Byla eB2-433-544/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Panevėžio skyriaus (j. a. k. 191674725, buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 60, Panevėžys) ieškinį atsakovams G. V. įmonei (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkė G. V. (a. k. ( - ) deklaruotas adresas: ( - ); Juridinių asmenų registre nurodytas adresas: ( - )) dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo iškelti atsakovei G. V. įmonei bankroto bylą, nes įmonė nemoki (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Nurodo, kad įmonė nemoka pagal įstatymus privalomų mokėti valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų už įmonės savininką ir apdraustuosius, todėl įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018 m. kovo 5 d. buvo 5373,25 Eur. Skyrius, siekdamas išieškoti įsiskolinimą, siuntė raginimus, teikė mokėjimo nurodymus į įmonės ir jos savininkės sąskaitą, sprendimą išieškoti skolą priverstine tvarka perdavė vykdyti antstoliui, tačiau skola nebuvo išieškota. Įmonėje samdomų darbuotojų nėra nuo 2014 m. balandžio 14 d. Įmonė jokio turto neturi, o jos savininkė nuosavybės teise valdo du žemės sklypus, kuriems nuo 2008 m. spalio 30 d. įregistruota hipoteka kito kreditoriaus reikalavimams užtikrinti. Mano, kad įmonės finansiniai sunkumai ilgalaikiai, nes įmonė ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų kreditoriams ir jokios veiklos.

3Atsakovė ir jos savininkė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė. Deklaruotais ir iš kitų viešųjų registrų gautais įmonės ir jos savininkės adresais teismo siųsta korespondencija grąžinta neįteikta, nurodant, kad adresatas jos neatsiėmė pašte. Apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą bei apie posėdžio laiką ir vietą paskelbta viešai nustatyta tvarka specialiame internetiniame tinklapyje.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkinamas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 punktas, 6 straipsnio 1, 3 dalys, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

5G. V. įmonė VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruota 1996 m. balandžio 30 d. Nuo 2000 m. sausio 13 d. iki 2001 m. gegužės 2 d. įmonė turėjo likviduojamos įmonės statusą, jos likvidatoriumi buvo įmonės savininkė G. V.. Viešai skelbiama, kad įmonės veiklos sritis buvo maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse.

6Ieškovas 2017 m. gruodžio 5 d. ir 2017 m. gruodžio 18 d. įmonės buveinės adresu siuntė atsakovei pranešimus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei per 30 dienų nuo rašto gavimo dienos nebus sumokėta mokestinė nepriemoka. Vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 1- 2 dalimis, minėti pranešimai yra laikomi atsakovei įteiktais. Atsakovė nurodytu terminu su ieškovu neatsiskaitė. Todėl ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatų laikytasi.

7Ieškovo pateikti ir iš viešųjų registrų surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovė nemokėjo priklausančių pagal įstatymus mokėti privalomų įmokų į valstybinio socialinio draudimo biudžetą, todėl 2018 m. kovo 5 d. skola buvo 5373,25 Eur. Kadangi ieškovas yra atsakovės kreditorius, tai jis turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 3 straipsnio 1 punktas, 4 straipsnio 3 punktas, 5 straipsnio 1 punktas).

8Pagal VĮ Registrų centro, VĮ Regitros duomenis, atsakovė G. V. įmonė registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Įmonės savininkė asmeninės nuosavybės teise valdo 0,0558 ha žemės sklypą ( - ) ir 0,0600 ha žemės sklypą ( - ), kuriems antstoliai yra pritaikę areštus, o nuo 2008 m. spalio 30 d. jiems įregistruota hipoteka. Tai leidžia spręsti, jog įmonė turi kitų pradelstų neįvykdytų įsiskolinimų kreditoriams. Įmonė veiklos nevykdo ir dar 2000 - 2001 metais jai buvo suteiktas likviduojamos įmonės statusas. Samdomų darbuotojų įmonė neturi nuo 2014 m. balandžio mėnesio. Taigi ieškinį pagrindžiančias aplinkybes patvirtina rašytiniai įrodymai, kurių visuma duoda pagrindą daryti išvadą, kad atsakovė yra nemoki, nes turi pradelstų skolų kreditoriams, su jais neatsiskaito ilgą laiką, veiklos nevykdo ir neturi jokio turto, todėl yra pagrindas iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnis).

9ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jei minėti asmenys minėtų reikalavimų neįvykdo ar nepilnai įvykdo, teismas jiems gali skirti iki 2 896 eurų baudą.

10ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 11 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šios straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis atsitiktine tvarka įvertinus įmonę apibūdinančius kriterijus. Pagal šią tvarką atrinktas bankroto administratorius yra UAB „Ultima optio“. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatytų aplinkybių, kurioms esant būtų pagrindas neskirti bendrovės administratoriumi bankroto programa atrinkto asmens, nenustatyta.

11Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, 11 straipsnio 1, 2 dalimis,

Nutarė

121.G. V. įmonei (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkė G. V. (a. k. ( - ) deklaruotas adresas: ( - ); Juridinių asmenų registre nurodytas adresas: ( - )) iškelti bankroto bylą.

132.Įmonės bankroto administratore paskirti UAB „Ultima optio“ (sąrašo eilės Nr. ( - ), adresas – Konstitucijos pr. 12, 09308, Vilnius, el. paštas – imones@bankrotas.lt), pradedant vykdyti šias pareigas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

143. Įpareigoti bankroto administratorę UAB „Ultima optio“ įvykdyti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 11 straipsnio 1-23 punktuose nurodytus reikalavimus ir kitas šiuo įstatymu jai priskirtas funkcijas.

154.Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti visų teismų, institucijų ir pareigūnų nutartimis, nutarimais ar sprendimais taikytas visas laikinąsias apsaugos priemones, taikytas G. V. įmonei (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )).

165.Nustatyti G. V. įmonės (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )) savininkei G. V. (a. k. ( - ) deklaruotas adresas: ( - ); Juridinių asmenų registre nurodytas adresas: ( - )) terminą - ne ilgiau kaip 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos - per kurį ji privalo perduoti įmonės bankroto administratorei UAB „Ultima optio“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą šios nutarties įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

176.Nustatyti G. V. įmonės (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkė G. V. (a. k. ( - ) deklaruotas adresas: ( - ); Juridinių asmenų registre nurodytas adresas: ( - )), kreditoriams terminą – 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratorei UAB „Ultima optio“ savo kreditorinius reikalavimus.

187. Nustatyti terminą bankroto administratorei - ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos – sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

198. Pranešti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams bei antstolių kontoroms, kurioms pavesta atlikti vykdymo veiksmus Panevėžio mieste ir rajone, Panevėžio apygardos prokuratūrai bei kitiems teismams, kuriuose yra bylų, kuriose atsakovė – G. V. įmonė (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkė G. V. (a. k. ( - ) deklaruotas adresas: ( - ); Juridinių asmenų registre nurodytas adresas: ( - )), ir jai reiškiamos turtinės pretenzijos, kad šie proceso įstatymo numatytais atvejais, t. y. kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje priėmimo paaiškėja, kad atsakovei iškelta bankroto byla, perduotų Panevėžio apygardos teismui civilinius ieškinius, bylas, vykdomuosius dokumentus, arešto aktus, kuriais įmonei reiškiamos turtinės pretenzijos.

209. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei G. V. įmonei (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: ( - )), įmonės savininkė G. V. (a. k. ( - ) deklaruotas adresas: ( - ); Juridinių asmenų registre nurodytas adresas: ( - )), nustatyta tvarka pateikti informaciją elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt ir adresu www.antstoliai.lt.

21Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje... 2. ieškovas prašo iškelti atsakovei G. V. įmonei bankroto... 3. Atsakovė ir jos savininkė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos... 4. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkinamas (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 4... 5. G. V. įmonė VĮ Registrų centro Juridinių asmenų... 6. Ieškovas 2017 m. gruodžio 5 d. ir 2017 m. gruodžio 18 d. įmonės buveinės... 7. Ieškovo pateikti ir iš viešųjų registrų surinkti įrodymai patvirtina,... 8. Pagal VĮ Registrų centro, VĮ Regitros duomenis, atsakovė 9. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas nustato, kad, įsiteisėjus nutarčiai... 10. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administratoriaus kandidatūrą iš... 11. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 12. 1.G. V. įmonei (j. a. k. ( - ), registracijos adresas: (... 13. 2.Įmonės bankroto administratore paskirti UAB „Ultima optio“ (sąrašo... 14. 3. Įpareigoti bankroto administratorę UAB „Ultima optio“ įvykdyti ĮBĮ... 15. 4.Šiai nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti visų teismų, institucijų ir... 16. 5.Nustatyti G. V. įmonės (j. a. k. ( - ), registracijos... 17. 6.Nustatyti G. V. įmonės (j. a. k. ( - ), registracijos... 18. 7. Nustatyti terminą bankroto administratorei - ne vėliau kaip per 30 darbo... 19. 8. Pranešti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams bei antstolių... 20. 9. Apie bankroto bylos iškėlimą atsakovei G. V. įmonei... 21. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta...