Byla 1-23-373/2014
Dėl yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo (LR BK 75 str.)

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant Rasai Fedinienei, dalyvaujant prokurorei Sigitai Kazlauskienei, nukentėjusiajai O. V., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje V. L., a.k. ( - ), gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, nedirbantis, nevedęs, gyv. ( - ), teistas 2010-06-14 Molėtų r. apyl. teismo pagal LR BK 182 str. 1 d., 22 str. 1 d., 178 str. 1 d. 6 MGL (780 Lt) bauda, bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal LR BK 178 str. 1 d.,

Nustatė

2V. L. 2012 m. gegužės mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, S. P. pasiūlius išvalyti miške esančius krūmus, išvartytus ir supuvusius medžius, miško sklype, esančiame ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausančiame O. V., neteisėtai iškirto 100 vnt. žalių drebulės medžių – 89.78 ktm bei 9 vnt. žalių ąžuolų medžių – 3.914 ktm, tokiu būdu pagrobė svetimą turtą, padarydamas nukentėjusiajai O. V. 9369,00 Lt turtinę žalą.

3Kaltinamasis V. L. kaltu prisipažįstu iš dalies ir parodė, kad 2012 m. gegužės mėnesį S. P. jam parodė mišką ir pasiūlė atlikti sanitarinį kirtimą bei iškirsti vieną ribinę liniją. Jis su S. P. surašė sutartį, kad jis nupirks drebules po 30-35 Lt už kubą. Pripažįsta iškirtęs 89,78 ktm drebulių, apie 9 vnt. ąžuolų. Apie 40 kubų medienos išvežė, o kita dalis liko miške. Jis S. P. sumokėjo 200 Lt už drebules. Jis kirsdamas nežinojo, kad tai O. V. miškas. Jis S. P. neprašė miško nuosavybės dokumentų ir leidimo jį kirsti. Jis keletą medžių iškirto viduryje sklypo, kitus kirto pažeistus, nulaužtus, išvartytus. Sklype nebuvo kirtimui pažymėtų medžių. Žino, kad sveikus medžius galima kirsti tik gavus leidimą. Nukentėjusios civilinį ieškinį pripažįsta iš dalies iki 3000 Lt. 2435 Lt žalą gamtai sutinka atlyginti.

4Kaltinamojo kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais.

5Nukentėjusi O. V. parodė, kad jos sūnus V. V. leido S. P. iškirsti vėjovartas. Nuvykę rado iškirstus gerus medžius - ąžuolus, drebules. Ji 4,48 kietmetrių drebulės neims.

6Liudytojas S. P. parodė, kad V. V. jo prašė valyti mišką, kirsti linijas, sausuolius. Kai jis atsivežė V. L., kirtimui pažymėtų medžių ne ribinėje linijoje nebuvo. Jis parodė V. L. O. V. mišką, šis sakė pagalvos ar jį kirs. Po kurio laiko nuvykęs į O. V. mišką pamatė, kad ribinės linijos nekirstos, viduryje sklypo iškirsti geri medžiai, pagrinde drebulės, galėjo būti ir ąžuolų iškirsta. Jam V. L. pasakė, kad pardavė medieną. Prieš kirtimą jis su V. L. nebuvo sudaręs sutarties. Po kirtimo sudarė su kaltinamuoju sutartį, kad užfiksuoti, jog čia jo darbas. Jam V. L. davė 400 Lt. Prieš pradėdamas kirsti V. L. turėjo jam pranešti, tačiau nepranešė.

7Liudytojas V. V. parodė leidęs S. P. iškirsti vėjo nuverstus, sausus medžius. Vėliau nuvažiavęs rado miške iškirstus geriausius medžius, daugiausia drebules. Jis apie sutartį tarp S. P. ir V. L. nežino.

8Liudytojas V. Ž. parodė, kad jis miške išmatavo žalių nukirstų medžių kelmus ir nustatė žalos dydį. Ribinėse linijose iškirstų medžių nematavo ir žalos neskaičiavo, kadangi šioms linijoms kirsti nereikia leidimo. Matavo kelmus tik miško viduje. Iš kelmų matėsi kokie medžiai iškirsti. Miškas brandus ir iškirsti gražiausi žali medžiai. Kirtimas atliktas vienu metu. O. V. miške iki to laiko neteisėtų kirtimų nebuvo fiksuota.

9Liudytojas A. D. parodė, kad jis pagal planą parodė S. P. O. V. miško ribines linijas, kurioms kirsti nereikia leidimų. Kai su S. P. nuvažiavo į nukentėjusios mišką, jokių kirtimų daryta nebuvo. Jis pasakė, kad galima kirsti ribines linijas. Po kurio laiko pamatė, kad iškirsta ne vien ribinės linijos, o iškirsta per visą sklypą. Daugiausia iškirstos drebulės.

10Liudytojas R. U. parodė, kad V. L. prašymu vežė mišką. Po visą mišką važinėjo, medžius rinko ir vežė iš visos kirtavietės. Išvežė apie 60 m3 medienos. Dar apie 30 m3 medienos liko miške.

11Įvykio vietos apžiūros metu miško valdoje, esančioje ( - ), priklausančioje O. V., rasta 100 drebulių kelmų, 9 ąžuolų kelmai. Apžiūroje dalyvavęs specialistas V. Ž. patvirtino, kad neteisėtas kirtimas vykdytas tuo pačiu laikotarpiu – ( - ) (b. l. 12-15, t.1).

12Papildomai apžiūrėjus įvykio vietą nustatyta, kad ( - ), netoli O. V. priklausančios miško valdos, šalia kelio ( - ), rasta nupjautos žalios medienos 4.479 ktm ( 80 drebulės rastų) (b. l. 16-18, t.1).

13Nukentėjusioji O. V. pareiškė civilinį ieškinį 9396 Lt (93,96 ktm x 100 Lt) (b.l.20, t.1).

14Valstybinės miškų tarnybos pateiktais skaičiavimais O. V. miško kirtimu padaryta 9369 Lt materialinė žala (b.l.27-34, t.1).

15Valstybinės miškų tarnybos duomenimis 2011-2012 m. O. V. miško valdoje nebuvo išduota leidimų miškui kirsti (b.l.36, t.1).

16Neteisėtu miško kirtimu padaryta 2435,94 Lt žala aplinkai (b.l.37, 43-51, t.1).

17Apžiūrėtas traktorius MTZ 82, v. n. ( - ), su savadarbe savikrove priekaba, priklausantis R. U., kuriuo jis išvežė į sandėliavimo vietą V. L. iškirstą žalią drebulės ir ąžuolo medieną. Priekabos talpa 5.824 ktm medienos (b. l. 83-86, t.1).

18Iš sutarties, sudarytos tarp S. P. ir V. L. matyti, kad kaltinamasis galėjo atlikti tik miško sanitarinį ir linijų kirtimą (b.l.93, t.1).

19Byloje surinktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis savavališkai iškirto kaltinime nurodytą medžių kiekį nukentėjusiajai priklausančiame miške. Liudytojas S. P. kaltinamajam parodė nukentėjusios miško sklypą ir paaiškino, kad galima kirsti tik ribinėse linijose augančius medžius ir sausuolius. Aukščiau aptartais įrodymais nustatyta, kad kaltinamasis kirto medžius visame miško masyve, nepažymėtus kaip leistinus kirsti. Iki šio kirtimo miškas kertamas nebuvo. Valstybinės miškų tarnybos pateiktais duomenimis O. V. miško kirtimu padaryta 9369 Lt materialinė žala (b.l.27-34, t.1). Kaltinamasis, iškirsdamas nukentėjusiajai priklausančiame miške drebules bei ąžuolus ir pasisavindamas medieną, slapta pavogė svetimą turtą. Jo veika, nesant kvalifikuojančių požymių, atitinka LR 178 str. 1 d.

20Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

21Kaltinamasis nusikalto neišnykus teistumui už analogiškus tyčinius nusikaltimus, administracine tvarka nebaustas, nedirba, darbo biržoje neregistruotas, į psichiatrinę ir priklausomybių įskaitą neįtrauktas, charakterizuojamas teigiamai.

22V. L. LR BK 27 str. 1 d. prasme yra recidyvistas, kuriam skirtina laisvės atėmimo bausmė (LR BK 56 str. 1 d.). Įvertinus kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, tai, kad padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą, jam skirtina mažesnė bausmė nei sankcijose numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis (LR BK 61 str.). Kaltinamasis nebaustas administracine tvarka, teigiamai charakterizuojamas, todėl yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo (LR BK 75 str.).

23O. V. civilinis ieškinys dėl 9396,00 Lt turtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies, atsižvelgiant į Valstybinės miškų tarnybos pateiktą žalos apskaičiavimą, jai priteistina 9369 Lt (LR BPK 115 str. 1 d.) (b.l.27-34, t.1).

24LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos civilinis ieškinys dėl žalos aplinkai 2435,94 Lt įrodytas aukščiau aptartais įrodymais ir tenkintinas visiškai (LR BPK 115 str. 1 d.).

254.479 ktm medienos (80 drebulių rastų), esančios ( - ), šalia kelio ( - ) (b. l. 16-18, t.1) konfiskuotini kaip nusikalstamos veikos rezultatas (LR BK 72 str.).

26V. L. paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje - panaikintina pradėjus bausmės vykdymą.

27Vadovaudamasis LR BPK 297, 304, 305str., 307str., teismas

Nutarė

28V. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 str. 1 d. ir paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams.

29Remiantis LR BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje; neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

30Remiantis LR BK 69 str., V. L. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - turtinės žalos atlyginimą, įpareigojant jį per vienerius metus šešis mėnesius atlyginti nukentėjusiajai O. V. 9369 Lt turtinę žalą.

31Priteisti iš V. L. 9369 Lt O. V. nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti.

32Priteisti iš V. L. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai 2435,94 Lt aplinkai padarytai žalai atlyginti.

33Remiantis LR BK 72 str., 4.479 ktm medienos (80 drebulių rastų), esančios ( - ), šalia kelio ( - ), konfiskuoti.

34V. L. paskirtą kardomąją priemonę - įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje - panaikinti pradėjus bausmės vykdymą.

35Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant... 2. V. L. 2012 m. gegužės mėnesį, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu... 3. Kaltinamasis V. L. kaltu prisipažįstu iš dalies ir parodė, kad 2012 m.... 4. Kaltinamojo kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais.... 5. Nukentėjusi O. V. parodė, kad jos sūnus V. V. leido S. P. iškirsti... 6. Liudytojas S. P. parodė, kad V. V. jo prašė valyti mišką, kirsti linijas,... 7. Liudytojas V. V. parodė leidęs S. P. iškirsti vėjo nuverstus, sausus... 8. Liudytojas V. Ž. parodė, kad jis miške išmatavo žalių nukirstų medžių... 9. Liudytojas A. D. parodė, kad jis pagal planą parodė S. P. O. V. miško... 10. Liudytojas R. U. parodė, kad V. L. prašymu vežė mišką. Po visą mišką... 11. Įvykio vietos apžiūros metu miško valdoje, esančioje ( - ),... 12. Papildomai apžiūrėjus įvykio vietą nustatyta, kad ( - ), netoli O. V.... 13. Nukentėjusioji O. V. pareiškė civilinį ieškinį 9396 Lt (93,96 ktm x 100... 14. Valstybinės miškų tarnybos pateiktais skaičiavimais O. V. miško kirtimu... 15. Valstybinės miškų tarnybos duomenimis 2011-2012 m. O. V. miško valdoje... 16. Neteisėtu miško kirtimu padaryta 2435,94 Lt žala aplinkai (b.l.37, 43-51,... 17. Apžiūrėtas traktorius MTZ 82, v. n. ( - ), su savadarbe savikrove priekaba,... 18. Iš sutarties, sudarytos tarp S. P. ir V. L. matyti, kad kaltinamasis galėjo... 19. Byloje surinktų įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis... 20. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią... 21. Kaltinamasis nusikalto neišnykus teistumui už analogiškus tyčinius... 22. V. L. LR BK 27 str. 1 d. prasme yra recidyvistas, kuriam skirtina laisvės... 23. O. V. civilinis ieškinys dėl 9396,00 Lt turtinės žalos atlyginimo... 24. LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos civilinis ieškinys dėl... 25. 4.479 ktm medienos (80 drebulių rastų), esančios ( - ), šalia kelio ( - )... 26. V. L. paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas periodiškai registruotis... 27. Vadovaudamasis LR BPK 297, 304, 305str., 307str., teismas... 28. V. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 str. 1 d. ir paskirti laisvės... 29. Remiantis LR BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams šešiems... 30. Remiantis LR BK 69 str., V. L. paskirti baudžiamojo poveikio priemonę -... 31. Priteisti iš V. L. 9369 Lt O. V. nusikaltimu padarytai turtinei žalai... 32. Priteisti iš V. L. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinei... 33. Remiantis LR BK 72 str., 4.479 ktm medienos (80 drebulių rastų), esančios (... 34. V. L. paskirtą kardomąją priemonę - įpareigojimą periodiškai... 35. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...