Byla 2-1303-267/2011
Dėl 2011-09-14 įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, sekretoriaujant Irenai Dominauskienei, dalyvaujant pareiškėjo, kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“, atstovei L. N., atsakovo Bankrutavusios ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ atstovams advokatei J. V. ir administratoriaus įgaliotam asmeniui Vytautui Vyskupaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo – kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ 2011-10-11 skundą dėl 2011-09-14 įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo panaikinimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

32011-10-10 teisme gautas kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ skundas dėl 2011-09-14 BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2/2011 pripažinimo negaliojančiu. Taip pat prašoma, vadovaujantis CK 1.131 straipsnio 2 d., atnaujinti šio skundo padavimo terminą. Svarbiomis priežastimis, dėl kurių praleistas Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas nurodomos aplinkybės, susijusios su skundžiamo protokolo pasirašymo ir gavimo data (2011-09-15 ir 2011-09-29) ir papildomų dokumentų, susijusių su skundžiamo susirinkimo darbotvarkės 2 klausimu, pateikimu ir jiems įvertinti bei įkainojimo analizei atlikti būtinu papildomu laiku.

4Reikalavimas pripažinti skundžiamą protokolą negaliojančiu grindžiamas tuo, kad sprendimas priimtas, vadovaujantis didžiausių bendrovės kreditorių – įkaito turėtojo „Swedbank“, AB ir A. B. interesais, o kiti kreditoriai, reikšdami priešingą nuomonę visiškai negali įtakoti priimamų sprendimų. Skunde akcentuojama, kad jau pirmojo kreditorių susirinkimo metu administratorius buvo susitaręs su didžiausiu kreditoriumi „Swedbank“, AB dėl viso turto kainos ir jo perėmimo sąlygų, kurios visiškai nenaudingos likusiems įmonės kreditoriams ir prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

5Pateiktas skundas dėl 2011-09-14 kreditorių susirinkimo protokolo pripažinimo negaliojančiu iš esmės grindžiamas aplinkybėmis, susijusiomis su netinkamai atliktu bankrutavusios įmonės turto vertinimu, kadangi skundą pateikęs kreditorius mano, kad visas bankrutavusios bendrovės turtas turėtų būti ir yra vertas daugiau, nei susitarta didžiųjų kreditorių ir nurodyta 2011-01-03 nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitose, o kilnojamojo ir biologinio turto vertinimo iš viso nėra. Pareiškėjas teigia, kad, jo nuomone, parduodamas turtas turėtų būti įvertintas mažiausiai 1000000 Lt didesne suma. UAB „Agrokoncernas“ teigimu, neatmetama prielaida, kad kreditoriams ir pirkėjams teikiant nepagrįstą ir neobjektyvią informaciją apie įvertintą turtą, didžiausias kreditorius „Swedbank“, AB kreditorių susirinkimuose galintis vienašališkai priimti sprendimus, siekia pigiai perleisti turtą iš anksto pasirinktiems asmenims (t. y. A. B.), tokiu būdu pažeidžiant viešąjį interesą, įmonės kreditorių, akcininkų ir pačios įmonės teisėtus interesus (1-5 b. l.).

6Teismo posėdyje kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ atstovė L. N. prašė pateiktą skundą tenkinti jame nurodytais pagrindais.

7Bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ atsiliepimu į pateiktą skundą prašė jį atmesti. Nurodė, kad pranešimai apie 2011-09-14 kreditorių susirinkimą visiems kreditoriams buvo pateikti 2011-09-06. pranešime kreditoriai buvo informuoti apie neįvykusias varžytines, apie gautą pasiūlymą nupirkti visą įkeistą turtą, apie siūlomą pardavimo kainą. Pareiškėjas iki susirinkimo nekėlė jokių klausimų dėl turto pardavimo kainos, neprašė papildomų dokumentų ar duomenų apie parduodamą turtą. Pasiūlymų kaip galima būtų greitai ir brangiau parduoti bankrutavusios bendrovės turtą neteikia, o pirmojo susirinkimo metu 2011-06-17 ieškovui nekilo jokių klausimų ar pastabų dėl turto pardavimo kainos varžytinėse. Administratoriaus teigimu, kreditorius UAB „Agrokoncernas“ dėl nežinomų priežasčių sąmoningai stengiasi vilkinti turto pardavimą, sąmoningai apeidamas faktą, kad kreditorių sprendimu, siekiant parduoti turtą buvo vykdomos dvejos varžytinės, bet norinčių pirkti šį pakankamai specifinį turtą, neatsirado. Dabartinė pirkėjo siūloma kaina (1266000 Lt) yra tik 0,78 proc. mažesnė už varžytinėse siūlytą pradinę turto pardavimo kainą, kuri buvo nustatyta kreditorių susirinkimo nutarimu ir pareiškėjas šio nutarimo neskundė (77-81 b. l.).

8Teismo posėdyje bankrutavusios ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ atstovai advokatė J. V. ir administratoriaus įgaliotas Vytautas Vyskupaitis prašė skundo netenkinti, nurodė, kad skundas grindžiamas prielaidomis apie didesnę turto vertę. Susirinkime patvirtinta turto pardavimo tvarka ir kaina yra reali. Bankroto procedūroje turto pardavimo kainą griežtai reglamentuoja ĮBĮ, kuriame nėra reikalavimo vertinti visą turtą. Turto kainą nustato kreditoriai, o nagrinėjamu atveju už pasiūlytą turto pardavimo kainą balsavo apie 70 procentų kreditorių. Todėl neteisinga sakyti, kad pažeisti kreditorių interesai. Administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė, kad bendrovės turtas buvo perimtas inventorine 1598323 Lt verte, o parduodamas už mažesnę kainą, nes dvejos varžytinės neįvyko. Šiuo metu nustatyta turto pardavimo kaina 10000 Lt mažesnė, lyginant su kreditorių nustatyta kaina varžytinėse.

9Skundas atmestinas.

  1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai:

10Šiaulių apygardos teisme 2010-02-15 nutartimi civilinėje Byloje Nr. B2-646-267/2011 yra iškelta bankroto byla ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“ (100-101 b. l.).

112011-06-17 įvyko pirmasis BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ kreditorių susirinkimas, kuriame patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011-03-01 iki 2011-06-17, bendra administravimo išlaidų suma – 15000 Lt, atlyginimas administratoriui – 45000 Lt, patvirtinta informacijos kreditoriams teikimo tvarka, kreditorių susirinkimų šaukimo tvarka, nustatyta įkeisto turto pardavimo tvarka: viešųjų varžytinių būdu, turtą parduoti visą, jo neskaidant į atskiras dalis. Apie varžytines paskelbti leidinio „Valstybės žinios“ informaciniuose pranešimuose, taip pat laikraštyje „Šiaulių kraštas“. Taip pat šiame susirinkime nustatyta įkeisto turto pardavimo kaina pirmose ir , jei reiks, pakartotinose varžytinėse – 1276000 Lt. Šie kreditorių susirinkimo nutarimai nebuvo skundžiami (102-107 b. l.).

12Byloje pateikti dokumentai leidžia spęsti, kad bankrutavusią bendrovę administruojanti įmonė turtą pardavinėjo kreditorių susirinkime nustatyta tvarka. Buvo organizuojamos dvejos varžytinės, pirmosios 2011-07-28 ir pakartotinės 2011-08-11. Apie jas buvo skelbta „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Šiaulių apskrities laikraštyje „Šiaulių kraštas“, tačiau varžytinėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas, todėl varžytinės laikomos neįvykusiomis. Įkaito turėtojas “Swedbank“, AB atsisako perimti varžytinių metu neparduotą bankrutavusios ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis turtą (82-89 b. l.). Todėl administratorius sušaukė antrąjį kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, bei turto įkeitimo antriniu įkeitimu. Šiame susirinkime balsų dauguma (73,59% balsų) nutarta parduoti bankrutavusios ŽŪB „tytuvėnų pieno ūkis“ turtą už 1266,10 Lt pasiūlymą pateikusiam pirkėjui A. B. ir leisti pakartotinai įkeisti parduodamą turtą „Swedbank“, AB už pirkėjo gaunamą paskolą parduodamam turtui įsigyti (7-11 b. l.).

13(S)

14Dėl termino skundui paduoti atnaujinimo.

15Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatas kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, kad kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ atstovė L. N. ne tik dalyvavo 2011-09-14 įvykusiame bankrutavusios ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ kreditorių susirinkime, bet ir buvo išrinkta pirmininkaujančiu asmeniu ir pasirašė susirinkimo protokolą, kuriame konstatuota, kad susirinkimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus (7-11 b. l.). Todėl akivaizdu, kad pareiškėjas apie skundžiamo susirinkimo nutarimų priėmimą sužinojo jų priėmimo momentu, t. y. 2011-09-14 ir skundą teismui pateikė praleidęs ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą. Šią aplinkybę iš esmės pripažįsta ir pats pareiškėjas, nors ieškinio senaties termino pradžią sutapatina ne su ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta termino pradžia, o su jam palankesniu susirinkimo protokolo gavimo momentu. Pareiškėjo nurodytos priežastys, dėl kurių buvo praleistas įstatymo nustatytas 14 dienų terminas skundui paduoti negali būti vertinamos svarbiomis CK 1.131 straipsnio 2 dalies prasme, nes bankrutavusios bendrovės turto vertinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo klausimai buvo sprendžiami jau pirmajame kreditorių susirinkime 2011-06-17, kurio nutarimų pareiškėjas neskundė. Be to, pranešimas apie 2011-09-14 susirinkimą ir jo dienotvarkę pareiškėjui buvo įteiktas 2011-09-06, todėl UAB „Agrokoncernas“ turėjo pakankamai laiko pareikalauti papildomų dokumentų ir atlikti turto įkainojimo analizę. Todėl praleistas ieškinio senaties terminas negali būti atnaujinamas, o termino skundui paduoti pabaiga yra savarankiškas pagrindas skundui atmesti (1.131 straipsnio 1, 2 dalys).

16Dėl ginčo esmės.

17Pareiškėjas UAB „Agrokoncernas“ prašo pripažinti bankrutavusios UAB „Agrokoncernas“ 2011-09-14 kreditorių susirinkimą ir protokolą Nr. 2/2011 negaliojančiais, tačiau skundo turinys leidžia spręsti, kad ginčijamas ne susirinkimo, kuriam pirmininkavo pareiškėjo atstovė L. N., ar šio susirinkimo protokolo teisėtumas, o kreditorių susirinkime priimtų nutarimų teisėtumas, nes būtent šią teisę kreditoriams ir suteikia ĮBĮ 24 straipsnio nuostatos.

18Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo nustatytas išimtis. Todėl, nesant ĮBĮ įtvirtintų specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimo pareigos tarp bankroto byloje dalyvaujančių asmenų paskirstymą, šis procesinis klausimas sprendžiamas pagal bendrąsias proceso teisės normas, įtvirtintas CPK. Iš šių teisinių nuostatų teismas daro išvadą, kad vadovaujantis CPK 12 straipsnyje įtvirtintu rungimosi principu ir CPK 178 straipsnyje įtvirtinta įrodinėjimo pareiga, kreditorius, pateikdamas skundą dėl bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, privalo įrodyti tokio nutarimo negaliojimo pagrindus (CPK 1 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju kreditorius UAB „Agrokoncernas“ neįrodinėja skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais buvo patvirtinta bankrutavusios bendrovės turto pardavimo ir pakartotino įkeitimo, priėmimo tvarkos procedūrinių pažeidimų. Kreditorius kaip skundžiamo nutarimo negaliojimo pagrindą įrodinėja jo turinio neteisėtumą, teigdamas, kad nustatyta turto pardavimo kaina ir tvarka yra neteisėta, nes neatliktas tinkamas turto vertinimas. Tačiau su tuo negalima sutikti, nes įkeisto turto pardavimo tvarka ir kaina (1276000 Lt) nustatyta 2011-06-17 BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ kreditorių susirinkime, kurio bendrovės kreditoriai neskundė. Atkreiptinas dėmesys, kad pateikto skundo argumentai iš esmės yra susiję su pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimų, kurių nagrinėjimas peržengtų byloje pareikštų reikalavimų ribas, teisėtumu. Todėl teismas neanalizuoja pateikto skundo argumentų, susijusių su 2011-06-17 kreditorių susirinkimo nutarimais.

19Teismas sutinka su bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Tytuvėnų pieno ūkis“ pateiktais argumentais, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai yra teisėti, priimti nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo nuostatų ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų bendrųjų teisės principų.

20Negalima sutikti ir su kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ reikalavimais panaikinti 2011-09-14 BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimų, susijusių su bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymu, nes skundą pateikusio kreditoriaus argumentai, susiję su šio nutarimo pagrįstumu yra deklaratyvaus pobūdžio.

21Tuo tarpu bendrovės administratorius atsiliepime į pateiktą skundą nurodė įtikinamus argumentus, susijusius su neįvykusiomis varžytinėmis, gyvulių bandos išlaikymo, priežiūros išlaidomis ir bankroto proceso trukme.

22Apibendrindamas teismas sprendžia, kad 2011-09-14 kreditorių susirinkimo nutarimai priimti nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnyje nustatytos tvarkos ir iš esmės pagrįsti. Todėl tenkinti skundą nėra jokio teisinio pagrindo.

23Skundą atmetus panaikintinos ir 2011-10-11Šiaulių apygardos teismo nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas parduoti ar antriniu įkeitimu įkeisti visą „Tytuvėnų pieno ūkis“ turtą.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., ĮBĮ 24 str., teismas

Nutarė

25Kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ skundą atmesti.

26Panaikinti 2011-10-11Šiaulių apygardos teismo nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

27Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2.
  1. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai
...
3. 2011-10-10 teisme gautas kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ skundas dėl... 4. Reikalavimas pripažinti skundžiamą protokolą negaliojančiu grindžiamas... 5. Pateiktas skundas dėl 2011-09-14 kreditorių susirinkimo protokolo... 6. Teismo posėdyje kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ atstovė L. N. prašė... 7. Bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ atsiliepimu į... 8. Teismo posėdyje bankrutavusios ŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ atstovai... 9. Skundas atmestinas.
  1. Byloje nustatytos faktinės... 10. Šiaulių apygardos teisme 2010-02-15 nutartimi civilinėje Byloje Nr.... 11. 2011-06-17 įvyko pirmasis BŽŪB „Tytuvėnų pieno ūkis“ kreditorių... 12. Byloje pateikti dokumentai leidžia spęsti, kad bankrutavusią bendrovę... 13. (S)... 14. Dėl termino skundui paduoti atnaujinimo.... 15. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatas kreditorių susirinkimo nutarimas... 16. Dėl ginčo esmės.... 17. Pareiškėjas UAB „Agrokoncernas“ prašo pripažinti bankrutavusios UAB... 18. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad bankroto... 19. Teismas sutinka su bankrutavusios žemės ūkio bendrovės „Tytuvėnų pieno... 20. Negalima sutikti ir su kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ reikalavimais... 21. Tuo tarpu bendrovės administratorius atsiliepime į pateiktą skundą nurodė... 22. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad 2011-09-14 kreditorių susirinkimo... 23. Skundą atmetus panaikintinos ir 2011-10-11Šiaulių apygardos teismo nutartimi... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290 str., ĮBĮ... 25. Kreditoriaus UAB „Agrokoncernas“ skundą atmesti.... 26. Panaikinti 2011-10-11Šiaulių apygardos teismo nutartimi byloje taikytas... 27. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...