Byla 2-525-308/2011
Dėl baudos skyrimo skolininkui J. S. vykdymo procese ,suinteresuoti asmenys -A. T. IĮ,Alytaus AVMI

12011 m.gegužės 31d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka antstolės Audronės Muzikevičienės pareiškimą dėl baudos skyrimo skolininkui J. S. vykdymo procese ,suinteresuoti asmenys -A. T. IĮ,Alytaus AVMI

Nustatė

2Antstolė Audronė Muzikevičienė 2011-04-08 pateiktu pareiškimu prašo paskirti baudą UAB“ ( - )“direktoriui J. S. už antstolės reikalavimo neįvykdymą.

3Pareiškimu antstolė nurodo,kad antstolės kontorai yra pateikti vykdymui vykdomieji dokumentai pagal Varėnos rajono apylinkės teismo ir Alytaus AVMI priimtus sprendimus dėl skolų išieškojimo.Antstolės kontoroje buvo užvestos vykdomosios bylos Nr.0151/09/0550(dėl 6048,42 Lt skolos Alytaus AVMI išieškojimo), 0151/09/1905(dėl 481 Lt išieškojimo antstolės konotorai);0151/09/1906 (dėl 126 Lt išieškojimo antstolės kontorai);151/09/1907(dėl 126 Lt išieškojimo antstolės kontorai);151/09/1908(dėl 126 Lt išieškojimo antstolės kontorai) ;151/10/0227(dėl 20,70 Lt skolos Alytaus AVMI išieškojimo) ;151/10/0230(dėl 5085,75 Lt skolos ir 5 proc.metinių palūkanų išieškojimo A. T. IĮ). Antsolė nurodė,kad 2011-03-15 registruotui laišku –UAB“ ( - )“direktoriui J. S. buvo išsiųstas reikalavimas Nr.SD-1316 pristatyti kasos knygą,tačiau iki 2011-04-05 jis kasos knygos su paskutiniais kasos pajamų ir išlaidų orderiais bei paskutinio laikotarpio metinės atskaitomybės-balanso nepateikė,nors antstolės laiškas jam asmeniškai buvo įteiktas 2011-03-22. Dėl to antstolė neturi galimybės patikrinti įmonės kasos,neturi galimybės patikrinti kokį kilnojamąjį turtą valdo bendrovė.UAB „Bijusta „nurodė,kad registruotas laiškas buvo įteiktas J. S. asmemniškai 2011-03-22.

4J. S. nurodė,kad jis nuo 2011 m pradžios gyvena Varėnos m išsinuomotame bute,bei apie savo gyvenamosios vietos pakeitimą pranešęs antstolei.Kad antstolė jam buvo išsiuntusi reikalavimą registruotu paštu nežinojęs,kadangi laišką gavo jo motina ir ji jam laiško neperdavusi,nes motina dėl senyvo amžiaus pamiršo jam perduoti laišką. Antstolės reikalavimo nėra įvykdęs iki šios dienos,kadangi galvojęs,kad tai bus reikalinga padaryti tik po priimto teismo sprendimo.

5Pareiškėjo-antstolės A.Muzikevičienės kontoros,suinteresuotų asmenų-Alytaus AVMI ir A. T. IĮ atstovai į posėdį neatvyko ir savo pozicijos teismo posėdyje dėl pareiškimo nepareiškė.

6Iš antstolės 2011-03-15 reikalavimo UAB“ ( - )“direktoriui J. S. matyti,kad jam buvo nurodyta atvykti iki kovo 24d.į antstolės kontorą ir pristatyti UAB“ ( - )“įmonės kasos knygą su paskutiniais kasos pajamų ir išlaidų orderiais bei paskutinio laikotarpio UAB“ ( - )“metine atskaitomybe-balansu,bei nurodyta,kad atvykimas būtinas ir neatvykimo atveju bus kreipiamasi CPK 585 str.tvarka į teismą dėl baudos skyrimo.

7Iš UAB „Bijusta“ 2011-03-24 pranešimo į antstolės paklausimą matyti,kad 2011-03-16 laiškas 2011-03-18 buvo perduotas pristatymui AB Lietuvos paštas,kur pašto siuntą 2011-03-22 priėmė direktorius J. S..

8LR CPK 585 str.1d.nurodoma,kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus,pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nurodytą terminą.CPK 644 str.numato,kad skolininkas privalo antstoliui nedelsdamas pranešti apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą bei kviečiamas atvykti pas antstolį.Iš surinktų įrodymų matyti,kad J. S. buvo įteiktas antstolio reikalavimas asmeniškai ir jis žinodamas apie antstolio reikalavimą nenuvyko pas antstolį nurodytu terminu.Iš J. S. paaiškinimo matyti,kad jis ir po teismo šaukimo su antstolės pareiškimu teismui gavimo iki šiol be jokių svarbių priežasčių nenuvyko pas antstolę ir nepateikė reikalaujamų dokumentų.Tokiu būdu matyti,kad J. S. sąmoningai nevykdo antstolės reikalavimo bei neteikia jai reikalaujamų dokumentų apie UAB“ ( - )“ūkinę būklę.Dėl to yra pagrindas tenkinti antstolės pareiškimą ir skirti J. S. baudą.Atsižvelgus,kad pažeidimas trunka iki šiol,tai J. S. bauda skirtina didesnio dydžio,nei bausmės vidurkis.

9Vadovaudamasis LR CPK 106 str.2d.,585 str.,

Nutarė

10Už antstolės Audronės Muzikevičienės reikalavimo nevykdymą paskirti UAB“ ( - ) „direktoriui J. S. a.k( - ) gyv. ( - ) 700(septynių šimtų)litų baudą.

11Išaiškinti J. S. ,kad bauda turi būti sumokėta iš jo asmeninių lėšų.

12Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai