Byla 2A-842-227/2010

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno kolegijos teisėjų: Margaritos Dzelzienės (pranešėja), Zinos Mickevičiūtės, sekretoriaujant Loretai Girdziušienei,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybės įmonės Rietavo miškų urėdijos apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1192-504/2010 pagal ieškovės Valstybės įmonės Rietavo miškų urėdijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Elitėja“ dėl nuostolių priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6ieškovė Valstybės įmonės Rietavo miškų urėdija prašė priteisti iš atsakovės UAB „Elitėja“ 671,55 Lt nuostolių; 5% dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakove UAB „Elitėja‘ 2007-12-14 VĮ Rietavo miškų urėdija sudarė apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 08-35 (toliau -Sutartis), pagal kurią VĮ Rietavo miškų urėdija įsipareigojo patiekti, o atsakovas nupirkti apvaliąją medieną pagal Sutarties 1 priede nurodytus reikalavimus, kiekius, kainą. Šalys Sutarties 2.2. punktu nustatė, kad pardavėjas prieš 2 darbo dienas informuoja ryšio priemonėmis pirkėją apie paruoštą pardavimui apvaliosios medienos kiekį, o Pirkėjas, gavęs pranešimą, privalo per 3 darbo dienas nupirkti pasiūlytą apvaliosios medienos kiekį. Pirkėjui nenupirkus pardavėjo pasiūlytos apvaliosios medienos per 3 darbo dienas po pranešimo gavimo, išskyrus atvejus, kai pardavėjas pažeidė Sutartyse numatytus reikalavimus, sutartyse numatytas parduoti bendras apvaliosios medienos kiekis sumažinamas pasiūlytu ir nenupirktu apvaliosios medienos kiekiu. (Sutarties 2.3 p.). Ieškovė nurodė, kad ji 2010-05-03 pranešimu Nr.V2-483 informavo atsakovę apie paruoštą pardavimui medienos kiekį, tačiau atsakovas nustatytu terminu pasiūlytos medienos nenupirko. Ieškovė 2010-05-10 Nr. V2-504 pranešimu informavo atsakovę, kad Sutartyje numatytas parduoti bendras medienos kiekis sumažinamas pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu: P J -A-26 m3. Atsakovė pateikė atsakymą į 2010-05-03 Pranešimą Nr. V2-483 ir 2010-05-10 Pranešimą Nr.V2-504, kuriame nurodė, kad nesutinka su ieškovės sprendimu bendrą medienos kiekį sumažinti pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu: PJ-A-26 m3, nurodydama kad ieškovės paruošta mediena neatitinka Sutarties 3.1 punkte nustatytos kokybės reikalavimų. Iškilus ginčui dėl ieškovės paruoštų ir pasiūlytų parduoti pagal Sutartį 26 m3 ąžuolo rąstų kokybės, 2010-05-24 buvo atliktas kontrolinis medienos kokybės ir tūrio nustatymas. Atsakovas apie tai buvo informuotas raštu 2010-05-17 „Dėl medienos kokybės įvertinimo“. Kontrolinio medienos kokybės ir tūrio vertinimą atliko Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija. Atlikus medienos kokybės ir tūrio vertinimą buvo nustatyta, kad visas kiekis medienos – 26 ,602 m3, atitinka kokybės reikalavimus. Tačiau atsakovė ir po to nenupirko medienos. Dėl nepagrįsto atsakovės atsisakymo pirkti medieną bei pretenzijos dėl medienos kokybės, ieškovė VĮ Rietavo miškų urėdija patyrė 671,55 Lt nuostolių, nes Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijai už kontrolinį ąžuolų rastų kokybės ir tūrio nustatymą sumokėjo 671,55 Lt sumą. Atsakovė šios sumos nesutiko padengti, todėl kreipiasi į teismą dėl 671,55 Lt nuostolių bei 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisimo.

7Rokiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad 2007-12-14 tarp šalių sudarytos apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 08-35 3.1 punktu šalys susitarė, kad parduodama mediena turi atitikti LST EN 1316-1 kokybės standartą. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad atsakovei buvo pranešta apie paruoštą parduoti medienos kiekį. Mediena buvo sukrauta į tris rastų rietuves, viso medienos buvo paruošta 63,767 m3 , iš kurių, atlikus kontrolinį pjautinių ąžuolo rąstų kokybės ir tūrio nustatymą, tik 26,602 m3 medienos atitiko Sutartyje nustatytos kokybės reikalavimus. Teismas manė, kad atsakovė pagrįstai reikalavo ieškovę pateikti dokumentus, patvirtinančius medienos reikiamą kokybę, kadangi, kaip buvo nustatyta, susandėliuotos medienos didžioji dalis neatitiko kokybės reikalavimų. Dėl išdėstyto, ieškovės teiginį, kad atlikus kontrolinį rąstų kokybės nustatymą, buvo rasta visas kiekis medienos – 26,602m3 , atitinkančios kokybės reikalavimus, kuris buvo siūlytas atsakovui 2010-05-03 pranešimu Nr.V2-483, ir atsakovė, nevykdydamas pareigos priimti parduodamus daiktus, pažeidė prievolę, dėl ko privalo atlyginti ieškovės patirtus nuostolius, nustatinėjant medienos kokybę, teismas laikė nepagrįstu ir ieškinį atmetė.

8Ieškovė Valstybės įmonė Rietavo miškų urėdija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti bei priteisti iš atsakovės ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmos instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose. Nurodo tas pačias aplinkybes, kaip ieškinyje. Teigia, kad teismas nepagrįstai Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos pažymą 2010-05-26 Nr.500 laikė, kaip ieškovei (pardavėjui) priklausantį pateikti parduodamos medienos kokybės garantiją įrodantį dokumentą, nes tokios parduodamos medienos kokybę įrodančios garantijos pateikimo šalys nėra numačiusios nei Sutartimi, nei Pardavėjas įpareigotas ją pateikti įstatymu. Kadangi Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos matuotojai, dalyvaujant ieškovės ir atsakovės atstovams, nustatė ir patvirtino, kad atsakovei siūloma mediena atitiko Sutarties 3 punkte nustatytus reikalavimus, todėl ginčą pralaimėjusi šalis – atsakovė privalo atlyginti ieškovės patirtas 671,55 Lt išlaidas už Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos kontrolinį ąžuolų rastų kokybės ir tūrio nustatymą.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Elitėja“ prašo Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

10Apeliacinis skundas tenkintinas. Skundžiamas sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų materialinės teisės normų ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 326 str.1d. 2p).

11Bylos šalys 2007-12-14 sudarė Apvaliosios medienos- pirkimo medienos pirkimo-pardavimo ilgalaikę sutartį Nr.08-35 (b.l.4). Sutarties 2-1 priedu(2010 metams) šalys susitarė, jog pjautiniai ąžuolo rąstai bus parduodami ketvirčiais po 25 Ktm per ketvirtį (b.l.12). Ieškovas 2010-05-03 raštu Nr. V2-483 informavo atsakovą, kad paruošė privalomą nupirkti per ketvirtį tolygiai tiekimą apvaliosios medienos partiją pagal Apvaliosios medienos pirkimo -pardavimo sutartį Nr.08-35(b.l.14). Atsakovas nustatytu terminu pasiūlytos medienos nenupirko ir nenurodė atsisakymo priežasčių. Ieškovas 2010-05-10 raštu Nr. V2-504 Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, pranešė atsakovui, kad pagal Apvaliosios medienos pardavimo taisyklių 56 punktą Sutartyje numatytą parduoti bendrą medienos kiekį sumažina pasiūlytu ir nenupirktu medienos kiekiu: P J- A -26 kub. m (b.l.13). Atsakovas 2010-05-11 Atsakymu ieškovui nesutiko dėl medienos sumažinimo ir prašė Sutartyje nustatyto bendro medienos kiekio nemažinti. Atsižvelgiant į Sutarties 3.1p nustatytus kokybės reikalavimus, prašė pateikti oficialius dokumentus, patvirtinančius, kad paruošta mediena atitiko jai Sutarties keliamus reikalavimus. Tuo pačiu prašė nurodyti kur šiuo metu yra atsakovui paruošta parduoti mediena (b.l.15). Ginčo dėl 26 kub. m. kokybiškumo, t. y atitikimo sutarties sąlygoms išsprendimui, ieškovas kreipėsi į Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociaciją, kuri 2010-05-26 rašte Nr.500 nurodė, kad viso apmatavo 323 rąstus, bendro tūrio- 63,767 kub. m. Viso atitinkančios reikalavimus medienos rasta 26,602 kub. m (b.l.17).

12Iš to seka, kad atsakovui siūlomi 26 kub. metrai ąžuolo rąstų atitiko kokybės reikalavimus.

13Atsakovas tik atsiliepime į ieškinį iškelia versiją, jog jis atsisakė pirkti medieną dėl tos priežasties, kad ieškovo paruoštą medieną rado netinkamai sukrautą dėl ko negalėjo deramai įsitikinti, ar ji atitinka sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus, o pagal CK 6.363 str.1d pardavėjui tenka pareiga garantuoti daiktų kokybę. Apylinkės teismas sprendė, kad Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos atliktas kontrolinis medienos kokybės ir tūrio nustatymas buvo ieškovo pareiga garantuoti parduodamos medienos kokybę įvykdymas. Tuo tikslu ieškovo patirtos išlaidos neatlygintinos. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka ir daro priešingą išvadą remdamasi šiais argumentais.

14Atsakovas į pasiūlymą atsiimti pagamintą medieną , neatsakė ir nepateikė atsisakymo ją nupirkti priežasčių. Tik gavęs pranešimą dėl medienos sumažinimo neatsiimtu kiekiu, prašė jos nemažinti, nes priešingu atveju patirtų didelių nuostolių bei prašė pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad mediena atitinka sutarties reikalavimus. Iš sutarties matyti, kad šalys susitarė, kad mediena turi atitikti L S T E N 1316- 1 standartą, tačiau ieškovas nėra įsipareigojęs pateikti medienos kokybę patvirtinančių dokumentų. Taip pat šalys nėra susitarę, kokia tvarka turi būti patikrinama medienos kokybė, iškilus abejonėms. Esant šioms aplinkybėms ieškovas pagrįstai kreipėsi į Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociaciją, kad ji nustatytų ar pagrįstai UAB „Elitėja“ pjautinių rąstų ąžuolo rietuvėse nerado atitinkančios kokybės reikalavimus medienos kiekio. Nustatyta, kad tarp pamatuotų 63,767 kub. m. rąstų rasta 26,602 kub. m rąstų, atitinkančių sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus(b.l.17). Tuo įrodyta, jog ieškovas tinkamai vykdė sutartyje nustatytą pareigą perduoti atsakovui tinkamo kiekio medieną, atitinkančią sutartus kokybės reikalavimus(CK 6.327 str.).

15Iš to seka, kad atsakovas nepagrįstai neatsiėmė jam paruoštos medienos. Dėl to, kad atsakovas neatsiėmė tinkamai paruoštos medienos ir nepagrįstai reiškė pretenziją dėl medienos kokybės, ieškovas patyrė 671,55 Lt nuostolių(sumokėta Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijai už kontrolinį ąžuolų rąstų kokybės ir tūrio nustatymą). Šiuos nuostolius turi atlyginti atsakovas(CK 6.63 str. 2d.). Atsakovas taip pat privalo sumokėti 5 procentų dydžio metinės palūkanas nuo 671,55Lt sumos nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d, 6.210 str. 1d.).

16Atsakovo tik atsiliepime į ieškinį iškeltas teiginys, jog jis atsisakė pirkti medieną dėl tos priežasties, kad ieškovo paruoštą medieną rado netinkamai sukrautą dėl ko negalėjo deramai įsitikinti, ar ji atitinka sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus, nepagrįstas. Pirma, šalys sutartimi nėra susitarusios kokia tvarka turi būti kraunama ieškovui skirta mediena. Antra, atsakovas į ieškovo 2010-05-03 pranešimą dėl atsiėmimo privalomai nupirkti medienos, nereagavo: neatsiėmė medienos ir nenurodė priežasčių. Trečia, atsakovas 2010-05-11 atsakyme išreiškė abejonę dėl medienos kokybės, bet ne dėl jos netinkamo sukrovimo, sutrukdžiusio jam įsitikinti medienos kokybiškumu ir reikalavo oficialų dokumentų, patvirtinančių kokybę. Ketvirta, pagal sutartį ieškovas teikia papildomą paslaugą- pakrovimą(sutarties 4.8p). Darytina išvada, kad nors mediena buvo sukrauta į tris rietuves, kas iš esmės apsunkino ąžuolo rąstų kokybės įvertinimą, nes nebuvo matomos atskiro rąsto ydos, tačiau atsakovui nebuvo kliūčių apžiūrėti, įvertinti ieškovo kraunamą/perkraunamą medieną ir atsirinkti siūlomo kiekio tinkamą medieną. Toks medienos pateikimas negali būti vertinamas netinkamu medienos sandėliavimu ir netinkamu jos pateikimu atsakovui, nes šalys dėl šių aplinkybių sutartyje nėra susitarusios.

17Aptartais argumentais apeliacinis skundas tenkintinas. Skundžiamas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas ieškinį patenkinant pilnai. Patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis ir išlaidos už apeliacinio skundo paruošimą, dydį patvirtinantys dokumentai buvo pateikti laiku, turėtų išlaidų dydis atitiko CPK 98 str. reikalavimus ir 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus dydžius, bylos apimtį, sudėtingumą, valstybei teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą(CPK 88 str.1d.3p, 93 str.1, 3 ir 4 d., 98 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimą panaikinti.

21Valstybės įmonės Rietavo miškų urėdijos, į. k. ( - ), ieškinį patenkintinai pilnai.

22Priteisti iš UAB „Elitėja“, į. k. ( - ):

23671,55 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt vieną litą 55 ct) nuostolių, nuo šios sumos 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo 2010-06-23 iki sprendimo visiško įvykdymo, 132 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus) žyminį mokestį, 871,20 Lt (aštuonis šimtus septyniasdešimt vieną litą 20 ct) turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų ruošimu, ieškovui Valstybės įmonei Rietavo miškų urėdijai, į. k. ( - );

2414Lt(keturiolika litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą, priteistą sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodu 5660 ir pateikiant įrodymą Rokiškio rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. ieškovė Valstybės įmonės Rietavo miškų urėdija prašė priteisti iš... 7. Rokiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimu ieškinį... 8. Ieškovė Valstybės įmonė Rietavo miškų urėdija apeliaciniu skundu prašo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Elitėja“ prašo... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas. Skundžiamas sprendimas naikintinas dėl... 11. Bylos šalys 2007-12-14 sudarė Apvaliosios medienos- pirkimo medienos... 12. Iš to seka, kad atsakovui siūlomi 26 kub. metrai ąžuolo rąstų atitiko... 13. Atsakovas tik atsiliepime į ieškinį iškelia versiją, jog jis atsisakė... 14. Atsakovas į pasiūlymą atsiimti pagamintą medieną , neatsakė ir nepateikė... 15. Iš to seka, kad atsakovas nepagrįstai neatsiėmė jam paruoštos medienos.... 16. Atsakovo tik atsiliepime į ieškinį iškeltas teiginys, jog jis atsisakė... 17. Aptartais argumentais apeliacinis skundas tenkintinas. Skundžiamas sprendimas... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. sprendimą... 21. Valstybės įmonės Rietavo miškų urėdijos, į. k. ( - ), ieškinį... 22. Priteisti iš UAB „Elitėja“, į. k. ( - ):... 23. 671,55 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt vieną litą 55 ct) nuostolių, nuo... 24. 14Lt(keturiolika litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių...