Byla 2-2200-642/2012
Dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei ir santuokos metu įgyto turto padalijimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovei S. K., teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės S. K. ieškinį atsakovui G. K., tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų Nordea Bank Finland Plc, UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB „General Financing“, UAB „Ūkio banko lizingas“, dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei ir santuokos metu įgyto turto padalijimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti tarp šalių sudarytą santuoką dėl atsakovo kaltės, padalinti santuokoje įgytą turtą, paskirstyti prievolių įvykdymą, bei priteisti ieškovei iš atsakovo jos turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 47, 48, 49, 50). Teismo posėdžio metu ieškovė tikslino reikalavimus dėl prievolių įvykdymo paskirstymo ir pavardės pakeitimo. Prašė prievolę UAB „General Financing“ ir UAB „Ūkio banko lizingas“ pripažinti asmenine ieškovės prievolę, nes jos įgytos asmeniniams ieškovės poreikiams tenkinti, po santuokos nutraukimo palikti iki santuokos turėtą pavardę ( - ).

3Atsakovui apie iškeltą bylą pranešta per šeimos narius - motiną, kuri atsisakė priimti procesinius dokumentus (b.l.79) bei viešo paskelbimo būdu (b.l.99). Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas teismo posėdyje nedalyvauja, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta per šeimos narius - motiną, kuri atsisakė priimti procesinius dokumentus (b.l.125) bei viešo paskelbimo būdu (b.l.103, 147).

4Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „General Financing“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad vartojimo kreditas buvo suteiktas ieškovei ir atsakovui esant santuokoje, todėl už netinkamą prievolių vykdymą ar jų neįvykdymą turi atsakyti abu sutuoktiniai solidariai (b.l. 87 ).

5Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Nordea Bank Finland Plc pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad ieškovė ir atsakovas su kreditoriumi sudarė būsto kreditavimo sutartį santuokos metu, todėl neįvykdytas prievoles kreditoriui po santuokos nutraukimo šalys turi vykdyti solidariai ( b.l. 92, 93).

6Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį dėl santuokos nutraukimo ir nurodė, kad ieškovė ir atsakovas neįvykdė kreditavimo sutartyje sudarytoje su Nordea Bank Finland Plc nustatytų įsipareigojimų, todėl UAB „Būsto paskolų draudimas“ apdraudęs kredito grąžinimą, išmoka Nordea Bank Finland Plc draudimo išmoką. Mano, jog ieškovės ir atsakovo prievolė trečiajam asmeniui UAB „Būsto paskolų draudimas“, yra solidari (b.l. 104, 105).

7Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Ūkio banko lizingas“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį ir nurodė, kad vartojimo kreditas buvo suteiktas ieškovei ir atsakovui esant santuokoje, todėl už netinkamą prievolių vykdymą ar jų neįvykdymą turi atsakyti abu sutuoktiniai solidariai (b.l. 155).

8Į teismo posėdį neatvyko tretieji asmenys Nordea Bank Finland Plc, UAB „Būsto paskolų draudimas“, UAB “General Financing”, UAB “Ūkio banko lizingas”, kurie pateikė prašymus bylą nagrinėti nedalyvaujant šių asmenų atstovams.

9Dėl termino susitaikyti nustatymo

10Teismas privalo imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.64 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju tokio termino skyrimas netikslingas, nes sutuoktiniai netvarko bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo, gyvena skirtingose gyvenamosiose vietose, ieškovė yra tvirtai pasiryžusi nutraukti santuoką ir nebegalima tikėtis, kad ieškovė ir atsakovas vėl pradės santuokinį gyvenimą, santuoka faktiškai iširusi, todėl nutrauktina.

11Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

12Iš byloje esančių įrodymų ir ieškovės paaiškinimų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2007 m. gruodžio 19 d. įregistravo santuoką (b.l. 9).

13Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su atsakovu iki santuokos gyveno 10 metų, tačiau ir gyvenant nesusituokus, atsakovas smurtavo. Susituokė todėl, kad norėjo įsigyti būstą ir todėl reikėjo gauti paskolą. Santuokos metu meilės nebuvo.

14Išanalizavęs ieškovės paaiškinimus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, jog santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.61 straipsnio 2 dalis). Sutuoktiniai nebuvo vienas kitam lojalūs, tuokėsi tik dėl to, kad pagerinti gyvenimo sąlygas, skirtingai suprato pagarbą vienas kitam, todėl moralinė vienas kito parama nutrūko savaime, nesant trečiųjų asmenų įtakos.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, jas patvirtinančius įrodymus, darytina išvada, kad šalių santuoka iširo dėl abiejų kaltės, todėl atmestinas ieškovės reikalavimas nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės, santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.61 straipsnio 2 dalis).

16Pripažinus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, konstatuotina, kad santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės atveju atsiranda tos pačios pasekmės, kaip ir nutraukus santuoką sutuoktinių bendru sutikimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.61, 3.51-3.54 straipsniai).

17Dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir šalių kreditorinių įsiskolinimų

182008 m. liepos 30 d., t.y. santuokos metu ieškovė ir atsakovas už trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Nordea Bank Finland Plc paskolintas lėšas, įgijo daiktines teises į ( - ). Viešajame registre minėti nekilnojamieji daiktai įregistruoti bendrosios jungtinės sutuoktinių S. K. ir G. K. nuosavybės teise (b.l. 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24). Santuokos nutraukimo momentu, ieškovės ir atsakovo nekilnojamojo turto vertė, vadovaujantis VĮ registrų centro duomenimis, yra 203 916,00 Lt. Pažymėtina, kad kitų nekilnojamojo turto verčių nei ieškovė nei atsakovas nepateikė.

19Ieškovė ir atsakovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ apdraudė kredito Nordea Bank Finland Plc grąžinimą. Ieškovė ir atsakovas neįvykdė kreditavimo sutartyje sudarytoje su Nordea Bank Finland Plc nustatytų įsipareigojimų, t.y. negrąžino paskolintų pinigų. UAB „Būsto paskolų draudimas“, apdraudęs kredito grąžinimą, išmoka trečiajam asmeniui Nordea Bank Finland Plc draudimo išmoką. UAB „Būsto paskolų draudimas“ mokama Nordea Bank Finland Plc draudimo išmokos bendra suma 98 207,68 EUR (339 091,47 Lt) (b.l. 120).

20Iš sudaryto turto balanso matyti, kad bendra ieškovės ir atsakovo prievolė UAB „Būsto paskolų draudimas“ viršija turto vertę, todėl konstauotina, kad ieškovė ir atsakovas neturi dalintino turto.

21Ieškovė prašo po santuokos nutraukimo atsakovui pripažinti asmeninės nuosavybės teisę į žemės sklypą, pastatą-sodo namelį, pastatą-ūkinį pastatą, pastatą-ūkinį pastatą. Dėl tokio ieškovės reikalavimo atsakovas ir UAB „Būsto paskolų draudimas“ nepasisakė, o Nordea Bank Finland Plc su tokiu reikalavimu sutiko (b.l. 93).

22Įvertinus šios bylos įrodymus, teismas pripažįsta atsakovui asmeninės nuosavybės teisę į žemės sklypą, pastatą-sodo namelį, pastatą-ūkinį pastatą, pastatą-ūkinį pastatą, ( - ). Kaip minėta, kad bendra ieškovės ir atsakovo prievolė viršija turto vertę, todėl ieškovei nepriteistina iš atsakovo kompensacija.

23Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovė santuokos metu savo vardu įgijo prievoles šiems kreditoriams: UAB „General Financing“ pagal 2009 m. vasario 27 d. vartojimo kredito sutarties finansavimo sandorį Nr. ( - ) ir 2010 m. gegužės 20 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotą paparastojo vekselio vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. ( - ), bei UAB „Ūkio banko lizingas“ pagal 2009 m. birželio 6 d. vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir pagal 2010 m. birželio 22 d. Kauno 6-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. ( - ) (b.l. 51, 52, 53, 64, 87, 139, 155, 156).

24Ieškovė teismo posėdžio metu pripažino, kad prievoles tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „General Financing“ ir UAB „Ūkio banko lizingas“ įgijo ne šeimos, bet savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Kompiuteriu pirktu už lėšas, gautas pagal vartojimo kreditą UAB „Ūkio banko lizingas“, ieškovė naudojais ir šiandieną. Minėtų ieškovės argumentų nei UAB „General Financing“ nei UAB „Ūkio banko lizingas“ nenuginčijo. Kad prievolės UAB „General Financing“ ir UAB „Ūkio banko lizingas“ yra asmeninės ieškovės prievolės, grindžia ir tos aplinkybės, kad minėti kreditoriai nukreipė išieškojimus tik iš ieškovės turto.

25Remintis išdėstytu, prievolės tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų UAB „General Financing“ ir UAB „Ūkio banko lizingas“ pripažintinos asmeninėmis ieškovės prievolėmis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktas ir 3 dalis).

26Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.92 straipsnio 3 dalyje nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas. Kito sutuoktinio sutikimo prezumpcija nustatyta kreditoriaus interesais, kad šis, sudarydamas sandorius su sutuoktiniu, neturėtų tikrinti, ar kitas sutuoktinis sutinka su sandorio sudarymu. Pažymėtina, kad ši prezumpcija taikoma tik kito sutuoktinio sutikimui ir nereiškia prezumpcijos, kad toks sandoris sudaromas šeimos interesais, t. y. kad iš tokio sandorio kylančios prievolės yra bendros sutuoktinių prievolės Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.109 straipsnio prasme. Pagal savo prigimtį paskolos sutartis nepriskiriama prie sandorių, kuriais yra įgyvendinamos paskolos gavėjo kaip bendro turto savininko teisės, todėl įstatyme nenustatyta reikalavimo, kad tuo atveju, kai sutuoktinis kaip paskolos gavėjas sudaro paskolos sutartį, kitas sutuoktinis išreikštų savo sutikimą žodžiu ar raštu. Pažymėtina, kad bendras sutuoktinių prievoles reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punkte išskiriamos dvi prievolių grupės. Pirma, tai prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų; antra, prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais. Šiuo atveju atsakovo sudarytos sutartys galėtų būti priskirtos prie antrosios grupės prievolių pagrindų, jeigu jos būtų sudarytos šeimos interesais. Tokiu atveju kreditoriai (tretieji asmenys) siekdami, kad atsakovo prisiimtos prievolės būtų pripažintos solidariomis sutuoktinių prievolėmis, turėjo procesinę pareigą įrodyti, jog šios paskolos sutartys buvo sudarytos šeimos interesais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsnis).

27Dėl sutuoktinių pavardžių po santuokos nutraukimo ir išlaikymo vienas kitam priteisimo

28Nustačius, kad sutuoktiniai išlaikymo vienas iš kito nereikalauja, šis klausimas nespręstinas.

29Po santuokos nutraukimo, nesant tarp šalių ginčo, ieškovei paliktina iki santuokos turėta pavardė – „( - ), atsakovui – pavardė – ( - ) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.69 straipsnio).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Iš atsakovo ieškovei priteistina 138,00 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo už reikalavimą nutraukti santuoką (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

32Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteisinos iš atsakovo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 92, 93, 259, 260, 268, 270, 282 straipsniais,

Nutarė

34ieškinį patenkinti iš dalies.

35Nutraukti santuoką, įregistruotą 2007 m. gruodžio 19 d. Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. ( - ), tarp ieškovės S. K., a.k. ( - ) ir atsakovo G. K., a.k. ( - ) dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

36Santuokoje įgytą turtą padalinti taip:

37po santuokos nutraukimo pripažinti atsakovui G. K. asmeninės nuosavybės teisę į žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), pastatą-sodo namelį, unikalus numeris ( - ), pastatą-ūkinį pastatą, unikalus numeris ( - ), pastatą-ūkinį pastatą, unikalus numeris ( - ), esančius ( - ).

38Bendrą pareiškėjų prievolę grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Nordea Bank Finland Plc pagal 2008 m. rugpjūčio 5 d. būsto kredito sutartį Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo palikti bendra (solidaria) ieškovės S. K. ir atsakovo G. K. prievole.

39Bendrą pareiškėjų prievolę grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB „Būsto paskolų draudimas“ pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. draudimo liudijimą Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo palikti bendra (solidaria) ieškovės S. K. ir atsakovo G. K. prievole.

40Prievolė grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB „General Financing“ pagal 2009 m. vasario 27 d. vartojimo kredito sutarties finansavimo sandorį Nr. ( - ) ir pagal 2010 m. gegužės 20 d. Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotą paparastojo vekselio vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. ( - )), po santuokos nutraukimo pripažinti asmenine ieškovės S. K. prievole.

41Prievolė grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB „Ūkio banko lizingas“ pagal 2009 m. birželio 6 d. vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir pagal 2010 m. birželio 22 d. Kauno 6-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. ( - ), po santuokos nutraukimo pripažinti asmenine ieškovės S. K. prievole.

42Po santuokos nutraukimo šalims palikti pavardes – ieškovei iki santuokos turėtą pavardę „( - ) “, atsakovui „( - )“.

43Priteisti iš atsakovo G. K. ieškovei S. K. 138,00 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo.

44Priteisti iš atsakovo G. K. valstybei 30,85 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

45Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo nuorašą civilinės metrikacijos įstaigai santuokos nutraukimo fakto įregistravimui.

46Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti tarp šalių sudarytą... 3. Atsakovui apie iškeltą bylą pranešta per šeimos narius - motiną, kuri... 4. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „General... 5. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Nordea Bank... 6. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Būsto... 7. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Ūkio... 8. Į teismo posėdį neatvyko tretieji asmenys Nordea Bank Finland Plc, UAB... 9. Dėl termino susitaikyti nustatymo... 10. Teismas privalo imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti. (Lietuvos Respublikos... 11. Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės... 12. Iš byloje esančių įrodymų ir ieškovės paaiškinimų nustatyta, kad... 13. Ieškovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su atsakovu iki santuokos gyveno... 14. Išanalizavęs ieškovės paaiškinimus byloje esančius įrodymus, teismas... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, jas patvirtinančius įrodymus,... 16. Pripažinus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės,... 17. Dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir šalių kreditorinių įsiskolinimų... 18. 2008 m. liepos 30 d., t.y. santuokos metu ieškovė ir atsakovas už trečiojo... 19. Ieškovė ir atsakovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ apdraudė kredito... 20. Iš sudaryto turto balanso matyti, kad bendra ieškovės ir atsakovo prievolė... 21. Ieškovė prašo po santuokos nutraukimo atsakovui pripažinti asmeninės... 22. Įvertinus šios bylos įrodymus, teismas pripažįsta atsakovui asmeninės... 23. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovė santuokos metu savo... 24. Ieškovė teismo posėdžio metu pripažino, kad prievoles tretiesiems asmenims... 25. Remintis išdėstytu, prievolės tretiesiems asmenims nepareiškiantiems... 26. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.92 straipsnio 3 dalyje nustatyta... 27. Dėl sutuoktinių pavardžių po santuokos nutraukimo ir išlaikymo vienas... 28. Nustačius, kad sutuoktiniai išlaikymo vienas iš kito nereikalauja, šis... 29. Po santuokos nutraukimo, nesant tarp šalių ginčo, ieškovei paliktina iki... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Iš atsakovo ieškovei priteistina 138,00 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl... 32. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 92, 93, 259,... 34. ieškinį patenkinti iš dalies.... 35. Nutraukti santuoką, įregistruotą 2007 m. gruodžio 19 d. Klaipėdos miesto... 36. Santuokoje įgytą turtą padalinti taip:... 37. po santuokos nutraukimo pripažinti atsakovui G. K.... 38. Bendrą pareiškėjų prievolę grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus... 39. Bendrą pareiškėjų prievolę grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus... 40. Prievolė grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus trečiajam asmeniui... 41. Prievolė grąžinti pinigus ir mokėti kitus mokėjimus trečiajam asmeniui... 42. Po santuokos nutraukimo šalims palikti pavardes – ieškovei iki santuokos... 43. Priteisti iš atsakovo G. K. ieškovei 44. Priteisti iš atsakovo G. K. valstybei 30,85 Lt... 45. Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...