Byla 2-1333/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Žemės vystymo fondas 20“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų AS „PAREX banka“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Žemės vystymo fondas 20“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Žemės vystymo fondas 8“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai AS „PAREX banka“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 20“ prašė iškelti atsakovui UAB „Žemės vystymo fondas 8“ bankroto bylą. Ieškovas AS „PAREX banka“ prašė skirti bankroto administratoriumi UAB „Apertus“, o ieškovas UAB „Žemės vystymo fondas 20“ – UAB „Tigesta“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Žemės vystymo fondas 8“ bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Apertus“.

8Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus, nurodė, kad abi siūlomos kandidatūros atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyje įtvirtintus reikalavimus. Teismas nustatė, kad leidimas teikti administravimo paslaugas UAB „Apertus“ išduotas 2008 m. gruodžio 22 d., bendrovė šiuo metu vykdo 14 bankroto procedūrų, joje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai. Leidimas teikti administravimo paslaugas UAB „Tigesta“ išduotas 2002 m. lapkričio 25 d., bendrovė šiuo metu vykdo 35 bankroto procedūras, yra baigusi 37 procedūras, joje dirba 6 fiziniai bankroto administratoriai. Teismo nuomone, įvertinus informaciją apie kandidatus, darbo krūvį, susipažinus su jų vykdomomis bankroto procedūromis, administratoriumi skirtinas UAB „Apertus“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Apeliantas UAB „Žemės vystymo fondas 20“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą teismui nagrinėti iš naujo.

11Apelianto teigimu, priešingai nei sprendė teismas, UAB „Tigesta“ užimtumas, vertinant jame dirbančių bankroto administratorių – fizinių asmenų užimtumą, yra mažesnis nei UAB „Apertus“. Be to, atsakovo turtą sudaro net 123 žemės ūkio paskirties sklypai, todėl bankroto administratoriumi turėjo būti skiriamas didžiausią patirtį turintis kandidatas – UAB „Tigesta“. Nors teismas nurodė susipažinęs su UAB „Apertus“ vykdomomis bankroto procedūromis, tačiau iš tiesų tam neturėjo jokių galimybių. Teismas iš esmės neįvertino UAB „Apertus“ tinkamumo užimti bankroto administratoriaus pareigas, neargumentavo savo pozicijos, todėl administratoriaus paskyrimo klausimas turėtų būti nagrinėjamas iš naujo.

12Ieškovas AS „PAREX banka“ prašo atmesti atskirąjį skundą.

13Ieškovo teigimu, vertinant faktinį bendrovėse dirbančių bankroto administratorių darbo krūvį ir patirtį, matyti, kad UAB „Tigesta“ darbuotojų krūvis yra ženkliai didesnis, kad UAB „Apertus“ darbuotojai turi pakankamą profesinę patirtį tinkamai vykdyti bankroto procedūras. Ieškovo nuomone, UAB „Tigesta“ negali būti laikomas absoliučiai nešališku. Šiai bendrovei vadovaujantis asmuo yra susijęs su UAB „Restrus“, teikiančias paslaugas atsakovo akcininko AB „Agrowill Group“ įmonėms, be to, tarp ieškovo ir AB „Agrowill Group“ įmonės UAB „Žemės vystymo fondas 6“ yra kilęs teisminis ginčas, susijęs su AB „Agrowill Group“ restruktūrizavimu.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų daug priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.). Dėl šios priežasties bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

16Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

17Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga. 104-105 p.) aptariami kriterijai skirstomi į kelias grupes. Pirma, tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti: įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius. Antra, kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais: administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius. Trečia, kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone: administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo bei didžiausių įmonės kreditorių nuomonė dėl administratoriaus kandidatūros. Žinoma, šis kriterijų sąrašas nėra baigtinis, todėl konkrečiu atveju gali būti vertinamos ir kitos aplinkybės. Be to, tarp nurodytų kriterijų nėra hierarchijos, todėl kuriam iš jų konkrečiu atveju bus suteiktas prioritetas, priklauso nuo bylos aplinkybių sąlygoto teismo požiūrio.

18Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti įmonę klausimą, remdamasis nurodytais ir kitais konkrečiu atveju reikšmingais kriterijais, privalo objektyviai įvertinti visas pasiūlytas kandidatūras ir motyvuoti, kodėl yra pasirenkamas būtent tas asmuo, o kitų asmenų kandidatūros atmetamos. Tuo atveju, kai keli administratoriai iš esmės vienodai atitinka visus konkrečiu atveju reikšmingus kriterijus, teismas turi diskrecijos teisę administratoriumi parinkti vieną iš šių asmenų.

19Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas dėl bankroto administratorių UAB „Apertus“ ir UAB „Tigesta“ tinkamumo vykdyti atsakovo bankroto procedūrą. Kaip teisingai nurodė ieškovas, šių asmenų užimtumas, patirtis ir kitos reikšmingos aplinkybės turi būti vertinami atsižvelgiant į juose dirbančius bankroto administratorius – fizinius asmenis.

20Vieši duomenys (T. 2, b. l. 81-91) patvirtina, kad UAB „Apertus“ dirba 3 bankroto administratoriai – fiziniai asmenys. A. M. vykdo 9 bankroto procedūras, 3 procedūras yra baigęs. V. K. vykdo 12 bankroto procedūrų, 18 procedūrų yra baigusi. G. V. vykdo 5 bankroto procedūras, nei vienos procedūros nėra baigęs. UAB „Tigesta“ dirba 6 bankroto administratoriai – fiziniai asmenys. R. V. vykdo 16 bankroto procedūrų, nei vienos procedūros nėra baigusi. V. P. vykdo 1 bankroto procedūrą, 2 procedūras yra baigęs. S. B. vykdo 15 bankroto procedūrų, 26 procedūras yra baigęs. S. S. vykdo 13 bankroto procedūrų, 4 procedūras yra baigusi. G. Č. vykdo 22 bankroto procedūras, 21 procedūrą yra baigęs. Š. P. vykdo 4 bankroto procedūras ir 4 procedūras yra baigusi. Taigi vidutiniškai UAB „Tigesta“ dirbantys bankroto administratoriai – fiziniai asmenys yra labiau užimti, tačiau turi didesnę patirtį. Byloje esantys duomenys (T. 2, b. l. 6-14) patvirtina, kad nors atsakovas turi nemažai žemės sklypų, tačiau kreditorių ir debitorių turi palyginti nedaug, todėl šiuo metu negalima daryti išvados, kad bankroto procedūra būtų sudėtinga, kas galėtų reikalauti didelės bankroto administratoriaus patirties, todėl suteikti prioritetą patirties kriterijui nėra reikalinga. Taigi nėra pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pasinaudojo diskrecijos teise skiriant bankroto administratorių.

21Nagrinėjame kontekste dėmesys atkreiptinas ir į kitas, kolegijos vertinimu, reikšmingas aplinkybes. Apeliantas ir atsakovas yra susiję asmenys – jie abu priklauso UAB „Agrowill Group“ (T. 2, b. l. 54-56). Atsakovui buvo bandyta iškelti restruktūrizavimo bylą, tačiau po Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 22 d. nutarties tapo aišku, kad to padaryti nepavyks, nes atsakovas yra nemokus (T. 2, b. l. 4-5, 92-94). Netrukus po to, 2011 m. gruodžio 31 d., apeliantas paskolino atsakovui iki 2012 m. sausio 31 d. 2 mln. Lt (b. l. 7-8). Tai suteikė apeliantui teisę 2012 m. kovo 14 d. kreiptis į teismą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, kartu siūlant skirti ir bankroto administratorių (b. l. 1-3). Pastebėtina, kad apeliantas ieškinį pateikė tik po to, kad analogišką ieškinį buvo pareiškęs AS „PAREX banka“ ir apie tai jau buvo žinoma atsakovui (T. 1, b. l. 1-2; T. 2, b. l. 4-5). Nurodyta kelia pagrįstų abejonių dėl apelianto siūlomo bankroto administratoriaus galimo neobjektyvumo.

22Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl nutartis paliktina nepakeista, o skundas atmestinas.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai AS „PAREX banka“ ir UAB „Žemės vystymo fondas 20“ prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi iškėlė... 8. Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus, nurodė, kad abi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Apeliantas UAB „Žemės vystymo fondas 20“ prašo panaikinti pirmosios... 11. Apelianto teigimu, priešingai nei sprendė teismas, UAB „Tigesta“... 12. Ieškovas AS „PAREX banka“ prašo atmesti atskirąjį skundą.... 13. Ieškovo teigimu, vertinant faktinį bendrovėse dirbančių bankroto... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto... 16. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 17. Teisės doktrinoje (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė. Antroji knyga.... 18. Teismas, spręsdamas vieno iš kelių administratorių paskyrimo administruoti... 19. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas dėl bankroto administratorių UAB... 20. Vieši duomenys (T. 2, b. l. 81-91) patvirtina, kad UAB „Apertus“ dirba 3... 21. Nagrinėjame kontekste dėmesys atkreiptinas ir į kitas, kolegijos vertinimu,... 22. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad naikinti pirmosios instancijos teismo... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį palikti...