Byla 1-23-913/2013
Dėl ko buvo iškviestos specialios tarnybos – Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinti pamaina bei Anykščių rajono ugniagesių tarnybos Kavarsko ir Kurklių komandos

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant prokurorui Romualdui Prokopavičiui, gynėjai advokatei Eligijai Norkienei-Paplauskei, civilinio ieškovo Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovui D. V., Civilinio ieškovo Anykščių rajono ugniagesių tarnybos atstovui R. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. P., a/k ( - ) gim. ( - ), Anykščiuose, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, 8 klasių išsilavinimo, nesusituokęs, neteistas, nedirbantis, gyvenantis ( - ) Anykščių r., kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 187 straipsnio 2 dalį ir pagal BK 285 straipsnio 2 dalį.

2Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

3Kaltinamasis A. P. 2012 m. balandžio 6 d., apie 17 val., degtuku padegė D. T. A. 4000 Lt vertės negyvenamą namą, esantį Anykščių r., ( - ) ir taip tyčia visuotinai pavojingu būdu jį sunaikino.

4Taip pat kaltinamasis A. P., 2012 m. balandžio 8-9 dienomis (tiksli data nenustatyta), apie 15 val., pro lentų tarpą įmetė degantį degtuką į D. T. A. 2000 Lt vertės ūkinio pastato, esančio Anykščių r. sav., ( - ) vidų, ir tyčia visuotinai pavojingu būdu jį sunaikino.

5Taip pat kaltinamasis A. P., 2012 m. gegužės 10 d., apie 13 val. 33 min., paskambinęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos bendrajam pagalbos centrui melagingai pranešė apie visuomenei gresiantį pavojų - Anykščių r., ( - )degantį negyvenamą namą, dėl ko buvo iškviestos specialios tarnybos – Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinti pamaina bei Anykščių rajono ugniagesių tarnybos Kavarsko ir Kurklių komandos.

6Kaltinamasis A. P. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis 2012 m. balandžio 6 d. ėjo pasivaikščioti. Nuėjęs prie negyvenamo namo, esančio ( - ) kaime, uždegė degtuku tolio atplaišą. Tuo momentu papūtė vėjas ir tolis užsidegė, nuo jo užsidegė stogas. Kodėl uždegė tolį paaiškinti negali. Kai pamatė, kad dega namas, jis parėjo į namus. Kas nutiko niekam nesakė, gaisrinės nekvietė, nes neturėjo su savim telefono. Po kelių dienų nuėjo pasižiūrėti į sodybą, pamatė sudegusį namą iki pamatų. Tada, kad nepagalvotų, kad tai buvo jis, į ūkinį pastatą pro tarpą tarp šiaudų įmetė degantį degtuką, nuo kurio pradėjo rūkti šlapi šiaudai. Jis norėjo, kad pagalvotų, jog tai padarė sodybos šeimininkai dėl draudimo. Ar šeimininkai yra apdraudę namą jis nežinojo. Apie tai, jog jis vėl padegė tą pačią sodybą, jis niekam nesakė. Po gaisrų praėjus kelioms savaitėms, jis paskambino trumpuoju pagalbos numeriu 112 ir pasakė, kad atvira liepsna dega negyvenamas namas ( - ) kaime (kuris yra gretimai), nurodė neteisingus kontaktinius duomenis, t.y. prisistatė, kad jis yra S. G., nurodė neteisingą telefono numerį. Tai darydamas jis buvo vienas, išgėręs nebuvo. Kodėl taip pasielgė nežino, bet jis nėra piromanas. Po jo skambučio į pagalbos numerį, jį atsekė pagal telefono numerį. Nuvežė į policiją ir pradėjo klausinėti apie melagingą iškvietimą. Jis prisipažino. Tada pradėjo klausinėti apie gaisrus, ir jis taip pat prisipažino dėl padegimų.

7Civilinio ieškovo Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas D. V. parodė, kad buvo melagingas iškvietimas, vėliau pradėjo aiškinti dėl padegimų. Civilinio ieškinio sumą paskaičiavo valdybos organizacinis skyrius, kuris tvarko finansinius reikalus. Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai 2012 m. gegužės 10 d. dėl melagingo specialiųjų pajėgų iškvietimo buvo padaryta 68,40 Lt turtinė žala.

8Civilinio ieškovo Anykščių rajono ugniagesių tarnybos atstovas R. B. parodė, kad pagal tokį iškvietimą, jog dega namas, turi vykti trys automobiliai. Į šį iškvietimą vyko Kurklių ir Kavarsko komandos. Dėl melagingo iškvietimo Anykščių rajono ugniagesių tarnyba patyrė 119,51 Lt dydžio turtinę žalą.

9L. V. R. parodė, kad jis dirba Kavarsko ugniagesių komandoje vairuotoju. 2012 m. gegužės 10 d., 12 val. 35 min. gavo pranešimą apie degantį namą ( - ) kaime, nuvyko į įvykio vietą, bet nieko nerado ir grįžo atgal. Iš Kavarsko tarnybos išvyko viena transporto priemonė ( - ) t.y. spec. sunkvežimis.

10L. R. B. parodė, kad jis dirba Utenos apskrities Anykščių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. 2012 m. gegužės 10 d. buvo melagingas iškvietimas dėl gaisro ( - ) kaime. Jie nuvyko pagal tą iškvietimą, bet nieko nerado. Į įvykį išvažiavo visa jų komanda – 4 žmonės.

11Iš Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2012 m. balandžio 6 d. akto Nr. 26 dėl kilusio gaisro, matyti, kad 2012-04-06 sudegė negyvenamas namas, esantis ( - ) Anykščių r. (5 b.l.).

12Iš Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2012 m. balandžio 10 d. akto Nr. 28 dėl kilusio gaisro, matyti, kad 2012-04-10 sudegė ūkinis pastatas, esantis ( - ) Anykščių r. (6 b.l.).

13Iš Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2012-05-14 rašto Nr. 3-1-67(2.12-1) nustatyta, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Bendrasis pagalbos centras 2012 m. gegužės 10 d. apie 13 val. 35 min. gavo pranešimą, kad dega negyvenamas namas ( - ) Anykščių r. sav. Apie gaisrą pranešė pilietis, prisistatęs G. pavarde, tel. ( - ) . Į įvykio vietą buvo pasiųsti Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinčios pamainos ugniagesiai gelbėtojai, Anykščių rajono ugniagesių tarnybos Kurklių ir Kavarsko ugniagesių komandos. Atvykusios specialiosios pajėgos gaisro nerado (8 b.l.).

142012 m. rugsėjo 3 d. Apžiūros protokolu apžiūrėtos kompiuterinės laikmenos skaitmeninis garso įrašas, kuriame užfiksuota, kad 2012-05-10, 13-33-11 į bendrąjį pagalbos centrą paskambina vyriškis, kuris nurodo, kad Anykščių r., ( - ) dega negyvenamas namas, rūksta dūmai, matosi atvira liepsna, šaudo šiferis, darbuotojai paprašius prisistato S. G. pavarde ir nurodo telefono numerį ( - ), nurodo, kad reikalui esant bus galima vėliau susisiekti (36-37 b.l.).

15Ikiteisminio tyrimo metu A. P. parodymų patikrinimo vietoje metu (83-86 b.l.) parodė jo padegtą namą, esantį ( - ) Anykščių r. ir ten pat esantį ūkinį pastatą.

16Teismas ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 285 str. 2 d. ir pagal BK 187 str. 2 d.

17Kaltinamojo A. P. veikoje yra visi svetimo turto sugadinimo ir sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu požymiai. Svetimo turto sunaikinimą ar sugadinimą tyčia baudžiamasis įstatymas laiko kvalifikuotu, jeigu jis padarytas BK 187 straipsnio 2 dalyje išvardytais būdais: sunaikinus ar sugadinus svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu arba išardžius ar sugadinus įrenginį ar agregatą, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, arba sunaikinus ar sugadinus didelės vertės svetimą turtą ar sugadinus didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes. Turto sunaikinimas ar sugadinimas gali būti padaromas labai įvairiais būdais ir gali būti susijęs su įvairiais sunkiais padariniais. A. P. tyčia padegė negyvenamą namą ir ūkinį pastatą, esančius Anykščių r., ( - ) taip sugadindamas svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu. Padegimas yra laikomas dažniausiai pasitaikančia visuotinai pavojingo būdo forma, t. y. nekontroliuojamo degimo proceso, per kurį sunaikinamos materialinės vertybės ir sudaromas pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai, sukėlimas. Šio nusikaltimo subjektyvioji pusė pasireiškia tiesiogine arba netiesiogine tyčia, kuri padarinių atžvilgiu gali būti ir tiesioginė, ir netiesioginė. Kaltininkas suvokia savo veikos pavojingumą, numato, kad bus sunaikintas ar sugadintas svetimas turtas ir šių pasekmių nori, jei ir nenori, sąmoningai leidžia joms atsirasti. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog A. P. padarė šį nusikaltimą tyčia, t. y. jis suvokė, kad padegdamas negyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą sukels gaisrą, ir sugadins negyvenamojo namo ir ūkinio pastato savininkų turtą, be to, jis galėjo sukelti pavojų ir žmonių gyvybei, jei tokie būtų buvę tuose pastatuose, be to, šie pastatai stovėjo netoli miško, todėl galėjo užsidegti miškas, ir šių pasekmių, jei ir nenorėjo, bet leido joms sąmoningai kilti, nes pasišalino iš gaisrų vietos ir niekam apie padegtus pastatus nepranešė.

18Kaltinamasis A. P. tyčia, melagingai pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Bendrajam pagalbos centrui apie visuomenei gresiantį pavojų – degantį negyvenamąjį namą, dėl ko specialiosioms tarnyboms buvo perduota informacija apie pavojų ir buvo išsiųstos specialiosios tarnybos - Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budinti pamaina bei Anykščių rajono ugniagesių tarnybos Kavarsko ir Kurklių komandos. Tokiais savo veiksmais jis padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 285 straipsnio 2 dalyje.

19Kaltinamojo A. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

20Spręsdamas bausmės kaltinamajam skyrimo klausimą, teismas atsižvelgia į padarytų nusikaltimų ir baudžiamojo nusižengimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą, padarytų nusikaltimų motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą.

21A. P. padarė du apysunkius nusikaltimus (BK 187 str. 2 d.) bei vieną baudžiamąjį nusižengimą (BK 285 str. 2 d.), veikos tyčinės, baigtos. Yra kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, bei nėra sunkinančių aplinkybių. Kaltinamasis niekur nedirba ir nesimoko, gyvenamojoje vietoje charakterizuojamas normaliai, administracine tvarka nėra baustas (94, 92 b.l.). Kaltinamasis gailisi dėl savo padarytų veikų, yra jauno amžiaus, gyvena nepilnoje šeimoje. Kaltinamasis A. P. teisiamas pirmą kartą (91 b.l.). BK 55 str. nurodyta, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad bausmės tikslai bus optimaliai pasiekti skiriant A. P. už jo padarytas nusikalstamas veikas sankcijose numatytas bausmes – areštą, bausmės dydį parenkant artimą bausmės vidurkiui (BK 49 str.).

22Vadovaujantis BK 66 straipsniu į A. P. skirtinos bausmės laiką įskaitytinas suėmime išbūtas laikas nuo 2012-05-14 iki 2012-05-15.

23Byloje civilinius ieškinius ikiteisminio tyrimo metu pareiškė nukentėjusieji D. T. A. – 4000 Lt turtinei žalai atlyginti (24, 26-30 b.l.), Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba - 68,40 Lt turtinei žalai atlyginti (52 b.l.), ir Anykščių rajono ugniagesių tarnyba – 119,51 Lt turtinei žalai atlyginti (56 b.l.). Šie civiliniai ieškiniai yra pagrįsti, įrodyti A. P. kaltės įrodymais bei kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini.

24Procesinė prievartos priemonė – laikinas nuosavybės teisės apribojimas į 3485,25 Lt, esančius „Swedbank“, AB (103-107 b.l.), paliktina iki bus atlyginta nuosprendžiu priteista žala.

25Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. P. paliktina kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

26Kompaktinis diskas su įrašu, paliktinas saugojimui prie baudžiamosios bylos.

27Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str., 301-304 str., 305 str., 307 str.,

Nutarė

28A. P. pripažinti kaltu:

29- pagal BK 187 straipsnio 2 dalį už D. T. A. priklausančio negyvenamojo namo sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu ir skirti jam 45 (keturiasdešimt penkių) parų areštą;

30- pagal BK 187 straipsnio 2 dalį už D. T. A. priklausančio ūkinio pastato sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu ir skirti jam 45 (keturiasdešimt penkių) parų areštą;

31- pagal BK 285 straipsnio 2 dalį už melagingą pranešimą apie visuomenei gresiantį pavojų ir skirti jam 25 (dvidešimt penkių) parų areštą.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d., paskirtas bausmes pagal BK 187 straipsnio 2 dalį subendrinti iš dalies sudedant, ir paskirti subendrintą bausmę 70 (septyniasdešimties) parų areštą.

33Remiantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, subendrintas bausmes pagal BK 187 str. 2 d., ir paskirtą bausmę pagal 285 straipsnio 2 dalį, subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę subendrintą bausmę 70 (septyniasdešimties) parų areštą.

34Vadovaujantis BK 66 straipsniu į A. P. paskirtos bausmės laiką įskaityti suėmime išbūtą laiką nuo 2012-05-14 iki 2012-05-15.

35Bausmę paskirti atlikti areštinėje.

36Bausmės pradžią skaičiuoti nuo arešto pradėjimo vykdyti dienos.

37Priteisti iš A. P. D. T. A. naudai 4000 Lt turtinei žalai atlyginti.

38Priteisti iš A. P. Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos naudai 68,40 Lt turtinei žalai atlyginti.

39Priteisti iš A. P. Anykščių rajono ugniagesių tarnybos naudai 119,51 Lt turtinei žalai atlyginti.

40Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti – A. P. palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo, o nuosprendžiui įsiteisėjus, ją panaikinti.

41Laikiną A. P. nuosavybės teisės apribojimą į 3485,25 Lt, esančius „Swedbank“, AB, palikti galioti iki bus atlyginta nuosprendžiu priteista žala.

42Kompaktinį diską su įrašu, palikti saugojimui prie baudžiamosios bylos.

43Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 3. Kaltinamasis A. P. 2012 m. balandžio 6 d., apie 17 val., degtuku padegė D. T.... 4. Taip pat kaltinamasis A. P., 2012 m. balandžio 8-9 dienomis (tiksli data... 5. Taip pat kaltinamasis A. P., 2012 m. gegužės 10 d., apie 13 val. 33 min.,... 6. Kaltinamasis A. P. teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai ir... 7. Civilinio ieškovo Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos... 8. Civilinio ieškovo Anykščių rajono ugniagesių tarnybos atstovas R. B.... 9. L. V. R. parodė, kad jis dirba Kavarsko ugniagesių komandoje vairuotoju. 2012... 10. L. R. B. parodė, kad jis dirba Utenos apskrities Anykščių priešgaisrinėje... 11. Iš Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2012 m. balandžio 6 d.... 12. Iš Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2012 m. balandžio 10 d.... 13. Iš Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Anykščių... 14. 2012 m. rugsėjo 3 d. Apžiūros protokolu apžiūrėtos kompiuterinės... 15. Ikiteisminio tyrimo metu A. P. parodymų patikrinimo vietoje metu (83-86 b.l.)... 16. Teismas ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad... 17. Kaltinamojo A. P. veikoje yra visi svetimo turto sugadinimo ir sunaikinimo... 18. Kaltinamasis A. P. tyčia, melagingai pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir... 19. Kaltinamojo A. P. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 20. Spręsdamas bausmės kaltinamajam skyrimo klausimą, teismas atsižvelgia į... 21. A. P. padarė du apysunkius nusikaltimus (BK 187 str. 2 d.) bei vieną... 22. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į A. P. skirtinos bausmės laiką įskaitytinas... 23. Byloje civilinius ieškinius ikiteisminio tyrimo metu pareiškė... 24. Procesinė prievartos priemonė – laikinas nuosavybės teisės apribojimas į... 25. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. P. paliktina kardomoji priemonė –... 26. Kompaktinis diskas su įrašu, paliktinas saugojimui prie baudžiamosios bylos.... 27. Teismas, vadovaudamasis LR ( - ) str., 301-304 str., 305 str., 307 str.,... 28. A. P. pripažinti kaltu:... 29. - pagal BK 187 straipsnio 2 dalį už D. T. A. priklausančio negyvenamojo namo... 30. - pagal BK 187 straipsnio 2 dalį už D. T. A. priklausančio ūkinio pastato... 31. - pagal BK 285 straipsnio 2 dalį už melagingą pranešimą apie visuomenei... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 4 d.,... 33. Remiantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, subendrintas bausmes pagal BK 187... 34. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į A. P. paskirtos bausmės laiką įskaityti... 35. Bausmę paskirti atlikti areštinėje.... 36. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo arešto pradėjimo vykdyti dienos.... 37. Priteisti iš A. P. D. T. A. naudai 4000 Lt turtinei žalai atlyginti.... 38. Priteisti iš A. P. Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos... 39. Priteisti iš A. P. Anykščių rajono ugniagesių tarnybos naudai 119,51 Lt... 40. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti – A. P. palikti... 41. Laikiną A. P. nuosavybės teisės apribojimą į 3485,25 Lt, esančius... 42. Kompaktinį diską su įrašu, palikti saugojimui prie baudžiamosios bylos.... 43. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...