl nustatytos nekilnojamojo turto vertės bei nesant įvykdytam vykdomajam raštui, pagrįstai paskelbė areštuoto turto varžytines.
 3. Taip pat pažymėtina, jog skolininko 2017-04-28 pateiktas prašymas dėl ekspertizės areštuoto turto vertei nustatyti nesudaro pagrindo atšaukti prasidėjusių nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių, kadangi byloje nenustatytos jokios CPK 602 str. 1 d. 1 p. nurodytos aplinkybės. Atkreiptinas dėmesys, jog areštuoto turto rinkos vertė nustatyta nepažeidžiant CPK 681 str. nuostatų. Dar daugiau, 2017-05-22 atlikta pakartotinė nekilnojamojo turto ekspertize nustatyta areštuoto nekilnojamojo turto vertė buvo 2 tūkstančiais eurų mažesnė, nei vertė antstolės nustatyta turto arešto aktu, todėl šie duomenys tik patvirtina, jog nekilnojamojo turto rinkos vertė nustatyta tinkamai. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą bei į nustatytas aplinkybes, jog iki varžytinių pabaigos nepaaiškėjo jokių aplinkybių, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.
 4. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pareiškėjas šios bylos kontekste neteisingai vertina Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 str. nuostatas, jog pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Šiuo atveju nustatyta, jog antstolė nustatė areštuoto turto vertę 2017-04-05 turto arešto aktu, prieštaravimų dėl nustatytos turto vertės pareiškėjas nepateikė, todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog 2017-04-28 varžytinės buvo paskelbtos nepažeidžiant Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 str. nuostatų. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog 2017-05-22 atlikus turto vertinimo ekspertizę bei iš esmės nepasikeitus turto vertei, antstolė neperkainojo turto (CPK 681 str. 2 d.), todėl nėra pagrindo daryti išvados, kad antstolis turto vertė nustatyta pagal 2017-05-22 turto vertinimo ekspertizę. Kadangi antstolė nustatė areštuoto turto vertę 2017-04-05, apie nustatytą vertę informavo skolininką 2017‑04‑05, o pirmąsias varžytines paskelbė tik 2017-04-28, todėl teismas konstatuoja, jog antstolė nepažeidė sprendimų vykdymo instrukcijos 96 straipsnio nuostatų.
 5. Pažymėtina, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės sprendimo priėmimui neturi, todėl atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, jų nekartodamas mano, kad sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl konstatuoja, jog nėra pagrindų jo keisti ar naikinti.
 6. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

14Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai