Byla B2-766-357/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Riebus pilvukas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė,

2Teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Riebus pilvukas“ direktoriaus Marijaus Taralio pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Riebus pilvukas“,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 23 d. priimtas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Riebus pilvukas“ direktoriaus Marijaus Taralio pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Riebus pilvukas“. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Riebus pilvukas“ nemoki.

4UAB „Riebus pilvukas“ keltina bankroto byla.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnio 1, 2 punkte, 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad įmonės vadovas gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

6Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą, bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Atsakovės UAB „Riebus pilvukas“ 2018 m. rugpjūčio 22 d. balanso duomenimis įmonės turtas sudarė 1002 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 49 118 Eur. Pagal UAB „Riebus pilvukas“ 2018 m. rugpjūčio 22 d. pelno (nuostolių) ataskaitą UAB „Riebus pilvukas“ patyrė 42 155 Eur nuostolius. Iš aptartų duomenų darytina išvada, kad UAB „Riebus pilvukas“ pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovei UAB „Riebus pilvukas“ keltina bankroto byla.

8Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, UAB „Riebus pilvukas“ bankroto administratoriumi skirtinas MB „Mokuma“, parinktas naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 5 dalimi, 10 straipsnio 4 ir 6 dalimis, 7 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

11Iškelti bankroto bylą UAB „Riebus pilvukas“ (įmonės kodas 304179023, buveinė – Vytauto g. 60-12, Šiauliai).

12Bankrutuojančios UAB „Riebus pilvukas“ bankroto administratoriumi paskirti MB „Mokuma“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA375) (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

13Areštuoti UAB „Riebus pilvukas“ (įmonės kodas 304179023) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Uždrausti UAB „Riebus pilvukas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

15Nustatyti UAB „Riebus pilvukas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

17Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

18UAB „Riebus pilvukas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

19Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Riebus pilvukas“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

20Apie iškeltą UAB „Riebus pilvukas“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui, atsakovei.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo... 3. Šiaulių apygardos teisme 2018 m. rugpjūčio 23 d. priimtas uždarosios... 4. UAB „Riebus pilvukas“ keltina bankroto byla. ... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4... 6. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą, bankroto byla keliama, kai įmonė... 7. Atsakovės UAB „Riebus pilvukas“ 2018 m. rugpjūčio 22 d. balanso... 8. Pagal ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą,... 9. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2... 11. Iškelti bankroto bylą UAB „Riebus pilvukas“ (įmonės kodas 304179023,... 12. Bankrutuojančios UAB „Riebus pilvukas“ bankroto administratoriumi paskirti... 13. Areštuoti UAB „Riebus pilvukas“ (įmonės kodas 304179023) kilnojamąjį... 14. Uždrausti UAB „Riebus pilvukas“ vykdyti visas finansines prievoles,... 15. Nustatyti UAB „Riebus pilvukas“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 16. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties... 17. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 18. UAB „Riebus pilvukas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 19. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Riebus pilvukas“... 20. Apie iškeltą UAB „Riebus pilvukas“ bankroto bylą pranešti Audito,... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...