Byla eAS-628-502/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Ūkio ministerija, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų I. T.-B., A. B., D. T.-B., M. K., H. M., A. M. (A. M.), L. J., A. J., V. L. ir K. L. patikslintą skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Freshtravel“, Ergo Insurance SE Lietuvos filialui, Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino, prašydami priteisti iš atsakovės pareiškėjams: 1) A. B., I. T.-B. ir D. T.-B. solidariai 1 045,48 Eur turtinę žalą; 2) M. K. 890,33 Eur turtinę žalą; 3) H. M. ir A. M. solidariai 704,13 Eur turtinę žalą; 4) L. J. ir A. J. solidariai 1 215,06 Eur turtinę žalą; 5) V. L. ir K. L. solidariai 1 215,06 Eur turtinę žalą; 6) A. B., I. T.-B., D. T.-B., M. K., H. M., A. M., L. J., A. J., V. L. ir K. L. po 500 Eur kiekvienam neturtinei žalai atlyginti; 7) penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 8) patirtas bylinėjimosi išlaidas: A. B., I. T.-B. ir D. T.-B. solidariai priteisti 156,82 Eur; M. K. 133,55 Eur; H. M. ir A. M. solidariai priteisti 111,13 Eur; L. J. ir A. J. solidariai priteisti 182,26 Eur; V. L. ir K. L. solidariai priteisti 182,26 Eur.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 9 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies.

6Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Ūkio ministerija (toliau – ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Ūkio ministerijos, atsakovė), 2016 m. gegužės 24 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 9 d. sprendimą.

7Teismas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovės apeliacinį skundą.

8Teismas nurodė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnyje nustatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

9Teismas pažymėjo, kad sprendimas priimtas ir paskelbtas 2016 m. gegužės 9 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo pateikimo teismui diena, vadovaujantis minėto ABTĮ 127 straipsnio 1 dalimi, yra 2016 m. gegužės 23 d. Atsakovė apeliacinį skundą teismui padavė 2016 m. gegužės 24 d. (pagal pasirašymo elektroninių parašu datą elektroninių paslaugų portale), praleidusi įstatyme nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą. ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. Atsakovė prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl teismas apeliacinį skundą atsisakė priimti (ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

10II.

11Atsakovė padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo pripažinti, kad terminas paduoti apeliacinį skundą praleistas 1 dieną dėl svarbių priežasčių, todėl jį atnaujinti ir priimti apeliacinį skundą.

12Atsakovė nurodo, kad egzistuoja ABTĮ 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pagrindas atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą, kadangi Ūkio ministerija apeliacinio skundo padavimo terminą praleido 1 kalendorinę dieną dėl svarbių priežasčių ir nėra aplinkybių, nurodytų ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose. Ūkio ministerija analizavo ir nagrinėjo savo išreikštos pozicijos byloje pagrįstumą, tuo tikslu surengė 2016 m. gegužės 18 d. pasitarimą. Sprendimui dėl valstybės pozicijos byloje pareiškimo reikalingas institucijos vadovo pritarimas, tačiau ūkio ministras 2016 m. gegužės 18–20 d. buvo išvykęs į komandiruotę. Pakartotinis susitikimas dėl Ūkio ministerijos pozicijos vyko 2016 m. gegužės 23 d. Tą pačią dieną Ūkio ministerijos atstovė N. S. dalyvavo ir pirmininkavo kitam posėdžiui, kuris vyko Ūkio ministerijoje 2016 m. gegužės 23 d. nuo 15 val. iki 16.40 val. Terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas tik 1 kalendorinę dieną, tačiau buvo pasirašytas ir užregistruotas Ūkio ministerijos sistemoje 2016 m. gegužės 23 d. Atsakovė veikė rūpestingai, atidžiai ir kryptingai, todėl yra pagrindas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti atsakovės apeliacinį skundą, paduotą praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Byla išnagrinėta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, galiojusiu iki 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 8 straipsnio 2 dalis).

17Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad teismo sprendimas byloje priimtas 2016 m. gegužės 9 d., todėl apeliacinį skundą atsakovė galėjo paduoti iki 2016 m. gegužės 23 d. įskaitytinai, o padavė elektroninių ryšių priemonėmis 2016 m. gegužės 24 d., t. y. praleidusi terminą apeliaciniam skundui paduoti ir neprašo jo atnaujinti. Kadangi terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas ir neprašoma jo atnaujinti, atsakovės apeliacinį skundą atsisakė priimti (ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

18Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė procesiniame dokumente, kuris laikytinas atskiruoju skundu, iš esmės nurodo argumentus, pagrindžiančius apeliacinio skundo padavimo termino praleidimo priežastis, tačiau nenurodo jokių argumentų dėl skundžiamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovės apeliacinį skundą. Be kita ko pažymėtina, kad konkretus reikalavimas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutarties panaikinimo, nesuformuluotas, tačiau iš procesinio dokumento antraštės akivaizdu, kad atsakovė nesutinka su minėta pirmosios instancijos teismo nutartimi.

19ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą byloje priėmė 2016 m. gegužės 9 d., todėl apeliacinį skundą atsakovė galėjo paduoti iki 2016 m. gegužės 23 d. įskaitytinai, tačiau apeliacinį skundą elektroninių ryšių priemonėmis pateikė 2016 m. gegužės 24 d., t. y. praleidusi ABTĮ nustatytą keturiolikos dienų terminą apeliaciniam skundui paduoti ir neprašė jo atnaujinti, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi atsakovės apeliacinį skundą atsisakė priimti kaip paduotą praleidus įstatyme nustatytą apskundimo terminą ir neprašoma jo atnaujinti (ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta nuostata, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti, yra imperatyvi, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, pagrįstai atsisakė priimti atsakovės apeliacinį skundą. Kartu akcentuotina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, nustatęs, jog terminas skundui paduoti praleistas, termino trūkumams šalinti nenustato. Kai termino praleidimo faktas akivaizdus, teismas neprivalo papildomai aiškintis kokių nors aplinkybių. Termino praleidimo fakto konstatavimas ir prašymo atnaujinti terminą nebuvimas yra pakankamos sąlygos atsisakyti priimti teismui paduotą skundą. Įstatymas neįpareigoja teismo papildomai siūlyti pareiškėjui pateikti prašymą dėl termino atnaujinimo (žr., pvz., LVAT 2012 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-63/2012).

21Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjo atsakovės prašymą atnaujinti terminą paduoti apeliacinį skundą ir 2016 m. birželio 1 d. nutartimi prašymo netenkino. Šią nutartį atsakovė apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, todėl atsakovės atskirojo skundo argumentai, susiję su termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimu, bus vertinami sprendžiant ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas 2016 m. birželio 1 d. nutartimi prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti atmetė. Atsakovės argumentai, kuriais grindžiamos termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimo priežastys, nagrinėjamu atveju nėra reikšmingi, todėl nevertinami.

22Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad atsakovė jokių argumentų dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutarties nenurodė, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė ginčui aktualų teisinį reglamentavimą, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką panašiose bylose, todėl atsakovės atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Ūkio ministerija, atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslino, prašydami... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 9 d. sprendimu... 6. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 7. Teismas 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovės... 8. Teismas nurodė, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 9. Teismas pažymėjo, kad sprendimas priimtas ir paskelbtas 2016 m. gegužės 9... 10. II.... 11. Atsakovė padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo pripažinti, kad terminas... 12. Atsakovė nurodo, kad egzistuoja ABTĮ 34 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus... 16. Byla išnagrinėta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 17. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad teismo sprendimas byloje priimtas... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovė procesiniame dokumente, kuris... 19. ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apygardų administracinių teismų... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas sprendimą... 21. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, taip pat į... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 24. Atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....